Mta-türk videolar için tıklayınız.

Ahmed Hazretleri (a.s.), içtenlikle ve tamamen Hazret-i Resulüllâh’a (S.A.V.) bağlı ve ümmetinden biridir. Allah’a (c.c.) ve Hazret-i Muhammed’e (s.a.v.) can-ü gönülden âşık olan Ahmed (a.s.) bakın bu konuda ne diyor:

“Allah'tan sonra ben Muhammed'in (s.a.v.) sevgisi ile mest olmuşumdur. Eğer Hazret-i Muhammed'e (s.a.v.) âşık olmak kâfirlik ise, Allah adına yemin ederim ki ben çok katı bir kâfirim. [1]

Arapça bir kasidesinde de Hazret-i Muhammed'i şöyle methediyor:

“Hazret-i Muhammed, kemâlıyla, güzelliği ile, ululuğuyla, ve doygun kalbiyle bütün insanlara üstünlük kazanmıştır. Hiç şüphesiz, Hazret-i Muhammed (s.a.v.) insanların en iyisidir. O, şereflilerin ilki ve seçilmiş olanların en seçilmişidir. Benim vücûdum büyük bir şevk ve arzu ile sana doğru uçmaktadır; keşke bende uçma kuvveti olsaydı.”[2]

 

Bu şiir Ahmed Hazretlerinin Kaside-i İlhamiyesinden alınmıştır. Arapça olan bu kaside Hz. Muhammed’in (s.a.v.) methini kapsamaktadır. Ahmet Hazretleri (a.s.) kasidesini, kendisi için yabancı bir dil olan Arapça olarak yazmıştır. Bu kasideyi yazdıktan sonra Ahmed Hazretleri (a.s.) bütün dünya ilim adamlarını bilhassa Arap alemini, Allah’tan (c.c.) vahiy alarak, O’nun yardımıyla söylediği bu kasidenin bir benzerini yazmaya çağırdı. Bu meydan okuyuşuna bugüne kadar hiçbir yerden cevap gelmemiştir.

 

Ahmed Hazretleri (a.s.) sık sık, Hazret-i Muhammed'in (s.a.v.) yüksek mertebesini izah etmiş, rûhânî yönden her ne bulduysa, Hazret-i Muhammed’e (s.a.v.) tâbi olarak bulduğunu açıklamıştır. Bu da Ahmediye Hareketinin yeni bir din olmadığını göstermektedir. Bakın Ahmed Hazretleri (a.s.) bu konuda ne diyor:

"Bütün insânoğulları için şimdi Muhammed Mustafa’dan (S.A.V.) başka hiç bir peygamber ve şefaat edici yoktur ... Gök altında ne mertebe olarak ona eşit başka bir peygamber vardır, ne de Kur’an mertebesinde başka bir kitap bulunmaktadır. Allah başka hiç birisinin dâima yaşamasını istememiştir; fakat bu seçkin peygamber dâima yaşamaktadır."[3]

Bir Urdu şiirinde de şöyle der:

O nura kurban olayım. Ben yalnız onun için varım. O vardır, ben neyim ki Son kararımız da işte budur. Biz her ne bulduysak hep ondan bulduk. Allah'ım sen buna şâhidsin. Bize hakkı ve gerçek doğruluğu gösteren ay yüzlü işte odur.[4]

Başka bir yerde, Ahmed Hazretleri (A.S.), Hazret-i Muhammed (S.A.V.) hakkında şöyle demektedir:

“Bizim peygamberimiz, Allah'ın nurundan yaratılmış olan peygamberdir."[5]

Yine başka bir yerde Hazret-i Muhammed’i (S.A.V.) şöyle metheder:

"Gerçek olan şudur ki, bütün peygamberlerin en yücesi dünyânın en büyük terbiyecisi olan Hazret-i Muhammed’dir (S.A.V.) Yani eliyle dünyânın en büyük fesadı düzeltilmiş olan kişi; ki kaybolmuş ve ortadan kalkmış tevhidi (Allah'ın tek oluşunu) yeryüzüne tekrar yerleştirdi ve bütün bâtıl ve yanlış dinleri delil ve ispat gücüyle yenerek, yolunu şaşırmış her insanın şüphelerini ortadan kaldırdı.”[6]Değerli okuyucular! Ahmed Hazretleri gibi, Allah (c.c.) Resulüllah (s.a.v.), İslam ve Kuran aşığına kafir demek doğru mudur? Hazreti Resulüllah (s.a.v.) Müslüman’ı şöyle tanımlamıştır:

“Herkim namazımızı eda eder ve yüzünü kıblemize doğru çevirirse ve bizim kestiğimiz hayvanın etini yerse o Müslimdir. O, Allah’ın (c.c.) ve Allah’ın (c.c.) Resûlünün (s.a.v.) korunmasındadır. Allah’ın (c.c.) korumasını (ve zimmetini) bozmayınız.” [7]

 


[1] Dürri Semin Farsça; Raqeem Press; S.112; 1990

[2] Ayna-yı Kemalat-ı İslam; Ruhani Hazain; C.5; S. 592-594

[3] Keşti-yi Nuh, S. 13; Ruhani Hazain; C.19; S.14

[4] Kadiyân Ke Ariya Or Ham S.58; Ruhani Hazain; C.20; S.456

[5] Necm-ül Huda, S. 5; Ruhani Hazain; C.14; S.21

[6] Berâhin-i Ahmediye, Bölüm 2, Haşiye No. 6, S. 106; Ruhani Hazain; C.1; S.97

[7] Sahih-i Buhari; C.1; Kitab-üs Salat; Mısır; S.56


Related news items:
Newer news items:
Older news items:

İlgili Diğer Konular

Sosyal Medyamız

Ahmediyet'e Davet

Multimedya

Dergimiz 20 sayısı

Müslümanlar için Ahmediye Cemaati'nin fedakarlıkları

Kur'an Meali

Cemaatimiz tarafından hazırlanan İkinci Kuran Mealimiz Yayında

Her Sureden önce açıklaması, Arapçası ve Türkçesi aynı hizada, Geniş indeks, Geniş Dipnotlar

Kitap

Downloads: 119

Müslüman Ahmediye Cemaati’nin kuruluşunun 100. Yıldönümü dolayısıyla; Kelime-i şahadet getirmelerinden dolayı "suçlanan" ve ağır e...

Video

Downloads: 89

Vahiy ve ilham nedir? Günümüzde vahiy kapısı açık mıdır? Allah (c.c.) kullarıyla bugün...

Ses-mp3

Namaz Vakitleri

Bölge :

Üyelere Özel Hediye Kitap

Galerimiz Resimler