Mta-türk videolar için tıklayınız.

Hz.Ahmed ne gibi bir talimat ileri sürmüştür? Acaba ileri sürdüğü inançlarda İslâmiyet’e aykırı bir durum var mıdır? Bu konuda seçeceğimiz en iyi yol ileri sürdüğü talimat ve inançlar hakkında yine kendisinden bilgi edinmek olacaktır. Bir kısmı Arapça ve Farsça olan seksenden fazla eser yazmış olan Ahmed değişik eserlerinde bu konuda bilgi vermiştir. Yazılarının bir bölümünü burada aktarıyoruz.

“Biz inanıyoruz ki, Allah’tan başka ibadete lâyık yoktur ve Muhammed (S.A.V.) onun resulüdür ve Hatem-ül Enbiya’dır. Yine inanıyoruz ki melekler gerçekten mevcuttur; ölülerin tekrar dirilmesi ve Kıyamet gerçekten vuku bulacaktır ve Cennet ile Cehennem de gerçekten mevcuttur. Biz inanıyoruz ki Allah Kuran-ı Kerim’de her ne vahiy buyurdu ise, ve Peygamberimiz her ne söylediyse kesin gerçeklerdir; ve her kim Şeriat-i İslâm’dan  bir şey eksiltir veya ona ilave yaparsa, veya onun temel akidelerinde aşırı ve kötüye kullanılan serbestlik başlatırsa imansızdır ve İslâmiyet’in yolundan sapmıştır. Biz Cemaatimizi Kelimat-i Tayyibeye tam ve ebedi bir iman ile bağlı kalmaya çağırıyoruz. Cemaatimiz mensupları İslâmiyet’i bütün ayrıntıları ile uygulamalı; oruç, namaz, zekat ve hac farizalarını ifada çok dikkatli davranmalıdır. Allah ve Resul-ü Ekrem’i  tarafından vaz’olunan  bütün emirlere ve yasaklara itaat ve riayet etmelidirler. Ayrıca, geçmişte büyük İslâm evliya ve asfiyasının amelî ve nazarî ittifakı ve Ehl-i Sünnet’in ittifakı ile İslâmiyet’in bir cüz’ü olarak bize intikal eden akidelerin kutsiyetine de inanmalıyız. Yer ve gök şahidimiz olsun ki, bizim gerçek inancımız budur.” [1]

“Bizler Müslümanız. Bir olan Allah’a ve Kelime-i Şehadet’e inanırız. Kuran’ın Allah Kelam’ı olduğuna ve Muhammed’in (S.A.V.) O’nun Peygamberi ve Hatem-ül Enbiya olduğuna inanırız. Meleklerin mevcudiyetine, Kıyamet Gününe ve Cennet ile Cehennem’in varoluşuna inanırız. Beş vakit namazlarımızı eda ederiz. Ramazan’da oruç tutarız ve yüzümüzü Kıble’ye çeviririz. Allah’ın ve Resulünün yapılmasını menettikleri şeylerden kaçınmayı ve yapılmasını emrettikleri şeyleri yapmayı görev sayarız. İslâm Şeriati’ne bir şey ilave etmek veya ondan bir şey eksiltmek hususunda hiçbir salâhiyetimiz yoktur. Resul’ünden (S.A.V.) bize intikal etmiş bulunan her şeyi, hikmet-i vücudunu anlasak ta anlamasak ta, İslâmiyet’in bir cüz’ü diye kabul ederiz. Allah’ın inayetiyle bizler mümin, müslim ve muvahhidiz.[2]

”İnandığımız din, Müslümanlar’ın dinidir. Biz içtenlikle Hatem-ül Mürselin’in hizmetçileriyiz. Şirk (yani Allah ortak koşmak) ve Bid’at’tan nefret ederiz. Ahmed-i Muhtar’ın (s.a.v.) yolunun toprağıyız. Bütün emirlerine imanımız vardır. Can-ü gönül bu yola kurban olsun."[3]

“Bizim dinimizin özü ve hülâsası lâ ilâhe illallâh Muhammed-ur Resulüllah’dır.[4]”

“Cemaatimize yakışacak olan isim yani kendimiz ve cemaatimiz için beğendiğimiz isim Müslüman Ahmediye Cemaati’dir... Peygamberimiz’in (s.a.v.) iki tane ismi vardı: Muhammed ile Ahmed. Muhammed ismi Celâlî bir isim idi ... Ahmed ise Cemalî bir addı.... Zaten o yüzden biz cemaatimize Ahmediye Cemaati ismini seçtik ki onu duyar duymaz herkes bu cemaatin dünyaya barış ve beraberlik getirmek uğruna kurulduğunu; savaş ve kavga ile hiçbir alakası bulunmadığını anlasın."[5]

“Eğer hadislerde bir mesele izah edilmiyorsa, ayrıca Sünnet ile Kuran’da dahi hakkında bir şey bulunmazsa, o durumda Hanefî fıkhına göre hareket ediniz. Çünkü bu mezhebe inananların çokluğu Allah’ın iradesini göstermektedir."[6]

Demek ki Hz.Ahmed’in ileri sürdüğü talimat ve inançlarda İslâmiyet’e ters düşecek olan hiçbir inanç yoktur. Kurduğu cemaat da Ehl-i Sünnet Hanefî bir Cemaattir. Acaba Hz.Ahmed’in öteki ulema ile ihtilafa düştüğü başka konular da var mıdır? İnsan bu konuda merakını yenemiyor.

 


[1] Eyyam-us Sulh; s.86-87

[2] Nur-ul Hak, Kısım 1; s.5

[3] Dürr-i Semin; s.10

[4] İzal-i Evham; s.137

[5] Zamime Tiryak-ül Külub; s.526-527

[6] Review Ber Mubahasa Çakralavî ve Batalavî; s.5

Mirza Gülam Ahmed Resim Galerisi

Sosyal Medyamız

Ahmediyet'e Davet

Multimedya

Dergimiz 22. Sayısı

Hz. Resulüllah'ın Yüce Şanı


Kur'an Meali

Cemaatimiz tarafından hazırlanan İkinci Kuran Mealimiz Yayında

Her Sureden önce açıklaması, Arapçası ve Türkçesi aynı hizada, Geniş indeks, Geniş Dipnotlar

Kitap

Downloads: 323

Video

Downloads: 141

Cuma ve dua, cematimizin fedakarlıkları, şehitlerimiz

Ses-mp3

Downloads: 104

Hz. İsa'nın bedenen bir daha dünyaya geleceğine dair yanlış anlaşılan ayetler ve cevapları Ali İmran Suresi 55. ayet Nisa Suresi 15...

Namaz Vakitleri

Bölge :

Üyelere Özel Hediye Kitap

Duyurular

Her hafta değişik konularda sorularınızı cevaplandırıyoruz. Sorularınızı canlı olarak iletebilirsiniz.

Tek yapmanız gereken aşağıdaki web sayfamıza tıklamak:
www.islamiyetin-sesi.org

Her Cumartesi Türkiye Saati ile 21:30, Almanya Saati ile 20:30 da

islamiyetin-sesi.org adresinden canlı izleyebilirsiniz. Sorularınızı sorabilirsiniz.

Bu gece özellikle dünyanın batısı, dansla meşgulken, alkol tüketirken ve heyecanlanırken, biz yeni yılda O’nun emirlerine itaat duygusunu koruyarak, inancımızı geliştireceğize ve bütün davranışlarımızı Allah’ın emirleri doğrultusunda şekillendireceğimize, Allah’ın huzurunda söz vermeliyiz.

Allah’ın varlığı konusunu bir tarafa koyarsak, Kurtuluş sorusu belki de üzerinde durulması gereken en önemli konudur. Gerçek Kurtuluş nedir? İlahi Adalet ile birlikte orijinal günah ve reenkarnasyon kavramı gibi yanılgılar doğuran keyfi tanımları nedeniyle “Kurtuluş” konusu karışık bir hal aldı ve önemi anlaşılamadı. Öte yandan İslam, konu hakkında aslında tutarlı ve rasyonel bir anlayış sunuyor. Diğer taraftan günümüz dünyasında karşılaşılan sorunlara yer veren:

-          Dünyevi sıkıntılardan necat mümkün müdür?

-          İbtila ve azabın farkınedir?

-          Günahtan tamamen kurtulmak; necat bulmak mümkün müdür?

-          Günaha olan meyilden kurtulmak mümkün müdür?

-          Necata doğru ilerliyor olmanın belirtileri nelerdir?

Sorularına da bu kitabımızda cevap bulacaksınız.

 

Kitap için tıklayın

Namaza yeni başlayacaksanız, veya zaten kılıyorsanız,

bilmeniz gerekenleri bulacağınız bölümümüz açıldı.

TIKLAYIN...

