Mta-türk videolar için tıklayınız.

44- Sehl b. Sa’d (R.A.) Resulüllah (S.A.V.)’in Ali (R.A.)’a şöyle buyurduğunu rivayet eder:

“Allah adına and olsun ki bir tek kişinin  senin vasıtanla hidayete ermesi, senin için değerli olan kırmızı develere sahip olmaktan daha iyidir.” (Müslim) 

45- Ebu Hüreyre (R.A.) Resulüllah (S.A.V.)’in şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir:

“Her kim insanları hidayete davet ederse ona da, davetini kabul ederek hidayete erenlere verilen sevaba eşit bir sevap verilecektir. Yalnız kendisine verilen bu sevap ötekilere verilecek olan sevabı eksiltmeyecektir. Aynı şekilde her kim insanları sapıklığa davet ederse ona da, davetini kabul ederek doğru yoldan sapanlara yazılacak olan günaha eşit bir günah yazılacaktır. Yalnız kendisine yazılan günah ötekilere yazılacak olan günahı eksiltmeyecektir.” (Müslim) 

46- Enes (R.A.) Resulüllah (S.A.V.)’in şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir:

“İnsanlara dininizi kolaylaştırın; onu zorlaştırmayın. Keza (dininizi yaymak konusunda) müjdeleyici olunuz; nefret ettirici olmayınız.” (Müslim)


Related news items:
Newer news items:
Older news items:

Sosyal Medyamız

Ahmediyet'e Davet

Multimedya

Dergimiz 18. sayısı

3. Dünya savaşının tartışıldığı şu günlerde

İLAHİ UYARICIDAN BİR UYARI

Kur'an Meali

Cemaatimiz tarafından hazırlanan İkinci Kuran Mealimiz Yayında

Her Sureden önce açıklaması, Arapçası ve Türkçesi aynı hizada, Geniş indeks, Geniş Dipnotlar

Kitap

Downloads: 261

1896 yılının Aralık ayında, Hindistan’ın Lahor Şehrinde (bugün Pakistan sınırları içinde bulunuyor) Büyük Dinler Konferansı toplan...

Video

Downloads: 111

Allah yolunda mali fedakarlık yapmanın bereketleri, Vakf-e Cedit-in yeni dönemi

Ses-mp3

Downloads: 102

Beyyine Suresi 1-4 Tefsiri Konuşmacı S.A. Ahmad 09 Nisan 2011 Skype Toplantısı

Namaz Vakitleri

Bölge :

Üyelere Özel Hediye Kitap

Galerimiz Resimler