Mta-türk videolar için tıklayınız.

86- Ebu Hüreyre (R.A.) şöyle rivayet etmiştir:

Cuma Sûresi indiği zaman biz Resulüllah (S.A.V.)’in yanındaydık. Resulüllah (S.A.V.) (Ve aharîne minhüm lemma yelhagû bihim) ayetini okuduğu zaman ashaptan bir zat: “Ya Resûlallah ! Ashabına erişemeyip daha sonra gelecek olan ve ashabının ikinci kısmı olan insanlar kimlerdir ?” diye sordu. Resulüllah (S.A.V.) bir cevap vermedi. O zat aynı soruyu iki üç defa tekrarladı. Selman-ı Farisî de bizim aramızda bulunuyordu. Resulüllah (S.A.V.) mübarek elini Selman’ın üzerine koydu. Daha sonra: “Eğer iman Ülker yıldızına kadar bile yükselmiş olsa (ve böylece dünya imandan tamamen boş olsa bile) bunlardan bir zat (yahut birkaç kişi) onu bulup tekrar yeryüzüne getirecektir” buyurdu.(Buhari) 

87- Ebu Hüreyre (R.A.) Resulüllah (S.A.V.)'in şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir:

“Canım elinde olan Allah (C.C.)’ın adına yemin ederim ki İbn-i Meryem aranıza mutlaka inecektir. O, aranızdaki anlaşmazlıklar hakkında insafla karar verecektir. Ayrıca (Hıristiyanlık sembolü olan) Haç’ı kıracak (böylece Hıristiyanlığın batıl inançlarını yenilgiye uğratacak) ve Domuz’u öldürecek (yani gayr-ı ahlakî seks serbestliğini ortadan kaldıracaktır). Keza o, din uğruna savaş açmayı iptal edecektir. (Yani Mesih-i Mev’ud zamanında sırf din adına savaş açılmayacaktır.) Aynı şekilde o, ruhani malları (ve din bilgileri) dağıtacaktır fakat kimse onları kabul etmeyecektir. Onun zamanında ihlâs ile edilen bir tek secde bütün dünyadan ve bütün dünya mallarından daha değerli olacaktır.”         Bunu anlatırken Ebu Hüreyre şöyle dedi: “İsterseniz şu ayeti okuyunuz: Ehl-i Kitap arasından İsa (A.S.)’ın çarmıhta öldüğüne inanmayan ve kendi ölümünden önce böyle inanmaya devam etmeyen yoktur. Fakat kıyamet gününde İsa (A.S.) Ehl-i Kitap aleyhinde şahadet edecektir.” (Buhari) 

88- “Dikkat ! Hiç şüphesiz benimle onun yani Mev’ud Meryem oğlu İsa aramızda başka bir peygamber veyahut resûl yoktur. Yalnız iyi dinleyiniz ki o, benim ümmetim arasında benim halifem olarak benden sonra çıkacaktır. İyi dinleyiniz ki o, Deccal’ı öldürecek (yani Hıristiyan papazlarını tesirsiz bırakacaktır) ve Haç’ı kıracak (yani Hıristiyanlık inançlarının batıl bir temele dayandığını ispat edecektir). Ayrıca o cizyeyi iptal edecektir çünkü onun zamanında din adına savaş yapılmayacaktır. Dikkat ! her kim ona erişirse benden ona selam okusun.” (Taberanî) 

89- Enes (R.A.) Resulüllah (S.A.V.)’in şöyle buyurduğunu rivayet eder:

“Aranızdan her kim gelecek olan Meryem oğlu İsa’ya erişirse, benden ona selam okusun.” (Dürr-i Mensûr) 

90- Sevban (R.A.) Resulüllah (S.A.V.)’in şöyle buyurduğunu rivayet eder:

“Mehdi’yi gördüğünüz zaman, kar üzerinden sürünerek de olsa ona giderek bi’at ediniz çünkü o, Allah (C.C.)’ın halifesi olan Mehdi’dir.” (İbn-i Maceh) 

91- Ebu Hüreyre (R.A.) Resulüllah (S.A.V.)'in şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir:

“Meryem oğlu İsa aranıza ineceği zaman ne kadar acınacak durumda olursunuz. Yalnız o, sizin imamınız olacaktır ve sizin kendi aranızdan olacaktır.” Başka bir rivayete göre: “O, sizin kendi aranızdan olduğu için size imamlık ve liderlik yapacaktır.” (Buhari, Müslim, Müsned Ahmed)   

