Mta-türk videolar için tıklayınız.

Soru 1: Hz. Resulüllah’ınsav gaybî haberine uygun olan Vadedilen Mesih kimdir?

Cevap: Hz. Mirza Gulam Ahmed Kadiyanias. Kendisi Hicri 14 Şevval 1250’de Miladi 13 Şubat 1835’de Cuma günü Kadiyan’da doğdu.

Soru 2: Mesih-i Mevud’unas saygıdeğer babası ve annesinin isimleri nedir?

Cevap: Saygıdeğer babasının ismi, Kadiyan Reisi Hz. Mirza Gulam Murtaza; saygıdeğer annesinin ismi Hz. Çırağ Bibi Hanımefendidir.

Soru 3: Hz. Mesih-i Mevud’aas ilk vahiy ne zaman indi?

Cevap: Hazrete ilk vahiy takriben 1865’de indi.

Soru 4: Hz. Mesih-i Mevud’aas inen ilk vahyi söyleyiniz.

“Ömrün seksen olacak veya birkaç sene az veya birkaç sene fazla olacak. Sen o kadar yaşayacaksın ki uzak nesilleri bile göreceksin.”[1]

Soru 5: Mesih-i Mevud’aas Allahcc tarafından memur edildiği vahyi ilk ne zaman indi?

Cevap: Mart 1882’de vahiy indi.

“Söyle ki ben Allahcc tarafından memur edildim ve buna ilk iman eden benim.”

Soru 6: Mesih-i Nasırî’nin (Hz. İsa’nınas) irhası kimdi? Vadedilen Mesih’inas irhası kimdi? (İrhas, Allahcc tarafından görevlendirilen bir kişinin gelişinden önce alamet olarak gelen diğer şahsa denir)

Cevap: Mesih-i Nasırî’nin (Hz. İsa’nınas) irhası Hz. Yahyaas idi. Onun ismi İncil’de Yuhanna’dır. Vadedilen Mesih’inas irhası Hz. Seyyid Ahmed Barelevî Şehid’dirra.

Soru 7: Mesih-i Mevud’aas ilk olarak ne zaman ve kim dava açtı?

Cevap: 1877’de Rulya Ram isimli bir Hıristiyan dava açtı. Bu olay postahane davası olarak meşhur oldu.

Soru 8: Mesih-i Mevudas 10 Biat şartını ne zaman ilan etti?

Cevap: 12 Ocak 1889’da iştihar (duyuru) Tekmil-i Tebliğ vasıtasıyla ilan etti.

Soru 9: Mesih-i Mevudas ilk biatı ne zaman ve nerede aldı?

Cevap: 23 Mart 1889’da Ludhiyana’da Sufi Ahmed Can’ın evinde ilk biatı aldı.

Soru 10: İlk gün kaç kişiden biat aldı ve ilk biat eden kimdi?

Cevap: İlk gün 40 kişi biat etti. İlk olarak Hz. Hekim Mevlana Nuriddinra (Vadedilen Mesih’inas ilk halifesi) biat etti.

Soru 11: Cemaatin ismi “Ahmediye Cemaati” olarak ne zaman konuldu?

Cevap: Mart 1901’deki nüfus sayımında konuldu.

Soru 12: Hz. Mesih-i Mevud’unas kaç kitabı vardır? İlk ve son kitabının ismini ve yılını söyleyiniz.

Cevap: 85 Kitabı vardır. İlk kitabı Berahin-i Ahmediye’nin birinci ve ikinci cüzü, 1880’de yayınlandı. Son kitabı Peygam-ı Sulh, 1908’de yayınlandı.

Soru 13: Hz. Mesih-i Mevud’unas ikinci evliliği hangi aileden ve kiminle oldu?

Cevap: Kasım 1884’de Dehli’nin meşhur sufisi Hazret Haca Mir Derd’in ailesinden Hz. Seyyide Nusret Cihan Begüm Hanımefendi ile oldu ve Allahcc tarafından müjdelenen evlat ondan oldu.

Soru 14: Hz. Mesih-i Mevud’unas Huşyarpur seferi Ahmediyet tarihinde neden meşhurdur?

