Mta-türk videolar için tıklayınız.

25- Osman b. Affan (R.A.) bir keresinde (abdest almak için) bir kap içinde su istedi. Üç defa elleri üzerine su dökerek onları yıkadı. Sonra sağ elini kap içine sokarak su aldı ve ağzını çalkalayıp burnunu temizledi. Sonra üç kere yüzünü, üç kere de ellerini dirseklerine kadar yıkadı. Sonra başını meshetti. Sonra üç kere ayaklarını bileklerine kadar yıkadı. Ondan sonra, Resulüllah (S.A.V.)’in şöyle buyurduğunu anlattı:“Herkim benim yaptığım gibi abdest alır da sonra iki rek’at namaz kılarsa ve hayallere dalmayıp kendi kendisiyle konuşmazsa ne kadar geçmiş günahı varsa bağışlanır.”(Buhari) 

26- Ebu Hüreyre (R.A.) Resulüllah (S.A.V.)’in şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir:

“Size öyle ameller bildireyim mi ki onlar vasıtasıyla Allah insanların yanlışlıklarını ortadan kaldırır ve onların rütbelerini yükseltir ? Elbette söyle ya Resulüllah dediler. Bunun üzerine Resulüllah (S.A.V.) şöyle dedi: Canınızın istemediği durumlarda bile çok iyice abdest almak ; uzak yerlerden bile ayak atarak (uzak yerlerden bile namaz için) camilere gelmek; namaz kıldıktan sonra gelecek olan namazı (iştiyakla) beklemek. Sınırları korumak için (her zaman) hazır bulunmak işte budur.”(Not: Ribat kelimesi edebî anlamda coğrafî sınırları ifade etmekle birlikte bu hadiste mecazî olarak günahlardan korunmak anlamında kullanılmıştır.)(Müslim) 

27- Ayşe (R.A.) şöyle demiştir:

“Resulüllah (S.A.V.) Allahü Ekber diyerek ve el-hamdü lillahi Rabbil âlemin (yani Fatiha Sûresini) okuyarak namaza başlardı. Rükû’ için eğildiği zaman başını ne çok fazla kaldırır ne de çok fazla indirirdi ve her iki durumun ortasında tutardı. Rükû’ dan başını kaldırdığı zaman tam olarak üzgün oturmadan tekrar secde etmezdi. Her iki rek’attan sonra Et-Tehiyyatü’yü okurdu ve sol ayağını yatırır sağ ayağını da dik tutardı. Şeytana uymaktan ve onun ardından yürümekten men’ ederdi. Namazda (secde anında) dirseklerimizi, köpeklerin yaptığı gibi, yere dayanmamızı da yasak ederdi. Selam vererek namazını bitirirdi.”(Müsned Ahmed) 

28- Abdullah b. Mes’ud (R.A.) şöyle demiştir:“Resulüllah (S.A.V.)’e Allah katında hangi işin en fazla sevildiğini sordum. “Namazları vaktinde kılmak” dedi. Ondan sonra hangisi dedim. “Anne babaya iyilik etmek” dedi. Ya sonra hangisi dedim. “Allah yolunda cihat etmek” buyurdu.(Buhari)


Related news items:
Newer news items:
Older news items:

Sosyal Medyamız

Ahmediyet'e Davet

Multimedya

Dergimiz 20 sayısı

Müslümanlar için Ahmediye Cemaati'nin fedakarlıkları

Kur'an Meali

Cemaatimiz tarafından hazırlanan İkinci Kuran Mealimiz Yayında

Her Sureden önce açıklaması, Arapçası ve Türkçesi aynı hizada, Geniş indeks, Geniş Dipnotlar

Kitap

Downloads: 267

1896 yılının Aralık ayında, Hindistan’ın Lahor Şehrinde (bugün Pakistan sınırları içinde bulunuyor) Büyük Dinler Konferansı toplan...

Video

Downloads: 53

Müslüman Ahmediye Cemaatinin 29 Mart 2008 Tarihinde İngiltere'de Baitul Futuh Camiinde düzenl...

Ses-mp3

Downloads: 62

Namaz Vakitleri

Bölge :

Üyelere Özel Hediye Kitap

Galerimiz Resimler