Hazreti Muhammed (s.a.v.) M. 570’de Mekke’de doğdu. Kırk yaşındayken kendisine Yüce Allah tarafından vahiy gelmeye başladı. Yirmi üç sene boyunca devam eden vahiy, Kuran-ı Kerim olarak elimizde bulunmaktadır. Hazreti Muhammed (s.a.v.)’in karakterini yakından görmüş olan eşi Hazreti Ayşe (r.a.) bu konuda; “Şüphesiz Resûlüllah (s.a.v.)’in karakteri Kuran’dır” buyurmuştur. Resûlüllah (s.a.v.), bütün insanlar için bir hidayet kaynağı olan Kuran-ı Kerim’in manalarını nasıl kavradı ve onu uygulayarak bizlere nasıl telkin etti? İşte bütün bu konular Resûlüllah (s.a.v.)’in ashabı (r.a.) tarafından hadislerde ifade edilmiştir. Ashab-ı Kiram (r.a.), Hazreti Resûlüllah (s.a.v.) ile birlikte yürüdüler, birlikte yaşadılar; Kendisiyle konuştular ve onun bütün söz ve hareketlerini yakından izleyerek bunları hadislerde topladılar.

        Kısacası hadisler, bugüne kadar yeryüzünde görülmüş olan en mükemmel ve en yüce insanın temiz ve eşi bulunmaz karakterini çok güzel bir şekilde izah etmektedir. Cenab-ı Hak kendisi hakkında; “Alemler için rahmet” ve “En güzel ve en mükemmel örnek” ifadelerini kullanmıştır. Bir insan, Hazreti Muhammed (s.a.v.)’in karakterini tatbik ederek bütün kainatın yaratıcısı; Bağışlayıcı; Kıyamet gününün sahibi olan Yüce Allah (c.c.) ile canlı bir ilişki kurabilir.

        Hazreti Muhammed (s.a.v.)’in eşsiz karakterini kısa olarak tanıtmak üzere, yüzbinlerce hadis arasından birkaçını derleyerek okuyucularımıza sunmaktayız. Bu kısa derlemenin, hadis kitaplarını okuyarak onlardan istifade etmeleri konusunda çocuklarımızı teşvik edeceğini ümit etmekteyiz. Gerçek şudur ki hadisler, yaşantımızı Allah’ın (c.c.) istediği şekilde O’nun rızasına uygun bir şekilde düzenlemek konusunda bize yol gösterirler.

        Bir insanın fizikî, zihnî, ahlakî ve ruhanî gelişimi için bize iyi bir yol gösterici olacağını ümit ederek bu kısa derlemeyi, çocuklarımızın eğitimi ve terbiyesi ile meşgul olanlara, öğretmenlere, anne ve babalara da sunmak istiyoruz.

        Hazreti Muhammed Resûlüllah (s.a.v.)’in mübarek ismini andığımız zaman “sallallahu aleyhi ve selem” kelimelerini ilave etmek gerektiğini de unutmayalım. 

 

Çocuk Kitapları Komitesi Başkanı

12 Haziran 1988


Newer news items: