Mta-türk videolar için tıklayınız.

Allah’ın varlığını reddetmek için en çok öne sürülen mesele evrim teorisidir.

İçinde yaşadığımız bu dünya hep böyle değildi. İlk başta küçük parçalar vardı. Sonra bunlar yavaş yavaş birden iki, ikiden üç, üçten dört olup hacim kazanmışlar. Bitkiler ve hayvanlar da benzer şekilde küçükten büyüğe doğru evrim geçirmişlerdir. Güçlü olan nesil daha da güçlü olanı doğurdu ve bu silsile maymunlar oluşana kadar devam etti. Sonra daha da üstün hayvanlar ve eninde sonunda insan oluştu, derler. 

Biz maymunların insana dönüştüğüne inanmıyoruz ama Kûr’ân-ı Kerîm bize dünyanın adım adım evrim geçirerek oluştuğunu söylüyor. Kûr’ân-ı Kerîm’in bu değişim hakkında verdiği bilgiye göre bu değişim yükselip alçalan dağlar silsilesine benzer. Dağ silsilelerini gördüğümüz her yerde bu yükselme alçalmaları görebiliriz. Önce alçak bir dağcık olur ve sonra biraz daha yükseği. Sonra daha da yükseği gelir ta ki en yüksek noktaya varılır. Sonra bu silsile alçalmaya başlar. En alçak noktasından yine yükselme eğilimine dönüverir. Hayvanların oluşumunda bu tip evrim muhakkak olmuştur. İki ileri bir geri esen evrim rüzgârları muhakkak esmişlerdir. Hiç bir şey aniden oluşmamıştır.  Her şey adım adım mükemmelleşmiştir.

Canlı türlerinin oluşumunda ilkelden karmaşığa doğru götüren rüzgârlar esmişlerdir. Ama her bir türün kendi rüzgârı vardır. Her canlı türü kendi rüzgârının sırtına binip bağımsız olarak gelişmiştir. Bir türden diğerine geçiş yoktur. Önce en ilkel türler oluştu. Sonra daha karmaşıklar ve sonra daha da karmaşıklar. Ama her türün yolculuğu bağımsız ve sürekliydi.

Tek bir ilkel türün değişimleriyle her şeyin oluşmuş olması doğru değildir.

Yeryüzü ancak son derece ilkel canlıları destekleyebildiği zaman sadece o ilkel canlılar oluştu. Sonra atmosfer ve genel şartlar daha müsait olduğunda nispeten daha gelişmiş türler oluşmaya başladı ve şartlar tam müsait olduğunda en gelişmiş olan canlı yani insan oluştu.

Son derece olasıdır ki insan nesillerinin yeryüzünde bıraktığı etkinin sonucunda değişmiş olan bu ortamda yeni türler oluşmuştur. Sözün özü insan da muhakkak evrim geçirmiştir ama her cinsin evrim yolculuğu diğerinden bağımsızdır. Maymundan insan oluşmamıştır. Gelişmiş maymunlar ilkel maymunlardan oluşmuşlardır ve gelişmiş insanlar ilkel insanlardan.

Aynı şekilde köpeklerin ataları ilkel köpeklerdi. Aslında evrimin detayları konusunda neye inanmak istiyorsanız inanın ama evrimi inceleyen, ateist kalamaz. Neden?

İlkel olan tek bir türün diğer türlerin atası olduğu fikrini tercih edenler bile vücutsal gelişimin insana gelince durduğunu ama zihinsel gelişimin devam ettiğini söylüyorlar. Biz de diyoruz ki bu olayın kendisi Allah’ın varlığının bir ispatıdır. Eğer Allah yerine kör doğa evrimin itici gücü olsaydı, vücudun gelişimi aynı şiddetle devam ederdi ve insandan sonra başka türler çıkardı. Ama cismani değişim durmuştur. Sadece insanın ruhunu geliştirmek için gerekli olan zihinsel gelişim devam etmektedir. Daha önceden planlanmış olan bir hedefe varınca doğanın yol değiştirmesi kimin aklına yatar? İnsanın oluşumuyla birlikte fiziksel gelişiminin durması ama aklın gelişiminin devam etmesi, evrimin yularını elinde tutan ve bir amaca doğru sürükleyen bir varlığın olduğunu gösteriyor. O amaç gerçekleştiğinde ilgili rüzgârlar da dindi. Eğer Allah olmasaydı insanın oluşumundan sonra bile bütün canlı türleri değişmeye devam ederlerdi. Ama Allah’ın sıfatlarını anladıktan sonra cezbedip ruhani gelişiminin adımlarını atabilen hayvan oluşur oluşmaz kendisi için esen evrim rüzgârları yüz seksen derece yön değiştirip tamamen zihinsel gelişimini sağlamak için esmeye başladılar. Amaç yerine geldi ve cismani gelişimin gereği kalmadı.

Yeni amaca uygun bir şekilde insanoğlunun çocukluk dönemi uzatıldı. İnsanın yaratılış gayesinde ilmin çok önemli bir yeri olduğu için uzun bir eğitim ve terbiye dönemi şarttır. Bu sebepten onun çocukluk dönemi uzundur. Uzun bir müddet anne ve babanın yardımı olmadan hayatını sürdüremeyen insan çocuğu bu dönemde onların bilgi ve tecrübelerinden faydalanır. Verdikleri terbiyeden nasibini alır. Maymun ve benzer hayvanlarda çocukluk dönemi son derece kısadır. Doğar doğmaz yürümeye başlıyorlar ve altı yedi ay içerisinde kendilerine bakabilecek ve koruyabilecek hale geliyorlar. Eğer kör doğanın itmeleri neticesinde insan maymundan oluşmuş olsaydı altı yedi ayda ilk adımını bile atamayan bir hale nasıl gelebilirdi? Sonra insan en az on dört veya on beş yıl anne babanın yardımına muhtaç kalıyor. Bu çocukluk döneminin uzaması doğal seleksiyonu harekete geçiren mecburiyetlerden değildi ki ona sebep gösterelim.

Gerçek şudur ki insanın içinde gizli olan zihinsel gelişim tohumlarının ortaya çıkması için bu uzama şarttı. Bu yüzden bu değişimi bilinç ve kudret sahibi birisine mensup ediyoruz, kör doğanın umumi evrim rüzgârlarına değil. Denilebilir ki gıdası farklı olduğu için insanın dişleri biraz değişti veya oturmayı seven bir hayvan olduğu için kuyruğu yok oldu (bu delil her ne kadar beyhude olsa da), veya parmaklarının şekli yaptığı işe göre değişti ama çocukluk döneminin uzaması bu tür sebeplere bağlanamaz. Bu değişimin sebebi maddi ortam değil, gelecekte lazım olan bir tohumu ortaya çıkartmasıdır. Geleceğin ihtiyaçlarını, hatta geleceğin ilmî ihtiyaçlarını ancak üstün bir varlık bilebilir. İnsan çocuğu yavaş öğrendiği ve hayvan yavrusu hızlı öğrendiği için çocukluk dönemleri uzun ve kısadır diyemeyiz. Her şey den önce bu evrimin kendisine aykırıdır. Evrim doğruysa daha çok evrim görmüş insan çocuğu nasıl maymundan yavaş öğrensin. Bilfarz bunun doğru olduğunu kabul etsek bile yine irade sahibi ve her şeyi bilen birisini kabul etmek gerekecek. Kör doğa kimin hızlı kimin yavaş öğrendiğini nereden bilsin?

Dünya nasıl var oldu

Şimdi kâinatın yaratılışı ile ilgili Kûr’ân-ı Kerîm’in açıkladığı esası anlatacağım. Dünyanın yaratılış aşamalarını anlatırken Allah (cc) şöyle buyurmaktadır:

"Galip her şeyi bilen Allah ne yapmak üzere olduğunu ve neyin yapılması gerektiğini bilen Allah bu dünyayı yaratmıştır. Ey inkâr edenler. Siz iki aşamada dünyayı yaratanı inkâr ediyorsunuz. Ayrıca ona ortaklar koşuyorsunuz. Oysa O bütün dünyaları adım adım geliştirip mükemmelliklerine ulaştırandır. O yeryüzünde dağları yükseltmiştir." [1]

Batının araştırmalarına göre önce dünyanın yüzeyi düzdü. Dağlar sonradan oluştu. Kûr’ân-ı Kerîm de diyor ki önce Allah dünyayı yarattı ve sonra hayat için lazım olan dağları yükseltti. Sonra buyuruyor ki biz yeryüzünü bereketlendirdik.

Baraka’nın (Bereket) Arapçada temel anlamları şöyledir. Birincisi çokluk, ikincisi kabiliyet ve üçüncüsü temizlik ve saflıktır. Yani ayeti kerime diyor ki biz bu dünyada hem bitmek bilmeyen stoklar yerleştirdik hem bunu temiz ve pak bir hale getirdik. Yani dünya iki özelliğe sahip kılındı. Birincisi gelecekte lazım olacak olan malzemelerle donatıldı. Dolayısıyla görüyoruz ki denizlerin oluşumuyla ve bazı iç ve dış değişimler yüzünden ne bu dünyanın suyu bitiyor ne gıdası ne de diğer gerekli eşyalar. Baraka’nın ikinci anlamı itibariyle de dünyanın havası iyice temizlenerek canlıların yaşayabileceği seviyeye getirildi.

Ayeti kerime devam ederken buyuruyor ki bundan sonra Allah gıdaları yarattı, yani nebatatlar ve hayvanlar yaratıldı. Bunlar nefes alan canlılar oldukları için atmosferin temizliğine muhtaçlardı ve atmosfer temizlenmeden yaratılamazlardı. Bütün bunlar dört aşamada oldu. Sonra yaratılışın asıl gayesi olan ruhani silsilesi yaratıldı. Ruhani olarak ilerlemek için gereken ortam sağlandı ve bu silsilenin korunması için gerekli adımlar atıldı.Yani Kûr’ân-ı Kerîme göre dünyanın yaratılışında gelişimi küçük adımlarla elde eden bir sistem öngörülmüştür. Önce dünya ve diğer semavi cisimler oluştu sonra nebatatlar sonra hayvanlar ve milyonlarca sene süren bu gelişimin sonunda insan olgunluğuna ulaştı. Bilinç ve zekâ seviyesi bu kadar yüksek bir varlığı görünce olsa gerek ki melekler bu varlığın fesada sebep olabileceğini tahmin ettiler. Velhasıl Allah’ın yokluğunu ispatlamak için kullanılan evrim teorisi aslında varlığını ispatlamak için güçlü bir delildir.

Kûr’ân-ı Kerîm’in başka bir yerinde Allah şöyle buyurmaktadır:

"Ey insanlar hele bir düşünün; yeryüzünde ve göklerde ne varsa hepsi sizin hizmetinizde ve sizin faydanız içindir." [2]

Bu size belli bir amacı olan irade sahibi bir zatın bunu planladığı fikrini vermiyor mu? Allahın varlığını reddedenlerin öne sürdüğü evrim teorisi birçok eleştiriye maruz kalıyor. Biz onlara diyoruz ki neden artık insan fiziksel olarak evrim geçirmiyor? Diyorlar ki evrim geçirmesi için çok uzun süreler gerekir ve daha yeteri kadar uzun süre geçmediği için bir değişim görmüyoruz. Ama bizde buna diyoruz ki mevcut çağ eski çağların devamı değil mi? Yoksa arada bir kopukluk mu yaşandı? Eğer yaşanmadıysa o zaman günümüzün maymunlarının gözümüzün önünde insanlara dönüşmesi gerekirdi çünkü zaten bu değişim için gereken zaman onlara verilmiştir. Bizim öne sürdüğümüz evrim yöntemi bu itiraza maruz kalmıyor. İnsan cismani evrimini tamamladıktan sonra ruhani ve zihinsel evrimin yolculuğuna devam ediyor.

Eğer denilirse ki bir mükemmellik yakalandığı için evrim durmuştur bu Allah’a inanmayan birisi için bir cevap sayılmaz. Çünkü daha ortalıkta mükemmelleşmemiş bir sürü hayvan var ve kör doğanın onları itmeye devam ediyor olması gerekirdi. Eğer bir tane mükemmel türün (insanın) oluşmuş olması yeterlidir denilirse bu zaten irade sahibi ve maksadı belli olan bir zatın varlığına işaret edecektir. Kör doğanın uzun vadeli bir maksadı olamayacağı açıktır.

Hz. Mirza Beşiruddin Mahmud Ahmed (Muslih Mevud)

Allah (c.c.) adlı eserinden


[1] Ha-mim Secde (41) sûresi ayet. 10-13

[2] Câsiye (45) sûresi, ayet 14


Related news items:
Newer news items:
Older news items:

İlgili Diğer Konular

Sosyal Medyamız

Ahmediyet'e Davet

Multimedya

Dergimiz 22. Sayısı

Vadedilen Mesih ve Mehdi’nin (as) olağanüstü İslam hizmetleri


Kur'an Meali

Cemaatimiz tarafından hazırlanan İkinci Kuran Mealimiz Yayında

Her Sureden önce açıklaması, Arapçası ve Türkçesi aynı hizada, Geniş indeks, Geniş Dipnotlar

Kitap

Downloads: 259

Hilâfet kelimesi ne demektir? Kur’ân-ı Kerîm’de ve Hz. Resulüllah’ın (s.a.v.) hadislerinde hilâfetten bahsedilmiş midir? Ümmet büy

Video

Downloads: 96

Allah yolunda mal fedakarlığı yapmanın bereketleri, Tahrik-e Cedit

Ses-mp3

Üyelere Özel Hediye Kitap

Duyurular

Her Cumartesi Türkiye Saati ile 21:30, Almanya Saati ile 20:30 da

Her hafta değişik konularda sorularınızı cevaplandırıyoruz. Sorularınızı canlı olarak iletebilirsiniz.

Tek yapmanız gereken aşağıdaki web sayfamıza tıklamak:
www.islamiyetin-sesi.org

Bu gece özellikle dünyanın batısı, dansla meşgulken, alkol tüketirken ve heyecanlanırken, biz yeni yılda O’nun emirlerine itaat duygusunu koruyarak, inancımızı geliştireceğize ve bütün davranışlarımızı Allah’ın emirleri doğrultusunda şekillendireceğimize, Allah’ın huzurunda söz vermeliyiz.

Allah’ın varlığı konusunu bir tarafa koyarsak, Kurtuluş sorusu belki de üzerinde durulması gereken en önemli konudur. Gerçek Kurtuluş nedir? İlahi Adalet ile birlikte orijinal günah ve reenkarnasyon kavramı gibi yanılgılar doğuran keyfi tanımları nedeniyle “Kurtuluş” konusu karışık bir hal aldı ve önemi anlaşılamadı. Öte yandan İslam, konu hakkında aslında tutarlı ve rasyonel bir anlayış sunuyor. Diğer taraftan günümüz dünyasında karşılaşılan sorunlara yer veren:

-          Dünyevi sıkıntılardan necat mümkün müdür?

-          İbtila ve azabın farkınedir?

-          Günahtan tamamen kurtulmak; necat bulmak mümkün müdür?

-          Günaha olan meyilden kurtulmak mümkün müdür?

-          Necata doğru ilerliyor olmanın belirtileri nelerdir?

Sorularına da bu kitabımızda cevap bulacaksınız.

 

Kitap için tıklayın

Namaza yeni başlayacaksanız, veya zaten kılıyorsanız,

bilmeniz gerekenleri bulacağınız bölümümüz açıldı.

TIKLAYIN...

Bu kitap, manevi arayış içindekiler için ilmi gerçekleri çok pratik ve herkesin anlayabileceği bir dille anlatan ve manevi yolculuğunuza rehberlik vasfı olan bir kitaptır. Ahmediye Cemaati’nin İkinci Halifesi olan kitabın sahibi Hz. Mirza Beşiruddin Mahmud Ahmed, kitabında konunun ehemniyetini şu sözlerle dile getirmiştir:

“Bu öyle bir konudur ki her insanın aklına gelir, kalbini gıdıklar. Birçok insan bunu bana sormuş ve varsa bir reçete talep etmiştir. Soru şudur;

“İnsan hangi yöntemlerle kötülükten arınabilir, iyilikleri cezp edebilir? “

Genellikle verilen cevap. “İyilik yap işte, kötülüklerden de sakın” şeklindedir. Ama herkesin çok iyi bildiği gibi birçok insan “biz Kûr’ân-ı Kerîm’i okuduk, hadis kitaplarını ezberledik, Vâdedilen Mesih’in yazdığı kitapları da okuduk ama tam olarak günahtan arınmış, iyilikleri cezp etmiş sayılamayız. Şimdi söyleyin; bizim ilacımız nedir?” diyorlar.”

Umarız manevi yolculuğunuzda yolunuzu aydınlatmaya vesile olur.

Kitap için tıklayın

Bir sonraki yemeğin nereden geleceğini 1 milyar kişi bugün merak ediyor, hatta güvenli içme suyu, uygun barınak, tıbbi yardımı da. 1 milyar kişi herhangi bir umut olmadan mücadele ederek bekliyor. Humanity First Yoksul insanların yoksulluğunu azaltmak için Afrika, Asya ve Latin Amerika bölgelerinde genelinde çalışıyor. Bu ay, yardımına ihtiyacım var, diyor...

Haydi yardım elini uzatın:

Fazal Ahmad is fundraising on JustGiving for Humanity First

 

Berakat-üd Dua

Yazan: Mirza Gulam Ahmed

Aligarh Müslim Üniversitesi’nin kurucusu Sir Seyyid Ahmed Han, Hindistan’daki Müslümanların çok önemli bir lideriydi. O, yeryüzünde meydana gelen her olayın kaza ve kadere tabi olarak gerçekleştiğine inanmaktaydı. Başka bir ifadeyle onun düşüncesine göre; Yüce Allahccher şeyi önceden tayin ettiği için, dua eden bir kimse, ettiği duanın sevabını ancak ahiret yaşamında bulacaktır ve dua vasıtasıyla bu dünyada bir değişiklik yaratmak mümkün değildir.

Berekâtü’d Dua, Müslüman Ahmediye Cemaatinin kurucusu Vadedilen Mesih ve Mehdi Hz. Mirza Gulam Ahmed Kadiyani’ninas, Sir Seyyid Ahmed Han’ın yukarıda beyan edilen inancını reddetmek üzere kaleme aldığı eseridir. Eser ilk olarak Kadiyan’da bulunan Riyaz-ı Hind Matbaasında, Hicri 1310 senesinin mübarek Ramazan ayında yayınlanmıştır. Kitap için tıklayın...


Namaz

Namaz nedir?

·     Namaz, bir kimsenin ihtiyaçlarını gidermesi için, tevazu ve acz ile Allah'ıncc huzurunda, O'na boyun eğmesidir.

·     Namaz,  Allah'acc karşı duyulan aşk, O'nun korkusu keza kalbin onun zikri ile meşguliyetidir.

·     Namaz bir insanın, O olmadan gerçekten hayat bulamayacağı ve de emniyet ile mutluluk yollarına erişemeyeceği, yüce şanlı Rabbinecc hitaben yalvarışıdır.

·     Namaz en yüce düzeyde bir ibadettir.

·     Namaz sadece bedeni bir durum ve hareket değildir. Farklı namaz hareketleri saygı, tevazu ve aczin göstergeleridir.

·     Namaz, günahtan uzaklaşmanın bir aracıdır. Hiçbir yol insanı, namazdaki kadar Allah'acc yakın kılmaz.

·     Namaz, ibadette bulunan bir kimsenin takvasının etkin bir ölçütüdür.

·     Yüce Allah'ıncc  lütfu ancak namaz yoluyla elde edilir. Kitap için tıklayın...

Suriye'ye Humanity First ile yardım ulaştırın

Humanity First Web sayfası için tıklayın.

Galerimiz Resimler