Mta-türk videolar için tıklayınız.

Kuran-ı Kerim’in Al-i İmran Suresinde Hak Teala (cc) Hz. Resulüllah’ın (sav) muhaliflerini mübahaleye davet etmesini emretmiştir. Bu konudaki Ayet-i Kerime şöyledir:

“Sana bu ilim geldikten sonra seninle bu konuda çekişenlere de ki: Geliniz, sizler ve bizler de dahil olmak üzere, siz kendi çocuklarınızı biz de kendi çocuklarımızı, siz kendi kadınlarınızı, biz de kendi kadınlarımızı çağıralım, sonra da dua edelim de Allah’tan yalancılar üzerine lanet dileyelim.” (Âl-i İmran Suresi; Ayet 62) [1]

Aynı Kuran-ı Kerim mealinde bu Ayet şöyle izah edilmiştir:

“Bu Ayete mübahale ayeti denir ki, bir meselede haklı olanın ortaya çıkması için karşılıklı lanetleşmek demektir. Tefsircilerin belirttiğine göre Necran Hıristiyanlarından bir heyet, Resulüllah’ın (sav) huzuruna gelerek, Kuran Hz. İsa’nın babasız doğduğunu kabul ettiğine göre onun Allah olması lazım geleceğini iddia ettiler. Hz. Peygamber onları, bir araya gelerek kim yalancı ise Allah’ın ona lanet etmesi için dua etmeye çağırdı. Fakat Necran heyeti buna yanaşmayarak Müslümanların himayesine girmeyi kabul eden bir antlaşma imzalayıp gittiler."[2]         

Elmalılı Hamdi Yazır adlı meşhur Türk Müfessiri kendi tefsirinde,

“Bu ayete mübahale ayeti denilir ki, hangi taraf yalancı ise, ona Allah lanet etsin, diye karşılıklı olarak lanetleşmek demektir” kelimeleriyle bu ayeti izah etmiştir. [3]         

Bu Ayet-i Kerime’den de anlaşıldığına göre, herkim Yüce Allah (cc) tarafından insanları ıslah etmek üzere görevlendirildiğini iddia ederse o, kendisini yalanlayanları mübahaleye davet ettiği takdirde daima üstün çıkar ve onun muhalifleri Yüce Allah (cc) tarafından azaba çarptırılırlar. Bu azap yalancının ötekinden önce ölüme çarptırıldığı gibi bazen de yalancının açık olarak zillete uğraması şeklinde olabilir. Bu ayetin ışığı altında Hz. Ahmed’in (as) iddiasını inceleyebiliriz. Bunun bazı örneklerini; mesela Dowie ve Lekram gibi muhaliflerinin nasıl azaba çarptırıldığını daha önce Hz. Ahmed’in biyografisinde  mütalaa etmiştik.         

Hz. Ahmed (as) “Encam-ı Atam” adlı eserinde kendisini yalanlayanları mübahaleye davet etmiştir. O, bu eserde önce Hıristiyanları mübahaleye çağırmış, daha sonra kendisinin kafir olduğunu söyleyen ve bu konuda fetva veren Müslüman ulema ve meşayihleri ve ileri gelen din bilginlerini mübahaleye çağırmıştır. (Bkz: Encam-ı Atam; Ruhani Hazain; Cilt 11, Sayfa 31-44; Keza Sayfa 45, 51, 64-72, 162-165, 317-318) “Hakikat-ül Vahiy” adlı eserinde de yine muhaliflerini mübahaleye davet etmiştir. (Bkz: Hakikat-ül Vahiy; Ruhani Hazain; Cilt 22, Sayfa 71)        

Hz. Ahmed (as) “Hakikat-ül Vahiy” adlı eserinde kendisiyle mübahaleye girerek cezaya çarptırılan ve Yüce Allah’ın (cc) eliyle öldürülenlerin listesini hazırlamıştır. (Bkz: Hakikat-ül Vahiy; Ruhani Hazain; Cilt 22, Sayfa 71, 326, 396, 454, 553, 597, 604)         

Şimdi örnek olarak Sadullah adlı bir muhalifiyle nasıl mübahaleye girdiğini ve mübahalenin nasıl sonuçlandığını daha detaylı olarak inceleyelim. 

