Mta-türk videolar için tıklayınız.

İslamiyet’te üçüncü temel itikat, vahyolunmuş kitaplara inanmaktır. Bu inanç acayip değişikliklere uğramıştı. Müslümanlar vahyolunmuş kitaplar hakkında ve bilhassa Kuranı Kerim hakkında, ilginç fikirler beslemeye başlamışlardı. Zaten bir Müslüman için Kuran’a iman etmek esastır, öteki kitaplara iman etmesi usulendir. Çünkü onlar tahrife uğramış ve asıl şekillerini kaybetmişlerdir.

Ama Müslümanların Kuranı Kerim hakkında beslemeye başladıkları fikirler çok tuhaftır. Kuranı Kerime ait hakikati Vâdedilen Mesih’ten öğrendiğim için, o fikirler bana daha da tuhaf görünüyor. Gerçekten, Vâdedilen Mesih olmasaydı, Kuranı Kerime dair birçok masalları ben de kabul edecektim. Kuranı Kerim ile ilgili olarak öğretilen ve benimsenen en acayip fikre göre, Peygamber Efendimiz öldükten sonra Kuranı Kerimin içeriği, tamamen değilse bile, kısmen ortadan kaybolmuştu. Bazı muteber İslam müellifleri Kuranı Kerimin şimdiki metninde bile insan müdahalesinin izleri bulunduğunu söylemişlerdir.

Başka İslam müellifleri bu çeşit fikirleri yalanlamışlar ve hatta küfür saymışlardır. Fakat onlar da Kuranı Kerime dair çok çirkin fikirler ortaya atmışlar ve mesela Kuranı Kerimin bazı kısımlarının mensuh olduğunu öğretmişlerdir. Bu inanç, ayetlerin arasında zahiren görünen ihtilafa dayanmaktadır. Onlara göre, bir ayet başka bir ayetle çelişiyorsa, onu mensuh saymak gerekir. Bu tehlikeli inanç sonucunda, kimileri Kuranın bir kısmında ihtilaf bulup onun mensuh olduğunu söylemiş, diğerleri de başka bir kısmında ihtilaf bulup onun mensuh olduğunu söylemişlerdi. Böylece muhtelif âlimler tarafından mensuh olduğu iddia edilen ayetler mühim bir yekûn tutmaktadır. Nitekim bu görüşü kabul edenlere göre, Kuranı Kerimin büyük bir kısmı mensuh olarak durmaktadır ve Müslümanlar artık bu mensuh kısma inanmaya ve gereğini yerine getirmeye mecbur değillermiş.

Bu mensuh inancı birçok tehlikeli sonuçları doğurmuştur. Kuranı Kerim bir kısmı, bazıları indinde mensuh olmakla kalmamış, ilk Müslümanlarca Kuranı Kerimin her kısmına karşı gösterilen güven ve itimat ortadan kalkmıştır. Düşünen Müslümanlar bu durumdan endişe duymaktadır. Bazı kısımlar mensuhtur, bazı kısımlar mensuh değildir. Fakat hangisinin mensuh olduğu ve hangisinin mensuh olmadığı hakkında katiyet yoktur. Allah ve Resulü onlara buna dair bir şey söylememiştir. O halde, böyle bir kitaba nasıl güvenebilirler? Anlaşılan, Müslümanlar Kuranı Kerime diledikleri muameleyi yapabiliyorlar. Hoşlanmadıkları kısımları mensuhtur diye reddedebiliyorlar ve hoşlandıkları mensuh değildir diye kabul edebiliyorlar.

Vahyolunmuş kitaplar ve bilhassa Kuranı Kerim hakkındaki yanlış bir inanca göre, hiçbir İlâhî kitap şeytanın kötü tesirinden kurtulmuş değildir. Allah’tan vahiy alan insana İlâhî kelam inerken şeytanın buna kendi kelamını kattığı söyleniyor ve böyle hayal mahsulü bir iddiayı desteklemek için Hac Suresinin 53’üncü ayetini ileri sürüyorlar. Bu ayet umumiyetle şöyle tercüme edilir.

