Mta-türk videolar için tıklayınız.

Mirza Gulam Ahmed Hazretlerinin Eserleri (Bildiriler, gazete makaleleri, dergi yazıları, açıklama, ilân ve günlük tutanakları, sözlü olan beyanatları, mektubatı ve notları hariç.)* işareti kitabın tamamen ya  da kısmen Arapça olduğunu gösterir.

 

Eserin Adı Basıldığı Yıl Sayfa Sayısı

 

Ayk “İsa”i ki Tîn Sual ke Cevab (Bir Hristiyanın üç sorusuna cevap) 1876 40

 

Berahîn-i Ahmediyye I 1880 52

 

Berahîn-i Ahmediyye II 1880 80

 

Berahîn-i Ahmediyye III 1882 180

 

Berahîn-i Ahmediyye IV 1884 361

 

Puranî Tahrireyn (Eski Yazılar) 1879’da yazıldı 1899 44

 

Sürme Çeşme Ariya (Ariyaların Gözlerine Sürme) 1886 276

 

Şahna-ı Hakk (Hakk’ın Taburu) 1887 123

 

Sebz İştihar (Yeşil Afiş) 1888 24

 

Feth-i İslâm 1891 48

 

Tevzih-i Meram (Amaçların İzahı) 1891 52

 

İzale-i Evham I (Şüphelerin Giderilmesi) 1891 222

 

İzale-i Evham II 1891 314

 

El Hakk Mübahase Ludyana (Ludyana Tartışmasının Aslı) 1891 115

 

El Hakk Mübahase Delhi (Delhi Tartışmasının Aslı) 1891 177

 

Asuman-ı Feyzile (Semavi Karar) 27.12.1892 43

 

Nişan-ı  Asumanî (Semavi İşaret) 1892 56

 

Ayna-i Kemalât-ı İslâm * (İslâmın Mükemmeliyetinin Aynası) 02.02.1893 678

 

Berakât-üd Dua 1893 45

 

Hüccet-ül İslâm 1893 12

 

Sahha-i Ke İzhar (Sahihatin -gerçeği- İzharı) 1893 30

 

Ceng-i Mukaddes 05.01.1893 211

 

Şehadet-ül Kur’an 1893 104

 

Tuhfe-i Bağdat * (Bağdat’a Armağan –ithaf-) 1893 33

 

Keramet-üs Sadıkîn * 1893 123

 

Hamamet-ül Büşra * (Müjdeler Güvercini) 1894 113

 

Nur-ül Hakk I *            (Hakikatın Nuru) 1894 186

 

Nur-ül Hakk II * 1894 86

 

İtmam-ül Hücce * (Hüccetin Tamamlanışı) 1894 41

 

Sırr-ül Hilâfet * (Hilâfetin Sırrı) 1894 117

 

Enver-ül İslâm (İslâmın Nuru) 1894 125

 

Minan-ur Rahman * (Rahman’ın Bahşleri) -1895 de yazıldı- 1915 123

 

Ziya-ül Hakk (Hakikatın ışığı) 1895 75

 

Nur-ül Kur’an I (Kur’an’ın Nuru) 1895 42

 

Nur-ül Kur’an II 1895 83

 

Mi'yar-ül Mezahib (Mezheblerin Ölçütü) 1895 34

 

Ariya Derm (Ariya Dini) 1895 108

 

Sat Bahân (Doğru Söz) 1895 176

 

İslâmî Usul ki Filosofi (İslâmiyetin Öğrettiği Esaslar) 1897 138

 

Encâm-ı Ethem * (Ethem’in Akıbeti) 1896 347

 

Sirac-ı Münir (Nurlar Lambası) 1897 102

 

El-İstifta          (Sual) 1897 32

 

Hüccetullah* (Allah’ın Hücceti) 1897 111

 

Tuhfe-i Kayseriyye (Kraliçe’ye Armağan) 1897 32

 

Celse-i Ahbab (Ahbab Toplantısı) 1897 32

 

Mahmud-ki Amin (Mahmud’un Amini) 1897 8

 

Sirac-üd Din-i İsâi Ki Câr Sualun Ki Cevap (Hıristiyan Siracüddin’in dört sorusuna cevap) 1897 48

 

Kitab-ül Beriyye (Beraatin Kitabı) 1898 366

 

El Belaga * (Tebligat)  -1897 de yazıldı- 1922 100

 

Zarûret-ül İmam 1897 48

 

Necm-ül Hüda * (Hidayetin Yıldızı) 1898 149

 

Raz-i Hakîkat (Hakikatın Sırrı) 1898 25

 

Keşf-ül Gışa (Perdenin açılması) 1898 48

 

Eyyam-us Sulh (Sulh Günleri) 1899 200

 

Hakikat-ül Mehdi (Mehdi’nin Hakikatı) 1899 46

 

Mesih Hindistan Men (İsa Mesih Hindistan’da)  –1896’da yazıldı- 1908 107

 

Sitare-i Kayseriyye (Kraliçenin Yıldızı) 1899 18

 

Tiryak-ül Kulûb (Kalplerin Tiryakı) 1899 400

 

Tuhfe-i Gazneviyye (Gaznevi’ye Armağan) -1900’de yazıldı- 1902 62

 

Rüdad-ı Celse Dua (Dua Celsesi Dakikaları) 1900 40

 

Hutbe-i İlhamiyye * (Vahyedilen Hutbe) -1900’de yazıldı- 1902 334

 

Lücce-tun Nur* (Nurlar Deryası)         -1900’de yazıldı- 1910 140

 

Goverment Angraizi or Cihad (İngiliz Hükümeti ve Cihad) 1900 34

 

Tuhfe-i Golarviyye (Golarvi’ye Armağan) 1902 254

 

Erbaîn (23.07.1900) (Kırk Risaleler – 4 cilt) 1900 142

 

İcaz-ül Mesih * (Mesih’in Mucizeleri) 1901 203

 

Ayk Galti ke İzale (Bir Yanlış Anlamanın İzalesi) 1901 12

 

Dafî-ül Belâ (Belanın Savcısı) 1902 28

 

El Hüda* (Hidayet) 1902 32

 

Nüzûl-ül Mesih  -1902’de yazıldı- 1909 242

 

Keşti-i Nuh (Nuh’un Gemisi) 1902 88

 

Tuhfe-tün Nedve (Nedve’ye Armağan) 1902 16

 

İcaz-ı Ahmedî (Ahmedi Mucizesi) 1902 101

 

Review Ber Mübahese Batalvi ve Çakralvi (Batalvi ve Çakralvi Tartışmalarına Bakış) 1902 8

 

Mevahib-ür Rahman * (Rahman’ın İhsanları) 1903 144

 

Nazım-ı Davet (Davet Nazmı) 1906 104

 

Sanaten Derm (Doğru Esaslar) 1903 16

 

Tezkeret-üş Şehadeteyn (İki Şehadetin Tezkeresi) 1903 128

 

Sîret-ül Abdal* (Abdal’ın Sireti) 1903 21

 

Lecture Lahor (Lahor Dersi) 1904 54

 

Lecture Siyalkot (Siyalkot Dersi) 1904 46

 

Lecture Ludyana (Ludyana Dersi) 1905 50

 

Ahmedî or Gayriahmedî Men Fark (Ahmedî ve Gayriahmedî Arasındaki Fark) 1905 16

 

El Vasiyet 1905 34

 

Çeşme-i Mesîhî (Mesîhî Çeşme) 1906 60

 

Tecelliyat-ı İlâhiyye -1906’da yazıldı- 1922 24

 

Kadiyan Ki Ariya or Hem (Kadiyan’lı Ariyalar ve Biz) 1907 44

 

Berahîn-i Ahmediyye V 1905 428

 

Hakikat-ül Vahy* (Vahyin Hakikati) 1906 720

 

Çeşme-i Ma’rifet (Marifet Çeşmesi) 1908 436

 

Peygâm-ı Sulh (Sulh haberi) 1908 64

 

Mirza Gülam Ahmed Resim Galerisi

Sosyal Medyamız

Ahmediyet'e Davet

Multimedya

Dergimiz 20 sayısı

Müslümanlar için Ahmediye Cemaati'nin fedakarlıkları

Kur'an Meali

Cemaatimiz tarafından hazırlanan İkinci Kuran Mealimiz Yayında

Her Sureden önce açıklaması, Arapçası ve Türkçesi aynı hizada, Geniş indeks, Geniş Dipnotlar

Kitap

Downloads: 188

Dostlarım, bana biraz olsun kulak verirmisiniz? Çağımızda maddiyatçılığın karanlığı yeryüzünün her köşesine yayılmış ve birço...

Video

Downloads: 71

İslamiyetin ve Hz. Resulüllah'ın (s.a.v.) yüceliğini ispat etmenin yolu, onun ahlakını ben...

Ses-mp3

Namaz Vakitleri

Bölge :

Üyelere Özel Hediye Kitap

Galerimiz Resimler