Kırk Hadis - Müslüman Ahmediye Cemaati

KİTAPLAR

Kırk Hadis

Hz. Mirza Beşir Ahmed

Kırk Hadis

Hz. Mirza Beşir Ahmed

Hz. Mirza Beşir Ahmed ra bu kitapta Peygamber Efendimizin sav kırk hadisini derleyip, hepsini Kur’an-ı Kerim ve Peygamber Efendimizin sav diğer hadisleri ışığında açıklamıştır. Bu kitapta yer alan hadisler her insanın günlük hayatını ilgilendiren konuları ihtiva etmektedir. Ayrıca kitabın başında, hadis ve hadis ilimleri ile ilgili bazı önemli bilgilere de yer verilmiştir.

Forty Gems of Beauty

By Hazrat Mirza Bashir Ahmad ra, Collections of forty saying of the Holy Prophet Muhammed (pbuh) Ahadith selected by the author.