Mta-türk videolar için tıklayınız.

Aslında hadisteki nüzul kelimesini gören hemen hemen herkes yanılmıştır. Onlar hadislerde  “Mesih nazil olacak” şeklinde kullanılan ifadelerden, birinci Mesih’in gökten inip tekrar dünyaya geleceğini anlamışlardır. Halbuki, nüzul kelimesi onları yanıltmıştır. Bu kelimenin anlamı alelade insanların anladığı gibi gökten inmek değildir. Aslında bu kelime, çok yararlı olup bereket getirecek, İlâhi azamet, kudret ve celalini gösterecek olan bir hadisenin vuku bulması için kullanılır. Nitekim Allah (c.c.) Kuran-ı Kerim’de şöyle buyurmaktadır;

“Sonra Allah, Peygamberine huzur ve sükun indirdi.”[1]

“Kederden sonra üzerinize emniyet, içinizden bir taifeyi kaplayan bir uyku, indirdi.”[2]

“Size davarlardan sekiz çift indirdi.”[3]

“Ayıp yerinizi örtmek ve sizi süslemek için elbise indirdik. Lâkin, en iyi elbise takva elbisesidir. Bu onların hatırlaması için Allah’ın (c.c.) ayetlerinden biridir.”[4]

“Size kudret helvası ve bıldırcın indirdik.”[5]

“Şiddetli harp için malzeme ve insanlık için birçok fayda sağlayan demiri indirdik ki, Allah Kendine ve  peygamberlerine görmeden yardım edenleri ayırt etsin.”[6]

“Eğer Allah kullarının rızkını genişletseydi, onlar memlekette azarlardı. Fakat O, dilediğini belli bir ölçüye göre indirir. Çünkü O, kullarının ahvalinden haberdardır, durumlarını çok iyi görendir.” [7]

Herkesin bildiği gibi, huzur ve sükun insan zihninin bir vasfıdır ve uyku insan dimağının bir fonksiyonudur. Hayvanlar, elbiseler, yeşil tarlalar, bıldırcınlar, demir vs. şeyler toprağın üstünde yetişir veya toprak altından çıkar. Onlar gökten inmez. Bundan başka, Kuran-ı Kerim onların gökten indiğini söylemez. Kuran’ın söylediği açıktır ve şöyledir:

“Yerin yüzüne sabit ve muhkem dağlar koydu ve onu bereketlendirdi ve oradakilerin  rızkını, bütün rızk  arayanlar için eşit olarak, dört devirde tevzi etti.”[8]                                 

Bu ayet bir çok bilimsel konuları açıklamaktadır. Burada zikrolunan bilimsel gerçeklerin bazısı açıklığa kavuşmuştur. Bazısı ise gelecekte gerçekleşecektir. Fakat Allah söz konusu bilimsel gerçekleri öyle kelimelerle anlattı ki, her devrin insanı bu ayetten tatmin edici cevap bulacaktır.  Sonuç olarak Kuran-ı Kerim’de nüzul (inmek) kelimesi kullanılmak suretiyle bahsedilen hiçbir şey gökten inmiş değildir. Tersine o bu dünyada yaratılmıştır. O halde,  Mesih’in geleceğini bildirmek için nüzul kelimesi kullanıldığı zaman bu onun gökten ineceği manasına gelmez. Aslında nüzul kelimesi Vadedilen Mesih’in önemini, bereketini ve manevî itibarını anlatmak için kullanılmıştır.                                     

Birçokları “nüzul” kelimesinin Kuran-ı Kerim’de Peygamber Efendimiz için  kullanıldığını unutuyorlar. Bütün müfessirler bu kelime ile Peygamber Efendimiz’in (sav) şerefi anlatılmıştır diyorlar. Çünkü herkesin bildiği gibi, Peygamber Efendimiz Kureyş’in şerefli bir ailesi içinde dünyaya gelmişti. Babasının ismi Abdullah ve annesininki Amine idi. Peygamber  Efendimiz’in (sav) gelişi için “Nüzul” kelimesinin kullanıldığı ayet şöyledir: 