92- Muhammed b. Ali (R.A.) şöyle rivayet etmiştir:

“Bizim Mehdimizin iki alameti vardır. Yer ile gök yaratılalıdan beri bunlar daha önce gerçekleşmemiştir. Önce Ramazan ayında (ay tutulması olabilecek üç gecenin) ilk gece (sin) de ay tutulacaktır. Daha sonra aynı Ramazanda (güneş tutulması olabilecek üç günün) ikinci gün (ün) de güneş tutulacaktır. Yüce Allah (C.C.) gökyüzü ile yeryüzünü yarattığından bu yana bu alametler daha önce vaki olmamıştır.” (Sünen-ü Dar Kutnî)

Not:Bu rivayette hilal kelimesi kullanılmamıştır. Aksine kamer kelimesi kullanılmıştır. O yüzden ay tutulmasının Ramazanın ilk gecesinde gerçekleşeceği haber verilmemiştir. Aksine ay tutulmalarının gerçekleşebileceği üç gecenin (ayın on üçü, on dördü ve on beşi) ilkinde (yani ayın on üçünde) ay tutulması olacağı haber verilmiştir. Aynı şekilde güneşin de tutulabileceği üç günün ikincisinde (yani ayın yirmi sekizinde) tutulacağı haber verilmiştir. Mehdi İmam’ın zuhurunu belirten bu her iki tutulmanın aynı ramazan ayında gerçekleşeceği haber verilmiştir.


Related news items:
Older news items:

Sosyal Medyamız

Ahmediyet'e Davet

Multimedya

Dergimiz 22. Sayısı

Hz. Resulüllah'ın Yüce Şanı


Kur'an Meali

Cemaatimiz tarafından hazırlanan İkinci Kuran Mealimiz Yayında

Her Sureden önce açıklaması, Arapçası ve Türkçesi aynı hizada, Geniş indeks, Geniş Dipnotlar

Kitap

Downloads: 267

İspanya, Seville Üniversitesi İslamî Bilimler Bölümünün l2 Mart l990 yılında yaptığı davet üzerine, Mirza Tahir Ahmed Hazretleri “

Video

Ses-mp3

Üyelere Özel Hediye Kitap

Duyurular

Her Cumartesi Türkiye Saati ile 21:30, Almanya Saati ile 20:30 da

Her hafta değişik konularda sorularınızı cevaplandırıyoruz. Sorularınızı canlı olarak iletebilirsiniz.

Tek yapmanız gereken aşağıdaki web sayfamıza tıklamak:
www.islamiyetin-sesi.org

Bu gece özellikle dünyanın batısı, dansla meşgulken, alkol tüketirken ve heyecanlanırken, biz yeni yılda O’nun emirlerine itaat duygusunu koruyarak, inancımızı geliştireceğize ve bütün davranışlarımızı Allah’ın emirleri doğrultusunda şekillendireceğimize, Allah’ın huzurunda söz vermeliyiz.

Allah’ın varlığı konusunu bir tarafa koyarsak, Kurtuluş sorusu belki de üzerinde durulması gereken en önemli konudur. Gerçek Kurtuluş nedir? İlahi Adalet ile birlikte orijinal günah ve reenkarnasyon kavramı gibi yanılgılar doğuran keyfi tanımları nedeniyle “Kurtuluş” konusu karışık bir hal aldı ve önemi anlaşılamadı. Öte yandan İslam, konu hakkında aslında tutarlı ve rasyonel bir anlayış sunuyor. Diğer taraftan günümüz dünyasında karşılaşılan sorunlara yer veren:

-          Dünyevi sıkıntılardan necat mümkün müdür?

-          İbtila ve azabın farkınedir?

-          Günahtan tamamen kurtulmak; necat bulmak mümkün müdür?

-          Günaha olan meyilden kurtulmak mümkün müdür?

-          Necata doğru ilerliyor olmanın belirtileri nelerdir?

Sorularına da bu kitabımızda cevap bulacaksınız.

 

Kitap için tıklayın

Namaza yeni başlayacaksanız, veya zaten kılıyorsanız,

bilmeniz gerekenleri bulacağınız bölümümüz açıldı.

TIKLAYIN...

