Mta-türk videolar için tıklayınız.

Müezzin, yüzünü Kıble’ye çevirerek belli bir yerde durur. Son zamanlarda hoparlör vasıtasıyla da ezan okunmaktadır. Müezzin şehadet parmaklarını kulaklarına koyarak ezan okumalıdır.

Müezzin yüzünü, “Hayye alassalâh” kelimelerini söylediği zaman sağ tarafına ve “Hayye alelfelah” kelimelerini söylediği zaman sol tarafına çevirmelidir.

Sabah namazı için okunan ezanda müezzin hayye alelfelah kelimelerinden sonra şöyle demelidir:

Okunuşu: Essalâtü hayrün minen nevm. (2 defa)

Anlamı: Namaz uykudan daha hayırlıdır.

Müezzin bu kelimeleri iki defa tekrarlamalıdır.

Hz. Resulüllahsav şöyle buyurmuştur:

 

Yani, “Ezanı işittiğiniz zaman, müezzin ne derse siz de aynı kelimeleri tekrarlayınız.”

O bakımdan ezanı dinleyenlerin de müezzinin söylediği kelimeleri aynen tekrar etmeleri gerekir. Ancak müezzin “hayye alassalâh” kelimelerini söylediği zaman ezan işitenlerin şöyle demeleri gerekir:

Okunuşu: La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim.

Anlamı: Günah ve kötülükten dönmek yahut hayır işlemek kuvveti ancak Allah-u Teala’nıncc yardımıyla mümkündür; çünkü her çeşit kuvvet O’nda vardır.

Şiiler ezana şu kelimeleri ilave ederler:

 

 

Okunuşu: Eşhedü enne Aliyyen veliyyüllahi, Hayye ala hayril ameli.

Anlamı: Ali’nin Allah’ın velisi (dostu) olduğuna şehadet ederim. En iyi amele geliniz.

Diğer bazı Müslümanlar ise şu kelimeleri ilave ederler:

Okunuşu: Essalatü vesselamu aleyke ya Resulallah

Anlamı: Salât ve selam üzerine olsun ya Resulallah!

Onların bu ilaveleri hangi kaynağa dayanarak yaptıklarını bilemeyiz. Bizim bilgimize göre daha önce verdiğimiz ezan kelimeleri güvenilir ve kesindir. Eğer farz namazlardan biri cami dışında açıkta eda edilirse, orada da namazdan önce ezan okunur. Ezandan sonra şu dua okunur.

Okunuşu: Allahümme Rabbe hazihiddağvetit-tâmmeti vessalatil kâimeti âti Muhammedenil vesilete vel fazilete veddereceter-refîate veb’ashü makamen mahmudenillezi va’adtehü inneke la tuhliful mî’ad.[1]

Anlamı: Ey, tam ve mükemmel davetin ve eda edilecek olan namazın sahibi olan Allah’ım! Hz. Muhammed’i, bizim sana ulaşmamız için bir vesile kıl ve ona üstünlük ve yüce bir derece ihsan eyle. Kendisini, vaat ettiğin Makam-ı Mahmud’a ulaştır. Şüphesiz Sen verdiğin söze aykırı davranmazsın.

 


[1] Sahih-i Buhari; Kitab-ül Ezan


Newer news items:
Older news items:

Sosyal Medyamız

Ahmediyet'e Davet

Multimedya

Dergimiz 20 sayısı

Müslümanlar için Ahmediye Cemaati'nin fedakarlıkları

Kur'an Meali

Cemaatimiz tarafından hazırlanan İkinci Kuran Mealimiz Yayında

Her Sureden önce açıklaması, Arapçası ve Türkçesi aynı hizada, Geniş indeks, Geniş Dipnotlar

Kitap

Downloads: 1634

Cemaatimiz tarafından hazırlanan İkinci Kuran Mealimiz Yayında Her Sureden önce açıklaması, Arapçası ve Türkçesi aynı hizada, Geniş indeks, Geniş Dipnotlar

Video

Downloads: 55

Günümüzde hilafet ve halifeye tabi olmak meselesi tüm açıklığıyla bu bölümde anl...

Ses-mp3

Namaz Vakitleri

Bölge :

Üyelere Özel Hediye Kitap

Galerimiz Resimler