Mta-türk videolar için tıklayınız.

Bu tutulmalar gerçekleştiği zaman yeryüzünde Hz. Mirza Gulam Ahmed (as) dışında Mesihlik ve Mehdilik iddiasında bulunan başka bir insan yoktu. Hz. Ahmed (as) bu konuda bazı izahatlarda bulunmuştur ve bu tutulmaların kendi doğruluğunu kanıtlamak için gerçekleştiğini iddia etmiştir. Değişik eserlerinden derlediğimiz bazı yazılarını aşağıya aktarıyoruz.

Hz. Ahmed’in (as) İzahatları

“Ben Kabe’de durarak, bu tutulmaların kendim için gerçekleştiğine dair yemin edebilirim.” [8]

“Benden önce hiçbirisine Ramazan ayında, önceden belirtilmiş olan gün ve gecede tutulmaların gerçekleştiğini görmek nasip olmamıştır. Yani bir yandan o, Vadedilen Mehdi olduğunu iddia etsin ve onun hemen akabinde Ramazan ayında tutulmalar belli gün ve gecede gerçekleşsin; Bu vaki değildir.” [9]         

“Eski geçmiş zamanların hiçbirisinde bunun benzerini gösterebilir misiniz? Birisi, Yüce Allah (cc) tarafından geldiğini iddia etsin ve daha sonra onun zamanında, şimdi gerçekleştiği gibi Ramazan ayında ay ve güneş tutulsun. Bunu herhangi bir kitapta okuyabiliyor musunuz? Eğer böyle bir örnek varsa açıklayınız. Bunu yapabilirseniz (yani böyle bir örnek gösterebilirseniz) size bin rupi mükafat verilecektir. İşte bunu ispat ediniz ve bu mükafatı ele geçiriniz.” [10]

“Hz. Resulüllah (sav) bu tutulmaların tabiat yasalarına aykırı olarak gerçekleşeceğini haber vermemiştir. Hadiste öyle bir kelime mevcut değildir. Hz. Resulüllah’ın (sav) muradı ancak şuydu: Bu (gerçek) Mehdi’den önce, doğru yahut yalancı, Mehdilik iddiasında bulunmuş olan hiçbir iddiacı bu hadiseyi müşahede etmemiştir. Yani birisi Mehdilik iddiasında bulunsun ve onun zamanında (tutulmaların gerçekleştiği) günlerde Ramazanda tutulmalar gerçekleşsin; (bu asla vaki değildir).” [11]

“Bu yüce alamet bu ülkede (Hindistan) ve bu bölgede (Pencap) gerçekleştiği; Arap ülkelerinde ve Şam’da bu alamet gerçekleşmediğine göre, bu bizim iddiamızın doğruluğunu kanıtlamakta olan bir mucize mahiyetindedir… Ey Allah’ın kulları! Biraz düşününüz ve inceleyiniz; Mehdi, Arap ülkelerinde yahut Şam’da doğsun ve onun alameti bizim ülkede belirlensin, sizce bu caiz midir? İlahi hikmetin hiçbir alameti, kendi ehlinden ayırmadığını bilirsiniz ya!” [12]

“Tutulmalarla Mehdi’nin Ramazan ayında mevcut olması olağanüstü bir hadisedir. Yalnız tutulmaların bir arada vuku bulması olağanüstü bir hadise değildir.” [13]

“Tutulmalardan önce Mehdinin zuhur etmesi gereklidir. Bu tutulmalar onun (Mehdi) zuhurundan sonra gerçekleşmiştir. (Tabii ki) Mehdi’nin doğruluğunu kanıtlamak gayesiyle gerçekleştirilmiştir.” [14]

“İddiacı daha ortalarda bulunmasın, hatta bir emaresi bile gözükmesin ve alameti öncelikle belirlensin; bu mümkün değildir. Böyle bir alametten hiçbir fayda elde edilemez. Çünkü alametleri görerek birçok iddiacının ortaya çıkma ihtimali mevcuttur.” [15]


Related news items:
Newer news items:
Older news items:

İlgili Diğer Konular

Sosyal Medyamız

Ahmediyet'e Davet

Multimedya

Dergimiz 18. sayısı

3. Dünya savaşının tartışıldığı şu günlerde

İLAHİ UYARICIDAN BİR UYARI

Kur'an Meali

Cemaatimiz tarafından hazırlanan İkinci Kuran Mealimiz Yayında

Her Sureden önce açıklaması, Arapçası ve Türkçesi aynı hizada, Geniş indeks, Geniş Dipnotlar

Kitap

Downloads: 197

Hilâfet kelimesi ne demektir? Kur’ân-ı Kerîm’de ve Hz. Resulüllah’ın (s.a.v.) hadislerinde hilâfetten bahsedilmiş midir? Ümmet büy

Video

Downloads: 111

Allah yolunda mali fedakarlık yapmanın bereketleri, Vakf-e Cedit-in yeni dönemi

Ses-mp3

Namaz Vakitleri

Bölge :

Üyelere Özel Hediye Kitap

Galerimiz Resimler