Sadullah İle Mübahale

Hindulardan İslamiyet’e geçmiş olan Sadullah Ludhiyevanî adlı bir kişi, Hz. Ahmed’e (as) karşı çıkarak kendisini yalanlamaya başladı. Herhalde Müslümanları kendisinin de Müslüman olduğuna inandırmak gayesiyle olsa gerek ki o, Hz. Ahmed’e (as) muhalefet konusunda çok aşırı gitti ve kendisine sövmeye başladı. Yazdığı bir şiir vasıtasıyla Hz. Ahmed’i küçük düşürmeye çalışan bu zat ona: “Deccal, yezid, zalim, hayasız, ahmak, yalancı, kafir, mülhid (dinsiz), deccalın eşeği, zırvalayan, medeniyetten uzak, menhus, hilebaz kelimeleriyle küfretti. (Bkz. Kitab-ül Beriye; Ruhani Hazain; Cilt 13, Sayfa 150)        

Bu zat 1890 senesinde “Şihab-ı Sakib Ber Mesih-i Kazib” adlı bir kitap yazarak Hz. Ahmed (as) hakkında yine çirkin sözler kullandı ve yalancı olduğunu ileri sürerek pis bir şekilde öleceğini iddia etti. Keza Hz. Ahmed’in (as) Cemaatinin ve yandaşlarının da dağılacağını ileri sürdü. [4]        

Sadullah, ayrıca Hz. Ahmed (as) aleyhinde bir şiir yazarak kendisinin azap ile cezalandırılacağını öne sürdü. O, Farsça şiirinde:    diyerek Hz. Ahmed’i (as) küçük düşürmeye kalkıştı. Şiirinde şöyle diyordu:

“Hak Teala seni sağ eliyle (yani kuvvetli bir şekilde) yakalayıp, senin şah damarını kesecektir. Senin ölümünden sonra senin yalancı silsilen (Cemaatin) de berbat olup gidecektir. Bu mukadder kılınmıştır. Bu dünyada öyle bir cezayı bir ibtila (imtihan) olarak isimlendiriyorsunuz. Ancak hem kıyamet gününde hem bu dünyada hasara uğramak sana mukadder edilmiştir.”         

Hz. Ahmed (as) Rabbine (cc) dua etti ve Sadullah’ın cezalandırılmasını istedi. Hz. Ahmed (as) bu konuda Sadullah ile ilgili kendisine indirilen bir Vahyi yayınlayarak;

“Ey Allah’ın düşmanı! Sen benimle değil, aksine Yüce Allah ile savaşmaktasın. Allah’ın adına yemin ederim  ki bana şu anda (yani) 29 Eylül 1894 günü senin hakkında:   ilhamı indirilmiştir. Yani “Şüphesiz senin düşmanının nesli kesiktir” [5]         

Hz. Ahmed (as) ayrıca muhaliflerini mübahaleye davet etti. Bu arada Sadullah adlı bu zatı da mübahale kapsamına aldı. (Bkz. Encam-ı Atam; Ruhani Hazain; Cilt 11, Sayfa 70)         A

yrıca Hz. Ahmed (as) adı geçen eserde bulunan Arapça bir kasidesinde Sadullah’ın ölüm ile cezalandırılacağını şöyle ilan etti:        

“Kendi pisliğinle bana eziyet ettin. Ey yaramaz insan! Eğer sen rezillik içinde ölmezsen ben doğru birisi değilim. Ey Rabbimiz! Bizim aramızda bir keramet ile karar ver (ve böylece doğru ile yalancıyı birbirinden ayır.) Sen benim kalbimi ve içindeki bütün sırları görür (ve bilirsin) ya Rabbi!" [6]         

Hz. Ahmed’in (as) yazılarından ve kendisine indirilen vahiylerden de anlaşıldığına göre Hz. Ahmed (as), kendisiyle Sadullah arasında gerçekleşen mübahale neticesinde Sadullah ölecekti ve Hz. Ahmed (as) onun ölümünden sonra da yaşayacaktı. Sadullah’ın nesli kesilecekti.         

Nitekim Hz. Ahmed (as) ile mübahaleye giren Sadullah adlı bu zat, Hz. Ahmed’in (as) hayatında, Ocak 1907’de koleradan öldü.        

