Mta-türk videolar için tıklayınız.

Her ne zaman Allah-u Teala tarafından bir memur veya imam gelirse onu kabul etmek ve iman etmek zorunlu olur. Çünkü bütün bereketler ona bağlanmak neticesinde olur ve o olmaksızın her tarafta karanlık ve cehalet vardır. Hazreti Resulüllah sav şöyle buyurmuştur:

“Herkim (Allah’ın gönderdiği) imamı kabul etmeden ölürse onun ölümü cahiliyet ölümüdür.” (Müsned Ahmed bin Hanbel, cilt 4, sayfa 96)

Hazreti Resulüllah’ın sav Önemli Vasiyeti

“Sizden kim onu görürse, karlı yollarda dizleri üzerinde sürünerek gitmek zorunda kalsa dahi ona mutlaka biat etsin. Çünkü o, Allah’ın halifesi Mehdi olacak.” (Müstedrek Hakim, Kitabü’l Fiten ve’l melahim, Bab’ü Huruc-u Mehdi)

Hazreti Resulüllah sav İmam Mehdi’ye biat ve itaat etmek ile ilgili talimat vererek şöyle buyurdu:

“İmam Mehdi’ye itaat eden bana itaat etmiştir ve kim İmam Mehdi’ye itaatsizlik ederse o, bana itaatsizlik etmiştir.” (Biharü’l Envar, cilt 13, sayfa 17)

Başka bir yerde şöyle buyurdu:

“İmam Mehdi’yi yalanlayan inkara saptı.” (Hicecü’l Kirama,sayfa 351)

Selam Ulaştırın

Hazreti Resulüllah sav ümmetini irşad etti ki, İmam Mehdi ve Vadedilen Mesih’e benim selamımı ulaştırın. Hz. Enes’den ra şöyle rivayet edilmiştir:

“Hazreti Resulüllah sav, sizden herkim İsa bin Meryem’e kavuşursa ona benim tarafımdan selam ulaştırsın.” (Ed-dürrü’l Mensur, cilt 2, sayfa 245)

Bu konuda Hazreti Resulüllah’ın sav temennisi ve arzusu olağanüstü idi. Hz. Ebu Hüreyre’nin ra rivayetine göre Hazreti Resulüllah sav şöyle buyurmuştur:

“Ben ümit ederim ki eğer benim ömrüm uzun olursa İsa bin Meryem ile ben kendim görüşeceğim, eğer ben ölürsem sizden herkim ona kavuşursa ona benim selamımı ulaştırsın.” (Müsned Ahmed bin Hanbel, cilt 2, sayfa 298)

İman Etmek Vaciptir

Bütün bu nasihatlerden netice çıkararak Allame Esfaranî şöyle buyurur:

“İmam Mehdi’nin çıkacağına inanmak vaciptir. Bu emir din alimlerin bilgisindedir ve Ehli Sünnet ve’l Cemaat’in inanç kitaplarında yazılıdır.” (Levaihu’l Envaru’l Behime, cilt 2, sayfa 80)

Devbandi’nin Kurucusu Mevlana Muhammed Kasım Nanotavî

“İmam Mehdi as ortaya çıkacağı bir zaman gelecek. O zaman kim ona tabi olmazsa ve imamı tanıdığı halde ona itaat etmezse o cahiliyet ile ölecek.” (Kasımü’l Ulum maa tercüme Envaru’n Nücum, sayfa 100)

Ümmet Büyüklerinin Arzusu

Bu sebepten dolayıdır ki Hazreti Resulüllah’ın sav Sahabeleri ve Ümmet büyükleri Hazreti Resulüllah’ın selamını ulaştırmak konusunda çok istekli oldular ve kendi nesillerine bunu nasihat edegeldiler.

Hazreti Ali ra bir şiirinde şöyle buyurur:

“Benim canım ona kurban olsun! Ey benim evlatlarım! Onu yalnız bırakmayın ve derhal onunla birlikte olun.” (Şerh-i Divan-ı Ali, cilt 2, sayfa 97)

Hazreti Ebu Hüreyre ra kendi yakınlarına şöyle nasihat etti:

“Sizin zamanınızda İsa Bin Meryem gelirse ona deyin ki, Ebu Hüreyre size selam söyledi.” (Ed-dürrü’l Mensur, cilt 2, sayfa 245)

On ikinci Hicri Asrın Müceddidi Şah Veliyullah Muhaddis Dehlevî

“Bu fakirin büyük bir arzusudur ki eğer Hazreti Ruhullah’ın as zamanına kavuşursam ona selam ulaştıran ilk kişi ben olayım. Eğer o devir bana müyesser olmazsa benim evlatlarımdan veya bana tabi olanlardan kim o mübarek devire varırsa o, Hazreti Resulüllah’ın sav selamını ulaştırmakta çok arzulu olsun. Çünkü biz, Hazreti Resulüllah’ın sav ordusunun son askerleri olacağız.” (Mecmuya Vasaya Arba’a, sayfa 84)

