Dini Bilgiler İkinci Bölüm: Hz. Resulüllah (sav) - Müslüman Ahmediye Cemaati

Dini Bilgiler İkinci Bölüm: Hz. Resulüllah (sav)

SORU 1: Hz. Resulüllah (sav) ne zaman ve nerede doğdu?

Cevap: 9 Rebiül Evvel, Miladi takvime göre 20 Nisan 571 Pazartesi günü Arap yarımadasının Mekke şehrinde doğdu.[1]

SORU 2: Hz. Resulüllah’ınsav künyesi ve lakabı neydi?

Cevap:     Hz. Resulüllah’ınsav ismi Muhammed,

Künyesi Ebul Kasım,

Lakabı Emin ve Suduk’tur (daima ve çok doğru söyleyen).

SORU 3: Hz. Resulüllah’ınsav dedesi, babası ve annesinin isimleri nedir?

Cevap:     Dedesinin adı: Abdulmuttalip

Babasının adı: Abdullah

Annesinin adı: Amine binti Vahap

SORU 4: Hz. Resulüllah’ınsav babası ve annesi ne zaman vefat ettiler?

Cevap: Babası, Hz. Resulüllah’ınsav doğmasından birkaç ay önce, annesi ise, Hz. Resulüllahsav altı yaşındayken vefat etti.

SORU 5: Hz. Resulüllah’ınsav süt annesinin ismi nedir?

Cevap: Hz. Halime Sadiye

SORU 6: Hz. Resulüllah’ınsav ilk evliliği kaç yaşındayken ve kiminle oldu?

Cevap: 25 yaşındayken Hz. Haticera ile evlendi. Hz. Hatice o zaman 40 yaşındaydı.

SORU 7: Hz. Resulüllah’ınsav mukaddes eşlerinin isimlerini söyleyiniz.

Cevap:

 1. Hz. Hatice-tül Kübra binti Huveylid
 2. Hz. Sevde binti Zemia
 3. Hz. Aişe Sıddıka binti hz. Ebubekir
 4. Hz. Hafsa binti Hz. Ömer
 5. Hz. Zeynep binti Huzeyme
 6. Hz. Ümmü Seleme Hind binti Ebu Ümeyye
 7. Hz. Zeynep binti Cahş
 8. Hz. Cüveyriye binti Haris
 9. Hz. Safiye binti Huyey bin Ahtab
 10. Hz. Ümmü Habibe binti Ebu Süfyan
 11. Hz. Ümmü İbrahim Hz. Mariye Kıptî
 12. Hz. Meymûne binti Haris

(Dörtten fazla eş almak istisnası sadece Hz. Resulüllahsav içindir ve bu istisnadan Ahzap suresi 51. Ayette bahsedilmiştir.)

SORU 8: Hz. Resulüllah’ınsav mübarek kızlarının  isimleri nelerdir?

Cevap:

 1. Hz. Zeynepra, Hz. Ebu’l As’ın zevcesi
 2. Hz. Rukiyyera
 3. Hz. Ümmü Gülsümra

(Hz. Rukiyye ve Hz. Ümmü Gülsüm Ebu Leheb’in iki oğlu Utbe ve Uteybe ile nikahlandı ama birleşmeden önce nikah feshedildi. Daha sonra Hz. Rukiyye ve Hz. Ümmü Gülsüm arka arkaya Hz. Osman bin Afvan ile nikahlandılar.)

4. Hz. Fatımara , Hz. Ali İbni Talib’inra zevcesi

SORU 8: Hz. Resulüllahsav mübarek oğullarının isimleri nelerdir?

Cevap:

 1. Hz. Kasımra
 2. Hz. Tahirra
 3. Hz. Tayyipra

(Hz. Tayyip’in ikinci ismi Abdullahtı.)

4. Hz. İbrahimra

(Bir rivayette Hz. Resulüllah’ınsav onbir erkek çocuğu olduğundan bahsedilmektedir.)[2]

SORU 9: Hz. Resulüllahsav kaç yaşında Peygamberliğini ilan etti?

Cevap: 40 yaşındayken

SORU 10: Hz. Resulüllah’asav ilk vahiy nerede geldi? Onun detaylarını anlatınız.

