Mta-türk videolar için tıklayınız.

Pavlos, İsa’nına s neden Cuma günü asılmasını sağlıyor?

Yeni Ahitten Luka 23. Bölüm ayet 20-21;

“İsa'yı salıvermek isteyen Pilatus onlara yeniden seslendi. Onlar ise, «O'nu çarmıha ger, çarmıha ger!» diye bağrışıp durdular.”

Platus’un böyle bir ikna etme çabasına girmesine ihtiyacı yoktur ama kendisi onun salih bir insan olduğunu kabul ediyor. Diğer taraftan da hanımının gördüğü rüyanın etkisi altındadır ve bundan dolayı da onu kurtarmak istiyor.

İşte dediklerine göre o, böyle bir baskı altında karar verdi fakat bir kurnazlık yaptı; Cuma günü öğleden sonra onu çarmıha gerdirdi. Neden Cuma günü öğleden sonra çarmıha gerdiler? Çünkü Cuma günü akşamı Yahudilerin kutsal günüdür. Cumartesi sebt günü başlıyor.  O günde Yahudilerin bir iş yapmaları ve o günün başlaması ile beraber herhangi birinin çarmıhta asılmış olması haramdır, yasaktır. Platus bir tedbir alıyor ve Hz. İsa’yıas hemen asıyor ve biliyordu ki akşam vakti olunca yani üç dört saat sonra Yahudiler ve hahamları onun asılmasına kutsal günleri başlıyor diye izin veremezler.

Diğer taraftan çarmıhta bir insan asıldı ise onu indirdikten sonra öldürmek için kemiklerini kırarlardı. Bunu çeşitli ayetlerden de anlıyoruz.

 

İlgili ayetlerden akşam vakti geldiğinde Hz. İsa’yıas ve Hz. İsa’ylaas birlikte olan iki hırsızın çarmıhtan indirildiğini ve hırsızların kemiklerinin o zamanki görevliler tarafından kırıldığını ama Hz. İsa’yaas dokunmadıklarını anlıyoruz.

Markos 16. Bölüm ayet:42-43:

“O gün Hazırlık günü, yani Sept gününden önceki gündü. Artık akşam oluyordu.”

Matta 27. bölüm ayet:45-46

“Bütün ülkenin üzerine öğleyin saat on ikiden saat üçe kadar süren bir karanlık çöktü.”

Şimdi bu neden önemlidir. Orada karanlık olunca birinin durmaması lazım. Çünkü Cuma akşamı güneşin batışı ile onların kutsal cumartesi günü başlıyor. Karanlık çökmese belki orada daha geç saate kadar asılacaktı ama Allah’u Teâlâ başka bir tedbir aldı ve bir şekilde karanlık çöktü. Bu durumda Yahudi hahamlar "akşam oldu bunu indirelim" diyeceklerdi. Allah’u Teâlâ bu şekilde bir tedbir aldı.

Markos 15. Bölüm ayet:34;

“Saat üçte İsa yüksek sesle, «Elohi, Elohi, lema şevaktani» yani, «Tanrım, Tanrım, beni niçin terk ettin?» diye bağırdı.”

Hz. İsaas orada da Allah’ım beni niye bıraktın diye yüksek sesle dua etti.

Yahudilik inancında Cumartesi gününün anlamı nedir? Hz. İsa’nınas çarmıha gerildiği an hangi yılın hangi ayı, hangi mevsimi ve hangi tarihe denk geliyor?

Şimdi İncil’den anlaşılan bu günler kış günleridir. Kış günleri de kısadır. Kısa olduğuna göre öğleden sonra astılar ise akşama kadar daha kısa bir zaman dilimidir ve bu zaman dilimi içerisinde çarmıhta bir insanın ölmesi mümkün değildir.

Yuhanna 18. Bölüm ayet:18;

“Hava soğuk olduğu için köleler ve nöbetçiler yaktıkları kömür ateşinin çevresinde durmuş ısınıyorlardı. Petrus da onlarla birlikte durmuş ısınıyordu.” der.

Bu olayın kış günü olduğu anlaşılıyor çünkü ısınmak için ateş yakmışlardır.

Hz. İsa’nın öğleden sonra kısa bir zaman orada kaldığı anlaşılıyor. Bu kadar kısa zamanda bir insanın çarmıhta ölmesi mümkün değildir.

Markus 15. Bölüm ayet: 25-27:

...Üzerindeki suç yaftasında, `YAHUDİLERİN KRALI' diye yazılıydı. İsa'yla birlikte, biri sağında öbürü solunda olmak üzere iki haydudu da çarmıha gerdiler..”

Hz. İsa’ylaas beraber iki hırsızı da çarmıha germişlerdi ve birilerini öldürmek istiyorlarsa ve sebt günü gelmişse; çarmıha gerildikten sonra onu indiriyorlar ve kemiklerini kırmak sureti ile onu öldürüyorlardı.

Bu da önemlidir; çünkü Platus öyle bir görüntü vermek istiyordu ki, bu İsa için alınmış özel bir karar değil herkes için alınmış bir karardır. Hepsi asılacaktı ama onun içinde bir plan vardı.

O, Hz. İsa’yıas kurtarmak istiyordu ve üç saat içinde Hz. İsa’nınas orada ölmesi mümkün değildir. Dolayısıyla üç saat sonra çarmıhtan indirip hırsızları öldürürüz ve ben İsa’yı bir şekilde kurtarırım, diye düşünüyordu. Bunun arkasında rüyanın etkisi, Hz. İsa’nınas salih oluşunun, suçsuz oluşunun, temizliğinin etkisi var ve aslında Allah’u Teâlâ’nın planı devrededir. Allah’u Teâlâ bir peygamberi böyle bir durumdan kurtarmak için böyle birilerine bir rüya gösterdiği ve planını devreye soktuktan sonra hiçbir zaman Allah’u Teâlâ’nın planı başarısızlığa uğramaz bu mümkün değildir.

Sebt gününe gelince, Yuhanna 19. bölüm ayet:31:

“Yahudiler Platus'tan çarmıha gerilmiş adamların bacaklarının kırılmasını ve cesetlerin kaldırılmasını istediler. Hazırlık günü olduğundan, cesetlerin Sept günü çarmıhta kalmasını istemiyorlardı. Çünkü o Sept günü büyük bayramdı..”

Yahudiler artık Sebt gününün başladığını ve bir iki saat içinde orada birinin ölmesinin mümkün olmadığını biliyorlardı. Onun için diyorlar ki onların üçünü de indir çünkü bizim kutsal günümüz başladı ve bugün orada şer’en birilerinin asılmış olması ve birilerinin durması caiz değildir, haramdır. "Bunları indir ama bacaklarını kır."  Bunu yaptılar ve daha sonra;

Matta 27.bölüm ayet: 45-46:

“Bütün ülkenin üzerine öğleyin saat on ikiden saat üçe kadar süren bir karanlık çöktü. Saat üçe doğru İsa yüksek sesle, «Elî, Elî, lema şevaktani?» yani, «Tanrım, Tanrım, beni niçin terk ettin?» diye bağırdı.”

Şimdi anlaşılıyor ki Hz. İsaas en azından denilen saate kadar orada hayattadır.

Biz şunu anladık ki Allah’u Teâlâ Hz. İsa’yıas kurtarmak için Platus’un hanımına rüya gösterdi. Pilatus ve hanımı görülen rüyanın da etkisiyle Hz. İsa’nınas suçsuz olduğunu biliyorlardı ve Hz. İsa’yıas kurtarma çabasındadırlar. Hz. İsa’nınas üç dört saate kadar çarmıhta kalmış olduğu, o üç dört saat içinde onun ölmediği, ölemeyeceği anlaşılmaktadır ve onun için Yahudiler Pilatusa geldiler bunların bacaklarını kır dediler. Pilatus ise iki hırsızın bacaklarını kırdırmış ve İsa'yı bir şekilde korumuştu.  (Devam edecek)

Raşit Paktürk

Sosyal Medyamız

Ahmediyet'e Davet

Multimedya

Dergimiz 22. Sayısı

Vadedilen Mesih ve Mehdi’nin (as) olağanüstü İslam hizmetleri


Kur'an Meali

Cemaatimiz tarafından hazırlanan İkinci Kuran Mealimiz Yayında

Her Sureden önce açıklaması, Arapçası ve Türkçesi aynı hizada, Geniş indeks, Geniş Dipnotlar

Kitap

Downloads: 176

Dünya lanetlerinden korkmayınız, çünkü onlar duman gibi göz açıp kapayıncaya kadar dağılıverir ve gününüzü geceye çeviremezler. B...

Video

Ses-mp3

Üyelere Özel Hediye Kitap

Duyurular

Her Cumartesi Türkiye Saati ile 21:30, Almanya Saati ile 20:30 da

Her hafta değişik konularda sorularınızı cevaplandırıyoruz. Sorularınızı canlı olarak iletebilirsiniz.

Tek yapmanız gereken aşağıdaki web sayfamıza tıklamak:
www.islamiyetin-sesi.org

Bu gece özellikle dünyanın batısı, dansla meşgulken, alkol tüketirken ve heyecanlanırken, biz yeni yılda O’nun emirlerine itaat duygusunu koruyarak, inancımızı geliştireceğize ve bütün davranışlarımızı Allah’ın emirleri doğrultusunda şekillendireceğimize, Allah’ın huzurunda söz vermeliyiz.

Allah’ın varlığı konusunu bir tarafa koyarsak, Kurtuluş sorusu belki de üzerinde durulması gereken en önemli konudur. Gerçek Kurtuluş nedir? İlahi Adalet ile birlikte orijinal günah ve reenkarnasyon kavramı gibi yanılgılar doğuran keyfi tanımları nedeniyle “Kurtuluş” konusu karışık bir hal aldı ve önemi anlaşılamadı. Öte yandan İslam, konu hakkında aslında tutarlı ve rasyonel bir anlayış sunuyor. Diğer taraftan günümüz dünyasında karşılaşılan sorunlara yer veren:

-          Dünyevi sıkıntılardan necat mümkün müdür?