Cevap: Hz. Mesih-i Mevud’unas bu seferi Ocak 1886’da oldu. Kendisi, 40 gün çile’ye girdi ve o günlerde Muslih-i Mevud’unra doğacağı müjdesi verildi.

Soru 15: Hz. Mesih-i Mevud’unas müjdelenen evlatlarının isimlerini doğum tarihleriyle söyleyiniz.

Cevap:

 1. Sahibzadi İsmet Hanımefendi: Mayıs 1886’da doğdu Temmuz 1891’de vefat etti.
 2. Sahipzade Beşir-i Evvel: 7 Ağustos 1887’de doğdu, 4 Kasım 1888’de vefat etti.
 3. Hz. Sahipzade Mirza Beşirüddin Mahmud Ahmed Halife-tül Mesih-is Sani (Muslih-i Mevud): 12 Ocak 1889’da doğdu, 8 Kasım 1965’de vefat etti.
 4. Sahipzadi Şevket Hanımefendi: 1891’de doğdu, 1892’de vefat etti.
 5. Hz. Sahipzade Mirza Beşir Ahmed MA: 20 Nisan 1893’de doğdu, 2 Eylül 1963’de vefat etti.
 6. Hz. Sahipzade Mirza Şerif Ahmed: 24 Mayıs 1895’de doğdu, 26 Aralık 1961’de vefat etti.
 7. Hz. Sahipzadi Nüvvab Mübareke Begüm Hanımefendi: 2 Mart 1897’de doğdu, 23 mayıs 1977’de vefat etti.
 8. Hz. Sahipzade Mirza Mübarek Ahmed: 14 Haziran 1899’da doğdu, 16 Eylül 1907’de vefat etti.
 9. Sahipzadi Emetü’n Nasîr Hanımefendi: 28 Ocak 1903’de doğdu, 3 Aralık 1903’de vefat etti.
 10. Hz. Sahipzadi Emtü’l Hafîz Begüm Hanımefendi: 25 Haziran 1907’de doğdu, 6 Mayıs 1987’de vefat etti.

Soru 16: Mesih-i Mevudas Mesih olduğu iddiasını ne zaman yaptı?

Cevap: 1890’da.

Not: İlahi memuriyet vahyine binaen 23 Mart 1889’da biat almaya başladı.

Soru 17: Ahmediye Cemaati’nin ilk Calsa Salana’sı (Yıllık toplantı) ne zaman ve nerede yapıldı?

Cevap: 27 Aralık 1891’de Mescid-i Aksa Kadiyan’da yapıldı.

Soru 18: Ay ve güneş tutulması alameti ne zaman oldu?

Cevap: Hz. Resulüllah’ınsav verdiği gaybî habere uygun olarak, Hindistan’da yani dünyanın doğu bölgelerinde Hicri 13 Ramazan 1311, Miladi 21 Mart 1894’de ay tutuldu. Hicri 28 Ramazan 1311, Miladi 6 nisan 1894’de güneş tutuldu.

Amerika yani dünyanın batı bölgelerinde Miladi 11 mart 1895’de ay tutuldu, ve 26 Mart 1895’de güneş tutuldu.

Soru 18: Kadiyan’da Ziyaü’l İslam matbaası ve kütüphanesi ne zaman kuruldu?

Cevap: 1895’de.

Soru 19: Uluslararası büyük dinlerin toplantısı ne zaman ve nerede yapıldı?

Cevap: 26-29 Aralık 1896’da Lahor’da yapıldı.

Soru 20: Uluslararası büyük dinlerin toplantısında hangi mucize zuhur etti?

Cevap: Bu toplantı için Mesih-i Mevudas bir yazı yazdı ve Allahcc tarafından haber alarak şöyle ilan etti:

“Yüce Allahcc bana, benim yazımın diğer bütün yazılardan üstün çıkacağını haber verdi.”

Nitekim aynen böyle oldu. Hz. Molvî Abdulkerim Siyalkoti Sahip, Mesih-i Mevud’unas yazdığı yazıyı okuyunca, herkes ittifakla, Mesih-i Mevud’unas yazısının hepsinden üstün olduğunu kabul ettiler. Bu yazı daha sonra “İslamî Usul Ki Filasafi” (İslami Talimatların Felsefesi)  ismiyle yayınlandı.

Soru 21: Mesih-i Mevud’aas inen

“İki keçi boğazlanacak” vahyinden kastedilen nedir?

