İtirazlara Cevaplar

“Başka yerlerde siz ve düşünceleriniz hakkında eleştiriler gördüm. Bunun doğrusu nedir?” diyorsanız, bu bölümde sizler için..

Muhaliflere Cevaplar

Mehdi İmam’a inanmak gereklidir

Her ne zaman Allah-u Teala tarafından bir memur veya imam gelirse onu kabul etmek ve iman etmek zorunlu olur. Çünkü…

Vadedilen Mesih neden Meryem Oğlu Isa diye adlandırıldı?

Mesih’in ikinci gelişiyle ilgili kehanet hakkında üçüncü bir itiraz ortaya atılmıştır. Hadislerde Vâdedilen kişi Meryem Oğlu İsa diye isimlendirilmiştir. Nitekim,…

Mehdilik Düşüncesini İnkâr Edenler

Günümüzün bir takım sözde din bilginleri, Hz. Mehdi (a.s.) ortaya çıkacağı inancının asılsız olduğunu savunuyorlar. “Tulu’-i İslâm” adlı dergisinin Yazı…

Ahmediler Kılıçla Cihadı Kaldırdığından Kafir Olmuş

Müslüman Ahmediye Cemaati Başkanı Mirza Tahir Ahmed Hazretleri’nin 15 Şubat 1985 Cuma günü Londra’nın Fazl Camiin’de verdiği Cuma hutbesi metnidir.…

Ahmediye Cemaati İngilizlerin Diktiği Bir Fidanmış-1

(Müslüman Ahmediye Cemaati İmamı Mirza Tahir Ahmed Hazretleri’nin 1 Şubat, 1985’ de Londra’nın Fazl Camii’nde verdiği Cuma hutbesi metnidir.) Kelime-i Şahâdet,…

Ahmediye Cemaati İngilizlerin Diktiği Bir Fidanmış-2

İngilizler Hz. Ahmed’in Ailesine Neler Bahşettiler? İngilizlerin Hz. Ahmed’in ilişkilerini kestiği Sünnî ailesine karşı olan muamelelerine de  bir göz atalım.…

Pakistan Hükümetince hazırlanan 26 Nisan 1984 tarihli Ahmediye Cemiyeti Aleyhtarı Kanun hakkında

Bismillahir-rahmanir-rahim Allaha Hamd-ü-sena ve Resul-i-Ekremine Salât ve Selâm Önsöz Bu bröşürü halka niçin sunduğumuzu aşağıda kısaca açıklıyoruz:Son iki senedir, Mollalar,…

İsa Mesih Gökten İnmeyecektir

İslâm dinine en iyi bir şekilde hizmet etmekte olan Müslüman Ahmediye Cemaati  bugün, değişik gerçek dışı ve yalan suçlamalara hedef…

Kur’an-ı Kerim ve İncil ışığında Hz. Isa (as)’nın çarmıha gerilmesi

Sn. Abdul Basit Tarık’ın bir konuşmasından alıntıdır. Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. Onu hamd ederek mübarek elçisi için rahmet…

Hz. İsa (a.s.) Çarmıha Gerildi Ama Orada Ölmedi

Daha önce başka bir yazımızda Hz. İsa’nın normal bir insan olarak öldüğünü ve 2000 yıldır gökte yaşayamayacağını deliller ile izah…

İsa (a.s.) Çarmıhta Değil Tabi Bir ölümle Öldü

Düşmanlarımızın birinci ve en önemli itirazı, Hz. İsa’nın (A.S.) tabii bir ölümle ölmüş olduğu hakkındaki inancımıza karşı yöneltilmiştir. Hz. İsa’nın…

Hz. İsa’nın Ölümü Ve Peygamber Efendimizin (S.A.V.) Aile Efradı

Hazreti İsa’nın (A.S.) ölümü hakkında sahabelerden başka Peygamber Efendimiz’in (S.A.V.) aile efradı da fikir birliğine varmışlardı. Nitekim Hz. Ali’nin (R.A.)…

Hz. İsa’nın Ölümü Ve Ashab-I Kiram

Hz. İsa’nın (A.S.) ölümü hususundaki gerçek 1300 yıldır İslâmiyet’in bütün âlimlerine ve üstadlarına saklı kaldı da yalnız siz mi bunun…

Hz. İsa’nın Ölümü Ve Resûlallah (S.A.V.)

