Mta-türk videolar için tıklayınız.

SORU 1: Hz. Resulüllah (sav) ne zaman ve nerede doğdu?

Cevap: 9 Rebiül Evvel, Miladi takvime göre 20 Nisan 571 Pazartesi günü Arap yarımadasının Mekke şehrinde doğdu.[1]

SORU 2: Hz. Resulüllah’ınsav künyesi ve lakabı neydi?

Cevap:    Hz. Resulüllah’ınsav ismi Muhammed,

Künyesi Ebul Kasım,

Lakabı Emin ve Suduk’tur (daima ve çok doğru söyleyen).

SORU 3: Hz. Resulüllah’ınsav dedesi, babası ve annesinin isimleri nedir?

Cevap:    Dedesinin adı: Abdulmuttalip

Babasının adı: Abdullah

Annesinin adı: Amine binti Vahap

SORU 4: Hz. Resulüllah’ınsav babası ve annesi ne zaman vefat ettiler?

Cevap: Babası, Hz. Resulüllah’ınsav doğmasından birkaç ay önce, annesi ise, Hz. Resulüllahsav altı yaşındayken vefat etti.

SORU 5: Hz. Resulüllah’ınsav süt annesinin ismi nedir?

Cevap: Hz. Halime Sadiye

SORU 6: Hz. Resulüllah’ınsav ilk evliliği kaç yaşındayken ve kiminle oldu?

Cevap: 25 yaşındayken Hz. Haticera ile evlendi. Hz. Hatice o zaman 40 yaşındaydı.

SORU 7: Hz. Resulüllah’ınsav mukaddes eşlerinin isimlerini söyleyiniz.

Cevap:

 1. Hz. Hatice-tül Kübra binti Huveylid
 2. Hz. Sevde binti Zemia
 3. Hz. Aişe Sıddıka binti hz. Ebubekir
 4. Hz. Hafsa binti Hz. Ömer
 5. Hz. Zeynep binti Huzeyme
 6. Hz. Ümmü Seleme Hind binti Ebu Ümeyye
 7. Hz. Zeynep binti Cahş
 8. Hz. Cüveyriye binti Haris
 9. Hz. Safiye binti Huyey bin Ahtab
 10. Hz. Ümmü Habibe binti Ebu Süfyan
 11. Hz. Ümmü İbrahim Hz. Mariye Kıptî
 12. Hz. Meymûne binti Haris

(Dörtten fazla eş almak istisnası sadece Hz. Resulüllahsav içindir ve bu istisnadan Ahzap suresi 51. Ayette bahsedilmiştir.)

SORU 8: Hz. Resulüllah’ınsav mübarek kızlarının  isimleri nelerdir?

Cevap:

 1. Hz. Zeynepra, Hz. Ebu’l As’ın zevcesi
 2. Hz. Rukiyyera
 3. Hz. Ümmü Gülsümra

(Hz. Rukiyye ve Hz. Ümmü Gülsüm Ebu Leheb’in iki oğlu Utbe ve Uteybe ile nikahlandı ama birleşmeden önce nikah feshedildi. Daha sonra Hz. Rukiyye ve Hz. Ümmü Gülsüm arka arkaya Hz. Osman bin Afvan ile nikahlandılar.)

4. Hz. Fatımara , Hz. Ali İbni Talib’inra zevcesi

SORU 8: Hz. Resulüllahsav mübarek oğullarının isimleri nelerdir?

Cevap:

 1. Hz. Kasımra
 2. Hz. Tahirra
 3. Hz. Tayyipra

(Hz. Tayyip’in ikinci ismi Abdullahtı.)

4. Hz. İbrahimra

(Bir rivayette Hz. Resulüllah’ınsav onbir erkek çocuğu olduğundan bahsedilmektedir.)[2]

SORU 9: Hz. Resulüllahsav kaç yaşında Peygamberliğini ilan etti?

Cevap: 40 yaşındayken

SORU 10: Hz. Resulüllah’asav ilk vahiy nerede geldi? Onun detaylarını anlatınız.

Cevap: Hz. Resulüllah’asav ilk vahiy Hira mağarasında nazil oldu. Hz. Cebrailas kendisine “İkra” yani oku dedi. Hz. Resulüllahsav:

“Ma ene bikariin” yani “ben okuyamam”

buyurdu, Melek ona sarılıp sıktı ve tekrar “ikra” dedi. Hz. Resulüllahsav tekrar aynı cevap verdi. Melek ikinci kez aynı şeyi yaptı ve tekrar “ikra” dedi. Fakat Hz. Resulüllahsav üçüncü kez aynı cevap verdi.  Okumayı reddetmemesinin bir sebebi okumayı bilmemesiydi, ikinci olarak onun kalbinde, bu kadar büyük bir sorumluluğu nasıl taşıyacağına dair bir korku oluşmuştu. Sonunda melek üçüncü defa kendisine sarılarak çok şiddetle sıktı ve

“İkra bismi rabbikellezi halak”

dedi. Hz. Resulüllahsav bu defa Rabbinin ismini duyunca bu mesajı iletmeye hazır oldu.

SORU 11: Hz. Resulüllah’ınsav ilk vahyi üzerine Hz. Hatice’nin tepkisi ne oldu?

Cevap: Hz. Resulüllahsav Hira mağarasından dönünce sıkıntılı bir şekilde olup bitenleri Hz. Hatice’ye anlattı ve “Ben kendimden korkuyorum” buyurdu. Hz. Haticera kendisini tasdik ederek dedi ki:

[3]

“Hayır Hayır öyle olmaz! Vallahi Allahcc sizi hiçbir zaman utandırmayacaktır. Siz akrabalarınıza iyi davranıyorsunuz ve insanların dertlerini paylaşıyorsunuz ve bitmiş olan iyi ahlakı siz taşıyorsunuz, misafirperverlik yapıyorsunuz, daima haklıdan yana oluyorsunuz.”

SORU 12: Erkekler, kadınlar, çocuklar, köleler, padişahlar, Hıristiyanlar, İranlılar ve Rumlar arasından ilk olarak kimler Hz. Resulüllah’asav iman etti?

Cevap:

Erkeklerden        : Hz. Ebu Bekirra

Kadınlardan         : Hz. Haticetü’l Kübra

Çocuklardan        : Hz. Alira

Kölelerden           : Hz. Zeyd Bin Harisera

Padişahlardan     : Asmaha Necaşira, Habeşistan kralı

İranlılardan         : Hz. Selman Farisira

Bizanslılardan    : Hz. Suheyb Rumîra

SORU 13: Hz. Resulüllahsav hangi padişahlara tebliğ mektupları yazmıştır? Onlardan bazılarının isimlerini söyleyiniz.

Cevap:

 1. Bizans Kralı Heraklius
 2. İran Padişahı Hüsrev Pervez
 3. Habeşistan Kralı Asmaha Necaşi
 4. Mısır Şahı Mukavkıs
 5. Ğassan Reisi Haris bin Ebi Şemir
 6. Yemame Reisi Havza Bin Ali
 7. Bahreyn Münzir Temi

SORU 14: Hz. Resulüllah’ınsav bir şiirini söyleyiniz.

Cevap:

“ Ben yalancı peygamber değilim,

Ben Abdulmuttalib’in oğluyum”

SORU 15: Hz. Resulüllahsav ne zaman ve kaç yaşındayken vefat etti? Mezarı nerededir?

Cevap: Miladi 26 Mayıs 632’de, Hicri takvime göre 1 Rebiülevvel 11 tarihinde, 63 yaşındayken Refik-i Ala’ya kavuştu. Kendisi Medine-i Münevvere’de Hz. Aişe’nin odasında medfundur.[4]

SORU 16: Hz. Resulüllahsav nübüvvet iddiasından sonra ne kadar yaşadı?

Cevap: Yaklaşık 23 yıl

SORU 17: Hz. Hasan bin Sabit’in, Hz. Resulüllah’ınsav vefatı üzerine söylediği meşhur şiiri hangisidir?

