Mta-türk videolar için tıklayınız.

1- Hak Teala’nın sevdiği, dile hafif, tartıda ise ağır olan iki ifade vardır. Bunlar: Allah (c.c.) hamd-ü senasıyla beraber paktır ve her çeşit eksiklikten münezzehtir; Allah (c.c.) paktır ve çok yücedir. "Suphanallahi ve bihamdihi ve suphanallahilazim" (Buharî)

2- Resûlüllah (s.a.v.) şöyle buyurdu: Beni babanızdan, çocuklarınızdan ve bütün insanlardan daha fazla sevmedikçe gerçek mümin olamazsınız.(Buharî)

3- En hayırlınız Kuran-ı Kerim’i öğrenen ve başkalarına öğretendir.(Buharî)

4- Biriniz kendisi için sevdiğini kardeşi için de sevmedikçe mümin olamaz.(Buharî)

5- İlim öğrenmek her Müslüman erkek ve kadına farzdır.(Buharî)

6- Gerçek Müslüman ancak, diğer Müslümanların onun dilinden ve elinden emin olduğu kişidir.(Buharî)

7- İman; Allah (c.c.)’a, meleklerine, keza (birgün) Allah’ın (c.c.) huzuruna çıkacağına, Peygamberlerine ve yeniden dirileceğine inanmaktır.(Buharî)

8- Resûlüllah (s.a.v)’e, Yüce Allah’ın (c.c.) hangi ameli en fazla sevdiğini sordum. “Vaktinde namaz kılmak” buyurdu.(Buharî)

9- Hazreti Abdullah bin Mesud (r.a.) şöyle dedi: “Resûlüllah (s.a.v.)’e Yüce Allah’ın (c.c.) en fazla sevdiği amel hangisidir? Diye sordum. O da;  Zamanında namaz kılmak buyurdu. Ondan sonra hangisi? Dedim. Anne ve babaya iyilik etmektir buyurdu. Sonra hangisidir? Diye sordum. Allah yolunda cihat etmektir buyurdu.”(Buharî)

10- Oğlum! Allah’ın ismini an (yani besmele’yi oku). Sağ elinle ve önünde olanı ye.(Buharî)

11- İslam demek; Allah’tan başka ibadete layık birisinin olmadığına ve Muhammed (s.a.v.)’in O’nun resûlü olduğuna şehadet etmek; Namazı dosdoğru kılmak; zekat vermek; Ramazanda oruç tutmak; Beytullah’a gitmek üzere yolculuk yapabildiğin takdirde oraya giderek hac farizasını eda etmek demektir.(Müslim)

12- İnsanlar arasından Yüce Allah (c.c.)’a en yakın olan, selam vermekte önce davranandır.(Ebu Davud)

13- Doğruluk (insanı) iyiliğe, iyilik de Cennet’e götürür. Yalancılık kötülüğe sürükler. Kötülük de Cehennem’e götürür.(Buharî)

14- Bir Müslüman’ın (başkasına) küfür etmesi çirkin bir şeydir.(Buharî)

15- Hazreti Enes (r.a.) şöyle rivayet eder: Ne Hazreti Resûlüllah (s.a.v.)’in elinden daha narin ve yumuşak bir ipeğe dokundum ne de onun kokusundan daha güzel ve çekici bir koku kokladım. Tam on sene Hazreti Resûlüllah (s.a.v.)’e hizmet ettim, bana hiçbir zaman “yazıklar olsun” demedi. Herhangi bir iş yaptığım zaman “neden yaptın” veya bir işi yapmadığım zaman “keşke şunu yapsaydın” demedi.(Buharî)

