Fatiha2 - Müslüman Ahmediye Cemaati

Kur'an'ı Kerim Meali

Fatiha Suresi

(Hicretten önce indirilmiştir.)

Bu sûre, ilk günlerde Mekke’de nazil olmuştur. Bazı güvenilir rivayetler, bu sûrenin Medine’de yeniden nazil olduğunu bildirmektedir. Besmele ile birlikte toplam yedi ayettir. Bu sûre, Kur’an-ı Kerim’in ihtiva ettiği bütün konuların özetidir. Onun için hadislerde bunun diğer bir ismi, “Ümm-ül Kitab” olarak da beyan edilmiştir. Bunun dışında, “Fatiha-tül Kitap,” “Es-Salât,” “El-Hamd,” “Ümm-ül Kuran,” “Esseb-ül Mesani,” “Eşşifa,” “Elkenz” gibi birçok isim de, bu sûreyle ilgili olarak rivayetlerde zikredilmiştir. Yüce Allah (c.c.), Hz. Mesih-i Mevud’a (a.s.) bu sûrenin tefsirini özel olarak öğretmiştir. Hz. Mesih-i Mevud (a.s.) da, bu sûrenin tefsirini özellikle Arapça olarak kaleme almıştır.

1. Sonsuz kerem ve rahmet eden Allah’ın adıyla (okuyorum.)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

2.  Her türlü hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur.

3.  O, sonsuz kerem ve rahmet edendir.

4.  Mükafat ve ceza verilecek günün sahibidir.

5.  (Ey Rabbimiz,) ancak Sana ibadet eder ve ancak Senden yardım dileriz.