Mta-türk videolar için tıklayınız.

Kuran-ı Kerim’in beyan ettiği gibi namaz bir müminin esas vasıflarından biridir. Hak Tealacc Kuran-ı Kerim’de:

“Bu mükemmel bir kitaptır. Bunda hiç şüphe yoktur. Allah’tan sakınanlara yol göstericidir. Onlar gaybe inanırlar. Namazı dosdoğru kılarlar ve kendilerine verdiklerimizden harcarlar.”[1]buyurmuştur.

Namaz günahlardan korunmak konusunda bize yardımcı olur. Bizi gittikçe Rabbimize yaklaştırır ve hayırlı işler yapmamızı teşvik eder. Böylece namaz bizi arındırır. Bu kadarla kalmayıp namazın bize başka birçok faydaları da vardır. Namaz insanı yaratıcısına yaklaştırır. Kul ibadet ederek Rabbinin en güzel sıfatlarını yansıtır ve böylece devamlı dünyaya bağlı olan ve onu seven bir insanı düşük seviyesinden, Yüce Allah’ıncc sevgili bir kulu olarak daha yüksek ahlaki ve manevi seviyelere yükseltir. Kuran-ı Kerim namazın bu özelliğini:

“Bu kitaptan sana vahiy edileni insanlara okuyup anlat ve namazı da ikame et (bütün şartlarıyla dosdoğru kıl). Şüphesiz namaz insanı bütün kötülüklerden, çirkin iş ve hareketlerden alıkoyar. Allah’ıcc anmak şüphesiz en yüce bir iştir. Allah bütün yaptıklarınızı bilir.”[2] diyerek beyan etmiştir.

Namaz ruh ve kalp temizliğinin kesin ve tecrübe edilmiş bir ilacıdır. Biz Yüce Allahcc ile ancak namaz vasıtasıyla canlı bir ilişki kurabiliriz. Hak Tealacc Kuran-ı Kerim’de:

“Allah’ın Kitabını okuyan ve namazı da ikame eden (şartlarına göre dosdoğru ve cemaat ile birlikte kılan); keza kendilerine verdiklerimizi hem gizlice hem de açıkça Allah yolunda harcayanlar, hiçbir zaman zarara uğramayacak olan bir ticaret peşindedirler. Çünkü bunun neticesinde Allahcc onlara mükafatlarını tastamam verecektir ve kendi lütfundan daha da çoğaltarak bahşeyleyecektir. O, şüphesiz çok bağışlayan, çok takdir edendir.”[3] buyurmuştur.

Hz. Resulüllah’ınsav beyan ettiğine göre, namaz bir müminin manevi hayatının zirvesidir. Bu, Allah’acc ibadet etmenin doruğudur. Hz. Resulüllahsav ayrıca; namaz bir müminin Rabbi ile alakasını sağlar buyurmuştur.

İçten bir duanın hiçbir zaman boşa gitmediğini unutmamalıyız. Bazen Yüce Allah’ıncc derin sevgisi neticesinde gözlerimiz yaşlarla dolar. Bazen de bu sevgi gönlümüzü sevince boğar. Bütün bu hisler namazımızın diri olduğunu kanıtlamakta, anlamlı ve faydalı olduğuna işaret etmektedir. Yoksa kuru bir namazın formalite olarak eda edilmesi insana herhangi bir fayda sağlamaz. Böyle namaz kılmak, istemeyerek bir emire boyun eğmek gibi bir şeydir. O bakımdan her namaz kılmaya başlayan bu yüce gayeyi göz önünde bulundurmalı ve namazlarını diri tutmaya çalışmalıdır.

Namaz, itaat ve alçakgönüllülüğü ifade eden bütün hareket ve davranışları kendi bünyesinde toplamıştır. Namaz kılanlar sıralar halinde, saygı ile imamın arkasında yer alırlar.

İmamın arkasında sıra halinde duran müminlerin namaz kılarken imamın sesine uyarak, onun hareketlerine göre hareket etmeleri gerekir. İmam her hareketten önce “Allahü Ekber” der. Yalnız rüku’dan kalkarken “Semiallahü Limen Hamideh” der. Bunun  anlamı; “Allah şüphesiz kendisini methedenlerin methini dinler” demektir. İmam bu kelimeleri yüksek sesle söyleyince onun arkasında namaz kılanlar sessiz olarak “Rabbena ve lekel hamd, Hamden kesiren tayyiben mübareken fihi” diyerek dururlar ve ellerini de yanlarına indirirler.

Ciddiyet ve tevazu namazın özetidir. Allahcc inananlara:

“Huşu ile namazlarını eda eden müminler şüphesiz başarıya ulaşmışlardır.”[4] diyerek nasihat eder.

Hz. Resulüllahsav: Allah’ıncc bir kulu Yüce Allah’ıncc rızası uğruna tevazu gösterdiği zaman Yüce Allahcc böyle bir kula kendi katında yüksek bir derece ihsan eyler, buyurmuştur. Bu hadiste “Rafa’a” kelimesi kullanılmıştır. Arapça bir kelime olan “Rafa’a” yükseltmek demektir. Bu, Allahcc onu bedeniyle gökyüzüne kaldıracak demek değildir. Şüphesiz bunun anlamı Allahcc kendi katında yüksek bir derece verecek demektir.

Gerçek tevazu ancak Yüce Allah’ıncc sıfatlarını derinlemesine düşünmek yoluyla elde edilebilir. Bir insan Yüce Allah’ıncc gerçek yüceliğini kavradığı zaman, alçakgönüllü ve mütevazi olmaktan başka bir yol benimseyebilmesi mümkün değildir.

 

[1] Bakara (2) Suresi; ayet 3-4

[2] Ankebût (29) Suresi ayet 46

[3] Fatır (35) Sûresi; ayet 30-31

[4] Müminun (23) Suresi, ayet 2 ve 3


Related news items:
Newer news items:
Older news items:

Sosyal Medyamız

Ahmediyet'e Davet

Multimedya

Dergimiz 20 sayısı

Müslümanlar için Ahmediye Cemaati'nin fedakarlıkları

Kur'an Meali

Cemaatimiz tarafından hazırlanan İkinci Kuran Mealimiz Yayında

Her Sureden önce açıklaması, Arapçası ve Türkçesi aynı hizada, Geniş indeks, Geniş Dipnotlar

Kitap

Downloads: 22

Allah’ın varlığı konusunu bir tarafa koyarsak, Kurtuluş sorusu belki de üzerinde durulması gereken en önemli konudur. Gerçek Kurtuluş n...

Video

Downloads: 66

1 Ekim 2010 Cuma Hutbesi Ensarullah'a nasihatler

Ses-mp3

Namaz Vakitleri

Bölge :

Üyelere Özel Hediye Kitap

Galerimiz Resimler