Mta-türk videolar için tıklayınız.

86- Ebu Hüreyre (R.A.) şöyle rivayet etmiştir:

Cuma Sûresi indiği zaman biz Resulüllah (S.A.V.)’in yanındaydık. Resulüllah (S.A.V.) (Ve aharîne minhüm lemma yelhagû bihim) ayetini okuduğu zaman ashaptan bir zat: “Ya Resûlallah ! Ashabına erişemeyip daha sonra gelecek olan ve ashabının ikinci kısmı olan insanlar kimlerdir ?” diye sordu. Resulüllah (S.A.V.) bir cevap vermedi. O zat aynı soruyu iki üç defa tekrarladı. Selman-ı Farisî de bizim aramızda bulunuyordu. Resulüllah (S.A.V.) mübarek elini Selman’ın üzerine koydu. Daha sonra: “Eğer iman Ülker yıldızına kadar bile yükselmiş olsa (ve böylece dünya imandan tamamen boş olsa bile) bunlardan bir zat (yahut birkaç kişi) onu bulup tekrar yeryüzüne getirecektir” buyurdu.(Buhari) 

87- Ebu Hüreyre (R.A.) Resulüllah (S.A.V.)'in şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir:

“Canım elinde olan Allah (C.C.)’ın adına yemin ederim ki İbn-i Meryem aranıza mutlaka inecektir. O, aranızdaki anlaşmazlıklar hakkında insafla karar verecektir. Ayrıca (Hıristiyanlık sembolü olan) Haç’ı kıracak (böylece Hıristiyanlığın batıl inançlarını yenilgiye uğratacak) ve Domuz’u öldürecek (yani gayr-ı ahlakî seks serbestliğini ortadan kaldıracaktır). Keza o, din uğruna savaş açmayı iptal edecektir. (Yani Mesih-i Mev’ud zamanında sırf din adına savaş açılmayacaktır.) Aynı şekilde o, ruhani malları (ve din bilgileri) dağıtacaktır fakat kimse onları kabul etmeyecektir. Onun zamanında ihlâs ile edilen bir tek secde bütün dünyadan ve bütün dünya mallarından daha değerli olacaktır.”         Bunu anlatırken Ebu Hüreyre şöyle dedi: “İsterseniz şu ayeti okuyunuz: Ehl-i Kitap arasından İsa (A.S.)’ın çarmıhta öldüğüne inanmayan ve kendi ölümünden önce böyle inanmaya devam etmeyen yoktur. Fakat kıyamet gününde İsa (A.S.) Ehl-i Kitap aleyhinde şahadet edecektir.” (Buhari) 

88- “Dikkat ! Hiç şüphesiz benimle onun yani Mev’ud Meryem oğlu İsa aramızda başka bir peygamber veyahut resûl yoktur. Yalnız iyi dinleyiniz ki o, benim ümmetim arasında benim halifem olarak benden sonra çıkacaktır. İyi dinleyiniz ki o, Deccal’ı öldürecek (yani Hıristiyan papazlarını tesirsiz bırakacaktır) ve Haç’ı kıracak (yani Hıristiyanlık inançlarının batıl bir temele dayandığını ispat edecektir). Ayrıca o cizyeyi iptal edecektir çünkü onun zamanında din adına savaş yapılmayacaktır. Dikkat ! her kim ona erişirse benden ona selam okusun.” (Taberanî) 

89- Enes (R.A.) Resulüllah (S.A.V.)’in şöyle buyurduğunu rivayet eder:

“Aranızdan her kim gelecek olan Meryem oğlu İsa’ya erişirse, benden ona selam okusun.” (Dürr-i Mensûr) 

90- Sevban (R.A.) Resulüllah (S.A.V.)’in şöyle buyurduğunu rivayet eder:

“Mehdi’yi gördüğünüz zaman, kar üzerinden sürünerek de olsa ona giderek bi’at ediniz çünkü o, Allah (C.C.)’ın halifesi olan Mehdi’dir.” (İbn-i Maceh) 

91- Ebu Hüreyre (R.A.) Resulüllah (S.A.V.)'in şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir:

“Meryem oğlu İsa aranıza ineceği zaman ne kadar acınacak durumda olursunuz. Yalnız o, sizin imamınız olacaktır ve sizin kendi aranızdan olacaktır.” Başka bir rivayete göre: “O, sizin kendi aranızdan olduğu için size imamlık ve liderlik yapacaktır.” (Buhari, Müslim, Müsned Ahmed)   

92- Muhammed b. Ali (R.A.) şöyle rivayet etmiştir:

“Bizim Mehdimizin iki alameti vardır. Yer ile gök yaratılalıdan beri bunlar daha önce gerçekleşmemiştir. Önce Ramazan ayında (ay tutulması olabilecek üç gecenin) ilk gece (sin) de ay tutulacaktır. Daha sonra aynı Ramazanda (güneş tutulması olabilecek üç günün) ikinci gün (ün) de güneş tutulacaktır. Yüce Allah (C.C.) gökyüzü ile yeryüzünü yarattığından bu yana bu alametler daha önce vaki olmamıştır.” (Sünen-ü Dar Kutnî)

Not:Bu rivayette hilal kelimesi kullanılmamıştır. Aksine kamer kelimesi kullanılmıştır. O yüzden ay tutulmasının Ramazanın ilk gecesinde gerçekleşeceği haber verilmemiştir. Aksine ay tutulmalarının gerçekleşebileceği üç gecenin (ayın on üçü, on dördü ve on beşi) ilkinde (yani ayın on üçünde) ay tutulması olacağı haber verilmiştir. Aynı şekilde güneşin de tutulabileceği üç günün ikincisinde (yani ayın yirmi sekizinde) tutulacağı haber verilmiştir. Mehdi İmam’ın zuhurunu belirten bu her iki tutulmanın aynı ramazan ayında gerçekleşeceği haber verilmiştir.


Related news items:
Older news items:

Sosyal Medyamız

Ahmediyet'e Davet

Multimedya

Dergimiz 20 sayısı

Müslümanlar için Ahmediye Cemaati'nin fedakarlıkları

Kur'an Meali

Cemaatimiz tarafından hazırlanan İkinci Kuran Mealimiz Yayında

Her Sureden önce açıklaması, Arapçası ve Türkçesi aynı hizada, Geniş indeks, Geniş Dipnotlar

Kitap

Downloads: 167

Bugün İslam alemi bir arayış içerisindedir, her ağızdan bir ses çıkmakta ve Hak dininin bu kadar ayaklar altına alınması tüm müslüma...

Video

Ses-mp3

Namaz Vakitleri

Bölge :

Üyelere Özel Hediye Kitap

Galerimiz Resimler