Mta-türk videolar için tıklayınız.

93- Süleyman b. Amr b. El-Ahves (R.A.) babasından rivayet etmiştir. Babası Resulüllah (S.A.V.) ile birlikte Haccetü’l- Veda’a katılmıştır. Onun rivayetine göre Resulüllah (S.A.V.) Allah (C.C.)’a hamd-ü sena ederek ve Allah (C.C.)’ı zikrederek ashab-ı kirama nasihat etti ve şöyle buyurdu:

“Günlerden hangisi en kutsaldır ? Günlerden hangisi en kutsaldır ? Günlerden hangisi en hürmetlisidir ?” Ashap: “Haccül-Ekber (en büyük hac) günü Ya Resûlallah !” dediler. Bunun üzerine Resulüllah (S.A.V.) şöyle söze başladı: “Sizin kanlarınız, sizin mallarınız ve sizin şeref ve namuslarınız size bu şehirde ve bu ayda bugünün  haram edildiği gibi haram edilmiştir. Günah işleyen her kimse ancak kendisi sorumlu olduğu halde günah işler. Bir çocuk babasının yaptığından, aynı şekilde bir baba da oğlunun yaptıklarından mes’ul değildir. İyi dinleyiniz ki bir Müslüman öteki Müslüman’ın kardeşidir. Bir Müslüman için kardeşinin malı helal değildir. Ancak onun kendi rızasıyla caiz bıraktığı mal Müslüman kardeşine mubahtır. Dâhiliye (İslam’dan önceki devir) faizlerinin hepsi kaldırılmıştır. Sizin ana sermayeleriniz size geri verilecektir. Ne siz haksızlık edersiniz ne de haksızlığa maruz bırakılırsınız. Yalnız Abbas b.Abdül Muttalip (Resulüllah (S.A.V.)’in yakınlarından bir kimse)’in faizi (ana sermayesiyle birlikte) tamamen ortadan kaldırılmıştır. İyi dinleyiniz ki Cahiliyeden kalma bütün kan davaları ortadan kaldırılmıştır. Cahiliyedeki kan davalarının içinden ilk olarak kaldırdığım Haris b. Abdul Muttalip (Resulüllah (S.A.V.)’in yakınlarından birisi)’in kanıdır. O, Beni Seys kabilesinde sütannesinin yanındaydı. Hüzeyl onu öldürdü. Dikkat ! Kadınlar hakkında birbirinize tavsiye ve nasihatlerde bulununuz çünkü onlar sizin yanınızda ve sizin himayenizde nazik birer emanet gibidirler. Bundan başka sizin onlardan üstün bir tarafınız yoktur. Ancak açık bir şekilde fuhuş yaparlarsa işte o zaman onları yataklarında tek bırakınız. Gerekirse bu kötülükten dolayı onları cezalandırabilirsiniz ve şiddetli olmamak şartıyla onları dövebilirsiniz. Eğer onlar size boyun eğerlerse o zaman onlara katı davranmanıza hiçbir hakkınız yoktur. Dikkat ! Sizin de eşleriniz üzerinde hakkınız vardır. Aynı şekilde zevcelerinizin de sizin üzerinizde hakları bulunmaktadır. Sizin zevceleriniz üzerindeki haklarınız onların namuslarını koruyarak yaşamaları ve tiksindiğiniz şeyden yani başkasıyla yatmaktan sakınmalarıdır. Aynı şekilde sizin izin vermediğiniz kimseleri evlerine almamalarıdır. İyi dinleyiniz. Onların sizin üzerinizde olan hakları da sizin onların giyim kuşam ve diğer ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamanızdır. (Tirmizî)


Related news items:
Newer news items:
Older news items:

Sosyal Medyamız

Ahmediyet'e Davet

Multimedya

Dergimiz 20 sayısı

Müslümanlar için Ahmediye Cemaati'nin fedakarlıkları

Kur'an Meali

Cemaatimiz tarafından hazırlanan İkinci Kuran Mealimiz Yayında

Her Sureden önce açıklaması, Arapçası ve Türkçesi aynı hizada, Geniş indeks, Geniş Dipnotlar

Kitap

Downloads: 183

Dostlarım, bana biraz olsun kulak verirmisiniz? Çağımızda maddiyatçılığın karanlığı yeryüzünün her köşesine yayılmış ve birço...

Video

Downloads: 66

1 Ekim 2010 Cuma Hutbesi Ensarullah'a nasihatler

Ses-mp3

Namaz Vakitleri

Bölge :

Üyelere Özel Hediye Kitap

Galerimiz Resimler