“Senden önce hiçbir nebi veya resul göndermedik ki, bildireceği tebliğleri olduğunda şeytan onlara kendi tebliğlerini karıştırmasın”

Bu ayete göre en mühim kelime, “UMNİYE”dir. Sözün gelişine göre, bu kelimeyi tebliğ yerine plan diye tercüme etmek gerekir. Arap dili her iki manaya da müsaade vermektedir. Fakat İslam müfessirleri her nedense, yanlış olanı seçmişlerdir. Umniye plan diye tercüme edilince, ayetin manası tamamıyla anlaşılır bir hale gelir. O takdirde ayetten, peygamberler her ne zaman planlarını tatbike çalışılırsa şeytan onların önüne engeller koydu, manası çıkar.

Kuran müfessirleri bu peri masalı ile yetinmeyerek daha da ileri gitmişler, Peygamber Efendimize vahyolunan ve içine şeytan tarafından bazı kelimeler karıştırılan ayetlere dair örnekler vermişlerdir. Onların dediğine göre, Peygamber Efendimiz Necm Suresinden ayetler okuyorken:

“Lat ve Uzza’ya ve bunlardan ayrı üçüncü bir tanrıça olan Menat’a ne dersiniz?”  kelimeleri geldiğinde, şeytan vahyedilen kelimelere “Bu güzel uzun boyunlu tanrıçalar şefaatçilik yapabilirler” kelimelerini karıştırmış ve şeytandan gelen bu kelimeleri de Peygamber Efendimiz vahyedilen ibarenin bir parçası diye okumuş. Dinleyenler arasında bazı müşrikler varmış. Tanrıçaları hakkında bekledikleri bu övgüyü işitince secdeye kapanmışlar. Peygamber Efendimiz bu kelimelerin şeytan tarafından vahiye karıştırıldığını öğrenince çok üzülmüş. (böyle fikirlerden Allah’a sığınırız.)

Bu baştanbaşa uydurma bir hikâyedir. Fakat Kuran müfessirleri onu çarçabuk benimsemişlerdir.

Bazı müfessirler de, bu rivayeti her halde çok manasız bulmuş olacaklar ki, bir başkasını icat ettiler. Bu ikinci rivayete göre, şeytan kendine isnat olunan kelimeleri Peygamberin okuduğu kelimelerin içine karıştırmamış, Peygamberin sesini taklit ederek bizzat kendi sesiyle söylemiş. Dinleyenler de bu kelimeleri Peygamberin ağzından çıktı zannetmişler. İkinci rivayet de birincisi kadar saçmadır. Bunlardan biri veya diğeri kabul edildiği takdirde Kuranı Kerim, Müslümanların inandığı gibi, şüphe götürmeyen ve mutlak surette güvenilen bir vahiy olarak kalmaz. Şeytan vahyedilmiş herhangi bir söze kendi sözünü karıştırabiliyorsa, hiçbir peygamberane vahiy öz bir İlâhî tebliğ sayılamaz. Mamafih, Kuran müfessirleri bu güçlüğü ortadan kaldırmak için kendilerince bir delil gösterirler. O da şu ayettir:

“Fakat Allah şeytanın fesadını ortadan kaldırır ve kendi ayetlerini sapsağlam yapar.”

Ancak, bununla sorun halledilmiş değildir. Bir şeytanın İlâhî tebliğlere tahrifler ilave edebileceğini kabul edersek, muayyen bir metnin bu kabil tahriflerden sıyrılıp sıyrılmadığını kestiremeyiz. Çünkü şeytani tahriflerin giderileceğini vadeden ayetin de şeytan tarafından yapılan bir ilave olduğu ileri sürülebilir. O zaman, Kuranı Kerimin öz bir İlâhi vahiy olduğuna dair elimizde hiçbir garanti mevcut olmaz.

