26.08.2022 – Hz. Ebubekir’in (ra) düşmanın saldırganlığını durdurmak için gönderdiği birlikler - Müslüman Ahmediye Cemaati

26.08.2022 – Hz. Ebubekir’in (ra) düşmanın saldırganlığını durdurmak için gönderdiği birlikler

Hz. Halifetü’l Mesih 5 (Allah yardımcısı olsun) 26 Ağustos 2022’de İslamabad Mübarek camisinde Cuma Hutbesi verdi. Hutbe çeşitli dillerde tercüme ile birlikte MTA televizyonunda canlı olarak yayınlandı.

Huzur-i Enver, kelime-yi şehadet ve Fatiha suresini okuduktan sonra, Hz. Ebubekir’in (ra) düşmanın saldırganlığını durdurmak için gönderdiği birlikler silsilesinde dördüncü birlikten bahsetti.

Dördüncü birlik, hz. Amr bin El-As’ın Şam tarafına giden birliğiydi.

Hz. Ebubekir (ra) hz. Amr bin El-As komutasında Şam tarafına bir birlik yollamıştı. Kendisi Şam’a gitmeden önce Huzaa’nın bir bölümünün vergilerini toplamaya tayin edilmişti. Karar verilince kendisi Medine’ye çağrıldı, burada hz. Ebubekir (ra) ona, birliği hazırlamak gayesiyle Medine’nin dışında kamp kurması talimatını verdi, böylece halk onun yanına gelebilecekti. Kendisi yola çıkmaya niyetlendiğinde onu uğurlamak için hz. Ebubekir (ra) gitti ve nasihatlerde bulundu. Hz. Amr (ra) arz etti: Sizin benim hakkımdaki hüsnü zannınızı doğru çıkarmak ve görüşünüzün benimle ilgili hatalı çıkmaması benim için ne kadar da iyidir.

Hz. Amr bin El-As (ra) askerlerle birlikte yola çıktı

Onun birliği altı-yedi bin arasındaydı ve hedeflediği menzil Filistin idi. Kendisi bin mücahitten oluşan bir birlik hazırladı ve hz. Abdullah bin Amr’ın (ra) komutasında Roma’nın ileri uçlarına doğru gönderdi. Bu birlik Romalılarla gidip çarpıştı ve düşmanın kuvvetini parça parça edip fetih elde etti ve bazı esirlerle geri geldi. Hz. Amr (ra) bu esirleri sorguladığında, Roma ordusunun Revis’in komutasında Müslümanlara birdenbire saldırı hazırlığında olduklarını öğrendi. Bu bilgi ışığında o, ordusunu düzenledi. Romalılar saldırıya geçtiğinde Müslümanlar onların saldırısını durdurmakta başarılı oldular ve onları geri çekilmeye mecbur bıraktılar. Bundan sonra karşı hamle yaparak düşmanın gücünü yok ettiler ve onları kaçmaya ve meydanı terk etmeye mecbur bıraktılar. İslam ordusu onların peşine düştü ve binlerce Roma askeri öldürüldü ve bununla bu savaş sona erdi.

Romalıların yöneticisi olan Herakles o günlerde Filistin’de idi

O, Müslümanların hazırlıklarından haberdar olunca, bölge liderlerini topladı ve coşkulu konuşmalar yaparak onları Müslümanlara karşı savaşmaya razı etti. Filistin halkını Müslümanlara karşı savaşmaya hazır hale getirip o  Dımışk’a geldi, oradan Humus ve Antakya’ya ulaştı ve Filistin’de yaptığı gibi bu bölgelerde de coşturucu konuşmalar yaparak oraların halkını da Müslümanlara karşı savaşmaya hazır hale getirdi. Kendisi Antakya’yı karargah yaparak Müslümanlarla savaş hazırlıklarına koyuldu. Herakles’in elinde çok fazla asker vardı, bu yüzden o, Müslümanların birliklerinin her bölümünü zayıflatmak için her Müslüman birliğine karşılık ayrı ayrı birlikler gönderdi.

Hz. Ebu Ubeyde (ra) Cabiye’ye yakındı

Kendisine haber ulaşınca, Hz. Ebubekir’i (ra) mektup vasıtasıyla Romalıların yöneticisi olan Herakles’in niyetinden haberdar etti. Hz. Ebubekir (ra) cevaben şöyle yazdı: Onun Antakya’da olması, onun ve yandaşlarının yenilgisi; Sizin ve Müslümanların ise galibiyetinin habercisidir.

Hz. Amr bin El-As da hz. Ebubekir’e mektup yazdı

Hz. Ebubekir (ra) ona cevaben şöyle yazdı: Romalıların büyük bir ordu hazırladığından bahsettiğin mektubun bana ulaştı. Daima hatırında olsun ki Allah-u Teala bize, Resulüyle birlikte çok sayıda ordu olduğu için fetih nasip etmedi. Bizim durumumuz şöyleydi; Biz Peygamber Efendimizle birlikte cihat yaparken bizde sadece iki tane at olurdu ve develere de sırayla binerdik. Ancak buna rağmen Allah-u Teala, düşmana karşı bize zafer ihsan ederdi ve bize yardım ederdi.

Allah-u Teala, Herakles’in kalbine İslam ordusunun korkusunu soktu

Hz. Yezid bin Ebu Süfyan (ra) bile oranın durumunu yazarak hz. Ebubekir’den yardım talep etti. Bunun üzerine hz. Ebubekir (ra) şöyle yazdı: Onlarla karşı karşıya geldiğinde beraberindekileri alıp onların üzerine atıl ve savaş, Allah-u Teala seni rüsva etmeyecek. Allah-u Teala bize haber vermiştir ki Allah’ın hükmüyle küçük gruplar, büyük gruplara galip gelirler. Yine de size yardım için ben, mücahit üstüne mücahit gönderiyorum. İnşallah bunlar yeterli olacak ve daha fazlasına ihtiyaç hissetmeyeceksiniz.

Hz. Haşim bin Utbe’nin, hz. Ubeyde ile birleşmesi emri

Hz. Ebubekir (ra) Şam’da İslam ordusuna yardım gayesiyle bulunan hz. Haşim bin Utbe’ye şöyle talimat verdi: Müslümanlar bana mektup yazarak kafir düşmanları karşısında yardım talep ettiler. Siz beraberinizdekileri alıp onların yanına gidin, ben insanları sizinle birlikte gitmeye hazırlıyorum, siz oradan hareket edin ve hz. Ebu Ubeyde ile birleşin.

Hz. Said bin Amir bin Hazim’in düşüncesi

Hz. Ebubekir (ra) bunları Şam’a cihada yollamak istiyordu. Ancak gecikme üzerine o, hz. Ebubekir’in (ra) yanına geldi ve Şam seferiyle ilgili kendi dileklerini sundu, ayrıca cihad arzusunda olduğunu belirtti. Bunun üzerine hz. Ebubekir (ra) kendisine savaş hazırlığı emri vererek şöyle buyurdu: Ben Şam tarafına Müslümanların bir birliğini yollamak üzereyim ve onun başına sizi komutan tayin ediyorum. Sonra kendisi hz. Bilal’e, bunu halk arasında ilan etmesini söyledi.

Hz. Bilal’in (ra) cihad arzusu

Hz. Bilal (ra), hz. Ebubekir’e (ra) şöyle arzetti: Rabbimin yolunda cihad etmem için bana izin verin, yerimde oturmaktansa cihat yapmak benim için daha sevimlidir. Bunun üzerine hz. Ebubekir (ra) şöyle dedi: Eğer sizin arzunuz cihat etmekse ben size asla beklemenizi emretmeyeceğim, ben sizden sadece ezan okumanızı istiyorum. Ey Bilal! Ben sizden ayrılmaktan çok korkuyorum, fakat bir yandan da böyle ayrılıklar gereklidir, bundan sonra kıyamete kadar görüşemeyeceğiz. Ey Bilal! Sen salih ameller işlemeye devam et, bu, dünyada senin için azıktır, hayatta kaldığın müddetçe bu azık senin hatıranı canlı tutacak ve vefat ettiğinde bunun en iyi sevabı verilecek. Hz. Bilal (ra), ben hz. Resulüllah’tan (sav) sonra hiç kimse için ezan okumak istemem, diye arzetti ve sonra hz. Said bin  Amir bin Hazim ile birlikte yola revan oldu.

Cihada katılmak isteyen gruplar Medine’ye gelmeye devam etti

Bundan sonra hz. Ebubekir’in (ra) yanında başka insanlar toplandılar. Kendisi onlar üzerine hz. Muaviye’yi (ra) komutan tayin etti ve hz. Yezid bin Ebu Süfyan (ra) ile birleşmelerini emretti. O, yola çıkıp onunla birleşti.  Sonra hz. Hamza bin Ebubekir Hamdani bin kişiden oluşan yahut ondan da fazla asker alıp hz. Ebubekir’in huzuruna geldi. Hz. Ebubekir onların sayısını ve hazırlıklarını görünce çok mutlu oldu. Hz. Ebubekir’in (ra) talimatının ışığında hz. Hamza (ra), onun gönderdiği komutanlar arasında en faziletlisi ve Peygamber Efendimizin sohbetlerine katılmak konusunda en iyisi olanın hz. Ebu Ubeyde bin El-Cerrah olduğunu öğrenince gidip onun birliğine katıldı.

Hz. Ebu Ubeyde’nin (ra) peyderpey gönderdiği mektupların neticesi

Bunun neticesinde hz. Halid bin Velid’in (ra) Şam’a gönderilmesine karar verildi. O anda o, Irak’ta idi. Hz. Ebubekir (ra) ona Şam’a gitmesini ve orada İslamî birliklerin idaresini ele almasını emretti. Ayrıca hz. Ebu Ubeyde’ye (ra) şöyle yazdı: Ben, Şam’da Müslümanların savaştaki komutasını hz. Halid’e (ra) verdim, siz ona muhalefet etmeyin, sözünü dinleyin ve emrine uyun. Hz. Halid bin Velid Müslümanlarla birlikte Basra’ya vardığında bütün askerler burada toplandı ve hepsi buradaki savaşta kendisini komutanları yaptılar. O, şehri muhasara etti, buranın halkı, Müslümanlara cizye verecekleri ve Müslümanların da onların canlarına, mallarına ve evlatlarına aman vereceklerine dair sulh yaptılar.

Ecnadeyn Savaşı (Filistin’in etrafındaki bölgelerden meşhur bir yerleşim)

Basra’nın fethinden sonra  hz. Halid (ra), hz. Ebu Ubeyde (ra), hz. Şurahbil (ra) ve hz. Yezid’i (ra) yanına alıp hz. Amr bin El-As’a yardım için Filistin’e doğru yola çıktı. Hz. Amr (ra) o zaman Filistin’in düzlük yerlerinde kalıyordu ve İslami birliklerinin gelip katılmasını istiyordu. Fakat Roma birlikleri onların peşindeydi ve onları savaşa mecbur bırakma çabasındaydı. Romalılar Müslümanların gelişini duyunca Ecnadeyn tarafına çekildiler. Hz. Amr (ra) İslamî birliklerden haberdar olunca oradan hareket etti ve onlarla birleşti ve sonra hepsi Ecnadeyn adlı yerde toplandılar ve Romalılara karşı saf düzeni aldılar. Romalı komutan Müslümanlara bir şeyler verip geri göndermek istedi. Hz. Halid bunu duyduğunda tekliflerini tiksinti ile reddetti. Hz. Halid bin Velid çıktı ve orduyu düzenledi. Kendisi askerlerin ortasında onları cihada teşvik ediyor ve bir yerde durmuyordu. Ayrıca insanlara şöyle dedi: Ben hamle yaptığımda siz de hamle yapın. Bundan sonra iki ordu arasında şiddetli çarpışma oldu ve Romalılar kaçıp canlarını kurtardılar. Yenmek için Müslümanların liderini aldatmaca ile katletme planını fiiliyata dökmekte başarısız kalınca Roma lideri Verdan, hz. Zırar (ra) ve diğer sipahilerin elinden layık olduğu kötü sonu buldu. Romalılar bunu öğrenince bütün dirençlerini kaybettiler. Bu savaşta Romalıların sayısı 100 bin civarındaydı, Müslümanların sayısı ise 30 bin, başka bir rivayete göre 35 bin idi. Bu savaşta 3 bin Romalı öldürüldü ve onların yenilmiş olan ordusu diğer birçok şehre sığınmak zorunda kaldılar. Ecnadeyn’in fethinden sonra hz. Halid bin Velid (ra) mektup vasıtasıyla hz. Ebubekir’e (ra) müjdeyi verdi.

Huzur-i Enver sonunda, Ecnadeyn savaşının ne zaman olduğu ile ilgili belirsizliği açıkladı ayrıca Dımışk fethinin inşallah gelecek sefer beyan edileceğini bildirdi.

 

 

٭…٭…٭

 

Print Friendly, PDF & Email

Bir Öncekini Oku

19.08.2022 – İngiltere Cemaatinin Yıllık Toplantısı münasebetiyle hizmet edenlere ve misafirlere nasihatler

Bir Sonrakini Oku

2.09.2022 – Hz. Ebubekir’in (ra) Hilafet döneminde Şam’ın Dımaşk Şehrinin fethi