-          İbtila ve azabın farkınedir?

-          Günahtan tamamen kurtulmak; necat bulmak mümkün müdür?

-          Günaha olan meyilden kurtulmak mümkün müdür?

-          Necata doğru ilerliyor olmanın belirtileri nelerdir?

Sorularına da bu kitabımızda cevap bulacaksınız.

 

Kitap için tıklayın

Namaza yeni başlayacaksanız, veya zaten kılıyorsanız,

bilmeniz gerekenleri bulacağınız bölümümüz açıldı.

TIKLAYIN...

Bu kitap, manevi arayış içindekiler için ilmi gerçekleri çok pratik ve herkesin anlayabileceği bir dille anlatan ve manevi yolculuğunuza rehberlik vasfı olan bir kitaptır. Ahmediye Cemaati’nin İkinci Halifesi olan kitabın sahibi Hz. Mirza Beşiruddin Mahmud Ahmed, kitabında konunun ehemniyetini şu sözlerle dile getirmiştir:

“Bu öyle bir konudur ki her insanın aklına gelir, kalbini gıdıklar. Birçok insan bunu bana sormuş ve varsa bir reçete talep etmiştir. Soru şudur;

“İnsan hangi yöntemlerle kötülükten arınabilir, iyilikleri cezp edebilir? “

Genellikle verilen cevap. “İyilik yap işte, kötülüklerden de sakın” şeklindedir. Ama herkesin çok iyi bildiği gibi birçok insan “biz Kûr’ân-ı Kerîm’i okuduk, hadis kitaplarını ezberledik, Vâdedilen Mesih’in yazdığı kitapları da okuduk ama tam olarak günahtan arınmış, iyilikleri cezp etmiş sayılamayız. Şimdi söyleyin; bizim ilacımız nedir?” diyorlar.”

Umarız manevi yolculuğunuzda yolunuzu aydınlatmaya vesile olur.

Kitap için tıklayın

Bir sonraki yemeğin nereden geleceğini 1 milyar kişi bugün merak ediyor, hatta güvenli içme suyu, uygun barınak, tıbbi yardımı da. 1 milyar kişi herhangi bir umut olmadan mücadele ederek bekliyor. Humanity First Yoksul insanların yoksulluğunu azaltmak için Afrika, Asya ve Latin Amerika bölgelerinde genelinde çalışıyor. Bu ay, yardımına ihtiyacım var, diyor...

Haydi yardım elini uzatın:

Fazal Ahmad is fundraising on JustGiving for Humanity First

 

Berakat-üd Dua

Yazan: Mirza Gulam Ahmed

Aligarh Müslim Üniversitesi’nin kurucusu Sir Seyyid Ahmed Han, Hindistan’daki Müslümanların çok önemli bir lideriydi. O, yeryüzünde meydana gelen her olayın kaza ve kadere tabi olarak gerçekleştiğine inanmaktaydı. Başka bir ifadeyle onun düşüncesine göre; Yüce Allahccher şeyi önceden tayin ettiği için, dua eden bir kimse, ettiği duanın sevabını ancak ahiret yaşamında bulacaktır ve dua vasıtasıyla bu dünyada bir değişiklik yaratmak mümkün değildir.

Berekâtü’d Dua, Müslüman Ahmediye Cemaatinin kurucusu Vadedilen Mesih ve Mehdi Hz. Mirza Gulam Ahmed Kadiyani’ninas, Sir Seyyid Ahmed Han’ın yukarıda beyan edilen inancını reddetmek üzere kaleme aldığı eseridir. Eser ilk olarak Kadiyan’da bulunan Riyaz-ı Hind Matbaasında, Hicri 1310 senesinin mübarek Ramazan ayında yayınlanmıştır. Kitap için tıklayın...


Namaz

Namaz nedir?

·     Namaz, bir kimsenin ihtiyaçlarını gidermesi için, tevazu ve acz ile Allah'ıncc huzurunda, O'na boyun eğmesidir.

·     Namaz,  Allah'acc karşı duyulan aşk, O'nun korkusu keza kalbin onun zikri ile meşguliyetidir.

·     Namaz bir insanın, O olmadan gerçekten hayat bulamayacağı ve de emniyet ile mutluluk yollarına erişemeyeceği, yüce şanlı Rabbinecc hitaben yalvarışıdır.

·     Namaz en yüce düzeyde bir ibadettir.

·     Namaz sadece bedeni bir durum ve hareket değildir. Farklı namaz hareketleri saygı, tevazu ve aczin göstergeleridir.

·     Namaz, günahtan uzaklaşmanın bir aracıdır. Hiçbir yol insanı, namazdaki kadar Allah'acc yakın kılmaz.

·     Namaz, ibadette bulunan bir kimsenin takvasının etkin bir ölçütüdür.

·     Yüce Allah'ıncc  lütfu ancak namaz yoluyla elde edilir. Kitap için tıklayın...

Suriye'ye Humanity First ile yardım ulaştırın

Humanity First Web sayfası için tıklayın.

Galerimiz Resimler