Mta-türk videolar için tıklayınız.

İslamiyet’e göre insanoğlunun yaratılışının gayesi, Allah’acc ibadet etmektir. Allahcc Kuran-ı Kerim’de; “Ben cinleri ve insanları yalnız Bana ibadet etmeleri için yarattım."[1] buyurulmuştur. İbadet Yüce Allah’ıncc buyruklarına tam olarak boyun eğmek demektir. Hz. Muhammed-i Mustafasav, Yüce Allah’ıncc mesajını insanlara getirmekle kalmayıp, İslam dinine göre Yüce Allah’ıncc bütün buyruklarını izah da etti.

İslam’ın beş şartı

İslamiyet beş temel şarta dayalı bir din olup her Müslüman bunları mutlaka yerine getirmelidir. Genel olarak bunlara İslam’ın beş temeli veya şartı denilir.

Birinci şart “Kelime-i Şehadet”tir. Yani Allah’tancc başka ibadete layık olanın bulunmadığına ve Hz. Muhammed’insav Allah’ıncc peygamberi olduğuna şehadet etmektir. Allah’ıncc birliği İslam’ın ana temelidir.

İkinci şart “Salat” yani namazdır. Namaz belli şartlara göre eda edilir.

 

Üçüncü şart ise “Zekât”tır. Müslümanlar belli şartlara göre para yahut benzeri araçlarla Allahcc yolunda mali fedakarlıkta bulunurlar. Zekât Hak Teala’nıncc Kuran-ı Kerim’de belirttiği gibi hayırlı yollarda kullanılır.

 

Dördüncü şart Ramazan ayında (ve bazen de nafile olarak Ramazan dışında) “Oruç” tutmaktır.

Beşinci şart “Hac”dır. Bir Müslüman belli şartlar çerçevesinde, ömrü boyunca en az bir kere Mekke’ye giderek, Beytullah’ı ziyaret etmelidir.

İslam, bütün dini emirler arasında namaza çok fazla önem vermektedir. Beş vakit namaz kılmak her yetişkin ve aklı başında Müslüman’a farzdır. Namazın nafile (isteğe bağlı) olan bazı kısımları da vardır.

Bir Müslüman maneviyata çok önem verir. Maddiyatçı bir insan maddiyata ne kadar önem verirse, ihlâs sahibi bir Müslüman maneviyata ondan çok daha fazla önem verir. Yemek ve hava maddi hayat için nasıl gerekli ise, namaz da manevi hayatımız için aynı şekilde gereklidir. Günün değişik vakitlerinde namazı eda etmedikçe manevi hayatımız asla devam edemez.

Namaz, belli hareketlerden oluşmaktadır. “Kıyam” yani namaz için ayakta durmak, “Ruku” yani eğilmek, “Secde” yani alnımızı belli bir şekilde yere değdirmek, “Kâde” yani oturmak. Bütün bu durumlarda belli dualar okunur. Bu dualar Arapça olduğuna göre her Müslüman bunları ezbere bilmeli ve namazda Rabbindencc ne istediğini bilmesi için bu duaların anlamlarını da öğrenmelidir.

Namazın farz oluşu

Namaz her yetişkin ve aklı başında Müslüman’a farz olup açıklandığı şekilde eda edilmesi gerekir. Çocuklara gelince, yetişkin çağa erişinceye kadar kendilerine namaz farz değildir. Ancak, çocukları namaza alıştırmak için çaba sarf etmeliyiz ve onlara nasihat ederek namazın önemini anlatmalıyız. Böylece onlar yetişkin çağa gelince kendiliklerinden namaza başlasınlar ve şartlarına göre eda etsinler. Kısacası çocukların bu konuda eğitilmeleri ve terbiye edilmeleri gerekir. Hz. Resulüllahsav anne ve babaya, çocukları yedi yaşına erdiği zaman kendilerine namaz kılmayı tavsiye etmelerini buyurmuştur. Diğer taraftan çocuklar on yaşına ulaştıklarında ve namaz kılmadıkları durumlarda anne ve babaları tarafından uyarılmaları gerektiğini de beyan etmiştir.[2]

Çocuklar ergenlik çağına erince artık namaz kılmaları kendilerine farz olmuş olur. Bu yaşta hiçbir kimse yahut devlet, onları namaza zorlayamaz. Zorla kılınan namazın dinen hiçbir değeri yoktur. Namaz daima kişinin kendi isteğiyle eda edilmelidir. Bu da kul ile yaratan arasındaki ilişkidir. O bakımdan anne ve babalar çok küçük yaştan itibaren çocuklarını namaza alıştırmalıdırlar. Ayrıca çocuklarımızın namaza alışmaları konusunda Rabbimizecc içtenlikle dua etmeliyiz. Namaz çok büyük ve önemli bir ibadet olduğuna göre, bu konuda Allah’ıncc yardımı da istenmelidir.

Kuran-ı Kerim’in buyurduğuna göre Hz. İsmailas ömrü boyunca, aile üyelerine namazları hiç aksatmadan eda etmelerini tavsiye ederdi. Genel olarak müşahede edildiği gibi eğer büyükler namazı hiç aksatmadan eda ederlerse, onları gören çocuklar da onların hareketlerini taklit etmeye başlarlar ve böylece namaza alışırlar. Çocuk yedi yaşına erişince namazın nasıl uygun olarak eda edilmesi gerektiği kendisine öğretilmelidir. Ayrıca namaza katılması konusunda da çocuk teşvik edilmeli ve eğer mümkünse anne ve babası ile birlikte camiye gitmesi için ikna edilmelidir. Çocuk böylece namaza alışacak ve daha sonraki yıllarda namazını muhafaza edecektir. Çocuk on ila on iki yaşlarındayken anne ve babanın yahut büyüklerin de namaz konusunda daha düzenli olmaları ve çocuk namaza yaklaşmıyorsa kendisini uyarmaları gerekir. Bu çocuğa eziyet etmeleri yahut ceza vermeleri gerekmez. Aksine nasihat etmeleri gerekir. Mesela çocuk okula gitmediği durumda nasıl nasihat ediyorlarsa, namaz kılmadığı durumlarda da aynı şekilde nasihat etmeleri lazımdır. Çocuk on iki yaşına gelince anne ve babası artık ona yeterince nasihat etmiş olduklarını ve bundan böyle bu işin kendisi ile Rabbi arasında olduğunu kendisine iyice söylemelidirler. Bu onların çocuğa bundan böyle nasihat etmeyecekleri anlamına gelmez. Nasihat ömür boyunca devam eder ve gerekirse onlar çocuklarına bu konuda mutlaka nasihat etmelidirler. Ancak çocuk oniki yaşına gelince ona karşı sert davranılmamalıdır. Daha önce de söylediğimiz gibi Hz. İsmailas kendi aile üyelerine aynı şekilde sevgi ve şefkat ile nasihatte bulunurdu. Hz. Resulüllahsav da yetişkin aile üyelerine benzer tarzda nasihat ederdi. Bildirildiğine göre Hz. Resulüllahsav kızı Fatmara ile damadı Hz. Ali’yira sabah namazına uyandırmak üzere seslenmeyi alışkanlık haline getirmişti.

 

[1] Zariyat (51) Suresi, 57

[2] Sünen Ebu Davud; Kitab-üs Salat


Related news items:
Newer news items:

Sosyal Medyamız

Ahmediyet'e Davet

Multimedya

Dergimiz 20 sayısı

Müslümanlar için Ahmediye Cemaati'nin fedakarlıkları

Kur'an Meali

Cemaatimiz tarafından hazırlanan İkinci Kuran Mealimiz Yayında

Her Sureden önce açıklaması, Arapçası ve Türkçesi aynı hizada, Geniş indeks, Geniş Dipnotlar

Kitap

Downloads: 116

Müslüman Ahmediye Cemaati’nin kuruluşunun 100. Yıldönümü dolayısıyla; Kelime-i şahadet getirmelerinden dolayı "suçlanan" ve ağır e...

Video

Downloads: 63

Kuran-ı Kerim ve Hadisler ışığında cinler konusuna doyurucu açıklamaları bu bölümde bu...

Ses-mp3

Namaz Vakitleri

Bölge :

Üyelere Özel Hediye Kitap

Galerimiz Resimler