Müslüman Ahmedi̇ye Cemaati̇ni̇n Başkanı Covid-19 salgınının uzun süreli̇ isti̇krarı bozucu sonuçları hakkında konuştu - Müslüman Ahmediye Cemaati

Müslüman Ahmedi̇ye Cemaati̇ni̇n Başkanı Covid-19 salgınının uzun süreli̇ isti̇krarı bozucu sonuçları hakkında konuştu

 

3 Ocak 2021

 

BASIN AÇIKLAMASI 

Huzur, Müslüman Ahmediler’den kendilerini ıslah etmelerini, keza dünyaya, adaletsizlikten vazgeçmek ve Yüce Allah’a yönelmek hakkındaki acil ihtiyacı bildirmelerini istedi.

Müslüman Ahmediye Cemaati’nin Dünya Çapında Başkanı Beşinci Halife Mirza Masrur Ahmad Hazretleri, Yeni Yılın ilk gününde, geçtiğimiz yıl insanlığın karşı karşıya kaldığı zorluklara dikkat çekerek buyurdu ki, insanoğlu bunun Yüce Allah tarafından, adaletsizlikten vazgeçmesi için bir uyarı olduğunu anlamalıdır.

Mirza Masrur Ahmad Hazretleri, 1 Ocak 2021’de Tilford, İslamabad’da bulunan Mübarek Camii’nde Cuma Hutbesini verirken şöyle buyurdu:

“Bugün yeni yılın ilk günü, aynı zamanda da ilk Cuma namazı ve bu nedenle bu yılın, Müslüman Ahmediye Cemaati, dünya ve insanlık için bereketli olsun diye, özellikle dua etmeliyiz. Yükümlülüklerimizi yerine getirebilelim ve Yüce Allah’a daha çok yönelelim keza ibadetimizin standartlarını da yükseltebilelim. Dünya insanları da yaradılış gayelerinin farkına varıp, Yüce Allah’a karşı yükümlülüklerinin gereğini yapabilsinler. Başkalarının haklarını gasp etmek yerine, Yüce Allah’ın emirlerine uygun olarak birbirlerinin haklarını yerine getirebilsinler. Materyalist insanlar bunda başarısız olduklarında, Yüce Allah da, Kendi yöntemi ile onların dikkatini sorumluluklarına çeker. Bizler ve dünya insanları, bu önemli noktayı anlayabilelim ve hem dünyadaki hayatımızı hem de sonrakini güzelleştirebilelim.”

Geçtiğimiz yılda dünyanın gördüğü daha önce örneğine rastlanmamış değişimleri değerlendirerek Mirza Masrur Ahmad Hazretleri, şunları buyurdu:

“Geçen yıl, son derece tehlikeli, ölümcül bir hastalıkla karşı karşıya kaldık.  Dünyada salgından etkilenmemiş bir ülke yoktur ve bazıları diğerlerinden daha çok etkilendi. Ancak görünen o ki, dünyanın büyük bir kısmı bu salgının, Yüce Allah tarafından, yükümlülüklerimiz ve sorumluluklarımızı nasıl yerine getirmemiz gerektiğine dair bir alamet olabileceğini, akıllarına getirmeyi istememekteler. Onlar, Yüce Allah’ın, bizi ikaz etmeye, bize yol göstermeye ve görevlerimizin farkına varmamızı sağlamaya çalışıyor olabileceğini de düşünmek istememekteler.”

Huzur, geçen yaz birçok dünya liderine, doğal afetler ve salgınların günahlar ve insanoğluna yapılan adaletsizlikler, keza Yüce Allah’ın haklarının yerine getirilmesinden vazgeçilmesinin sonucu olduğuna dair, Müslüman Ahmediye Cemaati’nin Kurucusu Vadedilen Mesih’inas, yaptığı uyarılara, onların dikkatlerini çekmek üzere yazdığını beyan etti.

Huzur, bazı liderlerin mektupları barış arzu eden ifadelerle cevapladıkları halde,  gerçekte onların, mektuplarda yer alan ve beraberinde manevi ve ahlaki bir reformu getirecek temel mesajı ciddiye almadan, sadece üstü kapalı ve diplomatik yanıtlar verdiklerini söyledi.

Günümüzün siyasi liderliği hakkında değerlendirme yapan Mirza Masrur Ahmad Hazretleri, şunları buyurdu:

“Covid-19, insanların sağlığını etkilediği her yerde, büyük bir ekonomik darbe de vurdu. Doğrusu o, birçok zengin ve güçlü ulusun belini kırmaktadır. Dünya düşkünü insanlar, buna tek bir çözüm görmekteler. Ekonomilerinin yıkıldığı bir noktaya geldiklerinde, diğer küçük ülkelerin servetlerini ve ekonomilerini ele geçirmeyi deneyecekler ve onları ağlarına düşürmeye çalışıp, ardından şu veya bu bahaneyle servetlerini gasp edecekler. Bunu başarmak üzere bloklar oluşturacaklar ki, bu tür ittifaklar zaten geliştirilmektedir. Soğuk Savaş yeniden ortaya çıkacak. Aslında söylenen o ki, bir bakıma çoktan başlamıştır ve sonunda felakete yol açacak mühimmat ve silahların kullanılacağı savaşın patlak vermesi de oldukça muhtemeldir.”

