Vasiyet - Müslüman Ahmediye Cemaati

KİTAPLAR

Vasiyet

Hz. Mirza Gulam Ahmed

Vasiyet

Hz. Mirza Gulam Ahmed

Yüce Allah (cc) üst üste indirdiği vahiyler vasıtasıyla, ölüm zamanımın çok yaklaştığını bana haber vermiştir. O’nun bu konudaki vahyi o kadar tevatür (üst üste) ile inmiştir ki benim varlığımı temelinden sarsmıştır ve bu yaşantımı benden soğutmuştur. Dolayısıyla ben kendi dostlarım ve benim sözlerimden istifade etmek isteyen bütün insanlar için bazı vasiyetler yazmayı uygun gördüm.

Yazan: Vâdedilen Mesih ve Mehdi Hz. Mirza Gulam Ahmed Kadiyani

Çeviren: Dr. Muhammed Celal Şems