İlgili Diğer Konular

Sosyal Medyamız

Ahmediyet'e Davet

Multimedya

Dergimiz 22. Sayısı

Hz. Resulüllah'ın Yüce Şanı


Kur'an Meali

Cemaatimiz tarafından hazırlanan İkinci Kuran Mealimiz Yayında

Her Sureden önce açıklaması, Arapçası ve Türkçesi aynı hizada, Geniş indeks, Geniş Dipnotlar

Kitap

Downloads: 229

Dostlarım, bana biraz olsun kulak verirmisiniz? Çağımızda maddiyatçılığın karanlığı yeryüzünün her köşesine yayılmış ve birço...

Video

Downloads: 101

Yüce Allah şirki Kendisine ortak koşulmasını affetmez. Bunun dışındaki günahları diledi...

Ses-mp3

Downloads: 175

Şems Suresi Tefsiri Konuşmacı S.A. Ahmad 13 Mart 2011 Skype Toplantısı

Namaz Vakitleri

Bölge :

Üyelere Özel Hediye Kitap

Duyurular

Her hafta değişik konularda sorularınızı cevaplandırıyoruz. Sorularınızı canlı olarak iletebilirsiniz.

Tek yapmanız gereken aşağıdaki web sayfamıza tıklamak:
www.islamiyetin-sesi.org

Her Cumartesi Türkiye Saati ile 21:30, Almanya Saati ile 20:30 da

islamiyetin-sesi.org adresinden canlı izleyebilirsiniz. Sorularınızı sorabilirsiniz.

Bu gece özellikle dünyanın batısı, dansla meşgulken, alkol tüketirken ve heyecanlanırken, biz yeni yılda O’nun emirlerine itaat duygusunu koruyarak, inancımızı geliştireceğize ve bütün davranışlarımızı Allah’ın emirleri doğrultusunda şekillendireceğimize, Allah’ın huzurunda söz vermeliyiz.

Allah’ın varlığı konusunu bir tarafa koyarsak, Kurtuluş sorusu belki de üzerinde durulması gereken en önemli konudur. Gerçek Kurtuluş nedir? İlahi Adalet ile birlikte orijinal günah ve reenkarnasyon kavramı gibi yanılgılar doğuran keyfi tanımları nedeniyle “Kurtuluş” konusu karışık bir hal aldı ve önemi anlaşılamadı. Öte yandan İslam, konu hakkında aslında tutarlı ve rasyonel bir anlayış sunuyor. Diğer taraftan günümüz dünyasında karşılaşılan sorunlara yer veren:

-          Dünyevi sıkıntılardan necat mümkün müdür?

-          İbtila ve azabın farkınedir?

-          Günahtan tamamen kurtulmak; necat bulmak mümkün müdür?

-          Günaha olan meyilden kurtulmak mümkün müdür?

-          Necata doğru ilerliyor olmanın belirtileri nelerdir?

Sorularına da bu kitabımızda cevap bulacaksınız.

 

Kitap için tıklayın

Namaza yeni başlayacaksanız, veya zaten kılıyorsanız,

bilmeniz gerekenleri bulacağınız bölümümüz açıldı.

TIKLAYIN...

Bu kitap, manevi arayış içindekiler için ilmi gerçekleri çok pratik ve herkesin anlayabileceği bir dille anlatan ve manevi yolculuğunuza rehberlik vasfı olan bir kitaptır. Ahmediye Cemaati’nin İkinci Halifesi olan kitabın sahibi Hz. Mirza Beşiruddin Mahmud Ahmed, kitabında konunun ehemniyetini şu sözlerle dile getirmiştir:

“Bu öyle bir konudur ki her insanın aklına gelir, kalbini gıdıklar. Birçok insan bunu bana sormuş ve varsa bir reçete talep etmiştir. Soru şudur;

