Mta-türk videolar için tıklayınız.

Hz. Ahmed’in vefatının yaklaştığı ilham yoluyla kendisine Yüce Allah (cc) tarafından sık sık bildirilmekteydi. Bu konuda kendisine gaipten verilen haberler aşağıdadır.  

18 Ekim 1905’te gördüğü bir rüyada, bir kapta ancak iki yahut üç yudum kadar kalmış olan çok berrak ve tatlı su kendisine sunuldu. Daha sonra kendisine

" Bu senin geri kalmış olan hayatının suyudur." ilhamı indirildi.

Daha sonra ikinci ilham indi: "Senin hayatından Rabbinin sana verdiği müddet ancak az bir miktar baki kalmıştır.

Daha sonra şöyle bir ilham indi:   "Allah tarafından (gelen kederden dolayı) herkes üzüntüye boğuldu." [1]         

29 Kasım 1905 günü kendisine:    

"Mukadder kılınmış olan ecelin yaklaşmıştır ve Biz seni küçük düşüren söz ve hadiselerden hiç birini hatıra olarak geride bırakmayacağız. [2] ilhamı indirildi.     

Aralık 1905’te kendisine:  "Sen öleceksin ve Ben senden razı olacağım. Senin vaktin (ecelin) yaklaşmıştır ve Biz senin için çok açık alametler (doğruluğunu kanıtlayan deliller) baki bırakacağız. Senin vaktin (ecelin) gelmiştir ve Biz senin için apaçık ayetler (doğruluğunu ispatlayan deliller) geride bırakacağız. Size vadolunan (ecel) yaklaşmıştır. "[3]   kelimeleri ilham edildi.       

Hz. Ahmed’e (as) gümüşten bile fazla parlamakta olan bir yer gösterildi ve (rüya aleminde) onun kendisinin mezarı olacağı kendisine haber verildi. Keza Cemaatinden olan ermişlerin mezarlarının da aynı yerde olacağı kendisine haber verildi. O yerin isminin “Behişti Makbere” olacağı kendisine ilham edildi. Hz. Ahmed (as) bütün bu bilgileri El-Vasiyyet adlı eserinde toplamıştır ve aynı eserde:        

“Ben Allah’ın mücessem (baştan başa) bir kudretiyim. Benden sonra kudretinin ikinci mazharları olan diğer bazı şahıslar olacaklardır” diyerek kendisinden sonra hilafet kurulacağını ima etmiştir. [4]         

25 Nisan 1908’de kendisine:   "Hayatın oyunu konusunda emniyet içinde olma."[5] kelimeleri ilham edildi.     

9 Mayıs 1908 günü kendisine:   "Yolculuk (vardır) Tekrar (söylüyoruz ki) yolculuk (vardır)." [6] kelimeleri ilham edildi.

20 Mayıs 1908 günü son olarak kendisine:   "Yolculuk (vardır) Tekrar (söylüyoruz ki) yolculuk (vardır) ve ölüm yakındır." [7] kelimeleri ilham edildi.

Nitekim Hz. Ahmed (as) 26 Mayıs 1908 günü saat 10.30’da alem-i ahirete irtihal eyledi. Vefatından önce dili üzerinde terennüm eden kelimeler:

Allah’ım, benim sevgili Allah’ım” idi.

(İnna lillahi ve inna ileyhi raciun)

 


[1] Bedir Gazetesi; C.1; S.29; 20 Ekim 1905; Tezkire; S.57

[2] El-Hakem Gazetesi: C.9; No:42; 30 Kasım 1095; Tezkire; S.579

[3] El-Vasiyyet; Ruhani Hazain; C.20; S.301

[4] Bkz: El-Vasiyyet: Ruhani Hazain: C.20; S.306 ve S.310

[5] Bedir Gazetesi; C.7; Sayı:17; 30 Nisan 1908

[6] Bedir Gazetesi;C.7; Sayı:21; 26 Mayıs 1908

[7] Bedir Gazetesi; C.7; Sayı:22; 2 Haziran 1908


Related news items:
Newer news items:
Older news items:

İlgili Diğer Konular

Sosyal Medyamız

Ahmediyet'e Davet

Multimedya

Dergimiz 20 sayısı

Müslümanlar için Ahmediye Cemaati'nin fedakarlıkları

Kur'an Meali

Cemaatimiz tarafından hazırlanan İkinci Kuran Mealimiz Yayında

Her Sureden önce açıklaması, Arapçası ve Türkçesi aynı hizada, Geniş indeks, Geniş Dipnotlar

Kitap

Downloads: 143

Bilgi edinmek her Müslüman’ın görevidir. Bilginin sınırı yoktur. İnsan daha önce hiç bilmediği konularla karşılaşabilir. Yeni bir k...

Video

Downloads: 101

Vadedilen Mehdi'nin (a.s.) sahabelerinin imanı

Ses-mp3

Namaz Vakitleri

Bölge :

Üyelere Özel Hediye Kitap

Galerimiz Resimler