Teravih namazı yalnız Ramazan ayına mahsus bir namazdır. Bu namaz Ramazan boyunca her gece eda edilir. Aslında bu namaz teheccüd vaktinde kılınır. Belli bir sebepten dolayı teheccüd vaktinde kılamayan ve mazereti olanlara, bir kolaylık olarak Hz. Ömer’inra halifeliği zamanında yatsıdan hemen sonra bu namazı kılmalarına izin verildi. Mamafih bu namazın teheccüd vaktinde kılınması daha evladır. Hz. Resulüllah’ınsav sünnetine tabi olarak bu namazda çok uzun Kuran-ı Kerim okumak Müslümanlar arasında çok revaçtadır.

Teravih namazı sekiz rekattan müteşekkil ise de bir kimse isterse yirmi rekat, hatta daha da fazla eda edebilir. Dört rekat eda ettikten sonra biraz ara vererek nefes almak uygundur.


Related news items:
Newer news items:
Older news items: