Mta-türk videolar için tıklayınız.

Hz.Ahmed (a.s.) bazı yeni fikirler ileri sürmüştür. Bunlardan birkaç tanesini aşağıda veriyoruz:

1- Hz.Ahmed’in ileri sürdüğü fikirlerden bir tanesi, bütün dünya dillerinin ana kaynağı ile ilgilidir. Ona göre bütün dünya dilleri birbirleriyle ortaktır ve bu dillerin anası ve ana kaynağı Arapça’dır. O, bu teoriye “ Ümm-ül Elsine” adını vermiştir. Bu teoriye göre bütün dünya dilleri Arapça’dan türemiştir. Arapça yalnız bütün dünya dillerinin ana kaynağı olmakla kalmayıp aynı zamanda İlahi bir dildir ve bu dil yeryüzündeki ilk insana vahiy yoluyla Allah tarafından öğretilmiştir. Kuran-ı Kerim’in Arapça olmasının sebeplerinden birisi de Arapça’nın Allah’ın ağzından çıkmış olmasıdır. Hz.Ahmed değişik yazılarında teorisinden bahsetmiş, sonunda bu konuda “Minen-ür Rahman” adlı başlı başına bir kitap yazmıştır.

2- Hz.Ahmed’in ileri sürdüğü yeni fikirlerden bir tanesi de, Sih dininin kurucusu sayılan Baba Nanak ile ilgilidir. Kuzey Batı Hindistan’da, Doğu Pencap eyaletinde yaşamakta olan Sihler, Hindu dinine inanmamaktadırlar. H. 900 senesinin sonunda doğmuş olan Baba Nanak Hindu bir ailede doğdu ise de Hindu dininden nefret ederek, Hz.Ahmed’in ifadesine göre, İslâm dinine girdi. Müslüman olduğunu kanıtlayan delillerden bir tanesi de devrin meşhur Müslüman evliyasının mezarlarını ziyaret ederek orada ibadet etmesidir. Baba Nanak değişik yerleri gezerek Kabe’ye varmış ve hacı olmuştur. Müslüman olduğunu kanıtlayan ikinci delil de bırakmış olduğu entarisidir. Hindistan’ın Gurdaspur ilinin dera **** Nanak kasabasında, Sihlerin bir ibadet hanesinde saklı tutulan bu entari boydan  boya Kuran ayetleri ile süslüdür. Hz.Ahmed arkadaşları ile birlikte bizzat bu entariyi görmüştür. Bu çeşit elbiselerin bereketli olacağı düşüncesiyle Osmanlı İmparatorları tarafından da kullanıldığı bilinen bir gerçektir.Üçüncü delil de gösterdiği kerametlerle ilgilidir. Hz.Ahmed Baba Nanak’ın Müslüman evliya gibi birçok keramet gösterdiğini ileri sürmüştür. Başka bir delil de ileri sürdüğü ve savunduğu talimatla ilgilidir. Baba Nanak Kelime-i Şehadet, namaz, oruç, hac ve zekat gibi İslâmî inançları savunmuştur. Sihler bunu Nanak’ın hümanist kişiliği ile izah etmeye çalışırlar. Gerçi daha önce Rev.Hughes adlı bir Avrupalı “Dictionaray Of Islam” adlı eserinde (s.583-591) Baba Nanak’ın bir Müslüman olabileceğinden bahsetmiş fakat kesin bir delil ileri sürememiştir. 3- Hz.Ahmed’in ileri sürdüğü başka bir düşünce bütün dünya dinlerinin ileri gelenleri ile ilgilidir. Hz. Ahmed bütün dünya milletlerine peygamberler gönderildiğini, dolayısıyla Zerdüşt, Krişna, Ram Çandar, Konfüçyüs vb.nin birer peygamber olduğunu savunmuştur. Gerçi Kuran-ı Kerim’in değişik yerlerinde (Yunus: 47; Rad: 7; Nahl:36) her kavime peygamber gönderildiği zikredilmiş ise de hocalar yukarıda adı geçen kişilerin birer peygamber olacağını kabul etmemektedirler. Onlara göre bu kişilerin talimatında Allah’ın tek oluşuna ve İslâmiyet’e aykırı olan düşünceler bulunmaktadır. Hz.Ahmed, İslâmiyet’e ve Allah’ın vahdaniyete aykırı olan düşüncelerin bu kişilerin talimatına sonradan karıştırıldığını vurgulamıştır. Hz. Ahmed buna örnek olarak Hıristiyanlığın bugünkü şeklini göstermiştir. Allah’ın   bir peygamberi olan Hz.İsa’nın bugünkü şekliyle Hıristiyanlığı ileri sürülmediğini ve ileri sürüldüğü talimata sonradan ilaveler yapıldığını fakat bunun İsa’nın peygamberliğine bir gölge düşüremeyeceğini vurgulamıştır. 4-Hz.Ahmed’in ileri sürdüğü başka bir fikir de, Kehf Suresinde zikredilen Zü’l-Karneyn ile alakalıdır. Eski müfessirlerin çoğu Makedonya’lı İskender’in Zü’l- Karneyn olabileceğinden bahsetmişlerdir. Hz.Ahmed ise İskender’in bir ateşperest olduğunu ve tarihlerdeki hayat hikâyesinin Kuran’la bağdaşmadığını, bu sebepten onun Zü’l-Karneyn olamayacağını savunmuştur.

Mirza Gülam Ahmed Resim Galerisi

Sosyal Medyamız

Ahmediyet'e Davet

Multimedya

Dergimiz 22. Sayısı

Hz. Resulüllah'ın Yüce Şanı


Kur'an Meali

Cemaatimiz tarafından hazırlanan İkinci Kuran Mealimiz Yayında

Her Sureden önce açıklaması, Arapçası ve Türkçesi aynı hizada, Geniş indeks, Geniş Dipnotlar

Kitap

Downloads: 260

Bu kitap “Davetü’l Emir” adı altında 1926’da bir mektup şeklinde Urdu dilinde yazılmış olup, Farsçaya çevrilerek eski Afgan Kralı Emanullah Han’a sunulmuştu. İlk İngilizce te...

Video

Downloads: 141

Cuma ve dua, cematimizin fedakarlıkları, şehitlerimiz

Ses-mp3

Namaz Vakitleri

Bölge :

Üyelere Özel Hediye Kitap

Duyurular

Her hafta değişik konularda sorularınızı cevaplandırıyoruz. Sorularınızı canlı olarak iletebilirsiniz.

Tek yapmanız gereken aşağıdaki web sayfamıza tıklamak:
www.islamiyetin-sesi.org

Her Cumartesi Türkiye Saati ile 21:30, Almanya Saati ile 20:30 da

islamiyetin-sesi.org adresinden canlı izleyebilirsiniz. Sorularınızı sorabilirsiniz.

Bu gece özellikle dünyanın batısı, dansla meşgulken, alkol tüketirken ve heyecanlanırken, biz yeni yılda O’nun emirlerine itaat duygusunu koruyarak, inancımızı geliştireceğize ve bütün davranışlarımızı Allah’ın emirleri doğrultusunda şekillendireceğimize, Allah’ın huzurunda söz vermeliyiz.

Allah’ın varlığı konusunu bir tarafa koyarsak, Kurtuluş sorusu belki de üzerinde durulması gereken en önemli konudur. Gerçek Kurtuluş nedir? İlahi Adalet ile birlikte orijinal günah ve reenkarnasyon kavramı gibi yanılgılar doğuran keyfi tanımları nedeniyle “Kurtuluş” konusu karışık bir hal aldı ve önemi anlaşılamadı. Öte yandan İslam, konu hakkında aslında tutarlı ve rasyonel bir anlayış sunuyor. Diğer taraftan günümüz dünyasında karşılaşılan sorunlara yer veren:

-          Dünyevi sıkıntılardan necat mümkün müdür?

-          İbtila ve azabın farkınedir?

-          Günahtan tamamen kurtulmak; necat bulmak mümkün müdür?

-          Günaha olan meyilden kurtulmak mümkün müdür?

-          Necata doğru ilerliyor olmanın belirtileri nelerdir?

Sorularına da bu kitabımızda cevap bulacaksınız.

 

Kitap için tıklayın

Namaza yeni başlayacaksanız, veya zaten kılıyorsanız,

bilmeniz gerekenleri bulacağınız bölümümüz açıldı.

TIKLAYIN...

Bu kitap, manevi arayış içindekiler için ilmi gerçekleri çok pratik ve herkesin anlayabileceği bir dille anlatan ve manevi yolculuğunuza rehberlik vasfı olan bir kitaptır. Ahmediye Cemaati’nin İkinci Halifesi olan kitabın sahibi Hz. Mirza Beşiruddin Mahmud Ahmed, kitabında konunun ehemniyetini şu sözlerle dile getirmiştir:

“Bu öyle bir konudur ki her insanın aklına gelir, kalbini gıdıklar. Birçok insan bunu bana sormuş ve varsa bir reçete talep etmiştir. Soru şudur;

“İnsan hangi yöntemlerle kötülükten arınabilir, iyilikleri cezp edebilir? “

Genellikle verilen cevap. “İyilik yap işte, kötülüklerden de sakın” şeklindedir. Ama herkesin çok iyi bildiği gibi birçok insan “biz Kûr’ân-ı Kerîm’i okuduk, hadis kitaplarını ezberledik, Vâdedilen Mesih’in yazdığı kitapları da okuduk ama tam olarak günahtan arınmış, iyilikleri cezp etmiş sayılamayız. Şimdi söyleyin; bizim ilacımız nedir?” diyorlar.”

Umarız manevi yolculuğunuzda yolunuzu aydınlatmaya vesile olur.

Kitap için tıklayın

Bir sonraki yemeğin nereden geleceğini 1 milyar kişi bugün merak ediyor, hatta güvenli içme suyu, uygun barınak, tıbbi yardımı da. 1 milyar kişi herhangi bir umut olmadan mücadele ederek bekliyor. Humanity First Yoksul insanların yoksulluğunu azaltmak için Afrika, Asya ve Latin Amerika bölgelerinde genelinde çalışıyor. Bu ay, yardımına ihtiyacım var, diyor...

Haydi yardım elini uzatın:

Fazal Ahmad is fundraising on JustGiving for Humanity First

 

Berakat-üd Dua

Yazan: Mirza Gulam Ahmed

Aligarh Müslim Üniversitesi’nin kurucusu Sir Seyyid Ahmed Han, Hindistan’daki Müslümanların çok önemli bir lideriydi. O, yeryüzünde meydana gelen her olayın kaza ve kadere tabi olarak gerçekleştiğine inanmaktaydı. Başka bir ifadeyle onun düşüncesine göre; Yüce Allahccher şeyi önceden tayin ettiği için, dua eden bir kimse, ettiği duanın sevabını ancak ahiret yaşamında bulacaktır ve dua vasıtasıyla bu dünyada bir değişiklik yaratmak mümkün değildir.

Berekâtü’d Dua, Müslüman Ahmediye Cemaatinin kurucusu Vadedilen Mesih ve Mehdi Hz. Mirza Gulam Ahmed Kadiyani’ninas, Sir Seyyid Ahmed Han’ın yukarıda beyan edilen inancını reddetmek üzere kaleme aldığı eseridir. Eser ilk olarak Kadiyan’da bulunan Riyaz-ı Hind Matbaasında, Hicri 1310 senesinin mübarek Ramazan ayında yayınlanmıştır. Kitap için tıklayın...


Namaz

Namaz nedir?

·     Namaz, bir kimsenin ihtiyaçlarını gidermesi için, tevazu ve acz ile Allah'ıncc huzurunda, O'na boyun eğmesidir.

·     Namaz,  Allah'acc karşı duyulan aşk, O'nun korkusu keza kalbin onun zikri ile meşguliyetidir.

·     Namaz bir insanın, O olmadan gerçekten hayat bulamayacağı ve de emniyet ile mutluluk yollarına erişemeyeceği, yüce şanlı Rabbinecc hitaben yalvarışıdır.

·     Namaz en yüce düzeyde bir ibadettir.

·     Namaz sadece bedeni bir durum ve hareket değildir. Farklı namaz hareketleri saygı, tevazu ve aczin göstergeleridir.

·     Namaz, günahtan uzaklaşmanın bir aracıdır. Hiçbir yol insanı, namazdaki kadar Allah'acc yakın kılmaz.

·     Namaz, ibadette bulunan bir kimsenin takvasının etkin bir ölçütüdür.

·     Yüce Allah'ıncc  lütfu ancak namaz yoluyla elde edilir. Kitap için tıklayın...

Suriye'ye Humanity First ile yardım ulaştırın

Humanity First Web sayfası için tıklayın.

Galerimiz Resimler