Mübahaleye girdiği zaman Sadullah’ın onbeş yaşında bir oğlu vardı. Ancak ondan sonra hiçbir çocuğu olmadı. Sadullah’ın varolan oğlu da çocuksuz öldü ve bugün aradan yüz seneden fazla bir zaman geçmiştir. Yeryüzünde Sadullah’ın nesli asla mevcut değildir. Hz. Ahmed (as) bu konuda şöyle demiştir:

“Ben onun aleyhinde dua ettiğim zaman Yüce Allah (cc) onun ölümünü bana bildirdi. Ayrıca, “Senin neslinin kesileceğini ileri süren Sadullah’ın kendisinin nesli kesilecektir. Ancak ben senin neslini Kıyamete kadar devam ettireceğim. Sen asla bereketlerden mahrum olmayacaksın. Ben sana o kadar bereket vereceğim ki padişahlar (krallar ve sultanlar) senin elbiselerinden bereket arayacaklar. Ben dünya (insanlarının) çoğunu sana yönlendireceğim. Ancak Sadullah senin gözlerinin önünde rezil olarak ölecektir” buyurdu. İşte aynen gerçekleşti.” [7]  

 


 

[1] Kuran-ı Kerim ve Açıklamalı Meali; Türkiye Diyanet Vakfı; Yayın No:86; Ankara 1993; S.56

[2] A.G.E; S.56

[3] Hak Dini Kuran Dili; C.2; Şura-Çelik Yayınları; S.346

[4] Hakikat-ül Vahiy; Ruhani Hazain; Cilt 22; Sayfa 447

[5] Envar-ül İslam; Ruhani Hazain; Cilt 9, Sayfa 86

[6] Hakikat-ül Vahiy; Ruhani Hazain; Cilt 22, Sayfa 446

[7] Hakikat-ül Vahiy; Ruhani Hazain; Cilt 22, Sayfa 451


Related news items:
Newer news items:
Older news items:

İlgili Diğer Konular

Sosyal Medyamız

Ahmediyet'e Davet

Multimedya

Üyelere Özel Hediye Kitap

Duyurular

Her Cumartesi Türkiye Saati ile 21:30, Almanya Saati ile 20:30 da

Her hafta değişik konularda sorularınızı cevaplandırıyoruz. Sorularınızı canlı olarak iletebilirsiniz.

Tek yapmanız gereken aşağıdaki web sayfamıza tıklamak:
www.islamiyetin-sesi.org

Bu gece özellikle dünyanın batısı, dansla meşgulken, alkol tüketirken ve heyecanlanırken, biz yeni yılda O’nun emirlerine itaat duygusunu koruyarak, inancımızı geliştireceğize ve bütün davranışlarımızı Allah’ın emirleri doğrultusunda şekillendireceğimize, Allah’ın huzurunda söz vermeliyiz.

Allah’ın varlığı konusunu bir tarafa koyarsak, Kurtuluş sorusu belki de üzerinde durulması gereken en önemli konudur. Gerçek Kurtuluş nedir? İlahi Adalet ile birlikte orijinal günah ve reenkarnasyon kavramı gibi yanılgılar doğuran keyfi tanımları nedeniyle “Kurtuluş” konusu karışık bir hal aldı ve önemi anlaşılamadı. Öte yandan İslam, konu hakkında aslında tutarlı ve rasyonel bir anlayış sunuyor. Diğer taraftan günümüz dünyasında karşılaşılan sorunlara yer veren:

-          Dünyevi sıkıntılardan necat mümkün müdür?

-          İbtila ve azabın farkınedir?

-          Günahtan tamamen kurtulmak; necat bulmak mümkün müdür?

-          Günaha olan meyilden kurtulmak mümkün müdür?

-          Necata doğru ilerliyor olmanın belirtileri nelerdir?

Sorularına da bu kitabımızda cevap bulacaksınız.

 

Kitap için tıklayın

Namaza yeni başlayacaksanız, veya zaten kılıyorsanız,

bilmeniz gerekenleri bulacağınız bölümümüz açıldı.

TIKLAYIN...

Bu kitap, manevi arayış içindekiler için ilmi gerçekleri çok pratik ve herkesin anlayabileceği bir dille anlatan ve manevi yolculuğunuza rehberlik vasfı olan bir kitaptır. Ahmediye Cemaati’nin İkinci Halifesi olan kitabın sahibi Hz. Mirza Beşiruddin Mahmud Ahmed, kitabında konunun ehemniyetini şu sözlerle dile getirmiştir:

“Bu öyle bir konudur ki her insanın aklına gelir, kalbini gıdıklar. Birçok insan bunu bana sormuş ve varsa bir reçete talep etmiştir. Soru şudur;

“İnsan hangi yöntemlerle kötülükten arınabilir, iyilikleri cezp edebilir? “

Genellikle verilen cevap. “İyilik yap işte, kötülüklerden de sakın” şeklindedir. Ama herkesin çok iyi bildiği gibi birçok insan “biz Kûr’ân-ı Kerîm’i okuduk, hadis kitaplarını ezberledik, Vâdedilen Mesih’in yazdığı kitapları da okuduk ama tam olarak günahtan arınmış, iyilikleri cezp etmiş sayılamayız. Şimdi söyleyin; bizim ilacımız nedir?” diyorlar.”

Umarız manevi yolculuğunuzda yolunuzu aydınlatmaya vesile olur.

Kitap için tıklayın

Bir sonraki yemeğin nereden geleceğini 1 milyar kişi bugün merak ediyor, hatta güvenli içme suyu, uygun barınak, tıbbi yardımı da. 1 milyar kişi herhangi bir umut olmadan mücadele ederek bekliyor. Humanity First Yoksul insanların yoksulluğunu azaltmak için Afrika, Asya ve Latin Amerika bölgelerinde genelinde çalışıyor. Bu ay, yardımına ihtiyacım var, diyor...

Haydi yardım elini uzatın:

Fazal Ahmad is fundraising on JustGiving for Humanity First

 

Berakat-üd Dua

Yazan: Mirza Gulam Ahmed

Aligarh Müslim Üniversitesi’nin kurucusu Sir Seyyid Ahmed Han, Hindistan’daki Müslümanların çok önemli bir lideriydi. O, yeryüzünde meydana gelen her olayın kaza ve kadere tabi olarak gerçekleştiğine inanmaktaydı. Başka bir ifadeyle onun düşüncesine göre; Yüce Allahccher şeyi önceden tayin ettiği için, dua eden bir kimse, ettiği duanın sevabını ancak ahiret yaşamında bulacaktır ve dua vasıtasıyla bu dünyada bir değişiklik yaratmak mümkün değildir.

Berekâtü’d Dua, Müslüman Ahmediye Cemaatinin kurucusu Vadedilen Mesih ve Mehdi Hz. Mirza Gulam Ahmed Kadiyani’ninas, Sir Seyyid Ahmed Han’ın yukarıda beyan edilen inancını reddetmek üzere kaleme aldığı eseridir. Eser ilk olarak Kadiyan’da bulunan Riyaz-ı Hind Matbaasında, Hicri 1310 senesinin mübarek Ramazan ayında yayınlanmıştır. Kitap için tıklayın...


Namaz

Namaz nedir?

·     Namaz, bir kimsenin ihtiyaçlarını gidermesi için, tevazu ve acz ile Allah'ıncc huzurunda, O'na boyun eğmesidir.

·     Namaz,  Allah'acc karşı duyulan aşk, O'nun korkusu keza kalbin onun zikri ile meşguliyetidir.

·     Namaz bir insanın, O olmadan gerçekten hayat bulamayacağı ve de emniyet ile mutluluk yollarına erişemeyeceği, yüce şanlı Rabbinecc hitaben yalvarışıdır.

·     Namaz en yüce düzeyde bir ibadettir.

·     Namaz sadece bedeni bir durum ve hareket değildir. Farklı namaz hareketleri saygı, tevazu ve aczin göstergeleridir.

·     Namaz, günahtan uzaklaşmanın bir aracıdır. Hiçbir yol insanı, namazdaki kadar Allah'acc yakın kılmaz.

·     Namaz, ibadette bulunan bir kimsenin takvasının etkin bir ölçütüdür.

·     Yüce Allah'ıncc  lütfu ancak namaz yoluyla elde edilir. Kitap için tıklayın...

Suriye'ye Humanity First ile yardım ulaştırın

Humanity First Web sayfası için tıklayın.

Galerimiz Resimler