5.08.2022 - İngiltere Cemaatinin Yıllık Toplantısı münasebetiyle hizmet edenlere ve misafirlere nasihatler - Müslüman Ahmediye Cemaati

5.08.2022 – İngiltere Cemaatinin Yıllık Toplantısı münasebetiyle hizmet edenlere ve misafirlere nasihatler

Hz. Halifetü’l Mesih 5 (Allah yardımcısı olsun) 5 Ağustos 2022’de Hadeeqatul Mahdi’de Cuma Hutbesi verdi. Hutbe çeşitli dillerde tercüme ile birlikte MTA televizyonunda canlı olarak yayınlandı.

Huzur-i Enver, kelime-yi şehadet ve Fatiha suresini okuduktan sonra, şöyle buyurdu: İngiltere’nin 2019 yıllık calsasından sonra bu sene tekrar geniş çaplı bir calsa düzenleniyor. Hepinizin bildiği gibi kovid salgını yüzünden calsa salana kesintiye uğradı ve calsanın bereketlerinden resmi olarak bir yıl hiç istifade edemedik.

Öncelikle hizmet edenlere birkaç şey söylemek istiyorum

Huzur-i Enver, Calsaya katılan herkesin ihtiyat tedbirlerine dikkat ederek maske takmak, ayrıca gelip giderken calsa idarenin sunduğu homyopetik ilaçları kullanma kuralına riayet etmek konusunda telkinde bulundu ve şöyle dedi: Calsada çalışanlar, vakitlerini hz. Mesih-i Mevud’un (as) misafirleri için feda eden gönüllülerdir. Ben, genellikle calsadan bir hafta önceki hutbede bazı konulara onların dikkatini çekerim. Geçen hutbelerde bu konuya dikkat çekemedim. Bu yüzden bugün bununla ilgili birkaç şey söyleyeceğim. Eğer bunları göz önünde tutarsak inşallah calsanın hakiki ortamından faydalanacağız. Hz. Mesih-i Mevud (as) şöyle buyurdu: Bu calsa öyle dünyevi bir festival değildir, aksine Allah ve Resulünün sözlerini dinlemek ve kendimizi ona uygun hale getirmek için burada toplanırız.

Calsa ile ilgili işler sadece üç günlük calsa günlerinde değildir

Calsa ile ilgili işler haftalarca önce başlar. Şimdi MTA televizyonu kendi haberlerinde ve kısa kısa kliplerde nasıl çalışıldığını gösteriyor. Bazı işler tabii ki dışardan firmalara yaptırılıyor ancak bunlar dışında daha birçok işler var ve bunun için şahısların gücüne ihtiyaç oluyor. Bu güç ise gönüllülerin vakitlerini feda ederek, kendi hizmetlerini sunarak elde ediliyor. Dünya, gönüllü çalışanlar bulmak için büyük çaba harcıyor. Ama Ahmediye cemaatinin tarihi bunun aksinedir. Gönüllü iş yapmak için bize o kadar çok kimse geliyor ki yönetim o taleplere cevap vermekte zorlanıyor.

Ziyafet Şubesinin gelecek için kendi zaafını not etmesi lazım

Genel çağrı sebebiyle calsadan önce ya da sonra vakar-ı amel için beklentinin üstünde adam geliyor. Geçen Pazar o kadar gönüllü Hadikatü’l Mehdi’de toplandı ki idaresnin o kadar ümidi yoktu ve öğrendiğime göre onlar için doğru dürüst yemek sunulamadı. Halbuki idarenin, ne kadar kimse olduğuna bakıp ona göre önceden ayarlama yapması gerekirdi (bu ziyafetten sorumlu olanların görevidir.) O gönüllüler tabii ki yemek için toplanmamışlardı, onlar sabahtan beri çalışıyorlardı yahut zaten orada mevcut idiler. Benim düşünceme göre, geçen Cuma ben hutbenin sonunda calsayla ilgili olarak ve calsa çalışanlarıyla ilgili olarak dua etmeye teşvik edince hemen bir coşkuyla insanlar hizmetlerini sundular. Her neyse, idarenin özellikle hafta sonlarında iyi bir şekilde ayarlama yapması lazım. Aynı şekilde calsa günlerinde genellikle yeterli miktarda yemek hazırlamak, ayrıca gelen misafirlere tam olarak ev sahipliği yapmak ziyafet şubesinin görevidir.

Sahabelerin Misafirperverliğinin seviyesi

Çalışanlara da söylemek isterim ki bu 3 günlük calsa süresince hz. Mesih-i Mevud’un (as) misafirlerine öyle bir coşkuyla hizmet edin ki onlar bu hizmet karşılığında bir yönetici ya da misafir tarafından bir ödül verilmediğini yalnız ve yalnız Allah rızası için misafirlere hizmet edildiğini kalplerinde hissetsinler. Ayrıca, çocuklarını aç karna uyutan kendileri de aç kalan ama misafirperverliğin hakkını veren o sahabe ve karısının örneğini de göz önünde tutun. O sahabe ve hanımı, ışığı söndürüp misafirle beraber kendilerinin de yemek yediği izlenimini uyandırmışlardı. Allah-u Teala onların bu davranışını o kadar takdir etti ki Peygamber Efendimize bile bunu haber verdi. Ertesi gün Peygamber Efendimiz (sav) o sahabeye şöyle buyurdu: Sizin geceleyin yaptığınız işe Allah-u Teala bile güldü.

Erkek ve bayan çalışanların görevleri

Farklı mizaçlara sahip büyük sayıda insanlar olunca çabuk parlayan bazı kimseler de mutlaka olur ve bazen çalışanlara sert bir şekilde davranır veya bir şey ister. Ancak çalışanların görevi hiç kimseye sert davranmamak, sert konuşan birisine sert karşılık vermemek, aksine gülümseyerek cevap vermektir. Eğer ihtiyacını karşılayabilirseniz karşılayın, aksi takdirde yumuşaklık ve sevgiyle özür dileyin yahut misafirin meselesini çözebilecek olan üst görevliye götürün. Bazen bu iş çok zor olur fakat Allah’ın rızasını elde etmek için bu işi yapmak gerekir. Duygularınızı ve dilinizi kontrol altında tutmak gerekir. Aynen bunun gibi çalışanlar kendi aralarında da dillerini yumuşak tutsunlar.

Baş görevliler ve gözeticiler de yumuşak dil kullanmalı

Baş görevliler ve gözeticiler de yardımcıları ile yumuşak dille konuşsun, eğer birisi bir hata yaparsa bunu sevgiyle anlatın. Bu gönüllüler Allah rızası uğruna hz. Mesih-i Mevud’un (as) misafirlerine hizmet etmeye geldiler ve bir şube için özel eğitimli olmayıp hizmet etme coşkusuyla benlik duygusundan uzak olarak hizmet ediyorlar. O halde baş görevlilerin de bunun bilincinde olması ve onlara saygı duymaları gerekir. Allah-u Teala hepinizi aranızda birleşerek iş yapmaya muvaffak kılsın. Bu duygu ise, baş görevliler de muavinlerinde “biz bu hizmeti fedakarlık duygusuyla yapmalıyız,” idraki oluştuğunda meydana gelecektir. Çeşitli şubelere tayin edilen baş görevlilerin de daima hatırında olması lazım ki Allah’ın lütfuyla onlara hizmet etme fırsatı nasip oluyor, o baş görevli olarak değil hizmetçi olarak sorumluluklarını yerine getirirse, yüce bir ahlak örneği gösterirse altındakiler ve muavinler de yüksek ahlak sergileyeceklerdir. Allah-u Teala hepinizi buna muvaffak kılsın.

Hz. Mesih-i Mevud (as) misafirlere iyi davranılması hakkında birçok vesileyle nasihatlerde bulundu. Bir defa şöyle buyurdu: Bakın, bir çok misafir gelmiştir, onlardan bazılarını siz tanıyorsunuz ve bazılarını tanımıyorsunuz, bu yüzden en uygunu hepsini saygıya değer kabul edip alçakgönüllü davranın. Nitekim bu prensibi çalışanların daima göz önünde tutması gerekir, özellikle de doğrudan insanlarla muhatap olan çalışanların.  Özellikle misafirperverlik ve yemek vesaire şubeleri buna çok bağlı kalsınlar.

Güzel ahlak sergilemek sadece çalışanların görevi değil

Misafirlere, yemek ile ilgili değişik genel nasihatlerden sonra Huzur-i Enver şöyle dedi: Güzel ahlak sergilemek sadece çalışanların görevi değil, calsaya her katılanın sorumluluğudur. Hz. Mesih-i Mevud (as) calsaya katılanlara şöyle buyurdu: Güzel ahlak sergileyin ve birbirinizin ihtiyaçlarını gözetin. Calsaya katılanlar daima şu konuyu göz önünde tutmalıdır ki onlar bu calsaya kendi dini, ilmi ve manevi susuzluğunu dindirmek için katılmışlardır ve bunu elde etmek için hz. Mesih-i Mevud’un (as) şu sözünü daima göz önünde tutun: Bu calsa sadece Allah içindir, bu yüzden hiçbir zaman küçük küçük şeyler yüzünden herhangi bir huzursuzluk ve küskünlük göstermemek gerekir.  Çalışanlar da insandırlar, eğer onlar bir aşırılık yaptıysa göz ardı etmek lazım.

Bugünleri daima dualarla ve zikr-i İlahi ile doldurmayı unutmayın

Bir defa hz. Resulüllah (sav) şöyle buyurdu: Şu duayı hep yapın: Ey Allah’ım! Ben Senden bu yolculukta iyilik ve takva isterim, Sen bizi Senin hoşuna giden iyi ameller yapmaya muvaffak kıl. İşte biz bu duayı yapıyor olunca Allah-u Teala bizim burada bulunuşumuzu da yolculuğumuzu da bereketlerle dolduracak. Nitekim bugünleri dualarla ve zikr-i İlahî ile doldurmaya çalışın. Hz. Resulüllah (sav) bize her durum için dua öğretti. Bazı kimseler evlerini geride bırakıp calsanın bereketlerinden istifade etmek için buraya geldiler, onlar geride kalan ev halkı için endişe ediyorlardır. Peygamber Efendimiz (sav) böyle bir durum için şöyle dua etmemizi öğütledi: Ey bizim Rabbimiz! Yolculuğun zorluklarından, hoşa gitmeyen ve sıkıntı veren manzaralardan, mal ve ev halkının kötü neticesi ve hoşlanılmayan değişiklikten ben Sana sığınıyorum. Bu çok kapsayıcı bir duadır, yolculukta da kendi kendini bile her şekilde muhafaza etme ve ev halkını da Allah’ın korumasında tutmak için duadır. Böyle dualar ve böyle düşüncelerle dillerini meşgul ederek kadınlar ve erkekler burada dolaştıklarında bir yandan ortam sükunet dolu olacak, kalplerin huzur bulma imkanı olacak, diğer taraftan da Allah-u Teala her kötü manzaradan koruyacaktır. Bugünlerde kovid yüzünden endişe de vardır, bu yüzden dualara daha fazla yönelmek gerekir. Umumi dualarla birlikte bu günlerde salavat-ı şerife de özel bir ihtimam gösterin. Allah-u Teala calsaya katılan her erkek ve kadını, hz. Mesih-i Mevud’un (as) dualarından hissedar eylesin.

FacebookTwitterای میل کے ذریعے شیئر کریںپرنٹ کریں

٭…٭…٭

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Bir Öncekini Oku

29.07.2022 – Hz. Ebubekir’in (ra) hilafet döneminde İranlılara karşı hz. Halit bin Velid’in komutasında yapılan savaşlar

Bir Sonrakini Oku

İnsanlığın içine düştüğü bunalım ve doyumsuzluğa İslam’ın çözümü nedir?