Cevap: Bu vahiyde Hazret Molvi Abdurrahman Sahip ve Hazret Sahipzade Seyyid Abdullatif Şehid’in acı veren şehadetlerine işaret vardır. Her iki ermiş insan Afganistan’da Ahmedi oldukları için şehit edildiler.

Soru 22: Hz. Mesih-i Mevud’aas inen

"Şüphesiz Ben senin evindeki herkesi koruyacağım"

Vahyi neyle ilgiliydi?

Cevap: Hz. Mesih-i Mevud’unas evi Darü’l Mesih’teki bütün insanların ve ihlas sahibi Ahmedilerin Taun’dan (veba) korunacağı ile ilgilidir.

Soru 23: Hz. Mesih-i Mevudas verdiği gaybi haberlere uygun olarak helak olan 5 muhalifin isimlerini, helak olduğu yıl ile söyleyiniz.

Cevap:

 1. Papaz Abdullah Ethem – 1896
 2. Pandit Lekram Peşaverî – 1897
 3. Münşî İlahi Bahş Lahor Muhasibi – 1907
 4. Sadullah Ludhiyavenî – 1907
 5. Amerikalı Dr. Alexander Dowie – 1907

Soru 24: Hz. Mesih-i Mevud’aas Arapça, Farsça, İngilizce, Urduca ve Pencap’ça inen birer vahiy söyleyiniz.

Cevap:

Arapça:

“Acaba Allahcc kendi kulu için yeterli değil mi?”

Farsça:

“Bu istikrarsız ömre hiç güvenme.”

İngilizce:

“I shall give you a large party of Islam.”

“Ben sana çok büyük bir İslamî cemaat vereceğim.”

Urduca:

 

“Dünyaya bir uyarıcı geldi fakat dünya onu kabul etmedi. Fakat Hüda onu kabul edecek ve çok güçlü saldırılarla onun doğruluğunu gösterecektir.”

Pencapca:

“Eğer sen Ben’im olursan bütün dünya senin olur.”

Soru 25: Hz. Mesih-i Mevud’unas Hz. Resulüllah’asav olan aşkıyla ilgili Arapça, Farsça ve Urduca birer şiir yazınız.

Cevap:

Arapça:

“ Ey Muhammedsav! Benim bedenim senin sevgi ve aşkından sana doğru uçmaktadır. Keşke bende uçma kuvveti olsaydı.”

Farsça:

“ Allah’ıncc aşkından sonra ben Muhammed’insav aşkıyla sarhoşum,

Eğer bu kafirlik ise, Allahcc adına yemin ederim ki ben koyu bir kafirim.”

Urduca:

“Benim ruhum Muhammed’insav ruhu ile temas içindedir.

Biz kalbimize onun aşkının dopdolu kadehinden içirdik.”

Soru 26: Hz. Mesih-i Mevud’unas Kuran aşkıyla alakalı bir şiirini söyleyiniz.

Cevap:

“Benim kalbimde her zaman şu düşünce var; Senin sayfanı öpeyim

Kuran’ın etrafında tavaf edeyim ki benim Kabe’m Kuran’dır.”

Soru 27: Hz. Mesih-i Mevud’ınas sık sık okunmasını tavsiye ettiği ilhamî bir duasını söyleyiniz.

Cevap:

“Ey Rabbim! Her şey Senin Hizmetçindir. Ey Rabbim! Şerlilerin şerrinden beni koru, bana yardım et, bana merhamet et.”

Soru 28:

“Nebilerin elbisesinde Allah’ıncc pehlivanı” kimdir? Ve neden?

Cevap: Bu lakabı Yüce Allahcc vahiy vasıtasıyla Hz. Mesih-i Mevud’aas verdi. Çünkü Hz. Resulüllah’ınsav hizmetçisi olarak, kendisi geçmiş bütün peygamberlerin temsilcisidir.

Soru 29: Hz. Mesih-i Mevud’unas şu şiiri kiminle ilgilidir ve nasıl gerçekleşti?

“Ey akılsız ve yolunu şaşırmış düşman sakın!

Hz. Resulüllah’ınsav keskin kılıcından kork!”