16- Adamın birisi yolculuk ederken çok susamıştı. Bir kuyu gördü ve içine indi. Su içtikten sonra dışarı çıktı. Bir de ne görsün! Bir köpek dilini dışarı çıkarmış susuzluktan çamurları yalıyor. Adam (kendi kendine) ben nasıl susadıysam bu köpek de aynı şekilde susamıştır der. (Bunu düşünerek tekrar) kuyuya iner. Ayakkabısını su ile doldurur; Onu ağzında tutarak dışarıya çıkar ve suyu köpeğe içirir. Allah (c.c.) da onun bu iyiliğine değer verir ve onun günahlarını bağışlar. Ya Resûlüllah (s.a.v.)! Hayvanlara iyilik yaptığımız zaman da ecrimiz var mı? Diye sorduk. Resûlüllah (s.a.v.) da: Her canlıya (iyilik yapmanın) ecri vardır diye cevap verdi.(Buharî)

17- Resûlüllah (s.a.v.) şöyle buyurur: Eğer üç kişi iseniz, aranızdan iki kişi, öteki insanların arasına karışıncaya kadar, üçüncüyü yalnız bırakarak birbirinizle konuşmayınız. Asla böyle yapmayınız; Çünkü böyle yapmanız üçüncü kişiyi incitir.(Buharî)

18- Adamın birisi yolda yürürken yolun üzerinde dikenli bir dal buldu ve onu oradan uzaklaştırdı. Allah (c.c.) onun bu işini beğendi ve günahlarını bağışladı.(Buharî)

19- Bir Müslüman bir ağaç dikse, insanlar, hayvanlar ve kuşlar da meyvesini yeseler; Kıyamet gününe kadar o ağaç o kişi için sadaka sayılır.(Buharî)

20- Her kim Cuma günü yıkanır ve elinden geldiğince temizlenirse; sonra da güzel kokulu yağ kullanır yahut başka bir koku sürerse; daha sonra gidip iki kişiyi ayırarak zorla aralarına girmeyip namaz kılarsa; imam (hutbe için) çıktığı zaman susarak (hutbeyi dinlerse); iki Cuma arasındaki günahları bağışlanır.(Buharî)

21- Ümmetimi zor durumda bırakmayacağını bilsem, her namazdan önce misvak kullanarak (dişlerini fırçalamalarını) emrederdim.(Buharî)

22- Akrabalık ilişkilerini kesen bir kimse Cennet’e giremez.(Buharî)

23- Herkim Allah’a ve Kıyamet gününe inanırsa, komşusuna eziyet etmesin.(Buharî)

24- Hazreti Resûlüllah (s.a.v.) hiçbir zaman yemekte kusur aramazdı. Hoşuna giderse yer, gitmezse bırakır, yemezdi.(Buharî)

25- Resûlüllah (s.a.v.) şöyle buyurdu: Kalbinde zerre kadar kibir olan asla Cennet’e giremez. Birisi: “Her insan elbisesinin ve ayakkabısının güzel olmasını sever” dedi. Resûlüllah (s.a.v.): “Şüphesiz Allah güzeldir ve güzelliği sever. Kibir hakkı yalanlayıp reddetmek ve insanları hakir görmek demektir” buyurdu.(Müslim)

26- Hazreti Ebi Bekre (r.a.) şöyle rivayet eder: Resûlüllah (s.a.v.) üç defa “size en büyük günah hakkında bilgi vereyim mi?” buyurdu. Bunun üzerine “Evet Ya Resûlüllah (s.a.v.)” dedik. Resûlüllah (s.a.v.): “Allah’a ortak koşmak; Anne ve babaya itaat etmemek. (Resûlüllah, bunları söylerken uzanıyordu. Daha sonra yaslandığı yerden doğrularak): “İyi dinleyin ki yalan söylemek ve yalan tanıklık yapmak (da günahların en büyüğüdür)” buyurdu. Resûlüllah (s.a.v.) bu sözü bir çok defalar tekrarladı.(Buhari)

27- Hazreti Enes (r.a.) şöyle demiştir: Yahudi bir delikanlı Resûlüllah (s.a.v.)’e hizmet ediyordu. Bu çocuk hastalandı. Resûlüllah (s.a.v.) onu ziyaret etti ve yanıbaşında oturarak hatırını sordu.(Buhari)

