Mta-türk videolar için tıklayınız.

İlâhî cemaatlerin kaderi olan bu işkenceler yapıladursun, Müslüman Ahmediye Cemaati İslâmiyet'e hizmet etmeye devam etmektedir. Yeryüzünün dört bucağında bulunan ve sayıları milyonlara ulaşmış olan Ahmediye Cemaatinin üyeleri başlarında bulunan Hz. Mehdi’nin (a.s.) Halifesinin liderliğinde bugün bütün dünyada İslâmiyet'i yaymaya çalışmaktadırlar.

Doğu Avrupa dahil olmak üzere Avrupa'nın birçok ülkesinde, ayrıca Doğu ve Batı Afrika, Amerika,  Avustralya ve Asya kıtasında aşağı yukarı her memlekette bu Cemaatin üyeleri bulunmaktadır.

Bunların çoğu Hıristiyanlık yahut başka bir dinlerden İslâmiyet'e girmiş ve bu Cemaate katılmışlardır. Dünyanın birçok ülkesinde bu Cemaatin merkezleri ve camileri vardır.

Müslüman Ahmediye Cemaati özellikle Afrika ülkelerinde okullar yaptırmakta, hastaneler inşa ettirmektedir.

Bu Cemaatin yayım ve neşriyat faaliyetleri de çok önemlidir. Bugün dünyanın birçok dilinde Kuran-ı Kerim ve diğer İslâmî kitaplar tercüme edilerek neşredilmiştir. Dünyanın birçok yerinden bu Cemaatin gazete ve dergileri çıkmakta ve İslâmiyet'i savunmaktadır. Bu Cemaat tarafından Kuran-ı Kerim dünyanın birçok diline tercüme ettirilerek bastırılmıştır; bir kısmı da bastırılmak üzeredir.

Müslüman Ahmediye Cemaatinin bugünkü durumunu şöyle özetleyebiliriz:

o   Şimdiye kadar bu Cemaatin yerleştiği ve merkez kurduğu ülkeler sayısı: 189 (2008 itibariyle 193 olmuştur.)

o   1984 yılında Pakistan Sıkıyönetim Hükümetince Cemaatimiz aleyhinde yürürlüğe konan yasadan sonra Cemaatin merkez kurup yerleştiği yeni ülke sayısı: 98

o   Bütün yeryüzünde Cemaatimizin merkezlerinin sayısı: 1869

o   Müslüman Ahmediye Cemaatinin şimdiye kadar yayınladığı Kuran-ı Kerim meallaerinin sayısı: 64

o   Basılmakta olan mealler sayısı: 11

o   Tamamlanmış olup baskıya hazır mealler sayısı: 18

o   Müslüman Ahmediye Cemaatinin “Humanity First” adlı acil yardım kuruluşunun resmi olarak kaydedildiği ülkeler sayısı: 23

o   Bütün dünyada insanlığa hizmet amacıyla Cemaatimiz tarafından kurulmuş olan hastaneler sayısı: 36

o   Bu hastanelerin kurulduğu ülkeler sayısı:12

o   Cemaatimizin kurduğu dispanserler sayısı: 650

o   Bu dispanserlerin bulunduğu ülkelerin sayısı:55

o   Yalnız Afrika’da cemaatimizin matbaalarının bulunduğu ülkelerin sayısı:8

o   Cemaatimizin, yuva, ilkokul, ortaokul ve liselerini kurduğu ülkeler sayısı:11

o   Cemaatimizin kurduğu yuva, ilkokul, ortaokul ve lise sayısı: 505

o   Müslüman Ahmediye Cemaatinin yalnız 2006 yılında elde ettiği başarılar şöyle özetlenebilir:

o   Otuzüç yeni ülkeye din bilginleri gönderilmiş olup oradaki vatandaşlara İslam ile Kuran-ı Kerim bilgisi vermektedirler.

o   Yalnız 2006 yılında değişik ülkelerde kurulan yeni cemaat kolları: 1284

o   Cemaatimizin sadece 2006 yılında inşa ettirdiği cami sayısı: 169 Daha önce inşa edilmiş bulunan ve içinde namaz kılan Müslümanların, Müslüman Ahmediye Cemaatine katılmaları neticesinde Cemaatimize geçen cami sayısı 130 (Böylece sadece 2006 yılında Cemaatimizin camilerine ilave edilen cami sayısı:299)

o   Sadece 2006 yılı içerisinde Cemaatimizin dünyanın değişik ülkelerinde açtığı yeni merkez sayısı: 186

o   İslamiyet’i tanıtmak ve yaymak gayesiyle otuz dilde kitaplar hazırlık safhasındadır. Bir tek 2006 yılında cemaatimizin neşrettiği kitap ve broşür sayısı bir milyon dört yüz bin beş yüz doksan sekizdir.

