3-4 Yaş Arası Çocuk Dini Eğitimi - Müslüman Ahmediye Cemaati

3-4 Yaş Arası Çocuk Dini Eğitimi

1. Ocak: Allah’ın kitabının ismi Kuran-ı Kerim olduğu anlatılmalı. “Kaida Yassarnal Kuran” (Kuran Eğitimi) başlatılmalı. Yassarnal Kuran okunmadan önce her gün Euzü Besmele okumalı

2. Şubat: Bütün Kuran alfabesini tanımalı

3. Mart: Yemek başlarken okunması gereken duayı öğrenmeli:

“Bismillahi ve alâ bereketillah”

4. Nisan: Yemek sonrası okunması gereken duayı öğrenmeli:

“Elhamdülillahillezi et amanâ ve sakanâ ve cealena minel müslimin”

5. Mayıs: Peygamber Efendimizin (s.a.v.) halifelerin isimlerini öğrenmeli:

  • Hz.Ebu Bekir(r.a.)
  • Hz.Ömer(r.a.)
  • Hz.Osman(r.a.)
  • Hz.Ali (r.a)

6. Haziran: Mesih-i Mev’ud’un isminin Mirza Gulam Ahmed olduğunu öğrenmeli.

7. Temmuz: Şuanki halifenin onun beşinci Halifesi olduğunu öğrenmeli

8. Ağustos: Mesih-i Mev’ud’un ilk iki halifesinin ismini ezberlemeli: Hz. Mevlevi Nuruddin (r.a.) ve Hz.Mirza Beşirüddin Mahmud (r.a.)

9. Eylül: Üçüncü ve Dördüncü halifenin isimler: Hz.Mirza Nasir Ahmed ve Hz.Mirza Tahir Ahmed

10. Ekim: Beşinci halifenin ismi: Mirza Masrur Ahmed. Ayrıca Mesih-i Mev’ud ve halifelerin resimlerini tanıtın.

11. Kasım ve Aralık: Allah’ın varlığından, onun nimetlerinden bahsedin. Gökyüzü ve yer yüzünü tanıtın. Ayrıca çeşitli nimetlerini gösterip, onun anlayabilecek şekilde bu nimetlerin onun için yaratıldığını çocuğa anlatın. Böylelikle çeşitli örneklerle çocuğun anlayabilecek dilde ona Allah sevgini aşılayın.

12. Çocuğun her sorusuna uygun bir dilde cevap veriniz.

13. Bu sene Yassarnal Kur’an’ın birinci bölümü bitmeli.

Print Friendly, PDF & Email

Bir Öncekini Oku

4-5 Yaş Arası Çocuk Dini Eğitimi

Bir Sonrakini Oku

2-3 Yaş Arası Çocuk Dini Eğitimi