Cevap: Yüce Allah’ıncc bir meleği tarafından Muhammed’insav kılıcının avı olan, Hindu Pandit (din adamı) Lekram Peşaverî ile ilgilidir.

Soru 30: Hz. Mesih-i Mevudas hangi şehri ikinci vatanı olarak bildirdi?

Cevap: Siyalkot

Soru 31: Hz. Mesih-i Mevudas Kupurtala ve Kupurtala Cemaati hakkında ne buyurdu?

Cevap: Buyurdu ki; “Kupurtala Kadiyan’ın bir mahallesidir.” Ve Kupurtala’daki ahbaplarına şöyle yazdı: “Ümit ederim ki sizler Kıyamet de bile benimle birlikte olacaksınız çünkü sizler dünyada da benimle birlik oldunuz.”

Soru 32:  Hz. Mesih-i Mevud’unas beş sahabesinin ismini söyleyiniz.

Cevap:

1-       Hz. Müfti Muhammed Sadıkra

2-       Hz. Mevlana Şee’r Alira

3-       Hz. Şeyh Yakup Ali İrfanîra

4-       Hz. Mevlana Seyyid Muhammed Server Şahra

5-       Hz. Hafız Rûşen Alira

Soru 33: Hz. Mesih-i Mevud’unas içinde, Kadiyan’dan hicret ve geri dönmekten bahsedilen iki ilhamını söyleyiniz.

Cevap:

“Hicret üzüntüsü”

“Kuran’a hizmet etmeyi sana farz kılan seni, senin yerine (Kadiyan’a) geri getirecektir.”

Soru 34: Hz. Mesih-i Mevud’unas herhangi 10 kitabının ismini söyleyiniz.

Cevap:

1-       Sürme-yi Çeşmi Arya

2-       Feth-i İslam

3-       Tavzih-i Meram

4-       İzale-i Evham

5-       Ayna-i Kemalat-ı İslam

6-       Hakikatü’l Vahiy

7-       İcazü’l Mesih

8-       Mesih Hindustan me

9-       Tuhve-i Golaraviyye

10-   Kişti-i Nuh

Soru 35: Hz. Mesih-i Mevudas Berekatü’d Dua’yı kimin görüşlerini düzeltmek için yazdı?

Cevap: Nisan 1893’de Sir Seyyid Ahmed Han’ın görüşlerini düzeltmek için yazdı.

Soru 36: Ceng-i Mukaddes’ten ne kastediliyor?

Cevap: Hz. Mesih-i Mevudas ve Papaz Ethem arasında 1893’de Amritsar’da yazılı ve sözlü mübahale oldu. Bu Ceng-i Mukaddes olarak isimlendirildi.

Soru 37: Ahmediye Cemaati’nin, hakkında Hz. Mesih-i Mevud’unas Cemaatin iki kolu olarak belirlediği ilk iki gazete hangisidir?

Cevap: El-Hakem ve El-Bedir

Soru 38: Review of Religions’ın Urduca ve İngilizce baskısı ne zaman başladı?

Cevap: Ocak 1902’de.

Soru 39: Minaretü’l Mesih ve Beytü’d Dua’nın temel taşı kim tarafından ve ne zaman konuldu?

Cevap: Hz. Mesih-i Mevudas 13 mart 1903’de temel taşını koydu.

Soru 40: Hz. Mesih-i Mevudas kendi Farsça şiirinde “Şeyhül Acem” lakabını kime verdi?

Cevap: Hz. Sahipzade Abdullatif Şehid’era verdi. Kendisi 14 Temmuz 1903’te Kabil’de (Afganistan) şehit edildi.

Soru 41: Hz. Mevlana Abdulkerim Siyalkotîra ve Hz. Molvî Burhanüddin Cehlümîra ne zaman vefat ettiler?

Cevap: . Mevlana Abdulkerim Siyalkotîra 11 Ekim 1905’te, Hz. Molvî Burhanüddin Cehlümîra 3 Aralık 1905’te vefat ettiler.

Soru 42: Sadr Encümen Ahmediye ne zaman kuruldu?

Cevap: 29 Ocak 1906’da kuruldu.

Soru 43: Vakfe Zindigî (hayatını İslam için vakfetmek) resmi olarak ne zaman başladı?

