Peygamber Efendimizin Yüce Ahlakı (sav) arşivleri - Müslüman Ahmediye Cemaati

Kategori: Peygamber Efendimizin Yüce Ahlakı (sav)

Resulullah’ın (s.a.v.) Şahsiyeti ve Karakteri

Resulullah’ın (s.a.v.) Şahsiyeti ve Karakteri

İlk olarak, peygamberliğini ilân etmeden evvel onun karakteri hakkında kavminin bir bütün olarak ne düşündüğüne dair elimizde delil mevcuttur. Bu devrede, kavmi arasında "Emin" ve Sadık" diye tanınmıştı (Hişam). Her devirde namussuzluk ve sahtekârlık ithamı

Devamını Oku
Resulullah’ın Nezih Lisanı ve Temiz Vücudu

Resulullah’ın Nezih Lisanı ve Temiz Vücudu

Rivayete göre, Peygamber Efendimiz (S.A.V.) konuşurken daima nezih  bir lisan kullanırdı ve çağdaşlarından çoğunun tersine, ikide bir  küfreden ve buna yemin şeklinde Allah’ın (C.C.) adını da karıştıran  küfürbazlardan değildi (Tirmizi). Bir Arap için, bu müstesna

Devamını Oku
Resulullah’ın (s.a.v.) Sade Yaşayışı

Resulullah’ın (s.a.v.) Sade Yaşayışı

Hz. Resulüllah (S.A.V.)’ın yemesi ve içmesi son derece sade idi. İyi  pişirilmemiş veya iyi hazırlanmamış yemeklerden şikayet etmezdi. Böyle  yemekleri hazırlayan şahıs hayal kırıklığına uğramasın diye, mümkün  olduğu kadar yerdi. Ancak bir yemek yenilemeyecek gibi

Devamını Oku
Yüce Allah ile Münasebeti

Yüce Allah ile Münasebeti

Hz. Resulüllah’ın (S.A.V.) hayatının her cephesinde Allaha karşı sevginin  ve bağlılığın hâkim olduğu görülüyor. Taşıdığı mesuliyetlerin ağırlığına  rağmen, hem gece ve hem de gündüz, vaktinin büyük bir kısmını Yüce  Allah’a (C.C.) ibadet ve hamd-ü sena

Devamını Oku
Zühd-ü Takva Maksadile Nefse Eziyet Takbihi

Zühd-ü Takva Maksadile Nefse Eziyet Takbihi

Bununla birlikte, Hz. Resulüllah (S.A.V.) ibadet meselesinde merasim ve  tekellüfü asla tasvip eylemez ve bir ibadet şekli olarak nefse eziyeti  hoş görmezdi. Gerçek ibadet Yüce Allah’ın (C.C.) insana bahşettiği zihnî  kuvvetleri ve kabiliyetleri iyi ve

Devamını Oku
Zevcelerine Muamelesi

Zevcelerine Muamelesi

Zevcelerine (R.A.) karşı son derece şefkatli ve insaflı davranırdı.  Onlardan biri bazen kendisine karşı gereği gibi hürmet ve riayette kusur  ederse sadece gülümser ve aldırmazdı. Bir gün Hz. Ayşe’ye (R.A.): "Ayşe!  Bana ne zaman dargın

Devamını Oku
Resulullah’ın (s.a.v.) Yüksek Ahlaki Vasıfları

Resulullah’ın (s.a.v.) Yüksek Ahlaki Vasıfları

Hz. Resulüllah (S.A.V.) felâket ve sıkıntı zamanlarında son derece sabırlı  idi. İşlerin aksi gitmesi karşısında cesaretini kaybetmez ve şahsî arzuların  esiri olmazdı. Kendisi doğmadan babasının öldüğünü ve henüz küçük bir  çocuk iken de annesini kaybettiğini

Devamını Oku
Nefsine Hakimiyet

Nefsine Hakimiyet

Hz. Muhammed Resulüllah (S.A.V.) her zaman nefsine son derece hâkim ve soğuk kanlı idi. Hatta bir hükümdar mertebesine yükseldiği zaman bile her kesin söylediğini sabırla dinler, ve küstahlık yapanlara tahammül edip mukabelede bulunmazdı. Doğu memleketlerinde

Devamını Oku
İnsaf ve Adaleti

İnsaf ve Adaleti

Araplar iltimasa ve adam kayırmağa fazla düşkündüler, ve muhtelif insanlara muhtelif şekillerde muamele ederlerdi. Bu günün sözde medenî memleketlerinde bile tanınmış olan ve yüksek mevki işgal eden zatları icraatlarından dolayı hesaba çekmekten kaçınırlar; fakat kanunu

Devamını Oku
Fukaraya Karşı Saygısı

Fukaraya Karşı Saygısı

Hz. Resulüllah (S.A.V.) fakir zümrelerin durumunu düzeltmek ve toplum içindeki mevkilerini yükseltmek yolunda her türlü tedbire başvurmaktan bir an bile geri durmazdı. Bir gün sahabeleriyle otururken tesadüfen yanlarından zengin bir adam geçti. Hz. Resulüllah (S.A.V.)

Devamını Oku