30.10.2015 - Halifetül Mesih II: Hikmet incileri - Müslüman Ahmediye Cemaati

30.10.2015 – Halifetül Mesih II: Hikmet incileri

Dua ölümü kabul etmenin adıdır.   O’nun önünde kendini ölü sayan ve kendini kesinlikle güçsüz gören şahıs ancak, Hüda Teala’ya yalvarabilir.

Seyyidna Hazret Halifetü’l Mesihi’l Hamis Atba, 30 Ekim2015’de Beytü’l Futuh Camiinde Cuma Hutbesi irşad etti. Hutbe, çeşitli dillerdeki tercümesi ile birlikte MTA’da canlı olarak yayınlandı.

Huzur-u Enver, Hazreti Mesih-i Mevud (as)  ile ilgili bazı olayları ve onun beyan ettiği bazı hikayeleri hazreti Muslih Mevud’un (ra) dilinden anlattı. Buyurdu ki, her olay veya hikaye kendi içinde nasihatin bir yönünü barındırır. Dini bilgiye sahip olanlar bile mevcut durum ve tarihe vakıf olsunlar. Mürebbilerin buna özel ilgi göstermeleri lazım. Huzur-u Enverin, beyan ettiği olaylar ve hikayelerde nasihat şeklinde  söylediği sözler şöyleydi: İnsan eğer doğruluktan uzaklaşarak sözde ermişlik ve ilim cübbesi giymeye çalışırsa rezil olur. Bizim usulümüz şu olmalıdır ki, hiç kimse için beddua etmemeli, aksine muhalifler için bile dua etmeliyiz. Bir mümin için musibetler, zorluklar ve tehlikeler ortaya çıkarsa, Allah-u Teala onun için hayırlı olan imkanlar yaratır. Bu çağda hakiki mümin, zamanın imamına bağlanmış olandır. Bizim için eğer zorluklar baş gösterdiyse, geleceğe dair müjdeler vermek için zorluklardan sonra kolaylık gelir. Ahmediye Cemaatinin tarihi buna şahittir ki her ibtila bizim için Allah’ın lütuflarını artıracak imkanlar getirir.

Huzur-u Enver şöyle buyurdu: Kötü düşüncelerin etkisi sohbet ile de olur. Eğer insan, kötü birisinin sohbetinde vakit geçiriyorsa, o kötülük farkında olmadan onda da ortaya çıkar ve iyi birisinin yanında oturmanın iyi etkisi olur. Özellikle gençlerin, kendi arkadaşlarının, oturup kalktıkları kimselerin kendileri üzerinde kötü etki bırakmayan insanlar olmasına dikkat etmeleri gerekir. Aynı şekilde televizyonlardaki kötü programlara bakmaktan çocuklarınızı da engelleyin kendiniz de kaçının. Evin ortamını temiz tutun. Birisinin duası alınmak isteniyorsa onunla bağ kurmak da gereklidir. Allah-u Teala, siz iyilikte birbirinizi geçin, buyurur. Huzur-u Enver şöyle buyurdu: Eğer biz dünyevî faydaları elde etmek yerine iyilikte birbirimizi geçmek için çabalarsak ve aynı şekilde doğruluk üzerinde kalarak birbirimizi geçersek bu, bir yandan bizim ilim ve irfanda ilerlememiz ve sevap kazanmamız için faydalı olacak, diğer taraftan nesillerimizin terbiyetine ve cemaatimizin de ilerlemesine vesile olacaktır.

Huzur-u Enver, hidayet vermek Allah’ın işidir, buyurdu. Allah’ın bize yüklediği iş hidayeti yaymak, mesajı ulaştırmaktır. Bize gerekli olan, bütün yeteneklerimizle, mümkün olduğu kadar bu işi yapmaktır. Neticesini Hüda Teala daha sonra Kendisi verecektir. Filan şahıs Ahmedi olursa Cemaat ilerler diye düşünmemek gerekir, bu düşünce doğru değildir. Bizim dikkatimiz, Allah’ın lütuflarını elde etmeye, bağlılığımız da Allah’a olmalıdır. Bu yüzden şöyle dua etmek gerekir: Allah-u Teala ihlas ve vefa da ilerleyen, dini ilerlemede ileri adım atan insanlar versin. Huzur-u Enver, Hazreti Mesih-i Mevud’un (as) insanlığı dalaletten kurtarmak ve ıslah etmek sancısıyla ilgili olayları anlattı. Sonra Cemaat üyelerinin herhangi bir beceri öğrenmeleri ve çalışmaları için Hazreti Muslih Mevud’un (ra) kelimelerinden nasihat etti. Ve Allah’ın varlığının delilleri ve Allah-u Teala’nın  hazreti Mesih-i Mevud’a (as) desteği ve yardımı hakkında  hazreti Mesih-i Mevud’un (as) kalbinin durumuyla ilgili hazreti Muslih Mevud’un (ra) sözlerinden olaylar sundu.

Huzur-u Enver, her Ahmedinin ahlak standardı en yüksek seviyede olmalı, buyurdu. Bu konuda hazreti Mesih-i Mevud’un (as) örneğini sundu ve provokasyondan kaçınmakla ilgili hazreti Mesih-i Mevud’un (as) öğretisi hakkında hazreti Muslih Mevud’un (ra) nasihatini beyan etti. Hazreti Muslih Mevud (ra) şöyle buyurur: Duada özel durum yaratmak için hazreti Mesih-i Mevud (as) her zaman buyururdu ki eğer bir şahıs, dua sırasında gerçek tazarru oluşmadığını düşünüyorsa, yapmacık olarak ağlamaya çalışsın, eğer böyle yaparsa bunun neticesinde gerçek rikkat (kalp yumuşaklığı) oluşacaktır. Kendisi buyurur ki, dua ölümü kabul etmenin adıdır.   O’nun önünde kendini ölü sayan ve kendini kesinlikle güçsüz gören şahıs ancak, Hüda Teala’ya yalvarabilir. İşte bu durumu yaratan insan, Allah’ın huzurunda başarılı olur ve onun duaları kabule layık olabilir. Allah-u Teala bizi muvaffak kılsın ki kendimizde ahlak standardını da kalıcı olarak yerleştirelim ve ibadetlerin de en yüksek seviyesini ikame edenlerden olalım. Hüda Teala bizi makbul dualara da muvaffak kılsın. Amin

Kaynak: Roznama Alfazl, 3 Kasım 2015

Print Friendly, PDF & Email

Bir Öncekini Oku

23.10.2015 – Allah’ın nimetlerinin ilanı: Hollanda ve Almanya Turu 2015

Bir Sonrakini Oku

06.11.2015 – Kurban-Allah sevgisi için bir şart, Tahrik-e Cedit’in yeni dönemi