“İnsan hangi yöntemlerle kötülükten arınabilir, iyilikleri cezp edebilir? “

Genellikle verilen cevap. “İyilik yap işte, kötülüklerden de sakın” şeklindedir. Ama herkesin çok iyi bildiği gibi birçok insan “biz Kûr’ân-ı Kerîm’i okuduk, hadis kitaplarını ezberledik, Vâdedilen Mesih’in yazdığı kitapları da okuduk ama tam olarak günahtan arınmış, iyilikleri cezp etmiş sayılamayız. Şimdi söyleyin; bizim ilacımız nedir?” diyorlar.”

Umarız manevi yolculuğunuzda yolunuzu aydınlatmaya vesile olur.

Kitap için tıklayın

Bir sonraki yemeğin nereden geleceğini 1 milyar kişi bugün merak ediyor, hatta güvenli içme suyu, uygun barınak, tıbbi yardımı da. 1 milyar kişi herhangi bir umut olmadan mücadele ederek bekliyor. Humanity First Yoksul insanların yoksulluğunu azaltmak için Afrika, Asya ve Latin Amerika bölgelerinde genelinde çalışıyor. Bu ay, yardımına ihtiyacım var, diyor...

Haydi yardım elini uzatın:

Fazal Ahmad is fundraising on JustGiving for Humanity First

 

Berakat-üd Dua

Yazan: Mirza Gulam Ahmed

Aligarh Müslim Üniversitesi’nin kurucusu Sir Seyyid Ahmed Han, Hindistan’daki Müslümanların çok önemli bir lideriydi. O, yeryüzünde meydana gelen her olayın kaza ve kadere tabi olarak gerçekleştiğine inanmaktaydı. Başka bir ifadeyle onun düşüncesine göre; Yüce Allahccher şeyi önceden tayin ettiği için, dua eden bir kimse, ettiği duanın sevabını ancak ahiret yaşamında bulacaktır ve dua vasıtasıyla bu dünyada bir değişiklik yaratmak mümkün değildir.

Berekâtü’d Dua, Müslüman Ahmediye Cemaatinin kurucusu Vadedilen Mesih ve Mehdi Hz. Mirza Gulam Ahmed Kadiyani’ninas, Sir Seyyid Ahmed Han’ın yukarıda beyan edilen inancını reddetmek üzere kaleme aldığı eseridir. Eser ilk olarak Kadiyan’da bulunan Riyaz-ı Hind Matbaasında, Hicri 1310 senesinin mübarek Ramazan ayında yayınlanmıştır. Kitap için tıklayın...


Namaz

Namaz nedir?

·     Namaz, bir kimsenin ihtiyaçlarını gidermesi için, tevazu ve acz ile Allah'ıncc huzurunda, O'na boyun eğmesidir.

·     Namaz,  Allah'acc karşı duyulan aşk, O'nun korkusu keza kalbin onun zikri ile meşguliyetidir.

·     Namaz bir insanın, O olmadan gerçekten hayat bulamayacağı ve de emniyet ile mutluluk yollarına erişemeyeceği, yüce şanlı Rabbinecc hitaben yalvarışıdır.

·     Namaz en yüce düzeyde bir ibadettir.

·     Namaz sadece bedeni bir durum ve hareket değildir. Farklı namaz hareketleri saygı, tevazu ve aczin göstergeleridir.

·     Namaz, günahtan uzaklaşmanın bir aracıdır. Hiçbir yol insanı, namazdaki kadar Allah'acc yakın kılmaz.

·     Namaz, ibadette bulunan bir kimsenin takvasının etkin bir ölçütüdür.

·     Yüce Allah'ıncc  lütfu ancak namaz yoluyla elde edilir. Kitap için tıklayın...

Suriye'ye Humanity First ile yardım ulaştırın

Humanity First Web sayfası için tıklayın.

Galerimiz Resimler