o   Sadece 2006 yılında, 106 ülkede 356 değişik kavim ve kabilelere mensup iki yüz altmış bin sekiz yüz otuz dokuz kişi Cemaatimize iştirak etmiştir. Nijerya’da bu sene yüz otuz imam Cemaatimize katılmıştır. Gana’da iki “Paramount Chief” ve beş “Chief”, on sekiz imam Cemaatimize iştirak etmiştir. Benin’de yirmi, Burkina Faso’da onbeş, Mali’de yirmi dokuz imam, Müslüman Ahmediye Cemaatine katılmıştır.

o   Cemaatimizin “M.T.A.” adlı iki kanallı televizyon istasyonu bulunmaktadır. MTA tarafından 24 saat dini ve kültürel programlar neşredilmektedir. Bu programlar uydu anteni vasıtasıyla dünyanın her yerinde seyredilmektedir. MTA televizyon istasyonunda on dört şube bulunmaktadır ve yüz on dört erkek ve kırk dört kadın bu istasyonda görev yapmaktadır.

o   Batı Afrika’nın Siraleon adlı ülkesinde Müslüman Ahmediye Cemaatinin radyo istasyonu da vardır.

o   Müslüman Ahmediye Cemaatinin “vakf-e Nov” adlı bir şubesi vardır. Buna göre anne ve babalar çocuklarını doğumdan önce İslam ve insanlık hizmetine vakfederler. Şimdiye kadar (2006 yılı) “Vakf-e Nov” çocukların sayısı otuz dört bin sekiz yüz on bir olmuştur. Bunlardan yirmi iki bin beş yüz yetmiş yedisi erkek ve on iki bin iki yüz otuz dördü kızdır. Doğmadan önce vakfedilen çocukların sayısına baktığımız zaman erkek çocukların, kız çocukların hemen hemen iki misli oldukları da dikkate şayandır.

Değerli okuyucular! Bu Cemaatin İslamiyet’e yaptığı hizmetlerin çok kısa bir bölümüne burada işaret edebildim. Yalnız şunu da söylemeden edemeyeceğim ki bu hizmetlerin arkasında petrodolarlar değil, fakir bir cemaatin üyelerinin halisane ve düzenli bir şekilde sundukları bağışlar bulunmaktadır.


Related news items:
Newer news items:
Older news items:

İlgili Diğer Konular

Sosyal Medyamız

Ahmediyet'e Davet

Multimedya

Dergimiz 22. Sayısı

Vadedilen Mesih ve Mehdi’nin (as) olağanüstü İslam hizmetleri


Kur'an Meali

Cemaatimiz tarafından hazırlanan İkinci Kuran Mealimiz Yayında

Her Sureden önce açıklaması, Arapçası ve Türkçesi aynı hizada, Geniş indeks, Geniş Dipnotlar

Kitap

Downloads: 259

Hilâfet kelimesi ne demektir? Kur’ân-ı Kerîm’de ve Hz. Resulüllah’ın (s.a.v.) hadislerinde hilâfetten bahsedilmiş midir? Ümmet büy

Video

Ses-mp3

Üyelere Özel Hediye Kitap

Duyurular

Her Cumartesi Türkiye Saati ile 21:30, Almanya Saati ile 20:30 da

Her hafta değişik konularda sorularınızı cevaplandırıyoruz. Sorularınızı canlı olarak iletebilirsiniz.

Tek yapmanız gereken aşağıdaki web sayfamıza tıklamak:
www.islamiyetin-sesi.org

Bu gece özellikle dünyanın batısı, dansla meşgulken, alkol tüketirken ve heyecanlanırken, biz yeni yılda O’nun emirlerine itaat duygusunu koruyarak, inancımızı geliştireceğize ve bütün davranışlarımızı Allah’ın emirleri doğrultusunda şekillendireceğimize, Allah’ın huzurunda söz vermeliyiz.

Allah’ın varlığı konusunu bir tarafa koyarsak, Kurtuluş sorusu belki de üzerinde durulması gereken en önemli konudur. Gerçek Kurtuluş nedir? İlahi Adalet ile birlikte orijinal günah ve reenkarnasyon kavramı gibi yanılgılar doğuran keyfi tanımları nedeniyle “Kurtuluş” konusu karışık bir hal aldı ve önemi anlaşılamadı. Öte yandan İslam, konu hakkında aslında tutarlı ve rasyonel bir anlayış sunuyor. Diğer taraftan günümüz dünyasında karşılaşılan sorunlara yer veren:

-          Dünyevi sıkıntılardan necat mümkün müdür?

-          İbtila ve azabın farkınedir?

-          Günahtan tamamen kurtulmak; necat bulmak mümkün müdür?

-          Günaha olan meyilden kurtulmak mümkün müdür?

-          Necata doğru ilerliyor olmanın belirtileri nelerdir?

