Mta-türk videolar için tıklayınız.

Soru 1: Şeyheyn ile kastedilen nedir? Hz. Resulüllah’ınsav onlarla ne gibi akrabalığı vardır?

Cevap: Hz. Ebubekirra ve Hz. Ömer’era şeyheyn denir. Her ikisi de Hz. Resulüllah’ınsav kayınpederi idiler ve her ikisi de Hz. Resulüllah’ınsav vefatından sonra sırayla onun halifeleri oldular.

Soru 2: Hz. Ebubekir’inra mübarek ismi nedir?

Cevap: Hz. Abdullah bin Ebu Kuhafera.

Soru 3: Aşere-i Mübeşşere kimlerdir?

Cevap: Hayattayken cennetle müjdelenen, Hz. Resulüllah’ınsav, onun için canlarını feda etmeye hazır olan on sahabesidir. Onların isimleri şöyledir:

Hz. Ebubekir Sıddikra

Hz. Ömer bin Hattabra

Hz. Osman bin Afvanra

Hz. Ali bin Ebi Talipra

Hz. Abdurrahman bin Avfra

Hz. Ebu Ubeyde bin El-Cerrahra

Hz. Said bin Zeydra

Hz. Talha bin Ubeydullahra

Hz. Zubeyr bin El-Avvamra

Hz. Sad bin Ebi Vakkasra

Soru 4: Zinnureyn (iki nur sahibi) ile kastedilen kimdir? Neden?

Cevap: Hz. Osman Ganira. Çünkü o, ayrı ayrı zamanlarda Hz. Resulüllah’ınsav iki kızı ile evlenmişti.

Soru 5: Hz. Resulüllahsav tarafından İslami bir birliğin komutanı tayin edilen, azat edilmiş bir kölenin adını söyleyiniz.

Cevap: Hz. Zeyd bin Harisera.

Soru 6: Hz. Resulüllah’ınsav derbar (devlet işlerinin görüşüldüğü resmi toplantı yeri) şairinin ismini söyleyiniz ve onun bir şiirini söyleyiniz.

Cevap:  Hz. Hasan bin Sabitra.

Tercümesi:

Ey Resulüllah’ın düşmanları! Babam, büyükbabam ve benim onurum ve şerefim, Hz. Resulüllah’ın onurunu korumak için sizin karşınızda bir siperdir.

Soru 7: Hz. Aişera hatemennebiyyin’in manasını nasıl anlatmıştır?

Cevap:

Tercümesi: Hz. Resulüllahsav hatemül enbiya deyiniz ama ondan sonra bir peygamber yoktur demeyiniz.[1]

Soru 8: Hz. Ömerra ve Hz. Alira kimler tarafından ve ne zaman şehit edildi?

Cevap: Hz. Ömerra İranlı bir köle olan Ebu Lü’lü tarafından 1 Muharrem 23 Hicri, ve Hz. Alira 21 Ramazan-ı Mübarek 40 Hicri tarihinde Abdurrahman Bin Mülcem Harici tarafından şehit edildiler.

Soru 9: Hz. Osman’ınra şehadet olayını kısaca anlatınız.

Cevap: Abdullah bin Seba’nın yandaşları Medine’yi ablukaya aldılar.  Hz. Osman’a saldırarak 18 Zilhicce 35 Hicri tarihinde, miladi takvime göre 20 Mayıs 656’da şehit ettiler. Kendisi o anda evinde Kuran-ı Kerim okuyordu.

Soru 10: Tabiin ile kastedilen nedir? 2 meşhur isim söyleyiniz.

Cevap: Sahebelerin sohbetinden feyiz almış olan kişilere Tabiin denir. Hz. Hasan Basrira ve Hz. Uveys Karnira onlardan ikisidir.

Soru 11: Hz. Resulüllahsav zamanındaki hanım şairlerden birinin ismini söyleyiniz.

Cevap: Hz. Hansara.

Soru 12: Bir Müslüman hanım sufî’nin ismini söyleyiniz.

Cevap: Hz. Rabia Basrira.

Soru 13: Dört fıkıh imamının ismini söyleyiniz.

Cevap:

Hz. İmam Ebu Hanifera (80 H. – 150 H.)

Hz. İmam Şafira (105 H. – 204 H.)

Hz. İmam Malikra (95 H. – 179 H.)

Hz. İmam Ahmed Bin Hanbelra (164 H. – 231 H.)

Soru 14: Ümmet Muhammed arasından her yüzyılda gelen müceddidlerin isimlerini sırasıyla söyleyiniz.

Cevap:

Hz. Ömer Bin Abdulazizra

Hz. İmam Şafira veya bazılarına göre İmam Ahmed Bin Hanbelra

Hz. Ebu Şerahara ve Ebul Hasan Eş’arira

Hz. Ebu Abdullah Neşapurira Hz. Kazi Ebubekir Bakilanîra

Hz. İmam Gazalira

Hz. Seyyid Abdulkadir Geylanîra

Hz. İmam İbni Teymiyera ve Hz. Hace Muinüddin Çiştî Acmerîra

Hz. Hafız İbni Hacer Eskalanîra ve Hz. Salih Bin Ömerra

Hz. Allame Celalüddin Suyutîra

Hz. İmam Muhammed Tahir Gucaratîra

Hz. Müceddid Elfi Sanî Ahmed Sirhindîra

Hz. Şah Veliyullah Muhaddes Dehlevîra

Hz. Seyyid Ahmed Şehid Barelevîra[2]

Hz. Mirza Gulam Ahmed Kadiyanî Mesih-i Mevud ve Mehdi-yi Mevudas

Soru 15: Hz. Nimetullah Veli hakkında kısaca bilgi veriniz.

Cevap: Hz. Nimetullah Veli, Delhi’nin etrafında yaşamış olan keşif ve keramet sahibi çok ermiş bir evliya idi. Onun çok yüksek manevi kemalatının bir hatırası, İmam Mehdinin zuhur etmesi ile ilgili kasidesidir. Bu kaside yüzyıllarca bütün halkın dilindeydi.

Soru 16: Hz. Nimetullah Veli’nin Mesih-i Mevud’unas doğruluğu hakkındaki iki şiirini yazınız.

Cevap:

Tercümesi;

Elif, Ha, mim, dal (Ahmed) şeklinde yazılmış o saygıdeğer insanın ismini (keşfimde) görüp okuyorum.

Onun dönemi en güzel ve başarılı şekilde tamamlandığında, ardında (kendisine benzeyen) bir oğlunu yadigâr bıraktığını (görüyorum.)

Soru 17: Herhangi bir Müslüman doktor, bilim adamı ve filozofun ismini söyleyiniz?

Cevap:    Doktor: İbni Sina

Bilim Adamı: Cabir Bin Hayyan

Filosof: İbni Rüşd

Soru 18: İbni Hişam ve İbni Haldun kimdir?

Cevap: İbni Hişam meşhur bir tarihçidir. Onun meşhur kitabı Es-siretü’n Nebeviyye Li İbni Hişam, İslam tarihi ve Hz. Resulüllah’ınsav sireti hakkında çok güvenilir bir eserdir.

İbni Haldun, tanınmış tarihçi ve filozoftur. Tarih İbni Haldun ve Mukaddeme İbni Haldun, onun meşhur eserlerindendir.

 


[1] Dürri Mensur, cilt 5, sayfa 204, Matbua Darül Marife, Beyrut.

[2] Hicacü’l Kirame, Molvi Muhammed Sıddık Hasan Han, Sayfa 127-129

Sosyal Medyamız

Ahmediyet'e Davet

Multimedya

Dergimiz 22. Sayısı

Vadedilen Mesih ve Mehdi’nin (as) olağanüstü İslam hizmetleri


Kur'an Meali

Cemaatimiz tarafından hazırlanan İkinci Kuran Mealimiz Yayında

Her Sureden önce açıklaması, Arapçası ve Türkçesi aynı hizada, Geniş indeks, Geniş Dipnotlar

Kitap

Downloads: 145

Bu küçük kitap, Sevgili Peygamberimizin (s.a.v.); "Her kim namazımızı kılar, yüzünü kıblemize çevirir ve bizim kestiğimiz hayvanın et...

Video

Downloads: 125

Müslüman Ahmediye Cemaati Başkanı ve Vadedilen Mesih'in 5. Halifesi Mirza Masrur Ahmed Hazret...

Ses-mp3

Üyelere Özel Hediye Kitap

Duyurular

Her Cumartesi Türkiye Saati ile 21:30, Almanya Saati ile 20:30 da

Her hafta değişik konularda sorularınızı cevaplandırıyoruz. Sorularınızı canlı olarak iletebilirsiniz.

Tek yapmanız gereken aşağıdaki web sayfamıza tıklamak:
www.islamiyetin-sesi.org

Bu gece özellikle dünyanın batısı, dansla meşgulken, alkol tüketirken ve heyecanlanırken, biz yeni yılda O’nun emirlerine itaat duygusunu koruyarak, inancımızı geliştireceğize ve bütün davranışlarımızı Allah’ın emirleri doğrultusunda şekillendireceğimize, Allah’ın huzurunda söz vermeliyiz.

Allah’ın varlığı konusunu bir tarafa koyarsak, Kurtuluş sorusu belki de üzerinde durulması gereken en önemli konudur. Gerçek Kurtuluş nedir? İlahi Adalet ile birlikte orijinal günah ve reenkarnasyon kavramı gibi yanılgılar doğuran keyfi tanımları nedeniyle “Kurtuluş” konusu karışık bir hal aldı ve önemi anlaşılamadı. Öte yandan İslam, konu hakkında aslında tutarlı ve rasyonel bir anlayış sunuyor. Diğer taraftan günümüz dünyasında karşılaşılan sorunlara yer veren:

-          Dünyevi sıkıntılardan necat mümkün müdür?

-          İbtila ve azabın farkınedir?