28- Hazreti Enes (r.a.) bazı çocukların yanından geçti ve onlara selam vererek: “Resûlüllah (s.a.v.) da böyle yapardı” dedi.(Buhari)

29- Hazreti Enes (r.a.): “Resûlüllah (s.a.v.) su içerken arada üç defa nefes alırdı” dedi.(Buhari)

30- “Hastayı ziyaret edin; Aç olanı doyurun ve esirleri hürriyete kavuşturun.”(Buhari)

31- “Çocuklarınız yedi yaşındayken onlara namaz kılmalarını telkin edin; on yaşındayken de bu konuda onlara sert davranın.”(Ebu Davud)

32- “Kul kardeşine yardım ettikçe Allah (c.c) da ona yardım eder.”(Buhari)

33- “Herkim başkalarına acımazsa Hak Teala da ona acımaz.”(Buhari)

34- “(Gece yatağa girmeden önce) kap kacaklarınızı örtünüz; su tulumlarının ağzını iyice bağlayınız; kapılarınızı kilitleyiniz ve lambalarınızı söndürünüz.”(Müslim)

35- “Eğer birinizin kapısının önünden bir nehir akarsa; o kimse de o nehirde hergün beş defa yıkanırsa onun üzerinde hiçbir kir kalır mı?”  Ashab-ı Kiram (r.a.): “Hayır. Onun üzerinde hiçbir kir kalmaz” dediler. Resûlüllah (s.a.v.): “İşte beş vakit namazın durumu da böyledir. Allah (c.c.) namaz vasıtasıyla o kişinin günahlarını yok eder” buyurdu.(Buharî)

36- “Güçlü olan güreşte başkasını yenebilen değildir; Esas güçlü olan öfke anında öfkesine hakim olarak nefsine hakim olabilendir.”(Buharî)

37- “Temizlik imandandır.”(Müslim)

38- Hazreti Ebu Berze (r.a.) şöyle rivayet eder: “Resûlüllah (s.a.v.) yatsı namazından önce uyumayı ve yatsı namazından sonra da konuşmayı sevmezdi.”(Buharî)

39- “Cennet annelerin ayakları altındadır.”(Buharî)

40- “Güzel bir söz söylemek sadaka yerine geçer.”(Buharî)

41- “Herkim soğan, sarımsak yahut pırasa yemişse camimize yaklaşmasın.”(Müslim)

42- Resûlüllah (s.a.v.) şehadet parmağı ile orta parmağını göstererek: “Ben ve yetimi kefalet edip besleyen Cennet’te böyle oluruz.”(Buharî)

43- “Münafığın üç özelliği vardır: Konuştuğu zaman yalan söyler; Söz verdiği zaman onu yerine getirmez; Kendisine bir şey emanet edildiği zaman ona hıyanet eder.”(Buharî)

44- Hazreti Ayşe (r.a.): “Resûlüllah (s.a.v.) kendi dinine bağlı olup daima ona göre davranan kimseleri severdi” demiştir.(Buharî)

45- “Herkim dulları ve düşkünleri gözetip onlara yardımcı olmaya çalışırsa, Allah yolunda cihad eden bir kimse gibidir.” (Zannedersem Resûlüllah (s.a.v.) şöyle de buyurdu: Böyle bir kimse yorulmayıp hep ibadet eden ya da hiç ara vermeden hep oruç tutan kimse gibidir.”(Buharî)

46- “Eş’ar kabilesine mensup olanlar savaşta can vererek karıları dul kalınca, yahut onların aileleri yiyecek sıkıntısı ile karşılaşınca ellerinde ne varsa onu getirip bir torbada toplarlar, ondan sonra da onu bir kap ile aralarında eşit olarak paylaşırlar. İşte böyle kişiler benden, ben de onlardanım.”(Buharî)

47- “Allah (c.c.) kulunun bir şey yediği zaman O’na hamdetmesini veya bir şey içtiği zaman O’na hamdederek O’na şükretmesini sever.”(Müslim)