Cevap:

“Ey Resulüllahsav sen benim gözümün bebeği idin

Sizin vefatınızla benim gözüm kör oldu

Şimdi kim vefat ederse umurumda değil

Ben sadece sizin vefatınızdan korkuyordum”

 


[1] Siret Hatemünnebiyyin, sayfa 93

[2] Siret Hatemünnebiyyin, cilt 1, sayfa 139

[3] Sahih-i Buhari, Bap Bed’ul Vahiy

[4] Cang Gazetesi, Karaçi 28 Eylül 1958, Sayfa 7, Mevlit Bayramı baskısı, Alıntı, Tarih-i Ahmediyet cilt 2, sayfa 552-553


Newer news items:
Older news items:

Sosyal Medyamız

Ahmediyet'e Davet

Multimedya

Dergimiz 22. Sayısı

Vadedilen Mesih ve Mehdi’nin (as) olağanüstü İslam hizmetleri


Kur'an Meali

Cemaatimiz tarafından hazırlanan İkinci Kuran Mealimiz Yayında

Her Sureden önce açıklaması, Arapçası ve Türkçesi aynı hizada, Geniş indeks, Geniş Dipnotlar

Kitap

Downloads: 149

Müslüman Ahmediye Cemaati’nin kuruluşunun 100. Yıldönümü dolayısıyla; Kelime-i şahadet getirmelerinden dolayı "suçlanan" ve ağır e...

Video

Ses-mp3

Üyelere Özel Hediye Kitap

Duyurular

Her Cumartesi Türkiye Saati ile 21:30, Almanya Saati ile 20:30 da

Her hafta değişik konularda sorularınızı cevaplandırıyoruz. Sorularınızı canlı olarak iletebilirsiniz.

Tek yapmanız gereken aşağıdaki web sayfamıza tıklamak:
www.islamiyetin-sesi.org

Bu gece özellikle dünyanın batısı, dansla meşgulken, alkol tüketirken ve heyecanlanırken, biz yeni yılda O’nun emirlerine itaat duygusunu koruyarak, inancımızı geliştireceğize ve bütün davranışlarımızı Allah’ın emirleri doğrultusunda şekillendireceğimize, Allah’ın huzurunda söz vermeliyiz.

Allah’ın varlığı konusunu bir tarafa koyarsak, Kurtuluş sorusu belki de üzerinde durulması gereken en önemli konudur. Gerçek Kurtuluş nedir? İlahi Adalet ile birlikte orijinal günah ve reenkarnasyon kavramı gibi yanılgılar doğuran keyfi tanımları nedeniyle “Kurtuluş” konusu karışık bir hal aldı ve önemi anlaşılamadı. Öte yandan İslam, konu hakkında aslında tutarlı ve rasyonel bir anlayış sunuyor. Diğer taraftan günümüz dünyasında karşılaşılan sorunlara yer veren:

-          Dünyevi sıkıntılardan necat mümkün müdür?

-          İbtila ve azabın farkınedir?

-          Günahtan tamamen kurtulmak; necat bulmak mümkün müdür?

-          Günaha olan meyilden kurtulmak mümkün müdür?

-          Necata doğru ilerliyor olmanın belirtileri nelerdir?

Sorularına da bu kitabımızda cevap bulacaksınız.

 

Kitap için tıklayın

Namaza yeni başlayacaksanız, veya zaten kılıyorsanız,

bilmeniz gerekenleri bulacağınız bölümümüz açıldı.

TIKLAYIN...