Cevap: Hz. Resulüllah’asav ilk vahiy Hira mağarasında nazil oldu. Hz. Cebrailas kendisine “İkra” yani oku dedi. Hz. Resulüllahsav:

“Ma ene bikariin” yani “ben okuyamam”

buyurdu, Melek ona sarılıp sıktı ve tekrar “ikra” dedi. Hz. Resulüllahsav tekrar aynı cevap verdi. Melek ikinci kez aynı şeyi yaptı ve tekrar “ikra” dedi. Fakat Hz. Resulüllahsav üçüncü kez aynı cevap verdi.  Okumayı reddetmemesinin bir sebebi okumayı bilmemesiydi, ikinci olarak onun kalbinde, bu kadar büyük bir sorumluluğu nasıl taşıyacağına dair bir korku oluşmuştu. Sonunda melek üçüncü defa kendisine sarılarak çok şiddetle sıktı ve

“İkra bismi rabbikellezi halak”

dedi. Hz. Resulüllahsav bu defa Rabbinin ismini duyunca bu mesajı iletmeye hazır oldu.

SORU 11: Hz. Resulüllah’ınsav ilk vahyi üzerine Hz. Hatice’nin tepkisi ne oldu?

Cevap: Hz. Resulüllahsav Hira mağarasından dönünce sıkıntılı bir şekilde olup bitenleri Hz. Hatice’ye anlattı ve “Ben kendimden korkuyorum” buyurdu. Hz. Haticera kendisini tasdik ederek dedi ki:

[3]

“Hayır Hayır öyle olmaz! Vallahi Allahcc sizi hiçbir zaman utandırmayacaktır. Siz akrabalarınıza iyi davranıyorsunuz ve insanların dertlerini paylaşıyorsunuz ve bitmiş olan iyi ahlakı siz taşıyorsunuz, misafirperverlik yapıyorsunuz, daima haklıdan yana oluyorsunuz.”

SORU 12: Erkekler, kadınlar, çocuklar, köleler, padişahlar, Hıristiyanlar, İranlılar ve Rumlar arasından ilk olarak kimler Hz. Resulüllah’asav iman etti?

Cevap:

Erkeklerden        : Hz. Ebu Bekirra

Kadınlardan         : Hz. Haticetü’l Kübra

Çocuklardan        : Hz. Alira

Kölelerden           : Hz. Zeyd Bin Harisera

Padişahlardan     : Asmaha Necaşira, Habeşistan kralı

İranlılardan         : Hz. Selman Farisira

Bizanslılardan    : Hz. Suheyb Rumîra

SORU 13: Hz. Resulüllahsav hangi padişahlara tebliğ mektupları yazmıştır? Onlardan bazılarının isimlerini söyleyiniz.

Cevap:

 1. Bizans Kralı Heraklius
 2. İran Padişahı Hüsrev Pervez
 3. Habeşistan Kralı Asmaha Necaşi
 4. Mısır Şahı Mukavkıs
 5. Ğassan Reisi Haris bin Ebi Şemir
 6. Yemame Reisi Havza Bin Ali
 7. Bahreyn Münzir Temi

SORU 14: Hz. Resulüllah’ınsav bir şiirini söyleyiniz.

Cevap:

“ Ben yalancı peygamber değilim,

Ben Abdulmuttalib’in oğluyum”

SORU 15: Hz. Resulüllahsav ne zaman ve kaç yaşındayken vefat etti? Mezarı nerededir?

Cevap: Miladi 26 Mayıs 632’de, Hicri takvime göre 1 Rebiülevvel 11 tarihinde, 63 yaşındayken Refik-i Ala’ya kavuştu. Kendisi Medine-i Münevvere’de Hz. Aişe’nin odasında medfundur.[4]

SORU 16: Hz. Resulüllahsav nübüvvet iddiasından sonra ne kadar yaşadı?

Cevap: Yaklaşık 23 yıl

SORU 17: Hz. Hasan bin Sabit’in, Hz. Resulüllah’ınsav vefatı üzerine söylediği meşhur şiiri hangisidir?

Cevap:

“Ey Resulüllahsav sen benim gözümün bebeği idin

Sizin vefatınızla benim gözüm kör oldu

Şimdi kim vefat ederse umurumda değil

Ben sadece sizin vefatınızdan korkuyordum”


[1] Siret Hatemünnebiyyin, sayfa 93

[2] Siret Hatemünnebiyyin, cilt 1, sayfa 139

[3] Sahih-i Buhari, Bap Bed’ul Vahiy

[4] Cang Gazetesi, Karaçi 28 Eylül 1958, Sayfa 7, Mevlit Bayramı baskısı, Alıntı, Tarih-i Ahmediyet cilt 2, sayfa 552-553

Print Friendly, PDF & Email

Bir Öncekini Oku

Dini Bilgiler Üçüncü Bölüm: Hadisü’n Nebi

Bir Sonrakini Oku

Dini Bilgiler Birinci Bölüm: Allah, İslam, Kuran-ı Kerim