Bu kitap, manevi arayış içindekiler için ilmi gerçekleri çok pratik ve herkesin anlayabileceği bir dille anlatan ve manevi yolculuğunuza rehberlik vasfı olan bir kitaptır. Ahmediye Cemaati’nin İkinci Halifesi olan kitabın sahibi Hz. Mirza Beşiruddin Mahmud Ahmed, kitabında konunun ehemniyetini şu sözlerle dile getirmiştir:

“Bu öyle bir konudur ki her insanın aklına gelir, kalbini gıdıklar. Birçok insan bunu bana sormuş ve varsa bir reçete talep etmiştir. Soru şudur;

“İnsan hangi yöntemlerle kötülükten arınabilir, iyilikleri cezp edebilir? “

Genellikle verilen cevap. “İyilik yap işte, kötülüklerden de sakın” şeklindedir. Ama herkesin çok iyi bildiği gibi birçok insan “biz Kûr’ân-ı Kerîm’i okuduk, hadis kitaplarını ezberledik, Vâdedilen Mesih’in yazdığı kitapları da okuduk ama tam olarak günahtan arınmış, iyilikleri cezp etmiş sayılamayız. Şimdi söyleyin; bizim ilacımız nedir?” diyorlar.”

Umarız manevi yolculuğunuzda yolunuzu aydınlatmaya vesile olur.

Kitap için tıklayın

Bir sonraki yemeğin nereden geleceğini 1 milyar kişi bugün merak ediyor, hatta güvenli içme suyu, uygun barınak, tıbbi yardımı da. 1 milyar kişi herhangi bir umut olmadan mücadele ederek bekliyor. Humanity First Yoksul insanların yoksulluğunu azaltmak için Afrika, Asya ve Latin Amerika bölgelerinde genelinde çalışıyor. Bu ay, yardımına ihtiyacım var, diyor...

Haydi yardım elini uzatın:

Fazal Ahmad is fundraising on JustGiving for Humanity First

 

Berakat-üd Dua

Yazan: Mirza Gulam Ahmed

Aligarh Müslim Üniversitesi’nin kurucusu Sir Seyyid Ahmed Han, Hindistan’daki Müslümanların çok önemli bir lideriydi. O, yeryüzünde meydana gelen her olayın kaza ve kadere tabi olarak gerçekleştiğine inanmaktaydı. Başka bir ifadeyle onun düşüncesine göre; Yüce Allahccher şeyi önceden tayin ettiği için, dua eden bir kimse, ettiği duanın sevabını ancak ahiret yaşamında bulacaktır ve dua vasıtasıyla bu dünyada bir değişiklik yaratmak mümkün değildir.

Berekâtü’d Dua, Müslüman Ahmediye Cemaatinin kurucusu Vadedilen Mesih ve Mehdi Hz. Mirza Gulam Ahmed Kadiyani’ninas, Sir Seyyid Ahmed Han’ın yukarıda beyan edilen inancını reddetmek üzere kaleme aldığı eseridir. Eser ilk olarak Kadiyan’da bulunan Riyaz-ı Hind Matbaasında, Hicri 1310 senesinin mübarek Ramazan ayında yayınlanmıştır. Kitap için tıklayın...


Namaz

Namaz nedir?

·     Namaz, bir kimsenin ihtiyaçlarını gidermesi için, tevazu ve acz ile Allah'ıncc huzurunda, O'na boyun eğmesidir.

·     Namaz,  Allah'acc karşı duyulan aşk, O'nun korkusu keza kalbin onun zikri ile meşguliyetidir.

·     Namaz bir insanın, O olmadan gerçekten hayat bulamayacağı ve de emniyet ile mutluluk yollarına erişemeyeceği, yüce şanlı Rabbinecc hitaben yalvarışıdır.

·     Namaz en yüce düzeyde bir ibadettir.

·     Namaz sadece bedeni bir durum ve hareket değildir. Farklı namaz hareketleri saygı, tevazu ve aczin göstergeleridir.

·     Namaz, günahtan uzaklaşmanın bir aracıdır. Hiçbir yol insanı, namazdaki kadar Allah'acc yakın kılmaz.

·     Namaz, ibadette bulunan bir kimsenin takvasının etkin bir ölçütüdür.

·     Yüce Allah'ıncc  lütfu ancak namaz yoluyla elde edilir. Kitap için tıklayın...

Suriye'ye Humanity First ile yardım ulaştırın

Humanity First Web sayfası için tıklayın.

Galerimiz Resimler