Mta-türk videolar için tıklayınız.

36- Mu’az (R.A.) rivayet etmiştir:

“Resulüllah (S.A.V.) beni (Yemen’e) vali olarak gönderdi ve şöyle buyurdu: Sen kitap ehlinden bir kavimle tanışacaksın. Onları Allah’tan başka ibadete değer birisi olmadığına ve benim de Allah’ın Resulü olduğuma  şahadet  etmeye davet et. Eğer onlar sözünü kabul ederlerse o zaman Allah’ın her gün ve gecede beş vakit namazı onlara farz kıldığını bildir. Eğer onlar sözünü kabul ederlerse o zaman Allah’ın onlara zekâtı farz ettiğini söyle. Bu zekât onların zenginlerinden alınacak ve aralarındaki yoksullarına verilecektir. Eğer onlar sözünü kabul ederlerse o zaman mallarının iyisine karışma. Mazlumun duasından da kork, çünkü bu dua ile Allah arasında bir engel yoktur.”(Buhari)  

37- Hüreym b. Fatik (R.A.) Resulüllah (S.A.V.)’in şöyle buyurduğunu rivayet eder:

“Her kim Allah yolunda mal harcarsa ona yedi yüz misli sevap yazılır.” (Tirmizî)  

38- Enes (R.A.) rivayet etmiştir:

“Ebu Talha Ensarî (R.A.) Medine’nin en zenginiydi. Beyrüha’da çok sevdiği hurma bahçeleri vardı ve Cami-i Nebevî’nin karşısındaydı. Resulüllah (S.A.V.) bazen onun bağına gider ve tatlı ve berrak suyundan içerdi. Enes’e göre: “Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça tam olarak iyiliğe erişemezsiniz”(3:93) Ayet-i Kerimesi indiği zaman Ebu Talha (R.A.) Resûlüllah’ı ziyaret ederek şöyle dedi: Ya Resulüllah! Yüce Allah sana şöyle bir ayet indirdi. Benim en fazla sevdiğim malım Beyrüha’daki hurma bağımdır. Ben o bağı Allah katında hayır ve sevap kazanmak umuduyla Allah yolunda sadaka ediyorum. Ya Resulüllah! Siz o bağı istediğiniz şekilde kullanın.” Bunun üzerine Resulüllah (S.A.V.): “Çok iyi. Yaptığın çok faydalı bir iştir. Yaptığın çok hayırlı bir iştir. Senin teklifini duydum. Bence sen o bağını akrabalarına ver” diye cevap verdi. Ebu Talha (R.A.) da: Ya Resulüllah! Buyurduğunuz gibi yapacağım dedi. Ebu Talha daha sonra bağını akrabası ve amcaoğullarına dağıttı. (Buhari)  

39- Adiy b.Hatem (R.A.) Resulüllah (S.A.V.)’in şöyle buyurduğunu rivayet eder:

“Allah yolunda bir hurma parçası vererek de olsa cehennem ateşinden korunun.”(Buhari)   40- Ayşe (R.A.) Resulüllah (S.A.V.)’in şöyle dediğini rivayet eder:“Eli açık olan ve Allah yolunda malını harcayan bir kimse Allah’a yakındır; insanlara yakındır; cennete de yakındır ve cehennem ateşinden uzaktır. Allah yolunda malını harcamayan ve cimrilik eden bir kimse de Allah’tan uzak; insanlardan uzak; cennetten de uzaktır ve cehennem ateşine yakındır. Eli açık olan cahil bir kimse, Allah katında, çok ibadet eden fakat cimri olan bir kimseden daha makbuldür.(Risale-i Küşeyriyye)  41- Ebu Hüreyre (R.A.) şöyle rivayet etmiştir:“Adamın birisi “Ya Resulüllah! Hangi sadaka sevap bakımından en büyüktür” dedi. Resulüllah (S.A.V.): “Sıhhat ve afiyette sapasağlam iken, yoksulluktan korktuğun ve zengin olmayı umduğun an verdiğin sadaka (sevap bakımından en büyüktür).” Sadaka vermekte, can çekişirken: “Şu mal filanındır; o mal filanındır” deyinceye kadar gecikme. Çünkü o mal artık zaten başkasınındır.” Buyurdu. (Mişkat)


Related news items:
Newer news items:
Older news items:

Sosyal Medyamız

Ahmediyet'e Davet

Multimedya

Dergimiz 20 sayısı

Müslümanlar için Ahmediye Cemaati'nin fedakarlıkları

Kur'an Meali

Cemaatimiz tarafından hazırlanan İkinci Kuran Mealimiz Yayında

Her Sureden önce açıklaması, Arapçası ve Türkçesi aynı hizada, Geniş indeks, Geniş Dipnotlar

Kitap

Downloads: 112

Bu küçük kitap, Sevgili Peygamberimizin (s.a.v.); "Her kim namazımızı kılar, yüzünü kıblemize çevirir ve bizim kestiğimiz hayvanın et...

Video

Ses-mp3

Namaz Vakitleri

Bölge :

Üyelere Özel Hediye Kitap

Galerimiz Resimler