01.05.2015 - Halifetül Mesih II: Hikmet incileri - Müslüman Ahmediye Cemaati

01.05.2015 – Halifetül Mesih II: Hikmet incileri

Hutbe Özeti

Seyyidna Hazret Halifetü’l Mesihi’l Hamis Atba, 1 Mayıs 2015’de Beytü’l Futuh Camiinde Cuma Hutbesi irşad etti. Hutbe, çeşitli dillerdeki tercümesi ile birlikte her zaman olduğu gibi MTA’da canlı olarak yayınlandı.

Huzur-u Enver şöyle buyurdu: Hazreti Muslih Mevud (ra) her ne zaman Hazreti Mesih-i Mevud’un (as) siretiyle ilgili olayları anlatırsa büyük bir incelikle o olaylardan öyle neticeler çıkarırdı ki onlar bir müminin dikkatini imanın doğru yollarına çekerek onu Hüda Teala ve İslam’ın irfanını elde eden ve idrakine varan birisi haline getirirdi. Kendisi bir defa Ayet-el Kürsi’nin tefsirini yaparak şöyle buyurdu: İnsanlar, biz Allah’tan başka hiç kimseye yalvarmaz ve Allah’tan başka hiç kimseye ibadet etmeyiz, derler. Ancak bunun tersine, Allah’a yakındırlar ve bize Hüda Teala’nın huzurunda şefaatta bulunacaklar düşüncesiyle gayrullaha adaklar adarlar ve dileklerde bulunurlar. Allah-u Teala ise, Bizim iznimiz olmadan hiç kimse şefaat edemez, buyurur. Bu devirde Hazreti Mesih-i Mevud (as) çok büyük bir insandı, ancak o bile Nüvvab Muhammed Han Sahib’in oğlu Abdurrahim Han hastayken onun için dua ettiğinde, “o kurtulamaz,” diye ilham indi. Hazreti Mesih-i Mevud (as), ya İlahî! Ben bu çocuk için şefaat ediyorum, diye arzedince; “Benim iznim olmadan sen nasıl şefaat edebilirsin,” diye vahiy indi. Hazreti Mesih-i Mevud (as) buyurur ki, bana bu vahiy inince ben düşüverdim ve bedenim titremeye başladı ve canım çıkacak gibi oldu. Durum böyle olunca Allah-u Teala “Sana izin verilmiştir,” buyurdu. Nitekim Hazreti Mesih-i Mevud (as) şefaat etti ve Abdurrahim Han sağlığına kavuştu.

Huzur-u Enver buyurdu ki, Allah-u Teala Hazreti Mesih-i Mevud (as) vasıtasıyla Kendi kudretinin harikulade işlerini gösterirdi. Hazreti Muslih Mevud (ra) bunun bir örneğini beyan ederek şöyle der: Hazreti Mesih-i Mevud (as) en küçük oğlu Mübarek Ahmed hasta iken onun tedavisi için bütün gece uyanık kalırdı ve bundan dolayı öksürük oldu. Dışardan bir arkadaş geldi ve gelirken hediye olarak meyve getirdi. Hazreti Mesih-i Mevud (as) bir muz aldı ve bu öksürük için nasıldır dedi. Ben iyi olmaz dedim. Fakat o gülümsedi ve soyup yemeye başladı. Ben iki üç kere ısrar edince, öksürüğün sona erdiğine dair şimdi bana vahiy indi, buyurdu. Nitekim aynı anda öksürük kayboldu, halbuki ne ilaç kullandı ne de perhiz yaptı. İşte bu İlahî güçtür. Huzur-u Enver, Pandit Lekram’ın ölümüyle ilgili Hazreti Mesih-i Mevud’un (as) verdiği gaybi haberin gerçekleşmesi olayını anlattı ve buyurdu ki, bu, bir insanın sağlıklı olduğu ve korunma sağlandığı halde bile helak olabileceğinin örneğidir. Huzur, Mirza Mübarek Ahmed’in vefatında Hazreti Mesih-i Mevud’un (as) sabrını ve Allah’ın rızasına razı oluşunu anlattı. Hazreti Mesih-i Mevud (as)  gülümseyen bir yüz ile konuşma yaparak şöyle buyurdu: Onun vefatı hakkında Allah-u Teala önceden haber vermişti ki o küçük yaşta vefat edecek. Hüda Teala’nın dediğinin gerçekleşmesi sevinç vesilesidir.

Huzur-u Enver, Sahipzade Mirza Mübarek Ahmed’in zeki oluşuyla ilgili Hazreti Muslih Mevud’un (ra) basiret dolu yazısını sundu. Sonra Hazreti Muslih Mevud’un (ra) anlattığı bir olaydan bahsetti. Bizim birkaç aylıkken vefat eden bir kız kardeşimizi defnetmek için onun naaşını Hazreti Mesih-i Mevud (as) kendisi taşıdı. O zaman Mirza İsmail Beg öne çıkarak Huzur, naaşını bana veriniz ben taşıyayım, dedi. Hazreti Mesih-i Mevud (as) buyurdu ki, bu benim kızımdır, kızım olması sebebiyle onu benim taşımam, ona yapabileceğim son hizmettir. Hazreti Muslih Mevud (ra) bu olaydan ders çıkartarak, Allah’ın yarattıklarına fiziksel olarak hizmet etmeniz gerekir buyurdu. Rabbü’l Alemin’in mazharı olmak için, kendi ellerinizle iş yapmanız ve fakir fukaraya hizmete amade olmanız gerekir. Huzur-u Enver, Hazreti Mesih-i Mevud’un (as) Allah’a tevekkülü, dualarının kabulü, doğruluğa tam güveniyle ilgili bir olayı Hazreti Muslih Mevud’un (ra) beyanından aktardıktan sonra şöyle dedi: Kendi seçkin kulları vasıtasıyla üst üste gaybi haberler vermesi Allah’ın sünnetidir ki o haberler gerçekleşince müminlerin imanı daha da artar. Sonra Huzur, Sahipzade Mirza Mübarek Ahmed’in karyoladan düşerek yaralanmasıyla ilgili Hazreti Mesih-i Mevud’un (as) keşfini ve bu keşfin aynen gerçekleşmesini anlattı. Hazreti Muslih Mevud (ra) buyurur ki, bir zaman vardı ki Pencap’ta kendisine iman eden hiç kimse yoktu ama şimdi Ahmediler sadece Hindistan’a değil dünyanın bütün kıtalarına yayıldılar. Huzur, işte bunlar kesinlikle imanı ve yakini artıran olaylardır, Allah-u Teala hepimizi iman ve yakinde ilerletsin, buyurdu.

Huzur-u Enver son olarak, Karaçi’den Seyyid Mahmud Ahmed’in hanımı muhterem Nesim Mahmud Hanımefendinin vefatından dolayı onun hayırlı amellerinden bahsetti ve gaip cenaze namazını kıldıracağını bildirdi.

Print Friendly, PDF & Email

Bir Öncekini Oku

17.04.2015 – Halifetül Mesih II: Hikmet incileri

Bir Sonrakini Oku

08.05.2015 – Halifetül Mesih II: Hikmet incileri