21.10.2016 - Allah'ın gerçek kulları: Bashir Ahmad Rafiq ve Dr. Nusret Jehan - Müslüman Ahmediye Cemaati

21.10.2016 – Allah’ın gerçek kulları: Bashir Ahmad Rafiq ve Dr. Nusret Jehan

Şanslı insanlar, Allah’ın dine ve insanlığa hizmet etmeye muvaffak kıldığı insanlardır.

Seyyidna Hazret Halifetü’l Mesihi’l Hamis Atba, 21 Ekim2016’da, Türkiye saatiyle akşam yedi buçukta, Kanada Toronto’da Beyt-üz Zikir camiinde Cuma hutbesi irşad etti. Hutbe, çeşitli dillerdeki tercümesi ile birlikte MTA’da canlı olarak yayınlandı.

Huzur-i Enver hutbenin başında şöyle dedi:  Bugün ben, geçen günlerde vefat eden, Cemaatimizin iki hizmetçisinden bahsedeceğim. Birisi Beşir Ahmed Refik Han sahip, ikincisi Fazl-ı Ömer Hastanesinin jinekoloji bölümü doktoru Nusret Cihan hanım. Dünyaya gelen her insan bir gün buradan ayrılacaktır, ancak şanslı insanlar, Allah’ın dine ve insanlığa hizmet etmeye muvaffak kıldığı insanlardır.

Huzur-i Enver, Beşir Ahmed Refik Han sahibin güzel vasıflarından bahsederek şöyle dedi: Kendisi Cemaatimizin mürebbisi idi. İdari işlerde çok güzel bir şekilde görev yaptı. 11 ekim 2016’da Londra’da 85 yaşında vefat etti. Pencab Üniversitesinden BA ve Camia Ahmediye’den Şahid diploması almıştı. Onun annesi Fatıma Bibi, hz. Mesih-i Mevud’un (as) sahabesi Molvi İlyas Han Sahib’in büyük kızıydı.  Babası muhterem Danişmend Han Sahip, 1921’de Ahmediyeti kabul etti. 1956 yılında Abdurrahman Han Sahib’in kızı  Selime Nahid hanım ile evlendi. Kendisinin üç oğlu ve üç kızı vardır. Vakfe Zindigi (İslam hizmeti için hayatını vakfetme) hareketinde o da kendi ismini sundu. Pakistan’ın (Hindistan’dan) ayrılışına kadar Kadiyan’da eğitim gördü. Daha sonra da hz. Muslih Mevud’un (ra) talimatıyla Rabvah’ta eğitim aldı. Huzur-i Enver, hz. Muslih Mevud’un (ra) nasihatinden bahsederek şöyle dedi: Geçen günlerde ben de, mürebbilerin kendilerine ait kütüphaneleri olması gerektiğine dikkat çekmiştim. Huzur-i Enver şöyle devam etti: Kendisine Londradaki Fazl Camiinde naip imam, Ahmediye Gazetesi ve Review of Religions Dergisinde editörlük, Vadedilen Mehdi ve Mesih’in (as) üçüncü Halifesinin dış ülkelerde özel sekreteri, Vekil-üd Divan, Vekil-üt Tasnif ve Vekil-üt Tebşir görevleri de nasip oldu. Bazı dünyevi görevlerde de bulundu, Rotary Kulübün başkanlığını da yaptı. 1968’de Liberya Başkanının davetine çağrıldı ve Liberya’nın Fahri Başkanı olarak ilan edildi. Dolu dolu bir ömür geçirdi. Hilafet ile de vefalı ilişkisi vardı. Kalp rahatsızlığı vardı. Yine de hastalığına rağmen düzenli olarak bana mektup yazardı. Hatta bununla da kalmaz, benim katılacağım bir program olduğunu öğrendiğinde mutlaka o da o programa katılırdı. Allah-u Teala kendisine rahmet ve mağfiretle muamele etsin ve onun evlatlarına da ihlas ve vefa bağı kurmayı ve onun adımlarını takip etmeyi nasip etsin. Amin

İkinci bahsedeceğim zat, saygıdeğer Nusret Cihan Malik Hanımefendidir. 11 Ekim 2016’da Londra’da vefat etti. Akciğer enfeksiyonundan dolayı vefat etti. 15 ekim 1951’de Pakistan Karaçi’de doğdu. Onun babası hz. Mevlana Abdulmalik Han sahip de Cemaatin eski hizmetçilerindendi. Onun ata memleketi Yeni Delhi idi. Dedesi hz. Han Zülfikar Ali Gevher 1900 yılında mektup vasıtasıyla biat etti ve 1903’de hz. Mesih-i Mevud (as) ile görüştü. Kendisi, hz. Mesih-i Mevud’un (as) nasihati üzerine oğlunu İslam hizmetine vakfetti. Mevlana Bey, babasının talimatı üzerine memuriyetinden istifa ederek hemen Kadiyan’a gitti. İşte bu hizmet coşkusu, merhume doktor hanımefendide de vardı.  O, öğrenimini tamamladıktan sonra istediği herhangi bir yerde günde binlerce Euro kazanabilirdi, fakat o İslam ve insanlığa hizmet etmek gayesiyle Rabvah’a yerleşti ve hastanenin eksiklerini de tamamladı. Bütün ömrü boyunca, kendi benliğini hiçe sayarak öyle hizmet etti ki en yüksek standarda ulaştı. Huzur-i Enver merhumenin kızı, damadı ve personelinin izlenimlerini anlattı. Buyurdu ki, kendisiyle ilgili bir çok insan duygularını belirtti, bunların hepsini beyan etmek zordur. Allah-u Teala’ya son derece tevekkül, Kuran-ı Kerim sevgisi, hilafete derinden bağlılık ve itaat, halka hizmet, hastaları tedavi etmek ve rahat ettirmek kendisinin ilk tercihi idi. Cemaatin parası için çok hassas idi. Derdi ki, benim iki çocuğum var; biri kızım, diğeri benim sorumlu olduğum bölüm. Evlilerin evliliklerini devam ettirmeleri için onların dikkatini çekerdi. Tesettüre çok önem verdi, daima tesettüre tam olarak uygun giyindi. Tesettür ile çalışamayan kızlar için bir örnek ve rol modeldi. Kurallara bağlıydı. Kızına derdi ki senin deden iki konuda nasihat etti, birincisi Allah’a tevekkül, ikincisi hilafete bağlılık ve sana da nasihatim ancak budur.  Allah-u Teala onun tek kızına, annesinin kendisinden beklediği gibi sabır ve dayanma gücü nasip etsin. Allah-u Teala Fazl-ı Ömer Hastanesine, hizmet eden ve vefa ile cemaate bağlı kalan, hilafete itaatkar olan daha fazla doktorlar nasip etsin, var olanları da bu vasıflar da ilerletsin. Amin.

Kaynak: Roznama Alfazl, 25 Ekim 2016

Print Friendly, PDF & Email

Bir Öncekini Oku

14.10.2016 – Jalsa Salana ve Allah’ın lütfu

Bir Sonrakini Oku

28.10.2016 – Wakfe Now’un Esası