Mta-türk videolar için tıklayınız.

Hz. Ahmed (as) Berahini Ahmediye adlı eserini yazarken M.1882’de kendisine indirilen vahiyleri de yazıyordu. Bu eserin ikinci cildinde Hak Teala’nın (cc) kendisine;

“Ey Ahmed! Yüce Allah (cc) senin zatına bereketini indirmiştir. De ki, ben memur edildim ve ben inananların ilkiyim.” [1]kelimelerini vahyettiğini yazmıştı.

Ancak Hz. Ahmed (as) bu kelimeleri daima başka bir şekilde yorumluyordu. Yüce Allah’ın vahyinin üst üste indirilmesi üzerine Hz. Ahmed (as), Yüce Allah (cc) tarafından İslamiyet’i ihya etmek üzere seçildiğini anladı.

1 Aralık 1888’de bir broşür yayınlayarak Yüce Allah (cc) tarafından:   

“Tam olarak azmettiğin zaman (ondan sonra)  Allah’a tevekkül et ve bizim gözlerimizin önünde, keza bizim vahyimiz ile bir kayık hazırla. Sana biat edenler, şüphesiz Allah’a biat etmiş olurlar. Allah’ın eli onların ellerinin üzerindedir.” [2] kelimelerinin kendisine vahyedildiğini iddia etti.       

Yüce Allah’ın (cc) buyruğuna göre Hz. Ahmed 1889’da Sufi Ahmed Can adlı bir dostunun evinde (Ludhiana’da) biat almaya başladı. Sufi Ahmed Can bey, birçok defa Hz. Ahmed’den kendisinin biatını almasını rica etmiş ve Urduca olarak demişti. Yani: “Biz hasta olanların gözü senin üzerindedir. Allah aşkına sen Mesih ol (da bizi tedavi et)” Ancak Hz. Ahmed (as),  o zaman kendisine Yüce Allah (cc) tarafından, biat alması konusunda daha izin verilmediğini söyleyerek özür dilemişti. Nihayet Yüce Allah tarafından memur edildikten sonra, biat almak için dostu Ahmed Can’ın evini seçti. Fakat maalesef o zaman Ahmed Can vefat etmişti.        

Yüce Allah (cc) M. 1890 yılının sonunda kendisine vahyederek apaçık bir şekilde beklenen Meryemoğlu İsa’nın (as) vefat etmiş olduğunu ve mezarının da Keşmir’in başkenti Siri Nagar’ın Hanyar mahallesinde olduğunu; dolayısıyla onun tekrar bu dünyaya gelemeyeceğini; beklenen Mesih’in aslında kendisinin olduğunu Hz. Ahmed’e vahiy etti. Bunun üzerine Hz. Ahmed (as) daha önce de izah ettiğimiz gibi, vaat edilen Mesih ve Mehdi olduğunu yemin ederek iddia etti. Yüce Allah (cc), Hz. İsa’nın (as) vefat ettiğini M.1890’da kendisine bildirdi ve Hz. Ahmed (as) M.1891 senesinin başlangıcında vaat edilen Mesih olduğunu iddia ediyordu. Bunun üzerine Hindistan’da yaşayan Müslüman din bilginleri genel olarak Hz. Ahmed’e (as) düşman kesildiler. Bu arada Hz. Ahmed (as) ile birkaç din bilgini arasında münazaralar (dini tartışmalar) oldu.

Genellikle Hz. Ahmed (as) ile bu gibi münazaralara giren ulemalar şunlardır; Mevlevi Muhammed Hüseyin Batalavi, M. Nazir Hüseyin Dehlevi, M.Muhammed Beşir Bhopalavi, M. Abdulkerim Kalanevri, vs. Aslında bu din bilginleri gerçek manada dini tartışmaya girmekten kaçınıyor ve hileler yaparak üstünlüklerini iddia ediyorlardı. (Bu münazaraların içyüzü şu eserlerden öğrenilebilir: El-Hak Mübahese Ludhiana, El-Hak Mübahese Delhi, Asumani Faysalah; Ruhani Hazain; C.4) 

 


[1] Berahini Ahmediye; C.2; Ruhani Hazain: C.1; S.265; Dipnot

[2] Mecmua-i İştiharat; C.1; S.188


Related news items:
Newer news items:
Older news items:

İlgili Diğer Konular

Sosyal Medyamız

Ahmediyet'e Davet

Multimedya

Dergimiz 22. Sayısı

Hz. Resulüllah'ın Yüce Şanı


Kur'an Meali

Cemaatimiz tarafından hazırlanan İkinci Kuran Mealimiz Yayında

Her Sureden önce açıklaması, Arapçası ve Türkçesi aynı hizada, Geniş indeks, Geniş Dipnotlar

Kitap

Downloads: 258

Hilâfet kelimesi ne demektir? Kur’ân-ı Kerîm’de ve Hz. Resulüllah’ın (s.a.v.) hadislerinde hilâfetten bahsedilmiş midir? Ümmet büy

Video

Downloads: 96

Allah yolunda mal fedakarlığı yapmanın bereketleri, Tahrik-e Cedit

Ses-mp3

Üyelere Özel Hediye Kitap

Duyurular

Her Cumartesi Türkiye Saati ile 21:30, Almanya Saati ile 20:30 da

Her hafta değişik konularda sorularınızı cevaplandırıyoruz. Sorularınızı canlı olarak iletebilirsiniz.

Tek yapmanız gereken aşağıdaki web sayfamıza tıklamak:
www.islamiyetin-sesi.org

Bu gece özellikle dünyanın batısı, dansla meşgulken, alkol tüketirken ve heyecanlanırken, biz yeni yılda O’nun emirlerine itaat duygusunu koruyarak, inancımızı geliştireceğize ve bütün davranışlarımızı Allah’ın emirleri doğrultusunda şekillendireceğimize, Allah’ın huzurunda söz vermeliyiz.

Allah’ın varlığı konusunu bir tarafa koyarsak, Kurtuluş sorusu belki de üzerinde durulması gereken en önemli konudur. Gerçek Kurtuluş nedir? İlahi Adalet ile birlikte orijinal günah ve reenkarnasyon kavramı gibi yanılgılar doğuran keyfi tanımları nedeniyle “Kurtuluş” konusu karışık bir hal aldı ve önemi anlaşılamadı. Öte yandan İslam, konu hakkında aslında tutarlı ve rasyonel bir anlayış sunuyor. Diğer taraftan günümüz dünyasında karşılaşılan sorunlara yer veren:

-          Dünyevi sıkıntılardan necat mümkün müdür?

-          İbtila ve azabın farkınedir?

-          Günahtan tamamen kurtulmak; necat bulmak mümkün müdür?

-          Günaha olan meyilden kurtulmak mümkün müdür?

-          Necata doğru ilerliyor olmanın belirtileri nelerdir?

Sorularına da bu kitabımızda cevap bulacaksınız.

 

Kitap için tıklayın

Namaza yeni başlayacaksanız, veya zaten kılıyorsanız,

bilmeniz gerekenleri bulacağınız bölümümüz açıldı.

TIKLAYIN...

Bu kitap, manevi arayış içindekiler için ilmi gerçekleri çok pratik ve herkesin anlayabileceği bir dille anlatan ve manevi yolculuğunuza rehberlik vasfı olan bir kitaptır. Ahmediye Cemaati’nin İkinci Halifesi olan kitabın sahibi Hz. Mirza Beşiruddin Mahmud Ahmed, kitabında konunun ehemniyetini şu sözlerle dile getirmiştir:

“Bu öyle bir konudur ki her insanın aklına gelir, kalbini gıdıklar. Birçok insan bunu bana sormuş ve varsa bir reçete talep etmiştir. Soru şudur;

“İnsan hangi yöntemlerle kötülükten arınabilir, iyilikleri cezp edebilir? “

Genellikle verilen cevap. “İyilik yap işte, kötülüklerden de sakın” şeklindedir. Ama herkesin çok iyi bildiği gibi birçok insan “biz Kûr’ân-ı Kerîm’i okuduk, hadis kitaplarını ezberledik, Vâdedilen Mesih’in yazdığı kitapları da okuduk ama tam olarak günahtan arınmış, iyilikleri cezp etmiş sayılamayız. Şimdi söyleyin; bizim ilacımız nedir?” diyorlar.”

Umarız manevi yolculuğunuzda yolunuzu aydınlatmaya vesile olur.

Kitap için tıklayın

Bir sonraki yemeğin nereden geleceğini 1 milyar kişi bugün merak ediyor, hatta güvenli içme suyu, uygun barınak, tıbbi yardımı da. 1 milyar kişi herhangi bir umut olmadan mücadele ederek bekliyor. Humanity First Yoksul insanların yoksulluğunu azaltmak için Afrika, Asya ve Latin Amerika bölgelerinde genelinde çalışıyor. Bu ay, yardımına ihtiyacım var, diyor...

Haydi yardım elini uzatın:

Fazal Ahmad is fundraising on JustGiving for Humanity First

 

Berakat-üd Dua

Yazan: Mirza Gulam Ahmed

Aligarh Müslim Üniversitesi’nin kurucusu Sir Seyyid Ahmed Han, Hindistan’daki Müslümanların çok önemli bir lideriydi. O, yeryüzünde meydana gelen her olayın kaza ve kadere tabi olarak gerçekleştiğine inanmaktaydı. Başka bir ifadeyle onun düşüncesine göre; Yüce Allahccher şeyi önceden tayin ettiği için, dua eden bir kimse, ettiği duanın sevabını ancak ahiret yaşamında bulacaktır ve dua vasıtasıyla bu dünyada bir değişiklik yaratmak mümkün değildir.

Berekâtü’d Dua, Müslüman Ahmediye Cemaatinin kurucusu Vadedilen Mesih ve Mehdi Hz. Mirza Gulam Ahmed Kadiyani’ninas, Sir Seyyid Ahmed Han’ın yukarıda beyan edilen inancını reddetmek üzere kaleme aldığı eseridir. Eser ilk olarak Kadiyan’da bulunan Riyaz-ı Hind Matbaasında, Hicri 1310 senesinin mübarek Ramazan ayında yayınlanmıştır. Kitap için tıklayın...


Namaz

Namaz nedir?

·     Namaz, bir kimsenin ihtiyaçlarını gidermesi için, tevazu ve acz ile Allah'ıncc huzurunda, O'na boyun eğmesidir.

·     Namaz,  Allah'acc karşı duyulan aşk, O'nun korkusu keza kalbin onun zikri ile meşguliyetidir.

·     Namaz bir insanın, O olmadan gerçekten hayat bulamayacağı ve de emniyet ile mutluluk yollarına erişemeyeceği, yüce şanlı Rabbinecc hitaben yalvarışıdır.

·     Namaz en yüce düzeyde bir ibadettir.

·     Namaz sadece bedeni bir durum ve hareket değildir. Farklı namaz hareketleri saygı, tevazu ve aczin göstergeleridir.

·     Namaz, günahtan uzaklaşmanın bir aracıdır. Hiçbir yol insanı, namazdaki kadar Allah'acc yakın kılmaz.

·     Namaz, ibadette bulunan bir kimsenin takvasının etkin bir ölçütüdür.

·     Yüce Allah'ıncc  lütfu ancak namaz yoluyla elde edilir. Kitap için tıklayın...

Suriye'ye Humanity First ile yardım ulaştırın

Humanity First Web sayfası için tıklayın.

Galerimiz Resimler