Cevap: Eylül 1907’de

Soru 44: Behişti Makbara’nın[2] temeli hangi yıl atıldı?

Cevap: 1905’te atıldı.

Soru 45: Hz. Mesih-i Mevud’unas vefat tarihini söyleyiniz.

Cevap: Hz. Mesih-i Mevudas 26 Mayıs 1908’de Lahor’da vefat etti. 27 Mayıs 1908’de Hz. Halifetü’l Mesihi’l Evvel tarafından Behişti Makbara Kadiyan’da cenaze namazı kıldırıldı ve aynı yerde defnedildi.

Soru 46: Hz. Mesih-i Mevud’unas son sözleri ne idi?

Cevap: “Allah’ım! Benim sevgili Allah’ım!”

 


[1] Tezkire, Sayfa 7, 1969 baskısı

[2] Vasiyet nizamına katılan ve İslamiyet’e hizmet edenler için Kadiyan’da kurulan mezarlık. Bu fikir Hz. Mesih-i Mevud’aas Yüce Allahcc tarafından ilham edildi.

Sosyal Medyamız

Ahmediyet'e Davet

Multimedya

Dergimiz 22. Sayısı

Vadedilen Mesih ve Mehdi’nin (as) olağanüstü İslam hizmetleri


Kur'an Meali

Cemaatimiz tarafından hazırlanan İkinci Kuran Mealimiz Yayında

Her Sureden önce açıklaması, Arapçası ve Türkçesi aynı hizada, Geniş indeks, Geniş Dipnotlar

Kitap

Downloads: 184

Namaz nedir? · Namaz, bir kimsenin ihtiyaçlarını gidermesi için, tevazu ve acz ile Allah'ıncc huzurunda, O'na boyun eğmesidir. · Namaz, Allah'acc karşı duyulan aşk, O'nun ...

Video

Downloads: 84

2010 Yılı Uluslararası Yıllık Toplantıda Huzur'un (ATBA) Hanımlara Hitaben Yaptığı Konu...

Ses-mp3

Üyelere Özel Hediye Kitap

Duyurular

Her Cumartesi Türkiye Saati ile 21:30, Almanya Saati ile 20:30 da

Her hafta değişik konularda sorularınızı cevaplandırıyoruz. Sorularınızı canlı olarak iletebilirsiniz.

Tek yapmanız gereken aşağıdaki web sayfamıza tıklamak:
www.islamiyetin-sesi.org

Bu gece özellikle dünyanın batısı, dansla meşgulken, alkol tüketirken ve heyecanlanırken, biz yeni yılda O’nun emirlerine itaat duygusunu koruyarak, inancımızı geliştireceğize ve bütün davranışlarımızı Allah’ın emirleri doğrultusunda şekillendireceğimize, Allah’ın huzurunda söz vermeliyiz.

Allah’ın varlığı konusunu bir tarafa koyarsak, Kurtuluş sorusu belki de üzerinde durulması gereken en önemli konudur. Gerçek Kurtuluş nedir? İlahi Adalet ile birlikte orijinal günah ve reenkarnasyon kavramı gibi yanılgılar doğuran keyfi tanımları nedeniyle “Kurtuluş” konusu karışık bir hal aldı ve önemi anlaşılamadı. Öte yandan İslam, konu hakkında aslında tutarlı ve rasyonel bir anlayış sunuyor. Diğer taraftan günümüz dünyasında karşılaşılan sorunlara yer veren:

-          Dünyevi sıkıntılardan necat mümkün müdür?

-          İbtila ve azabın farkınedir?

-          Günahtan tamamen kurtulmak; necat bulmak mümkün müdür?

-          Günaha olan meyilden kurtulmak mümkün müdür?

-          Necata doğru ilerliyor olmanın belirtileri nelerdir?

Sorularına da bu kitabımızda cevap bulacaksınız.

 

Kitap için tıklayın

Namaza yeni başlayacaksanız, veya zaten kılıyorsanız,

bilmeniz gerekenleri bulacağınız bölümümüz açıldı.

TIKLAYIN...

