13.02.2015 - Bilinçli ulus inşa etmenin özü - Müslüman Ahmediye Cemaati

13.02.2015 – Bilinçli ulus inşa etmenin özü

Seyyidna Hazret Halifetü’l Mesihi’l Hamis Atba, 13 Şubat 2015’de Beytü’l Futuh Camiinde Cuma Hutbesi irşad etti. Hutbe, çeşitli dillerdeki tercümesi ile birlikte her zaman olduğu gibi MTA’da canlı olarak yayınlandı.

Huzur-u Enver şöyle buyurdu: Hazreti Muslih Mevud ra, toplumsal eksiklikler ve zaaflar ile ilgili bir defa hutbe vermişti. O hutbede zaafların sebeplerine ve cemaat üyelerinin o zaaflardan kaçınmasına dikkat çekmişti. Bu konu bugün de gereklidir. Buyurdu ki eksiklikler ve zaaflar, aynı şekilde iyilik ve güzellikler kişisel de olur toplumsal da. Takva ve kötülük veya eksiklik ve iyilik ortamın etkileri sonucu oluşur. İyiliklerin ve kötülüklerin artmasında, ortam önemli bir şeydir. Kişisel kötülükler, kişisel çabalarla düzeltilebilir. Fakat eğer bütün bölgedeki ortam bozulduysa bu ortam yüzünden orada yaşayan bütün halk etkilenecektir. İşte fertlerin kötülükleri, onları teşhis edip sonra da tedavi edip kurtulmak için çaba sarfedilebilir. Ancak toplumsal kötülükleri uzaklaştırmak için bütün toplumun dikkatini yoğunlaştırması şarttır. Eğer bir toplum olarak o kötülükleri uzaklaştırmak için harekete geçilmezse ve çaba sarfedilmezse o eksiklik ve kötülükler o kavimde toplumsal olarak oluşur ve bir gün o toplumun helak olmasına sebep olur. İşte bir taraftan aramızdan her birinin kendi zaaflarına dikkat etmesi zorunludur, diğer taraftan bir topluluk olarak da kendi zaaflarımıza dikkatle bakmamız şarttır. Onlara dikkat çekmek ve topluluk olarak onu tedavi etmek ve yok etmek gereklidir. Kısacası topluluk hissi ıslah için şarttır.

Huzur şöyle dedi: Hazreti Muslih Mevudra, Ahmediye cemaati ile ilgili olarak bu toplumsal kötülüklere nasıl bakmamız gerektiğine dikkat çekerek buyurdu ki, eğer cemaat bazı yönlerden bunlara dikkat eder ve tedavi ederse fayda sağlanabilir. Huzur-u Enver, bu kötülüklerin ve zaafların oluşmasının yollarını ve sebeplerini anlattı. Buyurdu ki, medya da mesafelerin uzaklığını sona erdirdi. Çocuklar kendi meşguliyetlerini kendileri buluyorlar ve bunun neticesinde anne babalarının sözlerini dinlemek istemiyorlar. Anne babalar da bizzat kendileri çocuklardan uzaklaşıyorlar. Bazen öyle oluyor ki, evlerindeki ortamı televizyon vesaire yoluyla bizzat kendileri harap edenler böylece mahvoluyorlar. Batılı toplumlar özgürlük adına bir mahvoluşa doğru gidiyorlar ve bu toplumsal bir kötülük. Fakat bazı Ahmediler dahi onların girdabına kapılıyor. Bunlar toplumsal kötülükler olup geniş bir şekilde yayılmadan önce; Ve biz Hazreti Mesih-i Mevud’a as inanıp da ondan sonra da cehalete geri dönmeden önce, topluluk olarak bunlardan kaçınmak için çabalarımızı hızlandırmamız lazım. Cemaat Nizamının bütün bölümleri bu konuda dikkatlerini yoğunlaştırıp kafa yorsunlar, planlar yapsınlar ve eğer aramızda herhangi bir kötülük varsa, onu şimdiden sona erdirmek için çaba sarfetsinler. Allah korusun, biz topluluk olarak Batılıların hastalıklarına yakalanmayalım. Bizler dünyanın hastalıklarını tedavi etmek için ortaya çıktık, eğer tedavi edecek olan, kendisi hasta olursa, o zaman dünyadan kişisel ve toplumsal kötülükleri kim uzaklaştıracak.

Huzur-u Enver içimizde bulunabilecek zayıflıklara dikkat çekerek, namazları cemaatle kılmayı, Hilafet ile bağları güçlendirmeyi, diğer abuk sabuk şeylere bakmak yerine MTA ve Cemaatin web sitelerini takip etmeyi telkin etti. Bunlar vasıtasıyla Kuran-ı Kerim’in gerçek talimatını ve Hazreti Mesih-i Mevud’unas ilim ve irfanını öğreniriz. Allah nasip etsin ki, bizler İslam talimatını anlayarak her kötülüğü, toplumsal kötülük haline gelmeden önce uzaklaştıranlar olalım ve her iyiliği toplumsal iyilik yaparak cemaatte yaygınlaştıranlar olalım. Allah bizi buna muvaffak kılsın. Huzur, son olarak vefat eden birkaç merhumdan hayırla bahsetti ve cenaze namazlarını kıldıracağını bildirdi.

Print Friendly, PDF & Email

Bir Öncekini Oku

06.02.2015 – Halifetül Mesih II: Hikmet incileri

Bir Sonrakini Oku

20.02.2015 – Vadedilen Muslih