“Allah, iman edenleri ve iyi iş işleyenleri karanlıktan ışığa çıkarması için, size açık İlâhî ayetler okuyan bir öğüt verici, bir peygamber, indirdi.”[9]Şimdi, Mesih için hadiste kullanılan kelimenin aynısının Peygamber Efendimiz hakkında Kur’an’da kullanılmış olması hayrete şayandır. Peki neden aynı kelimeye Peygamber Efendimiz hakkında bir türlü, Mesih hakkında başka türlü anlam verilmektedir? Peygamber Efendimiz (sav) yeryüzündeki bütün diğer insanlar gibi doğdu,  büyüyüp peygamber oldu ve Kuran-ı Kerim bu hadiseyi anlatmak için Peygamber Efendimiz (sav) hakkında nüzul (inmek) kelimesini kullandı. Neden Vadedilen Mesih de Peygamber Efendimiz gibi “nüzul” etmesin yani yeryüzünde doğup büyüyüp  peygamber olmasın?

 


[1] Tövbe Suresi; Ayet 26

[2] Al-i İmran Suresi; Ayet 155

[3] Zümer Suresi; Ayet 7

[4] Araf Suresi; Ayet 27

[5] Bakara Suresi; Ayet 58

[6] Hadid Suresi; Ayet 26

[7] Şûra Suresi; ayet 28

[8] Ha Mim Secde (Fussilet) Suresi; Ayet 11

[9] Talak Suresi; Ayet 11-12


Related news items:
Newer news items:
Older news items:

İlgili Diğer Konular

Sosyal Medyamız

Ahmediyet'e Davet

Multimedya

Dergimiz 22. Sayısı

Vadedilen Mesih ve Mehdi’nin (as) olağanüstü İslam hizmetleri


Kur'an Meali

Cemaatimiz tarafından hazırlanan İkinci Kuran Mealimiz Yayında

Her Sureden önce açıklaması, Arapçası ve Türkçesi aynı hizada, Geniş indeks, Geniş Dipnotlar

Kitap

Downloads: 267

İspanya, Seville Üniversitesi İslamî Bilimler Bölümünün l2 Mart l990 yılında yaptığı davet üzerine, Mirza Tahir Ahmed Hazretleri “

Video

Ses-mp3

Üyelere Özel Hediye Kitap

Duyurular

Her Cumartesi Türkiye Saati ile 21:30, Almanya Saati ile 20:30 da

Her hafta değişik konularda sorularınızı cevaplandırıyoruz. Sorularınızı canlı olarak iletebilirsiniz.

Tek yapmanız gereken aşağıdaki web sayfamıza tıklamak:
www.islamiyetin-sesi.org

Bu gece özellikle dünyanın batısı, dansla meşgulken, alkol tüketirken ve heyecanlanırken, biz yeni yılda O’nun emirlerine itaat duygusunu koruyarak, inancımızı geliştireceğize ve bütün davranışlarımızı Allah’ın emirleri doğrultusunda şekillendireceğimize, Allah’ın huzurunda söz vermeliyiz.

Allah’ın varlığı konusunu bir tarafa koyarsak, Kurtuluş sorusu belki de üzerinde durulması gereken en önemli konudur. Gerçek Kurtuluş nedir? İlahi Adalet ile birlikte orijinal günah ve reenkarnasyon kavramı gibi yanılgılar doğuran keyfi tanımları nedeniyle “Kurtuluş” konusu karışık bir hal aldı ve önemi anlaşılamadı. Öte yandan İslam, konu hakkında aslında tutarlı ve rasyonel bir anlayış sunuyor. Diğer taraftan günümüz dünyasında karşılaşılan sorunlara yer veren:

-          Dünyevi sıkıntılardan necat mümkün müdür?

-          İbtila ve azabın farkınedir?

-          Günahtan tamamen kurtulmak; necat bulmak mümkün müdür?

-          Günaha olan meyilden kurtulmak mümkün müdür?

-          Necata doğru ilerliyor olmanın belirtileri nelerdir?

Sorularına da bu kitabımızda cevap bulacaksınız.

 

Kitap için tıklayın

Namaza yeni başlayacaksanız, veya zaten kılıyorsanız,

bilmeniz gerekenleri bulacağınız bölümümüz açıldı.

TIKLAYIN...

