Mta-türk videolar için tıklayınız.

İmam daha sonra yine Allahu Ekber der. Bunun üzerine hem imam hem de onun arkasındaki cemaat kendi baş ve ellerini yerden kaldırırlar ve “cilse” denilen oturuş durumunu alırlar. Burada sol ayaklarını yatay olarak koyar ve onun üzerinde otururlar. Sağ ayaklarını ise dik tutarlar. Ancak sağ ayağın parmakları Kıble istikametini göstermelidir. Eller uyluklar üzerine konur ve el parmakları da Kıble’yi gösterir ve dizlere yakın olurlar.

Bu durumda aşağıdaki dua sessizce okunur:

Okunuşu: “Allahümmagfirlî verhamnî vehdinî ve âfinî verfa’nî vecburnî verzuknî”

Anlamı: Ey Allah’ım! Beni bağışla. Bana merhamet et. Beni hidayete eriştir ve bana afiyet ihsan eyle. Beni kendi katında yüce mertebeye ulaştır. Eksiklerimi gider ve bana rızk ver.

Cilseden sonra imam, Allah-u Ekber diyerek ikinci secdeye kapanır. İkinci secdede de üç kere yahut daha fazla sayıda “Sübhane Rabbiyel âla” denir. Namazın her rekatında ikişer secde vardır. İkinci secdeden sonra birinci rekat tamamlanmış olur. İmam daha sonra yine “Allah-u Ekber” diyerek ikinci rekata kalkar. Cemaat de aynen imamın arkasında ayağa kalkarak ikinci rekata başlar. İkinci rekat da birinci rekat gibi eda edilir. Ancak ikinci rekatta sena ve taavvuz okunmaz. Bunlar sadece her namazın birinci rekatında okunur. İmam Fatiha suresi ile Kuran-ı Kerim’in bazı ayetlerini okur ve birinci rekat gibi ikinci rekatı da tamamlar. İkinci secdeden sonra o, ilk defa cilsede oturduğu gibi oturur. İkinci rekatın sonunda olan bu oturuşa “kâde” denir.

Kade’deyken sessizce “teşehhüd” okunur. Bu şöyledir:

Okunuşu: Ettehiyyâtü-lillâhi ves-selevâtü vet-tayyibâtü esselâmü aleyke eyyühen-nebiyyü ve rahmetüllâhi ve berakâtüh, esselâmü aleynâ ve alâ ibâdillâhis-sâlihiyn. Eşhedü ella ilâhe illallâh. Ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve Rasûlüh.

Anlamı: Bütün (manevi) hediyeler, bütün ibadetler, pak ve temiz olan bütün dualar ancak Allah içindir. Ey Peygamber! Selam; Allah’ın rahmeti ve bereketleri üzerine olsun. Bize ve Allah’ın salih kulları üzerine de selam olsun. Şehadet ederim ki Allah’tan başka ibadete lâyık olan yoktur ve şehadet ederim ki Muhammed O’nun kulu ve Resulüdür.

Namaz esnasında teşehhüd okurken “Eşhedü en la ilahe illallahü” dediğimiz zaman, sağ elimizin şehadet parmağını kaldırmayı da unutmamalıyız ve teşehhüdü bitirir bitirmez bu parmağı indirmeliyiz.

Hadis kitaplarının bildirdiğine göre, Hz. Resulüllahsav teşehhüdü okurken şehadet parmağı dışında diğer üç parmağını baş parmağı ile birleştirir ve böylece sağ elini sağ dizi üzerine koyarak şehadet parmağını kaldırırdı. Teşehhüdü bitirir bitirmez şehadet parmağını indirir ve elini eskiden olduğu gibi tutardı. Bu arada sol eli de normal bir şekilde sol dizi üzerinde dururdu.

Teşehhüdü okuduktan sonra Hz. Resulüllah’asav salat ve selam okunur ve diğer bazı dualar edilir. Hz. Resulüllah’asav şöyle salat ve selam okunur:


Newer news items:
Older news items:

Sosyal Medyamız

Ahmediyet'e Davet

Multimedya

Dergimiz 20 sayısı

Müslümanlar için Ahmediye Cemaati'nin fedakarlıkları

Kur'an Meali

Cemaatimiz tarafından hazırlanan İkinci Kuran Mealimiz Yayında

Her Sureden önce açıklaması, Arapçası ve Türkçesi aynı hizada, Geniş indeks, Geniş Dipnotlar

Kitap

Downloads: 160

Aligarh Müslim Üniversitesi’nin kurucusu Sir Seyyid Ahmed Han, Hindistan’daki Müslümanların çok önemli bir lideriydi. O, yeryüzünde meydana gelen her olayın kaza ve kadere tabi olarak...

Video

Downloads: 143

Bu bölümde, kalbim temiz deyip ibadet yapmayanların durumu nedir, tesettürün anlamı ve hikm...

Ses-mp3

Namaz Vakitleri

Bölge :

Üyelere Özel Hediye Kitap

Galerimiz Resimler