81- Abdullah b. Mes’ud (R.A.) Resulüllah (S.A.V.)’in şöyle buyurduğunu rivayet eder:

“Kalbinde zerre kadar kibir bulunan bir kimse cennete giremeyecektir.” Adamın birisi: “İnsan elbisesinin ve ayakkabısının güzel olmasını ister” dedi. Bunun üzerine Resulüllah (S.A.V.): “Şüphe yok ki Allah cemal sahibidir ve cemal ve güzelliği sever. Kibir aslında hakkı ve doğruyu inkâr edip yalanlamak ve insanları hor görmek demektir.” (Müslim)


Related news items:
Newer news items:
Older news items: