29- Amr b. Şu’ayb (R.A.) babası ve dedesinden rivayet ettiğine göre Resulüllah (S.A.V.) şöyle buyurmuştur:

“Çocuklarınız yedi yaşındayken onlara namaz kılmalarını tavsiye edin. On yaşına gelince onlarla bu konuda sert davranın ve yataklarını da ayırın.” (Ebu Davud) 

30- Fatıma ez-Zehra (R.A.) :

“Resulüllah (S.A.V.) camiye girerken “Allah’ın adıyla giriyorum. Allah’ın Resulüne selam olsun. Ya Rabbi! Günahlarımı bağışla ve bana rahmet kapılarını aç.” Çıkarken de: “Allah’ın adıyla çıkıyorum. Allah’ın Resulüne selâm olsun. Ya Rabbi! Günahlarımı bağışla ve bana fadl kapılarını aç.” Diye dua ettiğini rivayet eder. (Müsned Ahmed)


Related news items:
Newer news items:
Older news items: