Mta-türk videolar için tıklayınız.

Birisi önemli bir işe başlamak isterse, mesela ticaret, yolculuk yahut evlenmek gibi bir iş söz konusu olursa Yüce Allah’tancc o işin hayırlı olup olmayacağı konusunda bilgi edinmek için namaz kılıp dua edilir. İşte buna “Salat-ül İstihare” yahut istihare namazı denir. Bu, dini yahut dünya ile ilgili herhangi bir iş olabilir. Bu namazın gayesi ayrıca belli bir işin başarılı olması için Yüce Allah’tancc yardım dilemektir.

Gece uyumadan önce iki rekât namaz kılınır. Bu namazda ilk rekâtta Fatiha sûresi ile Kafirun sûresi; ikinci rekâtta da Fatiha sûresi ile İhlas sûresi okunur. Kade’de teşehhüd, salavat ve diğer dualar okunduktan sonra aşağıdaki dua okunur:

Okunuşu: Allahümme! İnni estehîruke bi ilmike ve estakdiruke bi kudretike ve eselüke min fazlikel azim. Fe inneke takdiru ve la akdiru ve tağlemu ve la ağlemu ve ente allamül guyub. Allahümme! İn künte talemu enne hazel emre hayrün li fi dini ve meaşi ve âkibeti emri fakdirhü li ve yessirhü li sümme barik li fihi. Ve in künte talemu enne hazel emre şerrün li fi dini ve meaşi ve âkıbeti emri fasrifhü anni vesrifni anhü vekdir liyel hayre haysü kane sümme arzini bihi.

Meali: Ey Allah! Her şeyi en iyi bildiğin için Sen’den hayır dilerim. Her şeye kadir olduğundan dolayı Sen’in kudretinin bana yardımcı olmasını niyaz ederim. Sen’in yüce lütfunu Sen’den isterim. Çünkü Sen her şeye kadirsin, ancak benim hiçbir gücüm yoktur. Sen her şeyi bilirsin; ancak ben hiçbir şeyi bilmem. Sen gaipleri de en iyi bilensin. Ey Allah! Bu işin benim dinim, benim kazancım ve benim sonucum bakımından benim için hayırlı olacağını bilirsen onu benim için mukadder kıl ve kolaylaştır. Daha sonra benim uğruma onu bereketlendir. Ancak eğer bu işin benim dinim, kazancım ve işimin sonucu bakımından kötü olacağını bilirsen, onu benden uzaklaştır ve beni de ondan döndür. Hayır neredeyse onu benim için mukadder kıl. Daha sonra onun vasıtasıyla beni razı eyle.

Bu dua Hz. Resûlüllah’ınsav sünneti seniyyesinden ve hadislerinden derlenmiştir.


Related news items:
Newer news items:
Older news items:

Sosyal Medyamız

Ahmediyet'e Davet

Multimedya

Dergimiz 18. sayısı

3. Dünya savaşının tartışıldığı şu günlerde

İLAHİ UYARICIDAN BİR UYARI

Kur'an Meali

Cemaatimiz tarafından hazırlanan İkinci Kuran Mealimiz Yayında

Her Sureden önce açıklaması, Arapçası ve Türkçesi aynı hizada, Geniş indeks, Geniş Dipnotlar

Kitap

Downloads: 1628

Cemaatimiz tarafından hazırlanan İkinci Kuran Mealimiz Yayında Her Sureden önce açıklaması, Arapçası ve Türkçesi aynı hizada, Geniş indeks, Geniş Dipnotlar

Video

Downloads: 111

Allah yolunda mali fedakarlık yapmanın bereketleri, Vakf-e Cedit-in yeni dönemi

Ses-mp3

Namaz Vakitleri

Bölge :

Üyelere Özel Hediye Kitap

Galerimiz Resimler