48- “Allah (c.c.) dış görünüşlerinize veyahut şekillerinize bakmaz. Aksine O, kalplerinize bakar.”(Müslim)

49- “Ameller niyetlere bağlıdır.”(Buharî)

50- “Elbiselerinizi yıkayınız. Saçlarınızı da (uygun biçimde) tıraş ediniz. Temizlenip süsleniniz.”(İbn-i Asakir)

Sosyal Medyamız

Ahmediyet'e Davet

Multimedya

Dergimiz 22. Sayısı

Hz. Resulüllah'ın Yüce Şanı


Kur'an Meali

Cemaatimiz tarafından hazırlanan İkinci Kuran Mealimiz Yayında

Her Sureden önce açıklaması, Arapçası ve Türkçesi aynı hizada, Geniş indeks, Geniş Dipnotlar

Kitap

Downloads: 377

İsa Mesih'in çarmıh hadisesi nasıl oldu. Peki çarmıhtan sonra göğemi yükseldi? Yoksa hayatına devammı etti. Şu an göktemi? Yoksa ve...

Video

Ses-mp3

Namaz Vakitleri

Bölge :

Üyelere Özel Hediye Kitap

Duyurular

Her hafta değişik konularda sorularınızı cevaplandırıyoruz. Sorularınızı canlı olarak iletebilirsiniz.

Tek yapmanız gereken aşağıdaki web sayfamıza tıklamak:
www.islamiyetin-sesi.org

Her Cumartesi Türkiye Saati ile 21:30, Almanya Saati ile 20:30 da

islamiyetin-sesi.org adresinden canlı izleyebilirsiniz. Sorularınızı sorabilirsiniz.

Bu gece özellikle dünyanın batısı, dansla meşgulken, alkol tüketirken ve heyecanlanırken, biz yeni yılda O’nun emirlerine itaat duygusunu koruyarak, inancımızı geliştireceğize ve bütün davranışlarımızı Allah’ın emirleri doğrultusunda şekillendireceğimize, Allah’ın huzurunda söz vermeliyiz.

Allah’ın varlığı konusunu bir tarafa koyarsak, Kurtuluş sorusu belki de üzerinde durulması gereken en önemli konudur. Gerçek Kurtuluş nedir? İlahi Adalet ile birlikte orijinal günah ve reenkarnasyon kavramı gibi yanılgılar doğuran keyfi tanımları nedeniyle “Kurtuluş” konusu karışık bir hal aldı ve önemi anlaşılamadı. Öte yandan İslam, konu hakkında aslında tutarlı ve rasyonel bir anlayış sunuyor. Diğer taraftan günümüz dünyasında karşılaşılan sorunlara yer veren:

-          Dünyevi sıkıntılardan necat mümkün müdür?

-          İbtila ve azabın farkınedir?

-          Günahtan tamamen kurtulmak; necat bulmak mümkün müdür?

-          Günaha olan meyilden kurtulmak mümkün müdür?

-          Necata doğru ilerliyor olmanın belirtileri nelerdir?

Sorularına da bu kitabımızda cevap bulacaksınız.

 

Kitap için tıklayın

Namaza yeni başlayacaksanız, veya zaten kılıyorsanız,

bilmeniz gerekenleri bulacağınız bölümümüz açıldı.

TIKLAYIN...

