Mta-türk videolar için tıklayınız.

NAMAZ SONUNDA SELAMDAN ÖNCE OKUNABİLECEK DUALAR

(Salli Barikten sonra ve Selam vermeden önce okunur)

Okunuşu : “Rabbenâ âtinâ fiddünyâ hasenetev ve fil-âhireti hasenetev ve kınâ azâben-nâr.”

Meali:Ey Rabbimiz! Bu dünyada da bize iyilik ver ve ahrette de bize iyilik ihsan eyle ve bizi ateşin azabından koru.

 

Okunuşu : “Rabbicâlnî Mukimâs sâlati vemin zurriyyetî Rabbena ve takabbel dua

Rabbenağfirli ve livâlideyye ve lilmü’miniyne yevme yekûmül hisab.”

Meali: Ya Rabbi! Beni ve evladımdan (her birini) namazı dosdoğru kılan bir kimse yap. Ey Rabbimiz! Duamı kabul eyle.

Rabbimiz! Hesab görülecek olan o kıyamet gününde beni, annemi, babamı ve müminleri bağışla.

Okunuşu : “Allahümme inne zalemtü nefsi, zulmen kesiren vela yağfiruz zunûbe illa ente, fahfirlî Mağfiretem min indike verhamni İnneke entel gafûrur rahim

Anlamı: Ey Allah’ım! Ben kendi canıma çok zulüm ettim. Senden başka hiçbir kimse günahları bağışlayamaz. Onun için Sen beni öz mağfiretinle bağışla ve bana merhamet eyle. Şüphesiz bağışlayan ve çok merhamet eden Sen, ancak ve ancak Sen’sin.

Okunuşu: Allahümme innî eûzü bike minelhemmi velhüzni ve eûzü bike minel’aczi velkesli ve eûzü bike minel cübni velbühli ve eûzü bike min ğalebetiddeyni ve kahrirricali.

Anlamı:Ey Allah’ım! Her çeşit üzüntüden ve üzücü şeylerden sana sığınırım. Çaresiz kalmaktan ve uyuşukluktan sana sığınırım. Korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Borç altında kalmaktan ve insanların zulmünden Sana sığınırım.


Okunuşu: “Allahümme innî zalemtü nefsi, zulmen kesiren vela yağfiruz zunûbe illa ente, fağfirlî Mağfiretem min indike verhamni inneke entel gafûrur rahim”

Anlamı: Ey Allah’ım! Ben kendi canıma çok zulüm ettim. Senden başka hiçbir kimse günahları bağışlayamaz. Onun için Sen beni mağfiretinle bağışla ve bana merhamet eyle. Şüphesiz bağışlayan ve çok merhamet eden ancak ve ancak Sen’sin.

 

Okunuşu: "Allahümme innî eûzü bike min azabil kabri ve eûzü bike min fitnetil mesihiddeccali ve eûzü bike min fitnetil mahya ve fitnetil memati. Allahümme innî eûzü bike minel me’semi velmağremi.

Anlamı: Ey Allah’ım! Kabir azabından Sana sığınırım. El-Mesihüddeccal’in fitnesinden de Sana sığınırım. Hayatın ve ölümün bütün fitnelerinden de Sana sığınırım. Allah’ım! Günah işlemekten ve borç altında kalmaktan Sana sığınırım.

Sosyal Medyamız

Ahmediyet'e Davet

Multimedya

Dergimiz 20 sayısı

Müslümanlar için Ahmediye Cemaati'nin fedakarlıkları

Kur'an Meali

Cemaatimiz tarafından hazırlanan İkinci Kuran Mealimiz Yayında

Her Sureden önce açıklaması, Arapçası ve Türkçesi aynı hizada, Geniş indeks, Geniş Dipnotlar

Kitap

Downloads: 136

Yüce Allah (cc) üst üste indirdiği vahiyler vasıtasıyla, ölüm zamanımın çok yaklaştığını bana haber vermiştir. O'nun bu konudaki v...

Video

Downloads: 128

Cemaate katılmak gerekli midir sorusunun cevabını bu videoda izleyebilirsiniz.

Ses-mp3

Namaz Vakitleri

Bölge :

Üyelere Özel Hediye Kitap

Galerimiz Resimler