Bu kitap, manevi arayış içindekiler için ilmi gerçekleri çok pratik ve herkesin anlayabileceği bir dille anlatan ve manevi yolculuğunuza rehberlik vasfı olan bir kitaptır. Ahmediye Cemaati’nin İkinci Halifesi olan kitabın sahibi Hz. Mirza Beşiruddin Mahmud Ahmed, kitabında konunun ehemniyetini şu sözlerle dile getirmiştir:

“Bu öyle bir konudur ki her insanın aklına gelir, kalbini gıdıklar. Birçok insan bunu bana sormuş ve varsa bir reçete talep etmiştir. Soru şudur;

“İnsan hangi yöntemlerle kötülükten arınabilir, iyilikleri cezp edebilir? “

Genellikle verilen cevap. “İyilik yap işte, kötülüklerden de sakın” şeklindedir. Ama herkesin çok iyi bildiği gibi birçok insan “biz Kûr’ân-ı Kerîm’i okuduk, hadis kitaplarını ezberledik, Vâdedilen Mesih’in yazdığı kitapları da okuduk ama tam olarak günahtan arınmış, iyilikleri cezp etmiş sayılamayız. Şimdi söyleyin; bizim ilacımız nedir?” diyorlar.”

Umarız manevi yolculuğunuzda yolunuzu aydınlatmaya vesile olur.

Kitap için tıklayın

Bir sonraki yemeğin nereden geleceğini 1 milyar kişi bugün merak ediyor, hatta güvenli içme suyu, uygun barınak, tıbbi yardımı da. 1 milyar kişi herhangi bir umut olmadan mücadele ederek bekliyor. Humanity First Yoksul insanların yoksulluğunu azaltmak için Afrika, Asya ve Latin Amerika bölgelerinde genelinde çalışıyor. Bu ay, yardımına ihtiyacım var, diyor...

Haydi yardım elini uzatın:

Fazal Ahmad is fundraising on JustGiving for Humanity First

 

Berakat-üd Dua

Yazan: Mirza Gulam Ahmed

Aligarh Müslim Üniversitesi’nin kurucusu Sir Seyyid Ahmed Han, Hindistan’daki Müslümanların çok önemli bir lideriydi. O, yeryüzünde meydana gelen her olayın kaza ve kadere tabi olarak gerçekleştiğine inanmaktaydı. Başka bir ifadeyle onun düşüncesine göre; Yüce Allahccher şeyi önceden tayin ettiği için, dua eden bir kimse, ettiği duanın sevabını ancak ahiret yaşamında bulacaktır ve dua vasıtasıyla bu dünyada bir değişiklik yaratmak mümkün değildir.

Berekâtü’d Dua, Müslüman Ahmediye Cemaatinin kurucusu Vadedilen Mesih ve Mehdi Hz. Mirza Gulam Ahmed Kadiyani’ninas, Sir Seyyid Ahmed Han’ın yukarıda beyan edilen inancını reddetmek üzere kaleme aldığı eseridir. Eser ilk olarak Kadiyan’da bulunan Riyaz-ı Hind Matbaasında, Hicri 1310 senesinin mübarek Ramazan ayında yayınlanmıştır. Kitap için tıklayın...


Namaz

Namaz nedir?

·     Namaz, bir kimsenin ihtiyaçlarını gidermesi için, tevazu ve acz ile Allah'ıncc huzurunda, O'na boyun eğmesidir.

·     Namaz,  Allah'acc karşı duyulan aşk, O'nun korkusu keza kalbin onun zikri ile meşguliyetidir.

·     Namaz bir insanın, O olmadan gerçekten hayat bulamayacağı ve de emniyet ile mutluluk yollarına erişemeyeceği, yüce şanlı Rabbinecc hitaben yalvarışıdır.

·     Namaz en yüce düzeyde bir ibadettir.

·     Namaz sadece bedeni bir durum ve hareket değildir. Farklı namaz hareketleri saygı, tevazu ve aczin göstergeleridir.

·     Namaz, günahtan uzaklaşmanın bir aracıdır. Hiçbir yol insanı, namazdaki kadar Allah'acc yakın kılmaz.

·     Namaz, ibadette bulunan bir kimsenin takvasının etkin bir ölçütüdür.

·     Yüce Allah'ıncc  lütfu ancak namaz yoluyla elde edilir. Kitap için tıklayın...

Suriye'ye Humanity First ile yardım ulaştırın

Humanity First Web sayfası için tıklayın.

Galerimiz Resimler