Bu kitap, manevi arayış içindekiler için ilmi gerçekleri çok pratik ve herkesin anlayabileceği bir dille anlatan ve manevi yolculuğunuza rehberlik vasfı olan bir kitaptır. Ahmediye Cemaati’nin İkinci Halifesi olan kitabın sahibi Hz. Mirza Beşiruddin Mahmud Ahmed, kitabında konunun ehemniyetini şu sözlerle dile getirmiştir:

“Bu öyle bir konudur ki her insanın aklına gelir, kalbini gıdıklar. Birçok insan bunu bana sormuş ve varsa bir reçete talep etmiştir. Soru şudur;

“İnsan hangi yöntemlerle kötülükten arınabilir, iyilikleri cezp edebilir? “

Genellikle verilen cevap. “İyilik yap işte, kötülüklerden de sakın” şeklindedir. Ama herkesin çok iyi bildiği gibi birçok insan “biz Kûr’ân-ı Kerîm’i okuduk, hadis kitaplarını ezberledik, Vâdedilen Mesih’in yazdığı kitapları da okuduk ama tam olarak günahtan arınmış, iyilikleri cezp etmiş sayılamayız. Şimdi söyleyin; bizim ilacımız nedir?” diyorlar.”

Umarız manevi yolculuğunuzda yolunuzu aydınlatmaya vesile olur.

Kitap için tıklayın

Bir sonraki yemeğin nereden geleceğini 1 milyar kişi bugün merak ediyor, hatta güvenli içme suyu, uygun barınak, tıbbi yardımı da. 1 milyar kişi herhangi bir umut olmadan mücadele ederek bekliyor. Humanity First Yoksul insanların yoksulluğunu azaltmak için Afrika, Asya ve Latin Amerika bölgelerinde genelinde çalışıyor. Bu ay, yardımına ihtiyacım var, diyor...

Haydi yardım elini uzatın:

Fazal Ahmad is fundraising on JustGiving for Humanity First

 

Berakat-üd Dua

Yazan: Mirza Gulam Ahmed

Aligarh Müslim Üniversitesi’nin kurucusu Sir Seyyid Ahmed Han, Hindistan’daki Müslümanların çok önemli bir lideriydi. O, yeryüzünde meydana gelen her olayın kaza ve kadere tabi olarak gerçekleştiğine inanmaktaydı. Başka bir ifadeyle onun düşüncesine göre; Yüce Allahccher şeyi önceden tayin ettiği için, dua eden bir kimse, ettiği duanın sevabını ancak ahiret yaşamında bulacaktır ve dua vasıtasıyla bu dünyada bir değişiklik yaratmak mümkün değildir.

Berekâtü’d Dua, Müslüman Ahmediye Cemaatinin kurucusu Vadedilen Mesih ve Mehdi Hz. Mirza Gulam Ahmed Kadiyani’ninas, Sir Seyyid Ahmed Han’ın yukarıda beyan edilen inancını reddetmek üzere kaleme aldığı eseridir. Eser ilk olarak Kadiyan’da bulunan Riyaz-ı Hind Matbaasında, Hicri 1310 senesinin mübarek Ramazan ayında yayınlanmıştır. Kitap için tıklayın...


Namaz

Namaz nedir?

·     Namaz, bir kimsenin ihtiyaçlarını gidermesi için, tevazu ve acz ile Allah'ıncc huzurunda, O'na boyun eğmesidir.

·     Namaz,  Allah'acc karşı duyulan aşk, O'nun korkusu keza kalbin onun zikri ile meşguliyetidir.

·     Namaz bir insanın, O olmadan gerçekten hayat bulamayacağı ve de emniyet ile mutluluk yollarına erişemeyeceği, yüce şanlı Rabbinecc hitaben yalvarışıdır.

·     Namaz en yüce düzeyde bir ibadettir.

·     Namaz sadece bedeni bir durum ve hareket değildir. Farklı namaz hareketleri saygı, tevazu ve aczin göstergeleridir.

·     Namaz, günahtan uzaklaşmanın bir aracıdır. Hiçbir yol insanı, namazdaki kadar Allah'acc yakın kılmaz.

·     Namaz, ibadette bulunan bir kimsenin takvasının etkin bir ölçütüdür.

·     Yüce Allah'ıncc  lütfu ancak namaz yoluyla elde edilir. Kitap için tıklayın...

Suriye'ye Humanity First ile yardım ulaştırın

Humanity First Web sayfası için tıklayın.

Galerimiz Resimler