-          Günahtan tamamen kurtulmak; necat bulmak mümkün müdür?

-          Günaha olan meyilden kurtulmak mümkün müdür?

-          Necata doğru ilerliyor olmanın belirtileri nelerdir?

Sorularına da bu kitabımızda cevap bulacaksınız.

 

Kitap için tıklayın

Namaza yeni başlayacaksanız, veya zaten kılıyorsanız,

bilmeniz gerekenleri bulacağınız bölümümüz açıldı.

TIKLAYIN...

Bu kitap, manevi arayış içindekiler için ilmi gerçekleri çok pratik ve herkesin anlayabileceği bir dille anlatan ve manevi yolculuğunuza rehberlik vasfı olan bir kitaptır. Ahmediye Cemaati’nin İkinci Halifesi olan kitabın sahibi Hz. Mirza Beşiruddin Mahmud Ahmed, kitabında konunun ehemniyetini şu sözlerle dile getirmiştir:

“Bu öyle bir konudur ki her insanın aklına gelir, kalbini gıdıklar. Birçok insan bunu bana sormuş ve varsa bir reçete talep etmiştir. Soru şudur;

“İnsan hangi yöntemlerle kötülükten arınabilir, iyilikleri cezp edebilir? “

Genellikle verilen cevap. “İyilik yap işte, kötülüklerden de sakın” şeklindedir. Ama herkesin çok iyi bildiği gibi birçok insan “biz Kûr’ân-ı Kerîm’i okuduk, hadis kitaplarını ezberledik, Vâdedilen Mesih’in yazdığı kitapları da okuduk ama tam olarak günahtan arınmış, iyilikleri cezp etmiş sayılamayız. Şimdi söyleyin; bizim ilacımız nedir?” diyorlar.”

Umarız manevi yolculuğunuzda yolunuzu aydınlatmaya vesile olur.

Kitap için tıklayın

Bir sonraki yemeğin nereden geleceğini 1 milyar kişi bugün merak ediyor, hatta güvenli içme suyu, uygun barınak, tıbbi yardımı da. 1 milyar kişi herhangi bir umut olmadan mücadele ederek bekliyor. Humanity First Yoksul insanların yoksulluğunu azaltmak için Afrika, Asya ve Latin Amerika bölgelerinde genelinde çalışıyor. Bu ay, yardımına ihtiyacım var, diyor...

Haydi yardım elini uzatın:

Fazal Ahmad is fundraising on JustGiving for Humanity First

 

Berakat-üd Dua

Yazan: Mirza Gulam Ahmed

Aligarh Müslim Üniversitesi’nin kurucusu Sir Seyyid Ahmed Han, Hindistan’daki Müslümanların çok önemli bir lideriydi. O, yeryüzünde meydana gelen her olayın kaza ve kadere tabi olarak gerçekleştiğine inanmaktaydı. Başka bir ifadeyle onun düşüncesine göre; Yüce Allahccher şeyi önceden tayin ettiği için, dua eden bir kimse, ettiği duanın sevabını ancak ahiret yaşamında bulacaktır ve dua vasıtasıyla bu dünyada bir değişiklik yaratmak mümkün değildir.

Berekâtü’d Dua, Müslüman Ahmediye Cemaatinin kurucusu Vadedilen Mesih ve Mehdi Hz. Mirza Gulam Ahmed Kadiyani’ninas, Sir Seyyid Ahmed Han’ın yukarıda beyan edilen inancını reddetmek üzere kaleme aldığı eseridir. Eser ilk olarak Kadiyan’da bulunan Riyaz-ı Hind Matbaasında, Hicri 1310 senesinin mübarek Ramazan ayında yayınlanmıştır. Kitap için tıklayın...


Namaz

Namaz nedir?

·     Namaz, bir kimsenin ihtiyaçlarını gidermesi için, tevazu ve acz ile Allah'ıncc huzurunda, O'na boyun eğmesidir.

·     Namaz,  Allah'acc karşı duyulan aşk, O'nun korkusu keza kalbin onun zikri ile meşguliyetidir.

·     Namaz bir insanın, O olmadan gerçekten hayat bulamayacağı ve de emniyet ile mutluluk yollarına erişemeyeceği, yüce şanlı Rabbinecc hitaben yalvarışıdır.

·     Namaz en yüce düzeyde bir ibadettir.

·     Namaz sadece bedeni bir durum ve hareket değildir. Farklı namaz hareketleri saygı, tevazu ve aczin göstergeleridir.

·     Namaz, günahtan uzaklaşmanın bir aracıdır. Hiçbir yol insanı, namazdaki kadar Allah'acc yakın kılmaz.

·     Namaz, ibadette bulunan bir kimsenin takvasının etkin bir ölçütüdür.

·     Yüce Allah'ıncc  lütfu ancak namaz yoluyla elde edilir. Kitap için tıklayın...

Suriye'ye Humanity First ile yardım ulaştırın

Humanity First Web sayfası için tıklayın.

Galerimiz Resimler