Bu kitap, manevi arayış içindekiler için ilmi gerçekleri çok pratik ve herkesin anlayabileceği bir dille anlatan ve manevi yolculuğunuza rehberlik vasfı olan bir kitaptır. Ahmediye Cemaati’nin İkinci Halifesi olan kitabın sahibi Hz. Mirza Beşiruddin Mahmud Ahmed, kitabında konunun ehemniyetini şu sözlerle dile getirmiştir:

“Bu öyle bir konudur ki her insanın aklına gelir, kalbini gıdıklar. Birçok insan bunu bana sormuş ve varsa bir reçete talep etmiştir. Soru şudur;

“İnsan hangi yöntemlerle kötülükten arınabilir, iyilikleri cezp edebilir? “

Genellikle verilen cevap. “İyilik yap işte, kötülüklerden de sakın” şeklindedir. Ama herkesin çok iyi bildiği gibi birçok insan “biz Kûr’ân-ı Kerîm’i okuduk, hadis kitaplarını ezberledik, Vâdedilen Mesih’in yazdığı kitapları da okuduk ama tam olarak günahtan arınmış, iyilikleri cezp etmiş sayılamayız. Şimdi söyleyin; bizim ilacımız nedir?” diyorlar.”

Umarız manevi yolculuğunuzda yolunuzu aydınlatmaya vesile olur.

Kitap için tıklayın

Bir sonraki yemeğin nereden geleceğini 1 milyar kişi bugün merak ediyor, hatta güvenli içme suyu, uygun barınak, tıbbi yardımı da. 1 milyar kişi herhangi bir umut olmadan mücadele ederek bekliyor. Humanity First Yoksul insanların yoksulluğunu azaltmak için Afrika, Asya ve Latin Amerika bölgelerinde genelinde çalışıyor. Bu ay, yardımına ihtiyacım var, diyor...

Haydi yardım elini uzatın:

Fazal Ahmad is fundraising on JustGiving for Humanity First

 

Berakat-üd Dua

Yazan: Mirza Gulam Ahmed

Aligarh Müslim Üniversitesi’nin kurucusu Sir Seyyid Ahmed Han, Hindistan’daki Müslümanların çok önemli bir lideriydi. O, yeryüzünde meydana gelen her olayın kaza ve kadere tabi olarak gerçekleştiğine inanmaktaydı. Başka bir ifadeyle onun düşüncesine göre; Yüce Allahccher şeyi önceden tayin ettiği için, dua eden bir kimse, ettiği duanın sevabını ancak ahiret yaşamında bulacaktır ve dua vasıtasıyla bu dünyada bir değişiklik yaratmak mümkün değildir.

Berekâtü’d Dua, Müslüman Ahmediye Cemaatinin kurucusu Vadedilen Mesih ve Mehdi Hz. Mirza Gulam Ahmed Kadiyani’ninas, Sir Seyyid Ahmed Han’ın yukarıda beyan edilen inancını reddetmek üzere kaleme aldığı eseridir. Eser ilk olarak Kadiyan’da bulunan Riyaz-ı Hind Matbaasında, Hicri 1310 senesinin mübarek Ramazan ayında yayınlanmıştır. Kitap için tıklayın...


Namaz

Namaz nedir?

·     Namaz, bir kimsenin ihtiyaçlarını gidermesi için, tevazu ve acz ile Allah'ıncc huzurunda, O'na boyun eğmesidir.

·     Namaz,  Allah'acc karşı duyulan aşk, O'nun korkusu keza kalbin onun zikri ile meşguliyetidir.

·     Namaz bir insanın, O olmadan gerçekten hayat bulamayacağı ve de emniyet ile mutluluk yollarına erişemeyeceği, yüce şanlı Rabbinecc hitaben yalvarışıdır.

·     Namaz en yüce düzeyde bir ibadettir.

·     Namaz sadece bedeni bir durum ve hareket değildir. Farklı namaz hareketleri saygı, tevazu ve aczin göstergeleridir.

·     Namaz, günahtan uzaklaşmanın bir aracıdır. Hiçbir yol insanı, namazdaki kadar Allah'acc yakın kılmaz.

·     Namaz, ibadette bulunan bir kimsenin takvasının etkin bir ölçütüdür.

·     Yüce Allah'ıncc  lütfu ancak namaz yoluyla elde edilir. Kitap için tıklayın...

Suriye'ye Humanity First ile yardım ulaştırın

Humanity First Web sayfası için tıklayın.

Galerimiz Resimler