İktirabü’s Saat’in yazarı Nurü’l Hasan Han Sahip

Hazreti Ebu Hüreyre’nin ra o nasihatinden bahsederek kendi evlatlarına aynı nasihati yapar. Şöyle buyurur:

“Sizden kim İsa’ya kavuşursa ona benim selamımı söylesin hitabı bütün ümmetedir. Ben de bu ümmetin bir ferdiyim, eğer ben ona ulaşırsam inşallah ilk önce ben ona Hazreti Resulüllah’ın sav selamını ulaştıracağım. Aksi takdirde benim evladımdan kim ona ulaşırsa büyük bir coşku ile Nebi-yi Kerim’in sav selamını ona ulaştırsın ki ben veya benim evlatlarım Muhammed’in sav ordusuna yazılanlardan olsun.”

Hazreti Mümin Dehlevî

On üçüncü hicri asrın müceddidi, Balakot şehidi Seyyid Ahmed Şehid’in hümayun şairi, Hazret Mümin Dehlevî, kalbinin arzusunu şöyle açığa vurur:

“Mümin!  Vadedilen Mehdi’nin zamanına ulaşırsan eğer,

İlk sözün Resul-ü Pak’ın sav selamı olsun.”

Mehdi Olduğunu İlan Eden Biri Mevcut

İşte bu, ondördüncü hicri asrın hemen başında Ahmediye Cemaatinin kurucusu Hazreti Mirza Gulam Ahmed’in as “İmam Mehdi ve Vadedilen Mesih kesinlikle benim,” diye ilan ettiği o mübarek devirdir. Allah-u Teâla, onu destekleyen büyük mucizeler gösterdi ve eski kitaplarda yazılı olan gaybi haberlerin hepsi gerçekleşti. Onun iddiası her Müslüman için dikkate değerdir. Eğer o gerçekten, bütün Ümmet-i Müslime’nin beklediği Mehdi İmam ise onu kabul etmek ve iman etmek sizin için zorunludur. Aksi takdirde siz, Allah-u Teala ve Hazreti Resulüllah’ın sav karşısında cevap vermek zorunda kalacaksınız. Düşünün, dikkatle inceleyin, Hüda Teala’dan sorun, kalbiniz aydınlandığı zaman ona Hazreti Resulüllah’ın sav selamını ulaştırın ve Ahmediye Cemaatine katılın. Allah-u Teala gerçeği anlamanızda yardımcınız olsun. Amin

İlgili Diğer Konular

Sosyal Medyamız

Ahmediyet'e Davet

Multimedya

Dergimiz 22. Sayısı

Hz. Resulüllah'ın Yüce Şanı


Kur'an Meali

Cemaatimiz tarafından hazırlanan İkinci Kuran Mealimiz Yayında

Her Sureden önce açıklaması, Arapçası ve Türkçesi aynı hizada, Geniş indeks, Geniş Dipnotlar

Kitap

Downloads: 316

Video

Downloads: 72

2010 Yılı Uluslararası Yıllık Toplantıda Huzur'un (ATBA) 3. Gün Yaptığı Kapanış Konu...

Ses-mp3

Namaz Vakitleri

Bölge :

Üyelere Özel Hediye Kitap

Duyurular

Her hafta değişik konularda sorularınızı cevaplandırıyoruz. Sorularınızı canlı olarak iletebilirsiniz.

Tek yapmanız gereken aşağıdaki web sayfamıza tıklamak:
www.islamiyetin-sesi.org

Her Cumartesi Türkiye Saati ile 21:30, Almanya Saati ile 19:30 da

islamiyetin-sesi.org adresinden canlı izleyebilirsiniz. Sorularınızı sorabilirsiniz.

Bu gece özellikle dünyanın batısı, dansla meşgulken, alkol tüketirken ve heyecanlanırken, biz yeni yılda O’nun emirlerine itaat duygusunu koruyarak, inancımızı geliştireceğize ve bütün davranışlarımızı Allah’ın emirleri doğrultusunda şekillendireceğimize, Allah’ın huzurunda söz vermeliyiz.

Allah’ın varlığı konusunu bir tarafa koyarsak, Kurtuluş sorusu belki de üzerinde durulması gereken en önemli konudur. Gerçek Kurtuluş nedir? İlahi Adalet ile birlikte orijinal günah ve reenkarnasyon kavramı gibi yanılgılar doğuran keyfi tanımları nedeniyle “Kurtuluş” konusu karışık bir hal aldı ve önemi anlaşılamadı. Öte yandan İslam, konu hakkında aslında tutarlı ve rasyonel bir anlayış sunuyor. Diğer taraftan günümüz dünyasında karşılaşılan sorunlara yer veren:

-          Dünyevi sıkıntılardan necat mümkün müdür?

-          İbtila ve azabın farkınedir?

-          Günahtan tamamen kurtulmak; necat bulmak mümkün müdür?

-          Günaha olan meyilden kurtulmak mümkün müdür?

-          Necata doğru ilerliyor olmanın belirtileri nelerdir?

Sorularına da bu kitabımızda cevap bulacaksınız.

 

Kitap için tıklayın

Namaza yeni başlayacaksanız, veya zaten kılıyorsanız,

bilmeniz gerekenleri bulacağınız bölümümüz açıldı.

TIKLAYIN...

Bu kitap, manevi arayış içindekiler için ilmi gerçekleri çok pratik ve herkesin anlayabileceği bir dille anlatan ve manevi yolculuğunuza rehberlik vasfı olan bir kitaptır. Ahmediye Cemaati’nin İkinci Halifesi olan kitabın sahibi Hz. Mirza Beşiruddin Mahmud Ahmed, kitabında konunun ehemniyetini şu sözlerle dile getirmiştir:

“Bu öyle bir konudur ki her insanın aklına gelir, kalbini gıdıklar. Birçok insan bunu bana sormuş ve varsa bir reçete talep etmiştir. Soru şudur;

“İnsan hangi yöntemlerle kötülükten arınabilir, iyilikleri cezp edebilir? “

Genellikle verilen cevap. “İyilik yap işte, kötülüklerden de sakın” şeklindedir. Ama herkesin çok iyi bildiği gibi birçok insan “biz Kûr’ân-ı Kerîm’i okuduk, hadis kitaplarını ezberledik, Vâdedilen Mesih’in yazdığı kitapları da okuduk ama tam olarak günahtan arınmış, iyilikleri cezp etmiş sayılamayız. Şimdi söyleyin; bizim ilacımız nedir?” diyorlar.”

Umarız manevi yolculuğunuzda yolunuzu aydınlatmaya vesile olur.

Kitap için tıklayın

Bir sonraki yemeğin nereden geleceğini 1 milyar kişi bugün merak ediyor, hatta güvenli içme suyu, uygun barınak, tıbbi yardımı da. 1 milyar kişi herhangi bir umut olmadan mücadele ederek bekliyor. Humanity First Yoksul insanların yoksulluğunu azaltmak için Afrika, Asya ve Latin Amerika bölgelerinde genelinde çalışıyor. Bu ay, yardımına ihtiyacım var, diyor...

Haydi yardım elini uzatın:

Fazal Ahmad is fundraising on JustGiving for Humanity First

 

Berakat-üd Dua

Yazan: Mirza Gulam Ahmed

Aligarh Müslim Üniversitesi’nin kurucusu Sir Seyyid Ahmed Han, Hindistan’daki Müslümanların çok önemli bir lideriydi. O, yeryüzünde meydana gelen her olayın kaza ve kadere tabi olarak gerçekleştiğine inanmaktaydı. Başka bir ifadeyle onun düşüncesine göre; Yüce Allahccher şeyi önceden tayin ettiği için, dua eden bir kimse, ettiği duanın sevabını ancak ahiret yaşamında bulacaktır ve dua vasıtasıyla bu dünyada bir değişiklik yaratmak mümkün değildir.

Berekâtü’d Dua, Müslüman Ahmediye Cemaatinin kurucusu Vadedilen Mesih ve Mehdi Hz. Mirza Gulam Ahmed Kadiyani’ninas, Sir Seyyid Ahmed Han’ın yukarıda beyan edilen inancını reddetmek üzere kaleme aldığı eseridir. Eser ilk olarak Kadiyan’da bulunan Riyaz-ı Hind Matbaasında, Hicri 1310 senesinin mübarek Ramazan ayında yayınlanmıştır. Kitap için tıklayın...


Namaz

Namaz nedir?

·     Namaz, bir kimsenin ihtiyaçlarını gidermesi için, tevazu ve acz ile Allah'ıncc huzurunda, O'na boyun eğmesidir.

·     Namaz,  Allah'acc karşı duyulan aşk, O'nun korkusu keza kalbin onun zikri ile meşguliyetidir.

·     Namaz bir insanın, O olmadan gerçekten hayat bulamayacağı ve de emniyet ile mutluluk yollarına erişemeyeceği, yüce şanlı Rabbinecc hitaben yalvarışıdır.

·     Namaz en yüce düzeyde bir ibadettir.

·     Namaz sadece bedeni bir durum ve hareket değildir. Farklı namaz hareketleri saygı, tevazu ve aczin göstergeleridir.

·     Namaz, günahtan uzaklaşmanın bir aracıdır. Hiçbir yol insanı, namazdaki kadar Allah'acc yakın kılmaz.

·     Namaz, ibadette bulunan bir kimsenin takvasının etkin bir ölçütüdür.

·     Yüce Allah'ıncc  lütfu ancak namaz yoluyla elde edilir. Kitap için tıklayın...

Suriye'ye Humanity First ile yardım ulaştırın

Humanity First Web sayfası için tıklayın.

Galerimiz Resimler