Bu kitap, manevi arayış içindekiler için ilmi gerçekleri çok pratik ve herkesin anlayabileceği bir dille anlatan ve manevi yolculuğunuza rehberlik vasfı olan bir kitaptır. Ahmediye Cemaati’nin İkinci Halifesi olan kitabın sahibi Hz. Mirza Beşiruddin Mahmud Ahmed, kitabında konunun ehemniyetini şu sözlerle dile getirmiştir:

“Bu öyle bir konudur ki her insanın aklına gelir, kalbini gıdıklar. Birçok insan bunu bana sormuş ve varsa bir reçete talep etmiştir. Soru şudur;

“İnsan hangi yöntemlerle kötülükten arınabilir, iyilikleri cezp edebilir? “

Genellikle verilen cevap. “İyilik yap işte, kötülüklerden de sakın” şeklindedir. Ama herkesin çok iyi bildiği gibi birçok insan “biz Kûr’ân-ı Kerîm’i okuduk, hadis kitaplarını ezberledik, Vâdedilen Mesih’in yazdığı kitapları da okuduk ama tam olarak günahtan arınmış, iyilikleri cezp etmiş sayılamayız. Şimdi söyleyin; bizim ilacımız nedir?” diyorlar.”

Umarız manevi yolculuğunuzda yolunuzu aydınlatmaya vesile olur.

Kitap için tıklayın

Bir sonraki yemeğin nereden geleceğini 1 milyar kişi bugün merak ediyor, hatta güvenli içme suyu, uygun barınak, tıbbi yardımı da. 1 milyar kişi herhangi bir umut olmadan mücadele ederek bekliyor. Humanity First Yoksul insanların yoksulluğunu azaltmak için Afrika, Asya ve Latin Amerika bölgelerinde genelinde çalışıyor. Bu ay, yardımına ihtiyacım var, diyor...

Haydi yardım elini uzatın:

Fazal Ahmad is fundraising on JustGiving for Humanity First

 

Berakat-üd Dua

Yazan: Mirza Gulam Ahmed

Aligarh Müslim Üniversitesi’nin kurucusu Sir Seyyid Ahmed Han, Hindistan’daki Müslümanların çok önemli bir lideriydi. O, yeryüzünde meydana gelen her olayın kaza ve kadere tabi olarak gerçekleştiğine inanmaktaydı. Başka bir ifadeyle onun düşüncesine göre; Yüce Allahccher şeyi önceden tayin ettiği için, dua eden bir kimse, ettiği duanın sevabını ancak ahiret yaşamında bulacaktır ve dua vasıtasıyla bu dünyada bir değişiklik yaratmak mümkün değildir.

Berekâtü’d Dua, Müslüman Ahmediye Cemaatinin kurucusu Vadedilen Mesih ve Mehdi Hz. Mirza Gulam Ahmed Kadiyani’ninas, Sir Seyyid Ahmed Han’ın yukarıda beyan edilen inancını reddetmek üzere kaleme aldığı eseridir. Eser ilk olarak Kadiyan’da bulunan Riyaz-ı Hind Matbaasında, Hicri 1310 senesinin mübarek Ramazan ayında yayınlanmıştır. Kitap için tıklayın...


Namaz

Namaz nedir?

·     Namaz, bir kimsenin ihtiyaçlarını gidermesi için, tevazu ve acz ile Allah'ıncc huzurunda, O'na boyun eğmesidir.

·     Namaz,  Allah'acc karşı duyulan aşk, O'nun korkusu keza kalbin onun zikri ile meşguliyetidir.

·     Namaz bir insanın, O olmadan gerçekten hayat bulamayacağı ve de emniyet ile mutluluk yollarına erişemeyeceği, yüce şanlı Rabbinecc hitaben yalvarışıdır.

·     Namaz en yüce düzeyde bir ibadettir.

·     Namaz sadece bedeni bir durum ve hareket değildir. Farklı namaz hareketleri saygı, tevazu ve aczin göstergeleridir.

·     Namaz, günahtan uzaklaşmanın bir aracıdır. Hiçbir yol insanı, namazdaki kadar Allah'acc yakın kılmaz.

·     Namaz, ibadette bulunan bir kimsenin takvasının etkin bir ölçütüdür.

·     Yüce Allah'ıncc  lütfu ancak namaz yoluyla elde edilir. Kitap için tıklayın...

Suriye'ye Humanity First ile yardım ulaştırın

Humanity First Web sayfası için tıklayın.

Galerimiz Resimler