Sorularına da bu kitabımızda cevap bulacaksınız.

 

Kitap için tıklayın

Namaza yeni başlayacaksanız, veya zaten kılıyorsanız,

bilmeniz gerekenleri bulacağınız bölümümüz açıldı.

TIKLAYIN...

Bu kitap, manevi arayış içindekiler için ilmi gerçekleri çok pratik ve herkesin anlayabileceği bir dille anlatan ve manevi yolculuğunuza rehberlik vasfı olan bir kitaptır. Ahmediye Cemaati’nin İkinci Halifesi olan kitabın sahibi Hz. Mirza Beşiruddin Mahmud Ahmed, kitabında konunun ehemniyetini şu sözlerle dile getirmiştir:

“Bu öyle bir konudur ki her insanın aklına gelir, kalbini gıdıklar. Birçok insan bunu bana sormuş ve varsa bir reçete talep etmiştir. Soru şudur;

“İnsan hangi yöntemlerle kötülükten arınabilir, iyilikleri cezp edebilir? “

Genellikle verilen cevap. “İyilik yap işte, kötülüklerden de sakın” şeklindedir. Ama herkesin çok iyi bildiği gibi birçok insan “biz Kûr’ân-ı Kerîm’i okuduk, hadis kitaplarını ezberledik, Vâdedilen Mesih’in yazdığı kitapları da okuduk ama tam olarak günahtan arınmış, iyilikleri cezp etmiş sayılamayız. Şimdi söyleyin; bizim ilacımız nedir?” diyorlar.”

Umarız manevi yolculuğunuzda yolunuzu aydınlatmaya vesile olur.

Kitap için tıklayın

Bir sonraki yemeğin nereden geleceğini 1 milyar kişi bugün merak ediyor, hatta güvenli içme suyu, uygun barınak, tıbbi yardımı da. 1 milyar kişi herhangi bir umut olmadan mücadele ederek bekliyor. Humanity First Yoksul insanların yoksulluğunu azaltmak için Afrika, Asya ve Latin Amerika bölgelerinde genelinde çalışıyor. Bu ay, yardımına ihtiyacım var, diyor...

Haydi yardım elini uzatın:

Fazal Ahmad is fundraising on JustGiving for Humanity First

 

Berakat-üd Dua

Yazan: Mirza Gulam Ahmed

Aligarh Müslim Üniversitesi’nin kurucusu Sir Seyyid Ahmed Han, Hindistan’daki Müslümanların çok önemli bir lideriydi. O, yeryüzünde meydana gelen her olayın kaza ve kadere tabi olarak gerçekleştiğine inanmaktaydı. Başka bir ifadeyle onun düşüncesine göre; Yüce Allahccher şeyi önceden tayin ettiği için, dua eden bir kimse, ettiği duanın sevabını ancak ahiret yaşamında bulacaktır ve dua vasıtasıyla bu dünyada bir değişiklik yaratmak mümkün değildir.

Berekâtü’d Dua, Müslüman Ahmediye Cemaatinin kurucusu Vadedilen Mesih ve Mehdi Hz. Mirza Gulam Ahmed Kadiyani’ninas, Sir Seyyid Ahmed Han’ın yukarıda beyan edilen inancını reddetmek üzere kaleme aldığı eseridir. Eser ilk olarak Kadiyan’da bulunan Riyaz-ı Hind Matbaasında, Hicri 1310 senesinin mübarek Ramazan ayında yayınlanmıştır. Kitap için tıklayın...


Namaz

Namaz nedir?

·     Namaz, bir kimsenin ihtiyaçlarını gidermesi için, tevazu ve acz ile Allah'ıncc huzurunda, O'na boyun eğmesidir.

·     Namaz,  Allah'acc karşı duyulan aşk, O'nun korkusu keza kalbin onun zikri ile meşguliyetidir.

·     Namaz bir insanın, O olmadan gerçekten hayat bulamayacağı ve de emniyet ile mutluluk yollarına erişemeyeceği, yüce şanlı Rabbinecc hitaben yalvarışıdır.

·     Namaz en yüce düzeyde bir ibadettir.

·     Namaz sadece bedeni bir durum ve hareket değildir. Farklı namaz hareketleri saygı, tevazu ve aczin göstergeleridir.

·     Namaz, günahtan uzaklaşmanın bir aracıdır. Hiçbir yol insanı, namazdaki kadar Allah'acc yakın kılmaz.

·     Namaz, ibadette bulunan bir kimsenin takvasının etkin bir ölçütüdür.

·     Yüce Allah'ıncc  lütfu ancak namaz yoluyla elde edilir. Kitap için tıklayın...

Suriye'ye Humanity First ile yardım ulaştırın

Humanity First Web sayfası için tıklayın.

Galerimiz Resimler