Başkalarına öğüt vermeden önce, nasıl bir öz-ıslahın gerekli olduğunun üzerinde düşünen Mirza Masrur Ahmad Hazretleri, şöyle buyurdu:

“Bu yıl ancak, insanları bilgilendirir, Allah’a ve birbirlerine karşı sorumluluklarını fark ettirir, yükümlülüklerimizi de yerine getirirsek, birbirimizi tebrik edeceğimiz bir yıl olacaktır. Aşikârdır ki, bütün bunları yapabilmek için, önce kendi durumumuza bakmalıyız. Vadedilen Mesih’ias kabul ettiğimiz halde kendimize dürüstçe sormalıyız ki, acaba ahlakımız, Yüce Allah’a karşı sorumluluklarımızı yerine getirdiğimiz bir durumda mı?  İnsanoğlunun haklarını sadece Allah rızası için mi yerine getiriyoruz? Yoksa kendimizi hala ıslah etmemizi ve diğerleri için kalplerimizde taşıdığımız sevgiyi artırmayı gerektiren bir durumda mıyız?”

Mirza Masrur Ahmad Hazretleri şöyle devam etti:

“Bundan dolayı her Müslüman Ahmedi, şu gerçeği önemsemelidir ki, onlara büyük bir görevi yerine getirme sorumluluğu verilmiştir. Ve onu yerine getirebilmek için önce Müslüman Ahmedi ortamda bir sevgi, şefkat ve kardeşlik atmosferi oluşturmalıdırlar ve ardından dünyayı, Yüce Allah’ın Tevhidinin sancağı olan Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’insav diktiği bu bayrağın altına getirmelidirler.”

Müslüman Ahmedilere ahlaki bir reform gerçekleştirme sözü vermelerini tavsiye eden Mirza Masrur Ahmad Hazretleri, şunları beyan etti:

“Her Müslüman Ahmedi erkek, kadın, genç, çocuk keza yaşlı, şu anlayışla bu yıl söz vermelidir ki, dünyada manevi ve ahlaki bir devrim yaratmak için tüm yeteneklerini kullanmak mecburiyetindedirler. Allah, her Müslüman Ahmedi’ye böyle yapmayı nasip etsin.”

Cuma Hutbesinin sonunda ise Huzur, Cezayir ve Pakistan’da Müslüman Ahmedilere yönelik süregelen zulüm hakkında konuştu. Huzur, Müslüman Ahmedileri, Allah en kısa zamanda bu zulmün faillerini adalete teslim etsin diye, duada bulunmaya çağırdı.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’insav şerefini korumak adına, devletin “dini değerlere hakaret yasalarını” kullanarak, haksız yere Müslüman Ahmedilere zulmeden kimselerden bahsederken Mirza Masrur Ahmad Hazretleri, şöyle buyurdu:

“Bize zulmeden bu insanlar, aslında “Âlemlere Rahmet” sıfatı verilen o muhterem zatın adını karalamaktadırlar. Gerçek şu ki, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’insav şerefini korumak üzere hayatlarını feda edenler, Müslüman Ahmedilerdir. Bu nedenle, bu materyalist insanlar, dünyevi hükümetleri ve zenginlikleri kullanarak bize haksızlıkta bulunabilirler, ancak unutmasınlar ki, bizler Ni’me-l Mevla (en iyi Koruyucu) ve Ni’men Nasir (en iyi Yardımcı) olan Allah’a iman eden kimseleriz.”

Mirza Masrur Ahmad Hazretleri, pek çok kimsenin yeni yılın girişini kutladığı bir zamanda, kutlamaların gerçek nedenini hatırlatarak sözlerini bitirdi.

Mirza Masrur Ahmad Hazretleri şöyle buyurdu:

“Gerçek kutlama, tüm insanoğlunun insanlığın değerlerini savunacağı zamandır; insanlar arasındaki intikamın sevgiye dönüştüğü zamandır. “

SON 

 

Daha fazla bilgi için: media@pressahmadiyya.com

Print Friendly, PDF & Email

Bir Öncekini Oku

Kadıyanilik

Bir Sonrakini Oku

1.01.2021 – Hz. Resulüllah’ın (sav) yüce mertebeli, raşid Halifesi Hz. Ali Bin Ebu Talib’in güzel vasıfları – 6