Bu kitap, manevi arayış içindekiler için ilmi gerçekleri çok pratik ve herkesin anlayabileceği bir dille anlatan ve manevi yolculuğunuza rehberlik vasfı olan bir kitaptır. Ahmediye Cemaati’nin İkinci Halifesi olan kitabın sahibi Hz. Mirza Beşiruddin Mahmud Ahmed, kitabında konunun ehemniyetini şu sözlerle dile getirmiştir:

“Bu öyle bir konudur ki her insanın aklına gelir, kalbini gıdıklar. Birçok insan bunu bana sormuş ve varsa bir reçete talep etmiştir. Soru şudur;

“İnsan hangi yöntemlerle kötülükten arınabilir, iyilikleri cezp edebilir? “

Genellikle verilen cevap. “İyilik yap işte, kötülüklerden de sakın” şeklindedir. Ama herkesin çok iyi bildiği gibi birçok insan “biz Kûr’ân-ı Kerîm’i okuduk, hadis kitaplarını ezberledik, Vâdedilen Mesih’in yazdığı kitapları da okuduk ama tam olarak günahtan arınmış, iyilikleri cezp etmiş sayılamayız. Şimdi söyleyin; bizim ilacımız nedir?” diyorlar.”

Umarız manevi yolculuğunuzda yolunuzu aydınlatmaya vesile olur.

Kitap için tıklayın

Bir sonraki yemeğin nereden geleceğini 1 milyar kişi bugün merak ediyor, hatta güvenli içme suyu, uygun barınak, tıbbi yardımı da. 1 milyar kişi herhangi bir umut olmadan mücadele ederek bekliyor. Humanity First Yoksul insanların yoksulluğunu azaltmak için Afrika, Asya ve Latin Amerika bölgelerinde genelinde çalışıyor. Bu ay, yardımına ihtiyacım var, diyor...

Haydi yardım elini uzatın:

Fazal Ahmad is fundraising on JustGiving for Humanity First

 

Berakat-üd Dua

Yazan: Mirza Gulam Ahmed

Aligarh Müslim Üniversitesi’nin kurucusu Sir Seyyid Ahmed Han, Hindistan’daki Müslümanların çok önemli bir lideriydi. O, yeryüzünde meydana gelen her olayın kaza ve kadere tabi olarak gerçekleştiğine inanmaktaydı. Başka bir ifadeyle onun düşüncesine göre; Yüce Allahccher şeyi önceden tayin ettiği için, dua eden bir kimse, ettiği duanın sevabını ancak ahiret yaşamında bulacaktır ve dua vasıtasıyla bu dünyada bir değişiklik yaratmak mümkün değildir.

Berekâtü’d Dua, Müslüman Ahmediye Cemaatinin kurucusu Vadedilen Mesih ve Mehdi Hz. Mirza Gulam Ahmed Kadiyani’ninas, Sir Seyyid Ahmed Han’ın yukarıda beyan edilen inancını reddetmek üzere kaleme aldığı eseridir. Eser ilk olarak Kadiyan’da bulunan Riyaz-ı Hind Matbaasında, Hicri 1310 senesinin mübarek Ramazan ayında yayınlanmıştır. Kitap için tıklayın...


Namaz

Namaz nedir?

·     Namaz, bir kimsenin ihtiyaçlarını gidermesi için, tevazu ve acz ile Allah'ıncc huzurunda, O'na boyun eğmesidir.

·     Namaz,  Allah'acc karşı duyulan aşk, O'nun korkusu keza kalbin onun zikri ile meşguliyetidir.

·     Namaz bir insanın, O olmadan gerçekten hayat bulamayacağı ve de emniyet ile mutluluk yollarına erişemeyeceği, yüce şanlı Rabbinecc hitaben yalvarışıdır.

·     Namaz en yüce düzeyde bir ibadettir.

·     Namaz sadece bedeni bir durum ve hareket değildir. Farklı namaz hareketleri saygı, tevazu ve aczin göstergeleridir.

·     Namaz, günahtan uzaklaşmanın bir aracıdır. Hiçbir yol insanı, namazdaki kadar Allah'acc yakın kılmaz.

·     Namaz, ibadette bulunan bir kimsenin takvasının etkin bir ölçütüdür.

·     Yüce Allah'ıncc  lütfu ancak namaz yoluyla elde edilir. Kitap için tıklayın...

Suriye'ye Humanity First ile yardım ulaştırın

Humanity First Web sayfası için tıklayın.

Galerimiz Resimler