Mta-türk videolar için tıklayınız.

Meleklere benzemek için ilk yöntem şudur ki insan peygamberlerin mesajını dünyada yaymaya çalışsın. Allah meleklere şöyle emreder;

[1]

Yani Ey melekler Ben insanı yarattığımda ona tam tamına itaat edin.

Bu gösteriyor ki peygamberin misyonunda ona yardım etmek meleklerin bir işidir. Bu durumda peygamberin yanında olup tebliğ yapan, meleklerin işini yapmış olacaktır ve bu ikisinin arasında bir bağı doğuracaktır; melekler böyle birisini sevmeye başlayacaklardır.

Meleklere benzemek adına yapılan ikinci şey tevhidin her açıdan yayılmasında yardım etmektir. Allah melekler hakkında şöyle buyurur;

[2]

Yani Allah’ın tevhidi için hem Allah hem de melekler şehadet ederler. Bu gösteriyor ki Allah’ın tevhidinin şehadetini vermek meleklerin işidir. Bu konuda onlara benzeyen bereketlenir. Hatta doğru yolda olmayan birisi bile Allah’ın tevhidini yaymaya çalışınca diğerlerine göre daha çok faydalanır. Hindistan’da Ram Mohan Roy ve Pandit Dyanand’ın müritleri diğer Hindulara göre daha çok ilgi görmüşlerdir, terakki etmişlerdir. Sebebi de şudur ki onlar diğer Hindulara karşılık tek Tanrıya inanmaktadırlar. Sözün özü tevhit konusunu bir namus meselesi yapan, meleklerden çok bereket toplar.

 

Meleklere benzemenin üçüncü yöntemi şudur ki insanın kalbi başkaları hakkında kötü düşünmekten vazgeçsin ve affetmeyi ve görmemezlikten gelmeyi huy edinsin. Bu alışkanlık ne kadar artarsa meleklerle olan ilişkisi o kadar kuvvetlenecektir. Başkalarının hatalarını affetmek meleği çeker. Neden? Çünkü Allahcelle celalühü şöyle buyurur;

 

[3]

Melekler insanların günahları için af dilerler.

İşte bu huyu edinen kimse meleklerle de alakasını kurmuş olur. Peygamber Efendimiz desallallahü aleyhi vesellem bunu teyit eder. “Kardeşi için dua edene melekler de dua ederler” der[4]. Sözün özü affetmek, gayz ve öfke püskürten birisi olmamak meleklerle alaka kurmanın bir yoludur.

Meleklerle benzerlik oluşturmanın dördüncü yöntemi tespih etmek ve hamd etmektir. Allah bu işi meleklere havale etmiştir. Şöyle der;

[5]

Yani melekler Allah’ın tespihini ve hamdını yaparlar. Dolayısıyla tespihini ve hamdını yapan da meleklerle benzerlik kurar. Bunun ispatı yine Peygamber Efendimizinsallallahüaleyhivesellem kelamından da mümkündür. “Allah’ın zikrinin yapıldığı yere melekler nüzul ederler” demiştir.

Dikkat edin ki ben genellikle sadece Kuran-ı-Kerimden delil sunuyorum ama araştırınca destekleyen ve teyit eden şeyler Peygamber Efendimizin hadislerinden de çıkıyor. Bu onun da her şeyi Kuran’dan çıkarttığını gösterir. Ama muhakkak ki onun ilmi çok daha kâmil ve geniş kapsamlı olduğu için çıkarttığı sonuçlar o kadar yüce olurdu. ayetinden Allah’ın tespihini yapmanın ve hamdını etmenin meleklerin işi olduğunu söylemiştim. Aynı şekilde hadisten de böyle yapanlarla melekler arasında bir alaka kurulduğu ortaya çıktı çünkü “Allah’ın zikrinin yapıldığı yere melekler nüzul ederler” denmiştir[6]. Böyle yerlere feyizlerini indirdiği beyan edilmiştir. Geçen senelerden birisinde “zikr-i-ilahi” konusunda bir konuşma yapmıştım. Daha Müslüman Ahmediye Cemaatine katılmamış olan bir arkadaş sonradan bana yazdı ki “meleklerin feyiz yağdırdığı konusunda ben kendim de şahidim. O gün gözlerim çok ağrıyordu ve büyük zorluklar çekerek ve başkalarının yardımıyla oraya gelmiştim ama dönüşte gözlerim tamamen iyileşmişlerdi ve kendi başıma dönebildim.”

Zikirden bahsederken şunu da ekleyim ki zikir iki türlüdür. Birincisi “Zikri sirri” olarak adlandırılır ve yalnız yapılan zikri içerir. Diğeri ise “Zikri Cehri”dir ve diğer insanlara Allah hakkında tebliğ yapmak anlamına gelir. Her ikisi de insanın meleklerle alaka kurmasını sağlar.

Beşinci yöntem Kuran-ı Kerimin tilavetidir. Bu da meleklerle olan ilişkiyi oluşturur; güçlendirir. Yine Peygamber Efendimiz “Kuran-ı Kerimin tilavetinin yapıldığı yere melekler iner” demiştir[7]. Yani insan meleğin yaptığı işlerden hangisini yaparsa meleklerle olan ilişkisini güçlendirmiş olacaktır.

Üzerine meleklerin bol bol indiği bir zatın yazdığı kitapları okumak bile melekleri çeker. Bu mantıkla Vadedilen Mesih’inaleyhisselam kitaplarını okuyan birisine melekler geleceklerdir. Neden böyle olduğu ince bir noktadır. Hatta ne zaman okursanız tekrar tekrar yeni inceliklerini ve marifet noktalarını fark edeceksiniz. Örneğin Berahin-i-Ahmediyye adlı eser Allah’ın özel lütfu ve bereketleriyle yazılmıştır. Ne zaman ki bu kitabı elime adıysam daha on sayfa bile okumadan bırakmak zorunda kalmışımdır çünkü öyle inciler yağmaya başlıyor ki insan onlarla meşgul oluyor; devam edemiyor.

Sözün özü Vadedilen Mesih’in aleyhisselam kitaplarında özel bir etki vardır. Okudukça yeni ve özel ilimler ortaya çıkarlar. Başka bir kitabı okursanız ancak yazıldığı kadar bir anlam bulacaksınız ama Vadedilen Mesih’in aleyhisselam kitapları okutuldukça yeni anlamlar beyan ederler. Ama belli şartlarla okumak gerekir. Kuran-ı Kerimin durumu da aynen böyledir. Konumuzdan sapıyor olsak da hangi şartları yerine getirerek okunması gerektiğinden birini anlatayım.

Bir şeyin bir yere girmesi için önceden orada duran şeyin oradan çıkması gerekir. Örneğin bir yerde oturan insanlar varsa kalkıp gitmedikleri süreci yeni birileri orada oturamazlar. Vadedilen Mesih’inaleyhisselam kitaplarını okumadan insan kalbini boşaltmalıdır. Zihnini bomboş bir hale getirerek okumalıdır. Ama önyargı veya belli bir sonucu zihninizde bulundurarak okursanız aynı netice çıkmaz. İşte Vadedilen Mesih’in aleyhisselam kitaplarını önyargısız, boş bir zihinle okumak lazımdır. Böyle yapan birisi büyük bereketlerin yağdığını görecektir.

Meleklerle ilişki kurmanın yedinci yöntemi şudur ki bilinen fazlaca indikleri bir yer varsa oraya gitsin. Daha önce Cebrail’in indiği kişinin yanına gitmenin bereketler toplamak açısından faydalı olduğunu söylemiştim. Şimdi meleklerin özellikle uğradıkları yerlere gitmenin de onları daha da çok çektiğini anlatmak istiyorum. Dolayısıyla bu prensibe uygun olarak Cuma namazına gitmek çok faydalı bir ameldir. Peygamber Efendimize sallallahü aleyhi vesellem göre Cuma hutbesi başlayana kadar melekler gelenlerin isimlerini bir yere not ederler ama başladıktan sonra bunu yapmazlar[8]. Bu sebeple Cuma namazını kaçırmamak meleklerle bir alakayı doğurur ve insan böylece onların feyizlerinden faydalanmış olur.

Sekizinci yöntemi şudur ki insanın Halifeyle sevgi bağı olsun. Bu da Kuran-ı Kerimden ispatlanabilir. Şöyle buyurur;

[9]

Bir seferinde Hazreti Musa’nın aleyhisselam kavminden birileri bir peygambere “bize birini hükümdar yapıver da onun gözetimi altında Allah yolunda savaşalım” demişlerdi ama böyle birisi tayin edildiğinde “Bunda bizde olmayan ne var ki” demeye başladılar. Günümüzde bile cemaatimizden kopmuş grup aynı şeyi söylemektedir. Gelin anlatalım ne farkımız vardır. Bizde Halifeyle sevgi bağı olanları melekler rahatlatırlar. Bu gösteriyor ki Hilafetle sıkı bir sevgi bağı meleklerle olan alakayı da artırır. Çünkü ayet-i kerime de böylelerinin kalplerinin melekler tarafından taşındığı söylenmektedir. “Tabut” kelimesi kalbi ve sineyi temsil etmektedir. Yani bu ayet Hilafete bağlılıkları sebebiyle böylelerinin melekler tarafından rahatlatılacağını söylemektedir. Daha önceki alimlerin ve evliyaların ilmi böylelerine bahşedilecektir. Sözün özü Hilafetle olan sevgi bağı melekleri de çeker.

Arkadaşlar bir soru sormuşlardır. “Eğer Cebrail her zaman Peygamber Efendimizin sallallahü aleyhi vesellem yanında olmuşsa neden bazı hataları yapmaya izin vermiştir” demişlerdir. Vadedilen Mesih aleyhisselam bu konuyu anlatmıştır. Bazı özel durumlarda peygamber kasten uyarılmamaktadır ve bunda büyük hikmetler gizlidir.

Bütün bunlar meleklerle olan bağı artırmanın yöntemleridir. Aynı şekilde bazı şeyler meleklerle olan bağını azaltmaktadırlar. Örneğin anlattığım konuların tam tersleri örnek olarak verilebilir.  Cismani temizliğin de meleklerle çok önemli bir alakası vardır. Bu sebeptendir ki Peygamber Efendimiz sallallahü aleyhi vesellem vücudu pis iken uyuyan birisini şeytan kandırırsa suçlusu kendisidir demiştir. Sonra meleklerin de insanların nefret ettiği şeylerden nefret ettiklerini söylemiştir. Sonra köpeklerle oynamanın da melekler için bir engel oluşturduğunu söylemiştir. Evlerini resimlerle süsleyenler için de aynı şeyi söylemiştir. Ağız kokusuna sebep olan yemek kalıntıları için de meleklerin hoşlanmadığını ve bağ kurmadığını söylemiştir. Nargile içen de aynı kapsama girer. Böyle birisinin sağlıklı bir ilham sahibi olması mümkün değildir.

En sonunda hepimizin melekler tarafından güçlendirilmesi ve yapmak için kalkıştığımız bu büyük işte başarılı olmamız için dua ediyorum. Allah bize O’ndan gelen öğretiyi benimseme, uygulama ve başkalarına aktarma gücünü versin. Tüm eksikliklerimizi ve hatalarımızı affetsin. Bize iyiliğin ve takvanın yollarını göstersin. Her meydanda galibiyet bahşetsin. Her yerde ve her durumda düşmanlarımıza karşı bize fetih nasip ettiği gibi düşmanımızı da rezil etsin. Her tür dini ve dünyevi afetlerden korusun. Âmin

 

[1] Hicr süresi 30. ayeti

[2] Al-i-İmran süresi 19. ayeti

[3] Mümin süresi 8. ayeti

[4] Sahih Müslim (Hadis kitabı)

[5] Zümer süresi 76. ayeti

[6] Sahih Müslim Kitabul Zikir

[7] Sahih Buhari

[8] Musnad Ahmad bin Hambal

[9] Bakara süresi 249. ayeti

İlgili Diğer Konular

Sosyal Medyamız

Ahmediyet'e Davet

Multimedya

Dergimiz 22. Sayısı

Hz. Resulüllah'ın Yüce Şanı


Kur'an Meali

Cemaatimiz tarafından hazırlanan İkinci Kuran Mealimiz Yayında

Her Sureden önce açıklaması, Arapçası ve Türkçesi aynı hizada, Geniş indeks, Geniş Dipnotlar

Kitap

Downloads: 521

Ahmediler biat şartlarını kabul ederek cemaate katılırlar. Peki bu 10 biat şartı aslında nedir? Bilmeden bu şartlara uymak mümkünde de...

Video

Ses-mp3

Namaz Vakitleri

Bölge :

Üyelere Özel Hediye Kitap

Duyurular

Her hafta değişik konularda sorularınızı cevaplandırıyoruz. Sorularınızı canlı olarak iletebilirsiniz.

Tek yapmanız gereken aşağıdaki web sayfamıza tıklamak:
www.islamiyetin-sesi.org

Her Cumartesi Türkiye Saati ile 21:30, Almanya Saati ile 20:30 da

islamiyetin-sesi.org adresinden canlı izleyebilirsiniz. Sorularınızı sorabilirsiniz.

Bu gece özellikle dünyanın batısı, dansla meşgulken, alkol tüketirken ve heyecanlanırken, biz yeni yılda O’nun emirlerine itaat duygusunu koruyarak, inancımızı geliştireceğize ve bütün davranışlarımızı Allah’ın emirleri doğrultusunda şekillendireceğimize, Allah’ın huzurunda söz vermeliyiz.

Allah’ın varlığı konusunu bir tarafa koyarsak, Kurtuluş sorusu belki de üzerinde durulması gereken en önemli konudur. Gerçek Kurtuluş nedir? İlahi Adalet ile birlikte orijinal günah ve reenkarnasyon kavramı gibi yanılgılar doğuran keyfi tanımları nedeniyle “Kurtuluş” konusu karışık bir hal aldı ve önemi anlaşılamadı. Öte yandan İslam, konu hakkında aslında tutarlı ve rasyonel bir anlayış sunuyor. Diğer taraftan günümüz dünyasında karşılaşılan sorunlara yer veren:

-          Dünyevi sıkıntılardan necat mümkün müdür?

-          İbtila ve azabın farkınedir?

-          Günahtan tamamen kurtulmak; necat bulmak mümkün müdür?

-          Günaha olan meyilden kurtulmak mümkün müdür?

-          Necata doğru ilerliyor olmanın belirtileri nelerdir?

Sorularına da bu kitabımızda cevap bulacaksınız.

 

Kitap için tıklayın

Namaza yeni başlayacaksanız, veya zaten kılıyorsanız,

bilmeniz gerekenleri bulacağınız bölümümüz açıldı.

TIKLAYIN...

Bu kitap, manevi arayış içindekiler için ilmi gerçekleri çok pratik ve herkesin anlayabileceği bir dille anlatan ve manevi yolculuğunuza rehberlik vasfı olan bir kitaptır. Ahmediye Cemaati’nin İkinci Halifesi olan kitabın sahibi Hz. Mirza Beşiruddin Mahmud Ahmed, kitabında konunun ehemniyetini şu sözlerle dile getirmiştir:

“Bu öyle bir konudur ki her insanın aklına gelir, kalbini gıdıklar. Birçok insan bunu bana sormuş ve varsa bir reçete talep etmiştir. Soru şudur;

“İnsan hangi yöntemlerle kötülükten arınabilir, iyilikleri cezp edebilir? “

Genellikle verilen cevap. “İyilik yap işte, kötülüklerden de sakın” şeklindedir. Ama herkesin çok iyi bildiği gibi birçok insan “biz Kûr’ân-ı Kerîm’i okuduk, hadis kitaplarını ezberledik, Vâdedilen Mesih’in yazdığı kitapları da okuduk ama tam olarak günahtan arınmış, iyilikleri cezp etmiş sayılamayız. Şimdi söyleyin; bizim ilacımız nedir?” diyorlar.”

Umarız manevi yolculuğunuzda yolunuzu aydınlatmaya vesile olur.

Kitap için tıklayın

Bir sonraki yemeğin nereden geleceğini 1 milyar kişi bugün merak ediyor, hatta güvenli içme suyu, uygun barınak, tıbbi yardımı da. 1 milyar kişi herhangi bir umut olmadan mücadele ederek bekliyor. Humanity First Yoksul insanların yoksulluğunu azaltmak için Afrika, Asya ve Latin Amerika bölgelerinde genelinde çalışıyor. Bu ay, yardımına ihtiyacım var, diyor...

Haydi yardım elini uzatın:

Fazal Ahmad is fundraising on JustGiving for Humanity First

 

Berakat-üd Dua

Yazan: Mirza Gulam Ahmed

Aligarh Müslim Üniversitesi’nin kurucusu Sir Seyyid Ahmed Han, Hindistan’daki Müslümanların çok önemli bir lideriydi. O, yeryüzünde meydana gelen her olayın kaza ve kadere tabi olarak gerçekleştiğine inanmaktaydı. Başka bir ifadeyle onun düşüncesine göre; Yüce Allahccher şeyi önceden tayin ettiği için, dua eden bir kimse, ettiği duanın sevabını ancak ahiret yaşamında bulacaktır ve dua vasıtasıyla bu dünyada bir değişiklik yaratmak mümkün değildir.

Berekâtü’d Dua, Müslüman Ahmediye Cemaatinin kurucusu Vadedilen Mesih ve Mehdi Hz. Mirza Gulam Ahmed Kadiyani’ninas, Sir Seyyid Ahmed Han’ın yukarıda beyan edilen inancını reddetmek üzere kaleme aldığı eseridir. Eser ilk olarak Kadiyan’da bulunan Riyaz-ı Hind Matbaasında, Hicri 1310 senesinin mübarek Ramazan ayında yayınlanmıştır. Kitap için tıklayın...


Namaz

Namaz nedir?

·     Namaz, bir kimsenin ihtiyaçlarını gidermesi için, tevazu ve acz ile Allah'ıncc huzurunda, O'na boyun eğmesidir.

·     Namaz,  Allah'acc karşı duyulan aşk, O'nun korkusu keza kalbin onun zikri ile meşguliyetidir.

·     Namaz bir insanın, O olmadan gerçekten hayat bulamayacağı ve de emniyet ile mutluluk yollarına erişemeyeceği, yüce şanlı Rabbinecc hitaben yalvarışıdır.

·     Namaz en yüce düzeyde bir ibadettir.

·     Namaz sadece bedeni bir durum ve hareket değildir. Farklı namaz hareketleri saygı, tevazu ve aczin göstergeleridir.

·     Namaz, günahtan uzaklaşmanın bir aracıdır. Hiçbir yol insanı, namazdaki kadar Allah'acc yakın kılmaz.

·     Namaz, ibadette bulunan bir kimsenin takvasının etkin bir ölçütüdür.

·     Yüce Allah'ıncc  lütfu ancak namaz yoluyla elde edilir. Kitap için tıklayın...

Suriye'ye Humanity First ile yardım ulaştırın

Humanity First Web sayfası için tıklayın.

Galerimiz Resimler