Her Müslüman Allah’tan (C.C.)  sonra yalnız Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’i  (S.A.V.)  sever.  O,  bütün peygamberlerin, bütün velinimetlerin en büyüğüdür. Başka…

İsa (a.s.) Göğe Kaldırılmamıştır

Nisa Suresi’nde (158-159) şöyle buyrulmaktadır. “Bir de inkârları yüzünden ve Meryem’e büyük bir iftira ettiklerinden ve Biz şüphesiz Allah’ın peygamberi…

İmam Buhari ve Teveffi Kelimesi

İmam Buhari, kitabu’t tefsirde teveffi kelimesinin manasını vefat olarak ibn-i Abbas’tan açıkça yazmıştır. Nitekim o şöyle der: Hz.İbn Abbas diyor…

Teveffi Kelimesi ve Resulüllah’ın Açıklaması

İmam Buhari Kitabu’t Tefsir’de, teveffi kelimesinin manasını açıklamak için Resulüllah’tan aşağıdaki hadis nakletmiştir: “Kıyamet gününde ümmetimden bir takım adamlar getirilir…

Teveffinin Manasıyla İlgili Meydan Okumamız

Mirza Gulam Ahmed Kadiyani Hazretleri muhaliflerine “teveffi” kelimesinin anlamı hususunda meydan okudu, hodri meydan dedi ve İzale-i Evham isimli kitabında…

İsa (a.s.) Vefat Etmiştir

İÇİNDEKİLER  Maide Suresi 116 Ve 117. Ayetlerinin Manası Nedir? Teveffi Kelimesi Ve Arap Dili Teveffinin Manasıyla İlgili Hodri Meydan Teveffi…

Vâdedilen Mesih ve Mehdinin (a.s.) Geleceği Konusunda ki Hadisler Sahih Değilmiş

Hadis’i inkâr eden kimse Kur’an-ı Kerim’in yarısına inanıp yarısına inanmamaktadır. Çünkü Kur’an-ı Kerim Hadis’in geçerliliğini savunmakta ve ona niçin ihtiyacımız…

Vahiy kapısı kapanmamıştır. Şimdi bile açıktır!

Allah’ın (c.c.) vahyinin artık ilerde mümkün olmayacağını ve bunun ancak geçmişte kalmış olduğunu[1], Cebrail (as)’ın da artık inmeyeceğini zannetmeyiniz. Ben…

Dilimi Desteklemek İçin Başka Bir Dil Konuşmaktadır

Mehdi ve Mesih Mirza Gulam Ahmed (a.s.) diyor ki; Ben büyük bir iddia ve kararlılıkla size: Doğruluk üzerinde olduğumu ve…

Muhalifler Nasihat “İtiraz Edilemeyen Gerçekler”

Onlara: “İsa’nın maddi bedeniyle göğe kaldırıldığına dair deliliniz nedir?” diye sorulunca ne bir tek âyet, ne de bir tek Hadis…

Muhaliflere Nasihat “Muhaliflere Karşı Bazen Sert Davranmanın Sebebi

Biz yazılarımızda zaman zaman muhaliflerimize sert davrandık. Bu onların sertliğine bir karşılık değil, sadece acı bir reçete olup kibirlerini kırmak…

Bir Müslümana Kâfir Diyenler

Hiçbir molla yahut başka bir muhalifimiz veyahut ta bir tekke şeyhi, benim onları öncelikle kâfir ilân ettiğimi ispat edebilir mi?…