Mta-türk videolar için tıklayınız.

79- İbn-i Ömer (R.A.) Resulüllah (S.A.V.)’in şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir:

“Birbirinize haset etmeyiniz. Birbirinize zarar vermek için fiyatları artırmayınız. Birbirinize kin tutmayınız. Birbirinize nefretle arkanızı dönmeyiniz. Başka bir şeyi satın almak için pazarlık yapmaktayken siz onu satın almak üzere araya girmeyiniz. Allah’ın kulları olarak birbirinize kardeş olunuz. Bir Müslüman öteki Müslüman’ın kardeşidir. Bir Müslüman ötekine zulmetmez. Onu hakir görmez. Onu küçük düşürmez.” Resulüllah (S.A.V.) üç kere göğsüne yani kalbine işaret ederek: “Takva yani Allah korkusu buradadır. Birinin Müslüman kardeşini hakir görmesi yeterince bir kötülüktür. Bir Müslüman’ın kanı, malı ve namusu öteki Müslüman’a haramdır. (Yani her Müslüman öteki Müslüman’ın kanına, malına ve namusuna karşı saygılı olmalıdır)” buyurdu. (Müslim)

80- Ebu Hüreyre (R.A.) Resulüllah (S.A.V.)'in şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir:

“Hasetten korununuz. Çünkü haset, yaptığınız hayırlı işlerinizi, ateşin kuru odunu yakıp yok ettiği gibi yok eder.” (Ebu Davud)


Related news items:
Newer news items:
Older news items:

Sosyal Medyamız

Ahmediyet'e Davet

Multimedya

Dergimiz 18. sayısı

3. Dünya savaşının tartışıldığı şu günlerde

İLAHİ UYARICIDAN BİR UYARI

Kur'an Meali

Cemaatimiz tarafından hazırlanan İkinci Kuran Mealimiz Yayında

Her Sureden önce açıklaması, Arapçası ve Türkçesi aynı hizada, Geniş indeks, Geniş Dipnotlar

Kitap

Downloads: 321

İsa Mesih'in çarmıh hadisesi nasıl oldu. Peki çarmıhtan sonra göğemi yükseldi? Yoksa hayatına devammı etti. Şu an göktemi? Yoksa ve...

Video

Downloads: 60

Kuran-ı Kerim ve Hadisler ışığında cinler konusuna doyurucu açıklamaları bu bölümde bu...

Ses-mp3

Downloads: 81

Namaz Vakitleri

Bölge :

Üyelere Özel Hediye Kitap

Galerimiz Resimler