Mta-türk videolar için tıklayınız.

Daha önceki haftalarda İslamın üstün özelliklere haiz olduğundan biraz bahsetmiş ve sormuştuk; Böylesine mükemmel bir inanç sistemine sahip olduğumuz halde neden böyle bozuk ve geri kaldık demiştik. Ve geçen hafta her Müslümanın doğru sözlü, dürüst ve her bakımdan güvenilir olması gerektiğini ayetlerle ve hadislerle izah etmeye çalışmıştık İslam’ın dürüst olunuz emrinden uzaklaşan Müslümanların ne kadar itibar kaybettiklerini ve buna mukabil kişisel olarak dürüstlüğü benimseyen gayri müslim toplumların şan ve şöhret kazandıklarını günümüzü örnek göstererek anlatmıştık.

Bu gün bahsetmek istediğim konu ise Müslüman ümmeti tarafından yanlış anlaşılması sebebiyle bize zillet acısını tattıran kaza ve kader meselesidir.

Cenab-ı Hakkın kaza ve kaderi bu dünyada her an işlemektedir ve kıyamete kadar böyle devam edecektir. O’nun kaderini hiç kimse değiştiremez. Ancak bir hırsızın hırsızlığı, birinin namazı terk edişi, yalancının yalan söylemesi, sahtekârın sahtekârlığı, katilin öldürüşü ve fuhuş yapanın fuhşu yüce Allah’a isnat edilemez. Birinin kendi yüz karalığını Yüce Allah’ın yüzüne sürmeye kalkışması saygısızlıktır doğrusu. Cenab-ı Hak bu dünyada kader ve tedbir diye iki ırmak aynı anda akıttı ve “Beynehüma berzehun la yebğıyan” ayetinde buyurduğu gibi aralarında bir engel bulunduğu için birbiriyle çarpışmazlar. Tedbir kendi yerinde, kaza ve kader de kendi yerinde işlevini sürdürmektedir.

Burada şu can alıcı misali sizlere aktarmak istiyorum. Kurânı Kerimde eceli müsemmadan bahsedilmektedir. Yani her insan için geçerli olan mutlak ölüm. Bu ise hücrelerimizin ömrü ile ilgilidir. Ve genel olarak insan hücrelerinin normal şartlarda belli bir ömrü vardır. Resûlüllah (S.A.V.) bizlere sağlımızı korumamızı, hatta bu konuda dikkatli olmakla birlikte aynı zamanda Yüce Allah’a da beş vakit namazda sağlımız için dua etmemizi tavsiye etti, sağlımızı korumaya yönelik çeşitli metodlardan bahsetti, karnımızı tıka basa doyurmamamızı, yatmadan az önce yemek yemememizi, içki içmememizi tembihledi. Dünyada sağlığına özen gösteren, sigaradan, aşırı kilolardan uzak duran, spor yapan toplumlardaki yaş ortalamasına bir bakın ve sonra da Müslümanların çoğunlukla yaşadığı 2. ve 3. Dünya ülkelerindeki yaş ortalamasına bakınız. Bizler Resûlüllah (S.A.V.)’in harikulade tavsiyelerini kulak arkası yaptık, sağlığımıza dikkat etmedik ve sonra da kalkıp eceli geldi çattı garibin dememeliyiz. Allah-u Teâlâ insan ömrü için bir had tayin etmiştir, bununla birlikte kazasını ve kaderini de yaratmıştır. Ve bize tedbirli davranmamızı emretmiştir. Hiç kimse aşırı kolestrol, şeker, kalp ve damar rahatsızlıklarından dolayı bu benim kaderimmiş demesin, önce tedbirli davranalım, Allah’ın bizlere emanet olarak verdiği bu bedeni gözümüz gibi koruduğumuz halde gene de bir hastalık bir musibet başımıza gelirse ancak o zaman bu kaderimizdir diyebiliriz. Bir Müslümana düşen her zaman tevazuyla başını öne eğmesi ve her davranışını gözden geçirip bildiği ve bilmediği hataları için Allah’tan af dilemelidir.

Cenab-ı Hak, kaderi bir şeyde gerekli kıldıysa, orada tedbir işleyemez. Fakat tedbir yolunu açık bıraktığı yerlerde yalnız kaderi beklemek kendi geleceğini mahvetmek demektir. Kısaca, anlatmaya çalıştığımız şey, birinin kendi yaptığı kötülüğü kader örtüsüyle örtmeye kalkışması, kendi tembellik ve ihmalkârlığının cevazını kaderde aramaya çalışması, Cenab-ı Hakk’ın tedbire sarılmaya emir verdiği yerlerde yalnız kaderi beklemesidir. Çünkü böyle hareket etmek daima korkunç sonuçlar doğurur. Müslümanlar hep Allah’ın kaderine bel bağlayıp, çalışıp didinmeyi terk ettiler. Hâlbuki çalışmak milli kalkınma için şarttır. Nitekim sonuçta ortadadır. Müslümanlar hem dinden hem de dünyadan oldular. Eğer onlar Cenab-ı Hakk’ın tedbir kapısını açık bıraktığı yerlerde kaderi değil de tedbiri göz önünde tutsaydılar, bu gün düştükleri sefalet ve çaresizliğe asla düşmezlerdi.

Allah-u Teâlâ hepimizi kendi öz eleştirisini yapan ve hatalardan kurtulmak için çaba sarfedenlerden kılsın. Amin.


Newer news items:
Older news items:

İlgili Diğer Konular

Sosyal Medyamız

Ahmediyet'e Davet

Multimedya

Dergimiz 20 sayısı

Müslümanlar için Ahmediye Cemaati'nin fedakarlıkları

Kur'an Meali

Cemaatimiz tarafından hazırlanan İkinci Kuran Mealimiz Yayında

Her Sureden önce açıklaması, Arapçası ve Türkçesi aynı hizada, Geniş indeks, Geniş Dipnotlar

Kitap

Downloads: 146

Bu kitap “Davetü’l Emir” adı altında 1926’da bir mektup şeklinde Urdu dilinde yazılmış olup, Farsçaya çevrilerek eski Afgan Kralı Emanullah Han’a sunulmuştu. İlk İngilizce te...

Video

Downloads: 36

15 Ekim 2010 Cuma Hutbesi

Ses-mp3

Namaz Vakitleri

Bölge :

Üyelere Özel Hediye Kitap

Galerimiz Resimler